hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...

Welkom bij HP Klantondersteuning

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP Officejet 5100 all-in-One serie - Er verschijnt een foutmelding tijdens het scannen met de HP Officejet 5100 all-in-One serie

Inleiding
Dit document biedt oplossingen voor foutberichten die tijdens het scannen optreden. Als uw probleem niet in dit document wordt beschreven of als het probleem niet kan worden opgelost, kunt u contact opnemen met HP voor hulp.
De foutmeldingen 'Scanner is niet gevonden', 'Verbinding met de scanner is verbroken' of 'Scanner kan niet worden geïnitialiseerd'
Deze fouten worden doorgaans veroorzaakt door een mislukte scan, een verkeerde installatie, communicatieproblemen of softwareconflicten. Controleer de volgende stappen of voer ze uit om het probleem te verhelpen.
Stap 1: De computer opnieuw opstarten
Sluit alle programma's en start de computer opnieuw op. De uitvoering van een taak waarvoor Windows is vereist, is wellicht gestopt of het aantal beschikbare systeembronnen is afgenomen, omdat er nog taken worden uitgevoerd. Als u de computer opnieuw opstart, worden alle Windows-taken vernieuwd en zijn er meer systeembronnen beschikbaar.
Stap 2: Controleren of de printerkabel is aangesloten en of de All-in-One is ingeschakeld
Controleer of de kabel correct is aangesloten. Als de kabel is aangesloten op een USB-poort van een toetsenbord, moet u de kabel aansluiten op een van de belangrijkste USB-poorten van de computer. Sommige USB-poorten op het toetsenbord bieden niet genoeg stroom voor de All-in-One.
Stap 3: De toepassing controleren
Als de fout optreedt terwijl u probeert te scannen vanuit een toepassing (niet HP Director), controleert u of de software zodanig is ingesteld dat de All-in-One wordt geselecteerd als de TWAIN-bron. De toepassing moet wellicht opnieuw worden geïnstalleerd zodat deze de All-in-One herkent als de TWAIN-bron.
Wanneer de toepassing wordt vermeld in de 'Scannen naar'-Instellingen in de Director, probeert u ernaar te scannen vanuit de Director.
Stap 4: Controleer of de items in Apparaatbeheer correct zijn
Controleer of het apparaat is geïnstalleerd op een DOT4-virtuele poort in Apparaatbeheer.
 1. Klik met de rechtermuisknop op Deze computer en klik vervolgens op Eigenschappen.
 2. Selecteer het tabblad Apparaatbeheer (klik in Microsoft® Windows 2000 en XP op het tabblad Hardware en klik op Apparaatbeheer).
Bekijk de lijst met geïnstalleerde apparaten voor verwijzingen naar DOT4 of IEEE 1284.4 zoals aangegeven in afbeelding 1. Als deze items ontbreken, werd de software niet goed geïnstalleerd. Voer de onderstaande stappen uit om dit probleem te verhelpen:
 1. Koppel de USB-kabel los van de All-in-One en koppel het netsnoer los.
 2. Maak de installatie van de All-in-One-software ongedaan. Volg de stappen in de onderstaande sectie 'De HP software verwijderen'.
Afbeelding : De virtuele drivers (rood gemarkeerd) in Apparaatbeheer (Windows XP)
Stap 5: Controleer of er communicatieproblemen zijn tussen de All-in-One en de computer
Er is wellicht een fout opgetreden in de communicatie tussen de All-in-One en de computer.
Stap 6: Controleer of de computer is geïnfecteerd met een computervirus
Als de All-in-One afdrukt maar niet correct scant en toch geen symptomen van communicatieproblemen vertoont, is de computer wellicht geïnfecteerd met een virus. Er is wellicht een virusgerelateerd probleem opgetreden als de scannersoftware na de installatie goed functioneert totdat u de computer opnieuw opstart of als de software niet meer functioneert nadat er een virus op de computer wordt aangetroffen. Voor instructies om virussen te zoeken en te verwijderen, volgt u de stappen in het HP document De foutmelding 'Class Installer Has Denied the Request to Install or Update the Driver' oplossen bpu00740.
Stap 7: Verwijderen en vervolgens opnieuw installeren
Voer de onderstaande stappen uit om de installatie van de All-in-One software ongedaan te maken en deze vervolgens opnieuw te installeren:
 1. Voer de procedure in het onderstaande gedeelte 'De HP software verwijderen' om de All-in-One software te verwijderen.
 2. Start de computer opnieuw op en installeer de All-in-One software opnieuw.
 3. Nadat de software van de All-in-One is geïnstalleerd, moet u de computer afsluiten.
 4. Sluit de USB-kabel en het netsnoer aan op de All-in-One en controleer of deze gereed is en ingeschakeld is.
 5. Start de computer opnieuw op.
Stap 8: Controleer op software-interferentie
Er wordt wellicht een taak op de achtergrond uitgevoerd, die een conflict veroorzaakt.
 1. Druk de toetsen Ctrl + Alt + Delete tegelijkertijd in om het venster Programma afsluiten te openen.
 2. Markeer en beëindig alle taken die worden uitgevoerd, behalve Explorer, Systray en taken die beginnen met 'HPO'. Druk op Ctrl + Alt + Delete om het venster Programma afsluiten voor elke taak te openen. Het venster Programma afsluiten verdwijnt wanneer u op Taak beëindigen klikt.
 3. Probeer te scannen nadat alle taken zijn gesloten. Als u kunt scannen, is er een conflict met de software. Start de computer opnieuw op en herhaal de procedure om de taken te sluiten. Sluit alle taken één voor één of tegelijkertijd en probeer te scannen totdat u de oorzaak hebt gevonden. Als u niet weet wat een taak doet, gaat u als volgt te werk:
  1. Zoek het bestand met de functie Zoeken - Bestanden en mappen in het menu Start.
  2. Klik met de rechtermuisknop op het programmapictogram en klik vervolgens op Eigenschappen.
  3. Raadpleeg de informatie op het tabblad Versie om de softwareleverancier te vinden. Neem contact op met de softwareleverancier voor hulp of verwijder het product als u dit niet nodig hebt.
Foutmelding 'Scan UI: De software voor de (All-in-One) serie wordt al uitgevoerd'
Deze foutmelding wordt weergegeven wanneer u de scannersoftware niet sluit en u vervolgens probeert om opnieuw te scannen. Voordat u opnieuw kunt scannen, moet u de scannersoftware en de bestemmingstoepassing sluiten om dit probleem op te lossen.
U kunt dit probleem ook oplossen door het scannerbestand Stimon niet automatisch te laten starten in Windows 98 en Windows Me.
Voer de onderstaande procedure uit om Stimon uit te schakelen:
 1. Sla uw werk op en sluit alle toepassingen.
 2. Klik achtereenvolgens op Start, Alle programma's, Bureau-accessoires, Systeemwerkset en Systeeminfo.
 3. Klik op Hulpprogramma voor systeemconfiguratie in het menu Extra.
 4. Klik op het tabblad Opstarten.
 5. Verwijder het vinkje bij Still Image Monitor.
 6. Klik op OK om de wijziging te bevestigen.
 7. Klik op OK als u wordt gevraagd de computer opnieuw op te starten.
 8. Scan naar een toepassing nadat u de computer opnieuw hebt opgestart.
De foutmelding 'Onvoldoende schijfruimte' als u scant met hoge resoluties
Scans met hoge resolutie nemen zeer grote hoeveelheden schijfruimte in beslag. Zelfs met een kleine foto genereert een bestand van meer dan 100 MB wanneer deze wordt gescand op 1200 dpi. Als er niet genoeg ruimte beschikbaar is, wordt deze foutmelding weergegeven. Voer een van de onderstaande stappen uit om het probleem op te lossen:
 • Maak ruimte op de vaste schijf vrij door de Prullenbak leeg te maken, .tmp-bestanden te verwijderen, enzovoort. Raadpleeg het HP document Verbeteren van systeembronnen zonder RAM toe te voegen (bdu01773) voor hulp bij het vrijmaken van ruimte op de vaste schijf.
 • Scan met een lagere resolutie.
Als de fout ook bij een lage resolutie met voldoende schijfruimte blijft optreden, neemt u contact op met HP voor hulp.
De foutmelding 'Kan niet verbinden met PC' verschijnt op het bedieningspaneel als u scant via het bedieningspaneel
Er zijn twee mogelijke oorzaken voor deze fout. De verbinding met de all-in-one is verbroken of de taak waarmee de knop 'Scannen' wordt gecontroleerd is niet actief. Klik op Annuleren om de fout te verwijderen. Ga als volgt te werk om dit probleem op te lossen:
 1. Controleer of de USB-kabel is aangesloten op de computer en de All-in-One. Controleer ook of de computer is ingeschakeld en of een gebruikerssessie actief is in Windows XP.
 2. Start de computer opnieuw op om Windows te vernieuwen.
 3. Controleer of er naast de tijdsaanduiding een All-in-One pictogram staat. Als het pictogram niet aanwezig is, dubbelklikt u op het pictogram van de HP Officejet 5100 serie om HP Director te openen. Vervolgens klikt u op Status. Na enige tijd verschijnt het All-in-One pictogram naast de tijdsaanduiding. Het statusvenster geeft aan dat de All-in-One 'Klaar' is.
  • Als het pictogram verschijnt en de status op 'Klaar' staat, probeert u opnieuw via het bedieningspaneel te scannen.
  • Als het pictogram niet wordt weergegeven of de status niet op 'Klaar' staat, dient u de installatie van de All-in-One ongedaan te maken, zoals wordt aangegeven in het gedeelte 'De HP software verwijderen'. Installeer de All-in-One-software opnieuw.
De foutmeldingen 'Ongeldige paginafout' en 'Algemene beschermingsfout'
De foutmeldingen 'Ongeldige paginafout' en 'Algemene beschermingsfout' worden doorgaans veroorzaakt door een conflict tussen twee programma's die dezelfde systeembronnen gebruiken. Klik op Details bij elke foutmelding om uitgebreide informatie over de fout te bekijken. Schrijf deze informatie op en houd deze bij de hand. Voer de onderstaande procedure uit om dit soort fouten op te lossen:
 1. Zoek op de website voor ondersteuning van HP naar een document dat betrekking heeft op de specifieke fout.
 2. Als u geen document over de specifieke fout kunt vinden, kunt u de documenten voor HP Pavilion computers over dit onderwerp raadplegen.
 3. Neem contact op met HP als het probleem zich blijft voordoen.
De foutmelding 'Fout scannersysteem' op het bedieningspaneel
Deze fout doet zich voor als de scannerlamp de juiste temperatuur niet bereikt of als er een ander probleem is met de scannerhardware. Als de All-in-One goed werkt, is er doorgaans geen probleem. Voer de volgende procedure uit om het probleem op te lossen:
 1. Controleer of de scannerlamp brandt. Als de scannerlamp niet gaat branden, moet de All-in-One onderhoud krijgen.
 2. Koppel het netsnoer los en sluit dit weer aan. Als de fout zich weer voordoet, sluit u het netsnoer rechtstreeks aan op een stopcontact in plaats van een stekkerdoos. Wellicht levert de stekkerdoos onvoldoende stroom aan het apparaat.
 3. Lage kamertemperaturen kunnen eveneens voor deze fout zorgen. Verplaats de All-in-One naar een warmere kamer en kijk of het probleem zich blijft voordoen.
 4. De All-in-One moet worden nagekeken als het probleem niet kan worden verholpen door deze stappen te volgen.
Aanvullende informatie
De HP software verwijderen
Voer de volgende procedures uit om de All-in-One software te verwijderen voordat u deze opnieuw installeert:
 1. Koppel de USB-kabel los van de All-in-One en koppel het netsnoer los.
 2. Klik op Start, Programma's, klik op Hewlett-Packard, klik op HP Officejet 5100 serie, en klik op Verwijderen. Volg de aanwijzingen voor het verwijderen van de software. Start de computer opnieuw op nadat de software is verwijderd.
Sommige bestanden waren in gebruik door Windows en moeten nu worden verwijderd.
 1. Plaats de cd-rom van de HP All-in-One. Klik op Annuleren wanneer het installatiescherm verschijnt.
 2. Klik met de rechtermuisknop op Start en vervolgens op Verkennen.
 3. Zoek naar de cd-rom-stationsaanduiding in het linkerdeelvenster van Windows Verkenner en klik erop om de inhoud van de cd-rom weer te geven.
 4. Klik op de map Setup.
 5. Klik op de map Uninstaller.
 6. Zoek met behulp van de onderstaande tabel naar de map met de gewenste taal en klik erop.
  Map
  Taal
  CHS
  Vereenvoudigd Chinees
  CHT
  Traditioneel Chinees
  DEU
  Duits
  ENU
  Engels
  ESA
  Spaans
  FRA
  Frans
  ITA
  Italiaans
  KOR
  Koreaans
  NLD
  Nederlands
  PTB
  Portugees
 7. Dubbelklik op hposcr01.
 8. Start de computer opnieuw op zodra de systeemopruiming is voltooid.
HP All-in-One software verkrijgen
Als u de All-in-One software opnieuw moet installeren en u de originele cd niet meer hebt of u een nieuwere versie van de software nodig hebt, dan kunt u een nieuwe cd bestellen of de HP All-in-One software downloaden. Ga naar de HP Web zoekpagina voor drivers en typ de naam van uw All-in-One product (HP Officejet 5100 serie). Selecteer uw Windows-versie om de opties voor het downloaden en bestellen van de cd-rom te bekijken.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-online-communities-portlet

Acties
Bezig met laden...

Vraag het de community!


Ondersteuningsforum

Ondersteuningsforum

Praat mee! Vind oplossingen, stel vragen en deel advies met andere eigenaars van HP-producten. Nu bezoeken


hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land: Flag Nederland

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...