hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...

Welkom bij HP Klantondersteuning

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...
 • Informatie
  Informatie aangaande recente kwetsbaarheden

   

  HP is zich bewust van de huidige kwetsbaarheden waarnaar verwezen wordt als "speculative execution side-channel attacks" en welke vele moderne processors (Intel, AMD en ARM) en besturingssystemen aantasten. HP zal bijgewerkte informatie verstrekken op deze ondersteuningssite, zodra die beschikbaar komt.

   

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP 9G-rekenmachine - Werken met de toetsen

Met veel van de toetsen van de HP 9G-rekenmachine kan meer dan één functie worden uitgevoerd. De labels die horen bij een toets, geven de beschikbare functies aan en de kleur van een label geeft aan hoe de functie kan worden geselecteerd.
De juiste functie selecteren
In de volgende tabel wordt de betekenis van elke labelkleur gegeven.
Labelkleur
Betekenis
Wit
Druk op de toets.
Geel
Druk op 2nd en vervolgens op de toets.
Groen
Druk in de Base-N-modus op de toets.
Blauw
Druk op ALPHA en vervolgens op de toets.
De 2nd- en ALPHA-functies gebruiken
Secundaire functies zijn de functies die worden aangegeven met een geel label boven de toets.
 1. Druk op de 2nd-toets.
 2. Druk op de toets voor de gewenste functie.
Als de 2nd-toets is ingedrukt, wordt de 2nd-indicator weergegeven om aan te geven dat voor de volgende toets die wordt ingedrukt, de secundaire functie wordt geselecteerd.
Als u de 2nd-toets per ongeluk indrukt, drukt u nogmaals op 2nd om de 2nd-indicator van het display te verwijderen.
Als u de rekenmachine in de secudaire-functiemodus wilt vergrendelen (om diverse secundaire functies achterelkaar in te voeren), doet u het volgende:
 1. Druk op ALPHA.
 2. Druk op 2nd.
 3. Als u deze modus weer wilt verlaten, drukt u op 2nd.
Een blauw label geeft de ALPHA-functies aan.
 1. Druk op ALPHA.
 2. Druk op de corresponderende toets.
Als de ALPHA-toets is ingedrukt, wordt de ALPHA-indicator weergegeven om aan te geven dat voor de volgende toets die wordt ingedrukt, de alfabetische functie van die toets wordt geselecteerd.
Als u de ALPHA-toets per ongeluk indrukt, drukt u nogmaals op ALPHA om de ALPHA-indicator van het display te verwijderen.
Als u de rekenmachine in de ALPHA-functiemodus wilt vergrendelen (om diverse alfabetische functies achterelkaar in te voeren), doet u het volgende:
 1. Druk op 2nd.
 2. Druk op ALPHA.
 3. Als u deze modus wilt verlaten, drukt u op ALPHA.
De cursor verplaatsen
Druk op de pijl links of rechts of m de cursor naar links of rechts te bewegen. Als u een cursorbesturingstoets ingedrukt houdt, beweegt de cursor snel.
Als er bepaalde ingevoerde gegevens of resultaten niet zichtbaar zijn op het display, drukt u op de pijl omhoog of omlaag of Als een eerder ingevoerd gegeven op de invoerregel wordt weergegeven, kan dit gegeven opnieuw worden gebruikt of worden bewerkt. Er kunnen maximaal 252 tekens van eerder ingevoerde gegevens, waarden en commando's opnieuw worden weergegeven.
Als u de cursor naar het begin of einde van de regel wilt verplaatsen, drukt u op ALPHA en vervolgens op de pijl links of rechts of Als u de cursor naar de bovenkant of onderkant van de lijst met alle ingevoerde gegevens wilt verplaatsen, drukt u op ALPHA en vervolgens op de pijl omhoog of omlaag of De knipperende cursor geeft aan dat de rekenmachine zich in de invoegmodus bevindt.
Tekens invoegen en verwijderen
Als u een teken wilt invoegen, verplaatst u de cursor naar de juiste positie en voert u het teken in. Het teken wordt direct links van de cursor ingevoegd.
Als u een teken wilt verwijderen, drukt u op de pijl links of rechts of om de cursor naar dat teken te verplaatsen, en drukt u vervolgens op DEL. (Als de cursor zich op een teken bevindt, is het teken onderstreept.) Als u het verwijderen van een teken ongedaan wilt maken, drukt u meteen na het verwijderen van het teken op de 2nd-toets en vervolgens op (de ENTER-toets).
Als u alle tekens wilt wissen, drukt u op CL/ESC.
  opmerking:
Eerdere invoer wordt niet gewist als u op CL/ESC drukt of als u de rekenmachine uitschakelt, maar wel als u van de ene naar de andere modus overschakelt.
 1. Pijltoetsen en ALPHA-pijltoetsen voor de cursorbesturing.
 2. 2nd-toets.
 3. ALPHA-toets.
 4. Vierfunctietoets: sin - Druk op de toets.
  sin -1- Druk op 2nd en dan op de toets.
  D - Druk in de Base-N-modus op de toets.
  H - Druk op ALPHA en dan op de toets.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-online-communities-portlet

Acties
Bezig met laden...

Vraag het de community!


Ondersteuningsforum

Ondersteuningsforum

Praat mee! Vind oplossingen, stel vragen en deel advies met andere eigenaars van HP-producten. Nu bezoeken


hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag Nederland

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...