hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...
HP klantenondersteuning - kennisdatabase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...
 • Informatie
  Meer informatie over upgraden naar Windows 11

  Handleiding over upgraden naar Windows 11.

  Informatie

  Los het updateprobleem van Windows 10 op een HP computer of printer op. Klik hier

 • Feedback

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP en Compaq desktop-pc's - Een vaste schijf installeren of vervangen

Dit document bevat stapsgewijze instructies en koppelingen naar een video over het verwijderen en toevoegen van een IDE-vaste schijf op HP en Compaq desktop-pc's. Het document bevat ook instructies voor het vervangen van een IDE-station door een Serial ATA-station (SATA).
Het is handig om dit document af te drukken voordat u de hardware wijzigt, zodat u het gemakkelijk kunt raadplegen.
opmerking:
HP is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van onjuiste installatie van software en/of onderdelen, of van de installatie van onderdelen en/of software die niet door HP zijn geleverd.
opmerking:
De afbeeldingen in dit document kunnen enigszins verschillen van die op uw pc.

Voordat u begint

Controleer de volgende onderdelen voordat u begint:
 • Als u een extra schijf installeert, controleer dan eerst of uw pc minstens één extra stationssleuf heeft. Veel HP en Compaq desktop-pc's hebben maar één stationssleuf waar een schijf in kan en dat is al in gebruik. Voor deze pc's is de enige mogelijkheid het upgraden van de vaste schijf.
 • Controleer of het moederbord in de pc ondersteuning biedt voor het type schijfeenheid dat u wilt installeren. De meest compatibele schijfeenheden zijn IDE, gevolgd door Ultra-IDE (EIDE) en vervolgens Serial ATA (SATA).
 • Als u een extra vaste schijf aan de pc wilt toevoegen, moet u waarschijnlijk ook de stroomvoorziening opwaarderen. Vooral als er ook extra onderdelen zoals geheugen of een cd- of dvd-station zijn toegevoegd.
 • Als u een IDE-station aan een pc toevoegt die al een IDE-vaste schijf bevat, hebt u wellicht een IDE-kabel nodig met drie aansluitingen. Sommige HP en Compaq pc's gebruiken IDE-kabels met alleen twee aansluitingen, één voor de moederbordaansluiting en één voor de achterzijde van één station.
 • Als u een IDE-station vervangt door een Serial ATA-station (SATA), hebt u mogelijk een PCI SATA-controllerkaart of een SATA-to-IDE adapter nodig.
 • Zorg dat u een set herstelschijven krijgt voor uw exacte model pc als u een station wilt vervangen.
 • Als u een nieuwe schijf installeert, hebt u herstel-cd's nodig om de nieuwe vaste schijf te formatteren.
 • Zorg dat u een kruiskopschroevendraaier en een platkopschroevendraaier hebt.
 • HP adviseert een antistatische polsband en een mat van geleidend schuim te gebruiken wanneer u aan de computer werkt.
 • Zoek een lege, vlakke en stabiele ondergrond zonder vloerbedekking om op te werken.

Video met installatie-overzicht

Deze video wordt aangeboden als aanvulling op de instructies in dit document om bekend te raken met de handelingen die voor deze procedure moeten worden verricht. Lees de andere secties voordat u hardware toevoegt of vervangt.
opmerking:
De behuizing van uw pc ziet er waarschijnlijk anders uit dan in het voorbeeld dat in de video wordt gebruikt.

Stap 1: De behuizing openen

Voer de volgende stappen uit om de behuizing te openen:
  waarschuwing:
De randen van de metalen panelen zijn scherp en kunnen snijwonden veroorzaken. Zorg dat uw huid niet langs een metalen rand aan de binnenkant van de computer schuurt.
  let op:
Dit product bevat onderdelen die beschadigd kunnen raken door elektrostatische ontlading (ESD). Teneinde het risico op elektrostatische ontlading te beperken, kunt u het beste in een ruimte zonder tapijt werken. Gebruik bovendien een antistatisch oppervlak (bijvoorbeeld een geleidende schuimmat) en draag een antistatische polsband die is verbonden met een geaard oppervlak.
 1. Koppel alle kabels los, met uitzondering van het netsnoer. Schrijf de locatie van de kabels op als u niet weet waar ze moeten worden aangesloten.
 2. Koppel het netsnoer los en druk, met het netsnoer ontkoppeld, op de aan/uit-knop op de voorkant van de pc.
 3. Verwijder de schroeven aan de achterkant van de pc.
 4. Schuif beide zijpanelen van de achterkant van de pc.
 5. In sommige gevallen kan het nodig zijn de voorkant van de pc te verwijderen om de schijfhouder te kunnen verwijderen. Druk in dit geval op de lipjes waarmee de voorklep zit vastgeklemd – er zitten drie of vier van deze aan iedere zijde van de behuizing – en trek de voorklep voorzichtig naar voren. Het is erg handig als iemand u een handje helpt. Haal voorzichtig alle kabels los die eventueel aan de voorkant zijn bevestigd.

Stap 2: De kabels loskoppelen

 • Als u een schijf vervangt, gebruik dan deze sectie om de IDE-/Serial ATA- of stroomkabels te zoeken en los te koppelen.
 • Als u een extra schijf toevoegt en de lege stationssleuf in een verwijderbare schijfhouder zit, gebruik dan deze sectie om de kabel te zoeken en los te koppelen zodat de schijfhouder makkelijker kan worden verwijderd.
 • Als u een extra schijf toevoegt en er nog een stationssleuf in de behuizing vrij is, sla deze sectie dan over en ga naar Stap 5.
 1. De vaste schijf zoeken. De vaste schijf zit meestal onder de cd- en dvd-stations en heeft een platte lintkabel.
 2. Koppel de IDE- of Serial ATA-kabel en het netsnoer los van de achterkant van het station. Onthoud waar elke kabel hoort.
  IDE
  Serial ATA
  let op:
Enkele seriële ATA-gegevenskabels kunnen een vergrendeling bevatten (onder de stekker, alleen op sommige modellen). Druk op de vergrendeling en trek aan de stekker om de gegevenskabel uit het station te verwijderen. Als u de aansluiting niet ontgrendelt, kan de vaste schijf beschadigd raken.

Stap 3: De schijfhouder verwijderen

Op veel HP en Compaq pc's zijn de schijven bevestigd in een schijfhouder. Vaak staan de instructies voor het installeren en verwijderen van de behuizing naast de schijfhouder of op het zijpaneel. Hieronder volgen afbeeldingen van de typen schijfhouders die bij HP en Compaq pc's worden geleverd. Voor meer informatie over een bepaald chassis raadpleegt u de Hardware- en onderhoudsgids of gebruikershandleiding voor uw specifieke model of pc.
  let op:
Veel Media Center-pc's worden geleverd met een kantelbare schijfhouder (hieronder afgebeeld). De plastic bedekking voor de geheugenkaartlezer moet worden verwijderd en het snoer naar de lampjes op het voorpaneel moet worden losgekoppeld voordat de schijfhouder kan worden verwijderd.
Voorbeelden van schijfhouders

Stap 4: Het station verwijderen

 • Als de schijf met schroeven aan de behuizing of de schijfhouder is bevestigd, verwijder dan de schroeven en schuif de schijf uit de pc.
 • Als de schijf vastzit met een plastic vergrendeling, til de vergrendeling dan omhoog om de schijf uit de pc te kunnen schuiven.
  Zet de oude schijf aan de kant. Als u de schijf opnieuw wilt gebruiken, bewaar deze dan in een container die beveiligd is tegen elektrostatische ontlading.

Stap 5: Een nieuw station plaatsen

Voer de volgende stappen uit om een nieuw vaste schijf te installeren op de pc:
 1. Als u een IDE-vaste schijf installeert, zorg er dan voor dat de jumpers op de schijf op Cable Select of CS zijn ingesteld.
  Weet u niet zeker welke pinnen voor Cable Select zijn? U kunt dit zien op een label op de schijf zelf, waarop CS genoemd staat. Als dit niet zo is, raadpleeg dan de documentatie voor de schijf.
  opmerking:
  Voor Serial ATA-stations zijn geen jumpers vereist.
 2. Schuif de nieuwe schijf in de vrije stationssleuf totdat de schroefgaten op een lijn liggen met de schroefgaten in de behuizing of de schijfhouder. Als de schijf met een plastic vergrendeling aan het frame moet worden bevestigd, moet u de schroeven in de schijf schroeven voordat u het station op zijn plaats schuift.
  Schroeven van de behuizing
  Schuifgeleider voor vergrendelingsysteem
 3. Als er een schijfhouder werd verwijderd, plaats de schijfhouder dan terug en bevestig hem.
 4. Sluit de kabels aan, volg de instructies voor het soort station dat u installeert.
 5. Sluit het netsnoer aan op de achterzijde van de schijf. Wees erg voorzichtig dat u niet de andere kabels van hun plaats duwt.
 6. Controleer of alle aansluitingen goed zijn aangesloten. Een losse kabel kan verschillende soorten opstartfouten veroorzaken.

Stap 6: De klep(pen) terugplaatsen

 1. Als u de voorklep eerder had verwijderd, sluit u de juiste kabels op de voorklep aan, plaatst u de lipjes op de voorklep in de uitsparingen aan de voorzijde van de pc-behuizing en duwt u de voorklep op zijn plaats.
 2. Plaats een zijpaneel door de lipjes van het zijpaneel in de uitsparingen op de pc-behuizing te steken.
 3. Plaats het zijpaneel en schuif het naar voren.
 4. Draai de schroeven vast om het zijpaneel te bevestigen. Herhaal deze procedure voor het andere paneel.
    let op:
  MBR- of NTFS-partities zijn beperkt tot 2 TB (zonder gebruik van dynamische schijven en volumesets). Als u een vaste schijf van 2 TB of groter installeert, adviseert HP om de schijf te formatteren met GPT-partities.

Stap 7: De nieuwe vaste schijf in het BIOS configureren.

De BIOS-versie op de pc zoeken

De procedure voor het configureren van de vaste schijf hangt af van de BIOS-versie van uw pc. Volg deze stappen om de BIOS-versie van uw pc te bepalen. Ga dan door met het gedeelte dat de BIOS-versie van uw pc behandelt.
opmerking:
Als uw pc voor 2006 is gebouwd (en met Windows XP of vroeger werd geleverd), dan stond er BIOS-versie 6 of lager op. Ga naar De vaste schijf in BIOS-versie 6 of lager configureren.
 1. Schakel de pc in.
  • Als uw pc in 2006 of later is gemaakt (Windows 7 of Vista), drukt u dan onmiddellijk op F10. U moet de toets mogelijk herhaaldelijk indrukken, ongeveer elke seconde, totdat het scherm van het BIOS set-up-hulpprogramma wordt geopend.
  • Als uw pc voor 2006 is gemaakt (Windows XP of eerdere versies), drukt u onmiddellijk op F1. Op uw pc staat BIOS-versie 6 of lager. Ga naar De vaste schijf in BIOS-versie 6 of lager configureren.
 2. Voer een van de volgende stappen uit in het BIOS Setup-hulpprogramma:
  • Zoek de BIOS-versie op het tabblad Hoofd.
   Afbeelding : De BIOS-versie 6 of lager zoeken
   De BIOS-versie zoeken
   Als er op uw pc BIOS-versie 6 of lager staat, ga dan naar De vaste schijf in BIOS versie 6 of lager configureren.
  • Druk op het tabblad Bestand de toets Pijl omlaag Systeeminfo te selecteren en druk dan op Enter.
   Afbeelding : De BIOS-versie zoeken
   De BIOS-versie zoeken
   Zoek de BIOS-versie op het tabblad Systeeminfo.
   Afbeelding : De versie zoeken van BIOS-versie 7 of hoger
   De BIOS-versie zoeken
  Als er op uw pc BIOS-versie 7 of hoger staat, ga dan naar De vaste schijf in BIOS-versie 7 of hoger configureren.

Stap 8: De RAID-configuratie instellen

Als een RAID (Redundant Array of Independent Disks) manager geïnstalleerd is op de pc en er twee of meer vaste schijven zijn geplaatst, kunt u de RAID-configuratie instellen. Met RAID-technologie kunnen meerdere vaste schijven functioneren als een opslaggebied (de array) om gegevensredundantie (een kopie van een vaste schijf voor back-up) of snellere prestaties (striped lezen/schrijven van gegevens van of naar vaste schijven om een grote schijf te creëren) te leveren.
Om de op uw pc geïnstalleerde RAID-manager te vinden, klik op Start, Alle Programma's, zoek vervolgens naar een van de volgende programma's:

Problemen bij het installeren van een vaste schijf oplossen

Als u problemen ondervindt na het installeren van een nieuwe vaste schijf, raadpleeg het HP ondersteuningsdocument Problemen met de installatie van een nieuwe vaste schijf oplossen.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag Nederland

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...