hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...

Welkom bij HP Klantondersteuning

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP All-in-One faxproducten - Uw HP faxapparaat aansluiten op een ISDN-, ADSL-, PBX- of VoIP-lijn

Inleiding
De HP faxapparaten zijn ontworpen voor gebruik met traditionele analoge telefoondiensten. Deze zijn niet bedoeld voor digitale telefoondiensten zoals ADSL, PBX, ISDN of VoIP.
Hoewel HP faxproducten niet op dit soort lijnen ondersteund worden, kan een verbinding met deze lijnen wel werken als er sprake is van de correcte installatie en uitrusting. Raadpleeg de onderstaande informatie voor meer informatie over het configureren van HP faxapparaten voor ADSL-, PBX-, ISDN- en VoIP-lijnen.
  opmerking:
Deze informatie is bedoeld als hulp bij de installatie en het oplossen van problemen in verband met het aansluiten van een HP faxproduct op een digitale telefoonlijn. HP raadt aan de opties voor telefoonlijninstallatie te bespreken met de telefoonserviceprovider of systeembeheerder.
  let op:
Als u over voicemail, wachtstanddienst of rekeningbellen op uw telefoonsysteem beschikt, schakelt u deze functies uit omdat ze uw faxcommunicatie kunnen onderbreken.
ADSL (Asynchronous Digital Subscriber Line)
ADSL maakt gebruik van digitale technologie om breedbandinformatie over te brengen via koperen telefoondraden. Gegevens worden rechtstreeks naar de computer overgebracht als digitale gegevens (in plaats van analoog). Dit systeem stelt serviceproviders in staat een veel grotere bandbreedte te gebruiken voor het overbrengen gegevens.
In tegenstelling tot een gewone inbeltelefoondienst, voorziet ADSL een voortdurend beschikbare "steeds aan" aansluiting. ADSL wordt gewoonlijk aangeboden aan downstream datafrequenties van 512 Kbps tot ongeveer 6 Mbps.
Tijdens de installatie van de ADSL-lijn kan het signaal worden gesplitst, zodat een deel van de bandbreedte wordt gebruikt voor het verzenden van analoge signalen (voor spraak en fax), terwijl de resterende bandbreedte wordt gebruikt voor het verzenden van digitale gegevens (voor internet). Hierdoor kunt u gelijktijdig de telefoon, het faxapparaat en de computer op dezelfde lijn gebruiken.
Opdat analoge toestellen analoge kanalen kunnen gebruiken op een ADSL-lijn, is een ADSL-microfilter nodig zodat digitale en analoge kanalen gescheiden kunnen worden.
ADSL-faxinstelling
 1. Sluit het ADSL-microfilter aan op het wandstopcontact.
 2. Sluit de faxkabel aan die bij uw HP All-in-One of faxapparaat is geleverd, aan op de uitgang 1-LINE (of LINE) aan de achterzijde (of een zijkant) van de HP All-in-One of het faxapparaat, zoals in de bovenstaande afbeelding wordt weergegeven.
 3. Steek het andere uiteinde van de faxkabel in de analoge uitgang op het ADSL-microfilter.
 4. Sluit de PC aan op de ADSL-modem zoals wordt beschreven in de handleidingen. De ADSL-modem kan extern of intern op de computer zitten; wanneer u twijfelt, controleert u de specificaties van uw computer.
 5. Plaats de ADSL-kabel in de ADSL-stekker op het ADSL-microfilter volgens de richtlijnen van de ADSL-producent.
  let op:
Niet alle printers en faxapparatuur zijn compatibel met ADSL-services. HP garandeert niet dat de HP All-in-One of het faxapparaat compatibel is met alle ADSL-servicelijnen of -providers.
Laatste aanbevelingen
PBX (Public Branch Exchange)
Een PBX (Public Branch Exchange) is een systeem van elektronische componenten die worden gebruikt om verbindingen tot stand te brengen tussen interne telefoons van een organisatie en deze aan te sluiten op het openbare telefoonnetwerk via trunklijnen. PBX's bieden vaak extra functies voor oproepverwerking (Wisselgesprekken, oproepherkenning, etc.).
In een PBX-omgeving moeten gebruikers een prefixnummer draaien voor een aansluiting op het externe openbare telefoonnetwerk (dit prefixnummer wordt geprogrammeerd door de PBX). Daarom weet de PBX dat de beller een nummer buiten de PBX-omgeving wilt bereiken.
PBX-faxinstelling
 1. Sluit de HP faxkabel aan die bij uw HP All-in-One of faxapparaat is geleverd, aan op de uitgang 1-LINE (of LINE) aan de achterzijde (of een zijkant) van de HP All-in-One of het faxapparaat, zoals in de bovenstaande afbeelding wordt weergegeven.
 2. Steek het andere uiteinde van de HP faxkabel in een van de PBX-uitgangen, volgens de richtlijnen van de PBX-fabrikant.
 3. Steek een telefoonkabel in uw telefoon volgens de handleiding van de telefoonfabrikant en steek vervolgens het andere uiteinde van deze telefoonkabel in een tweede PBX-uitgang, volgens de richtlijnen van de PBX-fabrikant.
  let op:
Niet alle printers en faxapparatuur zijn compatibel met PBX-services. HP garandeert niet dat de HP All-in-One of het faxapparaat compatibel is met alle PBX-servicelijnen of -providers.
Laatste aanbevelingen
 • In het bovenstaande diagram beschikt elk apparaat over een eigen telefoonlijn en een eigen telefoonnummer. Raadpleeg uw PBX-handleidingen en -documentatie voor instructies over het installeren van telefoonlijnen, inclusief het delen van telefoonlijnen tussen meerdere poorten.
 • U kunt elke poort op de PBX gebruiken om uw HP All-in-One of faxapparaat.
 • De poort op de PBX kan gewoonlijk geprogrammeerd worden om rechtstreeks een externe beltoon te krijgen.
 • In de meeste gevallen kan een faxnummer worden toegekend aan de specifieke PBX-poort waarop u de HP All-in-One of het faxapparaat hebt aangesloten. Voor meer informatie raadpleegt u uw PBX-documentatie.
ISDN (Integrated Service Digital Network)
ISDN-systemen bieden twee B-kanalen en een D-kanaal via één over een enkele gedraaide koperdraad. Elk B-kanaal is geschikt voor telefoongesprekken, fax of oproepen via internet met 64 kbps. Het D-kanaal beheert beide B-kanalen met 16 kbps.
Een NTBA (Network Termination for Basic Access) wordt vaak geïnstalleerd in het huis of kantoor van de eindgebruiker en het wordt aangesloten op het hoofdverdeelbord. De NTBA functioneert gewoonlijk als een PBX-systeem aangezien u mogelijk een prefixnummer moet draaien om toegang te krijgen tot de externe opbeltoon, en intern te kunnen bellen.
ISDN-providers staan meestal een bepaalde nummerreeks toe. De ISDN-provider zal een gebruiker bijvoorbeeld een telefoonnummerreeks tussen 100 - 110 toekennen (waarmee 10 telefoonnummers mogelijk zijn) en dan beslist de gebruiker hoe hij deze nummers binnen de ISDN-omgeving toekent.
Een A/D convertor (analoge/digitale convertor) laat toe dat analoge toestellen op een ISDN-netwerk worden geïnstalleerd. De A/D convertor routeert de oproepen naar de toegekende analoge poorten, converteert digitale signalen naar analoge signalen en laat toe dat analoge toestellen communiceren via ISDN.
Apparatuur die is geïnstalleerd op een ISDN-netwerk moet correct worden gelabeld met informatie over het soort apparaat (een telefoon, modem of fax). Alle analoge poorten op de A/D convertor moet worden voorzien van het juiste label.
ISDN-faxinstelling
 1. Sluit de HP faxkabel aan die bij uw HP All-in-One of faxapparaat is geleverd, aan op de uitgang 1-LINE (of LINE) aan de achterzijde (of een zijkant) van de HP All-in-One of het faxapparaat, zoals in de bovenstaande afbeelding wordt weergegeven.
 2. Sluit de NTBA (Network Termination for Basic Access) aan op het telefoonstopcontact. Sluit de A/D convertor aan op de NTBA en waar nodig ook andere ISDN-apparaten. Om dit te doen, volgt u de instructies in de bijbehorende handleidingen.
 3. Steek het andere uiteinde van de HP faxkabel in een van de A/D convertorpoorten (analoge uitgangen), volgens de richtlijnen van de fabrikant van de A/D convertor.
 4. Sluit een telefoonsnoer aan op uw telefoon, zoals is omschreven in de handleiding die door de telefoonfabrikant is geleverd. Steek het andere uiteinde van de telefoonkabel in een tweede A/D convertorpoort (analoge uitgang), volgens de richtlijnen van de fabrikant van de A/D convertor.
  let op:
Niet alle printers en faxapparatuur zijn compatibel met ISDN-services. HP garandeert niet dat de HP All-in-One of het faxapparaat compatibel is met alle ISDN-servicelijnen of -providers.
Laatste aanbevelingen
 • De NTBA en A/D convertor zitten mogelijk in 1 doos.
 • Het is gewoonlijk raadzaam de A/D convertorpoort in te stellen op Multicombi of Gelijk, of een vergelijkbare modus. Volg de instructies in handleiding van de A/D convertor om poorten te programmeren.
 • De poort op de A/D-convertor kan gewoonlijk geprogrammeerd worden om rechtstreeks een externe beltoon te krijgen.
 • De HP All-in-One of het faxapparaat kan worden aangesloten op alle poorten op de A/D convertor.
 • Sommige A/D convertors kunnen andere faxnummers aan de beschikbare poorten toekennen. Als uw A/D convertor is voorzien van deze functie, controleert u de handleidingen die door de fabrikant zijn geleverd voor meer informatie hierover.
VoIP (Voice over Internet Protocol)
Telefoongesprekken via VoIP (Voice over Internet Protocol) maken gebruik van internet voor gegevensoverdracht. Meestal worden de telefoonlijnen gebruikt die u gebruikt als u zich aanmeldt voor een internet- en telefoonlijnbundel bij uw serviceprovider.
VoIP-services bieden telefoonfunctionaliteit (veelal internationaal) via een breedbandinternetverbinding in plaats van het gebruikelijke telefoonnetwerk. Deze services maken gebruik van pakketten om het stemsignaal af te breken op een telefoonlijn en dit digitaal te verzenden naar de ontvanger waar het pakket opnieuw wordt gemonteerd.
VoIP-faxinstelling
 1. Sluit de HP faxkabel aan die bij uw HP All-in-One of faxapparaat is geleverd, aan op de uitgang 1-LINE (of LINE) aan de achterzijde (of een zijkant) van het HP apparaat.
 2. Sluit het andere uiteinde van de HP faxkabel aan op een van de telefooninvoerstekkers (RJ-11) op de ATA (analoge telefoonadapter).
 3. Sluit een RJ-45-kabel (ook wel CAT-5) van de VoIP-gateway aan op de WAN-poort van de analoge telefoonadapter (ATA).
 4. Sluit de BT-telefoon aan op de VoIP-gateway met een ethernetcompatibele Cat-5-kabel.
  let op:
Niet alle printers en faxapparatuur zijn compatibel met VoIP-services. HP garandeert niet dat de HP All-in-One of het faxapparaat compatibel is met alle VoIP-apparaten of -fabrikanten. Neem contact op met uw VoIP-serviceprovider of -systeembeheerder voor meer informatie.
Laatste aanbevelingen
 • HP faxapparaten moeten aangesloten op een VoIP-toegangspunt of -gateway via een RJ-11-faxkabel. Een volledige draadloze verbinding vereist extra apparatuur die niet wordt ondersteund door HP.
 • De ATA kan worden gekoppeld met de VoIP-gateway, of het kan een extern apparaat zijn dat is aangesloten aan de HP fax en de VoIP-gateway.
Probleemoplossing en hulp
Als u herhaaldelijk problemen ondervindt met het versturen en ontvangen van faxen, raadt HP aan dat u de baudfrequentiesnelheid verlaagt. Door de snelheid van de faxcommunicatie te verlagen kunt u dit probleem oplossen. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw HP All-in-One of fax voor instructies.
Als u nog steeds problemen ondervindt met faxen of de hardware na het opvolgen van de bovenstaande instructies, raadpleegt u het document HP All-in-One faxproducten - Kan geen faxen verzenden of ontvangen: faxproblemen oplossen (c00579559) voor extra oplossingen.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-online-communities-portlet

Acties
Bezig met laden...

Vraag het de community!


Ondersteuningsforum

Ondersteuningsforum

Praat mee! Vind oplossingen, stel vragen en deel advies met andere eigenaars van HP-producten. Nu bezoeken


hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land: Flag Nederland

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...