hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...
HP klantenondersteuning - kennisdatabase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP notebook-pc's -- Informatie over de BIOS-instellingen en menuopties

Dit document bevat informatie over de functie van het BIOS, over hoe u het BIOS kunt openen en over hoe u het BIOS kunt gebruiken. Bepaalde standaard BIOS-instellingen worden hier niet besproken, omdat er te veel verschillen zijn tussen de computermodellen om in dit korte document te beschrijven. Het is raadzaam om de BIOS-instellingen te noteren, zodat u deze later kunt naslaan. De standaardinstellingen kunnen eenvoudig worden hersteld.

Het BIOS bijwerken

Raadpleeg het volgende document als u informatie wilt over het bijwerken van het BIOS: HP notebook-pc's — Het BIOS of ROM bijwerken

Wat is het BIOS Setup-hulpprogramma?

Het BIOS (Basic Input/Output System) is een programma waarmee de communicatie tussen alle invoer- en uitvoerapparaten op het systeem (zoals de harde schijven, het beeldscherm, het toetsenbord, de muis en de printer) wordt beheerd. Het BIOS bevindt zich gewoonlijk in een alleen-lezen geheugenchip (ROM) op het moederbord van de computer.
Het systeem-BIOS op de computer is voorzien van een geïntegreerd hulpprogramma waarmee gebruikers speciale voorzieningen van de computer kunnen beheren. De configuratie-informatie die in het BIOS is opgeslagen, bevat informatie over het type geïnstalleerde randapparaten, over de opstartprocedure voor de computer en over de hoeveelheid systeemgeheugen en uitgebreid geheugen. Als het systeem is uitgeschakeld, bewaart een accu op het moederbord de BIOS Setup-gegevens.
  let op:
De informatie die is opgeslagen met het BIOS Setup-hulpprogramma is essentieel voor het functioneren van het systeem. Deze informatie mag niet op een willekeurige wijze worden gewijzigd. Ga voorzichtig te werk als u wijzigingen in het BIOS Setup-hulpprogramma wilt aanbrengen. Als u een verkeerde instelling kiest, functioneert de computer mogelijk niet naar behoren.

Er zitten verschillen tussen de BIOS-functies van notebookmodellen

Het BIOS dat wordt gebruikt in HP notebooks is aangepast aan elke modellijn. Dit is omdat elke modellijn een eigen unieke hardwareconfiguratie heeft waarvoor een bijpassende reeks BIOS-functies is vereist. BIOS-functies hebben een rechtstreekse één-op-een-correspondentie met de hardware van een notebook. In sommige gevallen, wanneer een modellijn een revisie ondergaat en bijgewerkte hardwarecomponenten krijgt, wordt voor de herziene lijn mogelijk een verschillende BIOS-versie gebruikt met functies die niet in de vroegere versie zaten.
De HP ProBook 6555b heeft bijvoorbeeld een ingebouwde vingerafdruklezer, terwijl de HP Pavilion dm1z hier niet over beschikt. Om deze reden heeft het BIOS van de HP ProBook 6555b instellingen voor de vingerafdrukhardware, en beschikt het BIOS van de HP Pavilion dm1z niet over deze functie. Omgekeerd heeft de HP Pavilion dm1z geavanceerde luidsprekers, waardoor het BIOS andere audio-gerelateerde instellingen heeft dan de HP ProBook 6555b.
Ook al zitten er verschillen tussen de BIOS-functies van notebookmodellen, de kernfunctionaliteit van het BIOS blijft hetzelfde en de procedures die in dit document worden beschreven, gelden voor alle HP notebook-pc's, ook als de specificaties verschillend zijn.

Door het BIOS navigeren

In de volgende tabel wordt beschreven hoe u door het BIOS kunt navigeren:
Toets op het toetsenbord
Beschrijving van functie
F1 of F10
Open het instellingenscherm zodra het rode Compaq-logo of het blauwe HP-logo wordt weergegeven.
F1
Setup Help
Esc
Setup afsluiten
Pijl omhoog of Pijl omlaag
Een item selecteren (de cursor verschuift omhoog of omlaag)
Pijl links of Pijl rechts
Een ander menuscherm selecteren (de cursor verschuift naar links of rechts)
+ of -
De waarden van het geselecteerde item wijzigen
Enter
Een submenu selecteren
F5
De standaardwaarden van Setup laden
F10
Wijzigingen opslaan en afsluiten
opmerking:
Veel HP notebooks hebben de Unified Extensible Firmware Interface (UEFI). Als uw notebook UEFI heeft, dan is de toets waarmee u het BIOS van uw notebook opent mogelijk niet dezelfde dan in dit gedeelte wordt beschreven. Raadpleeg de documentatie die met uw notebook werd geleverd voor informatie over hoe u het BIOS kunt openen.

Toegang tot het BIOS Setup-menu.

Er zijn ten minste drie verschillende manieren waarop u het BIOS Setup-menu kunt openen, afhankelijk van het type processor, het BIOS en de productiedatum van de notebook. Bij de meeste modellen wordt, nadat u op de aan-uitknop hebt gedrukt om de computer in te schakelen, een bericht weergegeven waarin staat op welke toets u moet drukken om het BIOS of Windows of de diagnostische functies te openen. Bij nieuwere computers is dit de toets F10 of Esc. Bij oudere computers wordt u wellicht gevraagd op Delete te drukken om een instellingenfunctie te openen. Als u niet binnen een bepaalde tijd op de juiste toets drukt en de computer verder wordt opgestart, moet u de computer uitschakelen en opnieuw opstarten.
 • Pre-UEFI, vóór 2008 voor de meeste modellen.
  Zorg ervoor dat de computer is uitgeschakeld. Druk dan op de aan-uitknop om de computer in te schakelen en druk herhaaldelijk op F10. Normaal wordt in het splashscreen van Compaq of HP een bericht Druk op F10 om het BIOS te openen weergegeven vlak voordat het BIOS-menu wordt geopend.
 • UEFI Enabled, 2008 tot half 2011 voor de meeste modellen.
  Als de computer de UEFI pre-BIOS-omgeving heeft, wordt u in het splashscreen van Compaq of HP gevraagd om op Escape te drukken om het opstartmenu te openen. Vervolgens wordt u gevraagd om op F10 te drukken om het BIOS Setup-menu te openen.
  Vanwege de verschillende soorten processoren en BIOS-configuraties kunt u mogelijk de computer inschakelen en op F10 drukken om het BIOS te openen zonder dat u het UEFI-opstartmenu hoeft te doorlopen.
 • Verkort opstarten zonder splashscreen, half 2011 of later voor de meeste modellen.
  Op sommige modellen wordt het splashscreen van Compaq of HP niet weergegeven tijdens het opstarten, zodat de computer sneller wordt opgestart. Druk in dit geval na het indrukken van de aan-uitknop herhaaldelijk op Esc om het opstartmenu te openen en druk op F10 wanneer u daarom wordt gevraagd om het BIOS Setup-menu te openen.

De standaardinstellingen opnieuw laden

Voer de volgende stappen uit als u de fabrieksinstellingen van het BIOS Setup-hulpprogramma wilt herstellen:
 1. Selecteer het tabblad Exit (afsluiten) in het BIOS Setup-hulpprogramma.
 2. Selecteer Load Setup Defaults (standaardwaarden laden).
 3. Selecteer Save Changes and Exit (door op F5 en Enter te drukken, worden ook de standaardwaarden opnieuw geladen).
 4. Druk op Esc en vervolgens op Enter om Setup af te sluiten.

BIOS-voorbeeldmenuopties

In dit voorbeeld heeft het BIOS-instellingenscherm vijf verschillende tabbladen. De titels van deze tabbladen zijn:
Main (hoofdmenu)
Advanced (geavanceerd)
Power (voeding)
Boot (opstarten)
Exit (afsluiten)
Hiermee kunt u bronnen aan hardwareonderdelen toewijzen
Hiermee kunt u de geavanceerde functies die beschikbaar zijn via de chipset configureren
Hiermee kunt u de energiebeheerfuncties configureren
Hiermee kunt u opstartopties en stroomvoorzieningsitems instellen
Bewaart of verwijdert de wijzigingen in de opties van het programma setup
Bij de BIOS Setup wordt eerst het hoofdmenuvenster weergegeven. Elk scherm bevat verschillende opties waarmee u de systeemconfiguratie kunt aanpassen. De menuschermen en de opties in deze schermen worden hierna weergegeven.

Hoofdmenu

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de onderdelen op het tabblad Main van de BIOS Setup:
 • System Time (systeemtijd)
 • System Date (systeemdatum)
 • Language (taal)
 • Legacy Diskette A (floppy)
 • Primary Master (hard drive) (primaire master, harde schijf); als u dit item selecteert, worden de instellingen van de harde schijf weergegeven, zoals de cilinders, sectoren en capaciteit
 • Primary Slave (primaire slave)
 • Secondary Master (CD-ROM) (secundaire master, cd-rom); als u dit item selecteert, worden de instellingen voor het cd-rom-station weergegeven
 • Secondary Slave (secundaire slave)
 • Installed Memory (RAM) (geïnstalleerd geheugen, RAM)
 • BIOS revision (BIOS-versie)

Primair en secundair apparaat submenu

 • Type
 • CHS Format (CHS-indeling)
 • Cylinders (cilinders)
 • Heads (koppen)
 • Sectors (sectoren)
 • Maximum Capacity (maximale capaciteit)
 • LBA Format (LBA-indeling)
 • Total Sectors (totaal aantal sectoren)
 • Maximum Capacity (maximale capaciteit)
 • Multi-Sector Transfers (multi-sector-overdracht)
 • LBA Mode Control (LBA-modusbeheer)
 • 32 Bit I/O (32-bits I/O)
 • Transfermodus
 • Ultra DMA Mode (Ultra DMA-modus)

Advanced menu (menu geavanceerd)

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de onderdelen op het tabblad Geavanceerd van de BIOS-setup:
 • CPU type (CPU-type)
 • CPU speed (CPU-snelheid)
 • Cache Ram (Ram-cache)
 • Plug and Play O/S (Plug & Play O/S)
 • Reset Configuration Data (Clear the NVRAM) (configuratiegegevens herstellen, het NVRAM wissen)
 • PS/2 Mouse (PS/2-muis)
 • Large Disk Access Mode (toegangsmodus grote schijf)
 • Local Bus IDE Adapter (IDE-adapter lokale bus)
 • PCI Configuration (PCI-configuratie); als u dit item selecteert, wordt er een extra menu Setup weergegeven, waarmee u PCI-apparaten kunt configureren
 • I/O Device Configuration (configuratie I/O-apparaten); als u dit item selecteert, wordt het item Peripheral Configuration (configuratie van randapparaten) weergegeven; voor bijvoorbeeld IRQ's en modi voor seriële en parallelle poorten

PCI Configuration submenu (submenu PCI-configuratie)

 • PCI-apparaat, sleuf nummer 1
 • PCI-apparaat, sleuf nummer 2
 • PCI-apparaat, sleuf nummer 3
 • PCI/PNP ISA UMB Region Exclusion (regio-uitsluiting UMB PCI/PNP ISA)
 • PCI/PNP ISA IRQ Resource Exclusion (bron-uitsluiting IRQ PCI/PNP ISA)
PCI-apparaat, Submenu sleuf #n
 • Option ROM Scan (optie voor scannen van ROM)
 • Enable Master (master inschakelen)
 • Latency Timer (timer latentie)
Submenu PCI/PNP ISA UMB Region Exclusion
 • C800 - CBFF
 • CC00 - CFFF
 • D000 - D3FF
 • D400 - D7FF
 • D800 - DBFF
 • DCFF - DFFF
Submenu PCI/PNP ISA IRQ Region Exclusion
 • IRQ 3
 • IRQ 4
 • IRQ 5
 • IRQ 7
 • IRQ 9
 • IRQ 10
 • IRQ 11
 • Serial port A (seriële poort A)
 • Base I/O Address (base-I/O-adres)
 • Interrupt (onderbreken)
 • Serial port B (seriële poort B)
 • Parallel port (parallelle poort)
 • Modus
 • Base I/O Address (base-I/O-adres)
 • Interrupt (onderbreken)
 • Floppy disk controller (diskettestationcontroller)
 • Base I/O address (base-I/O-adres)

Menu Power (Energiebeheer)

Hierna volgt een overzicht van de onderdelen die mogelijk op het tabblad Power (stroomvoorziening) van het BIOS Setup-hulpprogramma worden weergegeven:
 • Power Savings (energiebesparing)
 • Auto Suspend Timeout (timeout automatische standby)
 • Hard Disk Timeout (timeout harde schijf)
 • IDE Primary Master (power saving setting) (IDE primaire master, energiebesparingsinstelling)
 • IDE Primary Slave (power saving setting) (IDE primaire slave, energiebesparingsinstelling)
 • IDE Secondary Master (power saving setting) (IDE secundaire master, energiebesparingsinstelling)
 • IDE Secondary Slave (power saving setting) (IDE secundaire slave, energiebesparingsinstelling)
 • IRQ assigned to modem (IRQ toegewezen aan modem)
 • Power button behavior (werking aan-uitknop)
 • Restore on AC/Power Loss (herstel bij uitval stroomvoorziening)

Boot-menu

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de onderdelen op het tabblad Opstarten van BIOS Setup:
 • The order for the bottom process (opstartvolgorde processen); bijvoorbeeld: verwijderbare apparaten, cd-rom-station of harde schijf.
 • Boot-time Diagnostic screen (diagnosescherm opstarttijd)

Exit menu (menu afsluiten)

Hierna volgt een overzicht van de onderdelen die mogelijk op het tabblad Exit (afsluiten) van het BIOS Setup-hulpprogramma worden weergegeven:
 • Exit Saving Changes (Afsluiten en wijzigingen opslaan)
 • Exit Discarding Changes (Afsluiten en wijzigingen niet opslaan)
 • Load Setup Defaults (standaardwaarden laden)
 • Discard Changes (wijzigingen negeren)
 • Save Changes (wijzigingen opslaan)

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag Nederland

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...