hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...
HP klantenondersteuning - kennisdatabase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...
 • Informatie
  Meer informatie over upgraden naar Windows 11

  Handleiding over upgraden naar Windows 11.

 • Feedback

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP DeskJet 900 printerserie - Problemen met scheve afdrukken verhelpen

Inleiding

Scheve afdruk is de term die gebruikt wordt om een afbeelding te beschrijven die schuin op de afgedrukte pagina is geplaatst. Wanneer u een duplexmodule gebruikt op een HP DeskJet 930C, 950C, 960C, 970C of 990C printerserie, kunnen scheve afdrukken en papierstoringen voorkomen en kan de wagen vastlopen. In dit document worden deze onderwerpen behandeld en worden oplossingen geboden om de problemen te corrigeren.

Hoe een scheve afdruk eruit ziet

Afbeelding 1 is een voorbeeld van hoe uw afdrukken eruit kunnen zien wanneer er scheef wordt afgedrukt.
Afbeelding : Scheef afgedrukte pagina
Afbeelding: Afgedrukte pagina met scheve afdruk

Scheve afdrukken

Scheve afdrukken ontstaan wanneer de baan van het papier door de printer niet haaks is ten opzichte van de beweging van de cartridge. Dit heeft onregelmatige marges aan de zijkant van het papier tot gevolg. De afdruk staat scheef op de pagina. Verschillende factoren kunnen de oorzaak zijn van scheve afdrukken:
 • De gemeten scheefte is de som van de scheefte van de printer en de scheefte van het papier.
 • Het goed plaatsen en omgaan met het papier kan de kans op scheeftrekken verminderen. Controleer of het papier recht is geplaatst tegen de rechterzijde van de invoerlade en of alle papiergeleiders zich op de juiste plaats bevinden.
 • Gebruik liever enveloppen met een rechthoekige dan een driehoekige klep.
 • Zorg dat er altijd een stapel papier in de invoerlade is geplaatst.
 • Plaats slechts één soort afdrukmateriaal (papier of transparant) tegelijkertijd in de invoerlade.
 • Sommige papiersoorten en voorgedrukte formulieren kunnen de oorzaak zijn van scheef afdrukken.
 • U moet weten hoe u de scheefte meet en corrigeert.
  opmerking:
  Plaats altijd een nieuwe stapel papier in de invoerlade wanneer deze leeg is. Leg dus geen nieuw papier boven op de al aanwezige stapel.

Haaksheid van het papier controleren

De haaksheid van het papier kan van invloed zijn op scheef afdrukken. De industriestandaard voor papierhaaksheid is 0,008 centimeter per centimeter. Bij het meten van de totale scheefte moet u rekening houden met deze afwijking. Als u wilt controleren of het papier haaks is, maakt u een afdruk op de ene kant van het papier, draait u het papier om en maakt u vervolgens een afdruk op de andere kant van het papier. Als de afdruk op de ene kant van het papier naar boven afwijkt en op de andere kant naar beneden, wordt de scheefte beïnvloed door het gebruikte papier. In dit geval kunt u de scheefte waarschijnlijk verhelpen door ander papier van een betere kwaliteit te gebruiken.

Probleemoplossing voor scheve afdrukken

Als het systeem beschikt over een module voor dubbelzijdig afdrukken en het papier wordt ongelijkmatig in de printer geplaatst waardoor de afgedrukte uitvoer scheef op de pagina wordt afgedrukt, voert u de volgende procedure uit:
Als het systeem geen module voor dubbelzijdig afdrukken heeft, gaat u door naar stap 8.
 1. Probeer de module voor dubbelzijdig afdrukken uit de printer te trekken zonder daarbij op de knoppen van de module te drukken.
 2. Als u de module of één kant van de module eruit kunt trekken, is de module niet correct geplaatst.
 3. Druk de knoppen aan de zijkant van de module in en verwijder de hele module uit de printer.
 4. Duw de module terug in de printer totdat deze stevig vastklikt, zonder hierbij op de knoppen van de module te drukken.
 5. Druk iets af om te controleren of de afdruk scheef is.
 6. Als de afdruk nog steeds scheef is, verwijder dan de duplexmodule. Druk op de knoppen aan de zijkant en trek de module uit de printer.
 7. Plaats de achterklep terug en druk dan iets af. Controleer of de afdruk nog steeds scheef is.
 8. Als de afdruk nog steeds scheef is, verwijdert u de achterste toegangsklep en controleert u of alle zes rollen in de klep aanwezig zijn.
 9. Zie de volgende opmerking als een van de rollen ontbreekt:
  opmerking:
  Als een van de rollen in de achterste toegangsklep ontbreekt, moet de achterste toegangsklep (de toegangsklep voor reinigen) worden vervangen. Dit is een onderdeel dat door de klant kan worden vervangen. Neem contact op met de HP Klantenondersteuning om het onderdeelnummer op te vragen. Neem contact op met de dichtstbijzijnde geautoriseerde HP dealer of wederverkoper als u onderdelen, benodigdheden of accessoires wilt bestellen. Neem contact op met HP om naar een lijst met telefoonnummers van dealers te gaan of raadpleeg de gebruikershandleiding die bij het HP product werd geleverd.
  opmerking:
  Afdrukken kunnen scheef worden afgedrukt als er rollen op de achterklep ontbreken of als de klep niet goed is vergrendeld.
 10. Plaats de klep terug. Zorg dat u de vergrendeling goed in de vergrendelde positie vastmaakt.
 11. Verwijder het papier.
 12. Pak de papierlade aan beide zijden vast en trek deze terug. De lade blijft aangesloten op de printer. Druk de lade terug in de printer; hij zal vanzelf op de goede plaats komen.
 13. Stapel het papier opnieuw en plaats het terug in de papierlade. Controleer of de papiergeleiders en de papierlade zich op de juiste positie bevinden. De papiergeleiders moeten voorzichtig tegen de zijkant en de achterkant van de papierstapel zijn gedrukt.
 14. Probeer nogmaals een afdruk te maken. Als het probleem zich opnieuw voordoet, gaat u terug naar stap 6.
 15. Open de bovenklep van de printer, verwijder beide cartridges en koppel het netsnoer los van het stopcontact.
 16. Verwijder het papier en leg het aan de kant.
 17. Zoek de vier belangrijkste rolwielen onder de zilverkleurige wagenstang.
 18. Neem het zichtbare gedeelte van elk wiel af met een vochtige doek (alleen water).
 19. Draai de wielen naar beneden en neem het nu zichtbare gedeelte af.
 20. Herhaal stap 7 totdat u de wielen niet verder kunt draaien.
 21. Plaats de cartridges. Plaats het papier in de onderste papierlade (en volg ook de instructies in stap 4) en sluit de bovenklep van de printer.
 22. Steek het netsnoer in het stopcontact.
 23. Probeer opnieuw af te drukken. Indien het probleem blijft bestaan, probeert u een ander type papier. Wordt er met het nieuwe papier nog steeds scheef afgedrukt, dan heeft de printer mogelijk onderhoud nodig.
Klik op Contact opnemen met ondersteuning op deze pagina voor meer ondersteuningsopties.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag Nederland

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...