hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...

Welkom bij HP Klantondersteuning

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...
 • Informatie
  Informatie aangaande recente kwetsbaarheden

   

  HP is zich bewust van de huidige kwetsbaarheden waarnaar verwezen wordt als "speculative execution side-channel attacks" en welke vele moderne processors (Intel, AMD en ARM) en besturingssystemen aantasten. HP zal bijgewerkte informatie verstrekken op deze ondersteuningssite, zodra die beschikbaar komt.

   

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP 2500C Professional Series kleurenprinter - De printer installeren

Inhoudsopgave
Inhoudsopgave
Stap 1: De printer uitpakken (terug naar inhoudsopgave)
Stap 2: Het plakband van de printer verwijderen (terug naar inhoudsopgave)
Stap 3: De kabels verbinden (terug naar inhoudsopgave)
Stap 4: Inktpatronen installeren (terug naar inhoudsopgave)
Stap 5: Printkoppen installeren (terug naar inhoudsopgave)
Stap 6: Papier invoeren in lade 2 (terug naar inhoudsopgave)
Stap 7: Papier invoeren in lade 3 (terug naar inhoudsopgave)
Stap 8: De printersoftware installeren (terug naar inhoudsopgave)
Stap 9: De printkoppen uitlijnen (terug naar inhoudsopgave)
Stap 10: De zelftest uitvoeren (terug naar inhoudsopgave)
Stap 1: De printer uitpakken (terug naar inhoudsopgave)
 1. Controleer of de doos de volgende onderdelen bevat:
  • Netsnoer
  • Vier HP Nummer 10 inktpatronen (zwart, cyaan, magenta en geel)
  • Vier HP Nummer 10 printkoppen (zwart, cyaan, magenta en geel)
  • Kap voor uitgeschoven lade
  • Installatieposter
  • Beknopte handleiding
  • Naslaginformatie
  • Installatie-cd-rom
  • HP Jet Direct cd-rom (alleen bij HP 2500CM printer)
 2. Zoek een plaats voor de printer.
  Hieronder ziet u de voorwaarden waaraan de plaats van de printer moet voldoen:
  • De printer moet staan op een stevig, vlak oppervlak.
  • Rondom de printer moet voldoende ruimte aanwezig zijn.
  • Het vertrek moet goed geventileerd zijn.
  • De printer mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht of chemicaliën, met inbegrip van reinigingsmiddelen op ammoniabasis.
  • Er moet een geschikte stroomvoorziening aanwezig zijn.
  • De omgeving moet stabiel zijn (zonder plotselinge veranderingen in temperatuur of vochtigheid).
  • De relatieve vochtigheidsgraad moet liggen tussen 20 en 80%.
  • De ruimte moet een temperatuur hebben tussen 15 en 35 ºCelsius (59 en 95 ºFahrenheit).
Stap 2: Het plakband van de printer verwijderen (terug naar inhoudsopgave)
Verwijder de vier stukken plakband van de printer. Open de printerkap en verwijder het vijfde stuk plakband uit de printer.
  opmerking:
U kunt de bovenkap omhoog brengen door deze vast te pakken bij de uitsparing aan de linkerzijkant van de printer.
Stap 3: De kabels verbinden (terug naar inhoudsopgave)
 1. Controleer of de computer uit staat.
 2. Sluit de voedingsconnector stevig aan op het aansluitpunt op de printer.
 3. Steek de stekker in een stopcontact.
 4. Sluit het ene uiteinde van de parallelle kabel stevig aan op de parallelle poort van de printer.
 5. Druk de beide beugeltjes vast in de inkepingen van de connector.
    opmerking:
  U kunt de HP 2500C Series printer ook met een netwerk verbinden via een interne JetDirect printserver. Raadpleeg de naslaginformatie bij het netwerk voor informatie over het verbinden van de printer met het netwerk.
Stap 4: Inktpatronen installeren (terug naar inhoudsopgave)
 1. Druk op de Aan/uit-toets om de printer aan te zetten.
 2. Open de inktklep.
 3. Verwijder de vier inktpatronen uit de verpakking en plaats elke patroon in de juiste sleuf (de sleuven zijn voorzien van een kleurcodering). Druk elke inktpatroon stevig vast.
Stap 5: Printkoppen installeren (terug naar inhoudsopgave)
 1. Open de inktklep. Pak vervolgens de zijkant van de printkopklep vast en beweeg deze krachtig omhoog, zodat de klep opengaat en loskomt van de printer. Mogelijk moet u enige kracht zetten om de klep te openen.
    opmerking:
  Als de patroonhouder niet zichtbaar is wanneer de klep is verwijderd, is het plakband niet van de houder verwijderd. Open de bovenkap, verwijder het plakband van de houder, sluit de kap en zet de printer vervolgens uit en weer aan.
 2. Controleer of de printer is ingeschakeld. Open de paarse printkopvergrendeling door de vergrendeling vanaf de achterzijde omhoog te bewegen. Trek de vergrendeling naar voren en vervolgens omlaag. Het vergrendelingshaakje komt nu vrij van de paarse wagenvergrendeling. Breng de vergrendeling vervolgens omhoog en duw deze in de richting van de achterzijde van de printer.
 3. Haal de printkoppen uit de verpakking. Verwijder het plakband van elke printkop. Plaats elke printkop in de juiste houder (deze zijn voorzien van een kleurcodering). Druk de printkoppen stevig vast.
 4. Sluit de printkopvergrendeling. Zorg ervoor dat u het haakje van de printkopvergrendeling op de juiste wijze in de wagenvergrendeling plaatst.
    opmerking:
  Mogelijk moet u enige kracht zetten om de printkopvergrendeling te sluiten. Als u de printkopvergrendeling niet dicht krijgt, moet u elke printkop nog eens stevig vastdrukken.
 5. Open de inktklep. Breng de uitsteeksels van de kap op één lijn met de uitsteeksels van de printer.
 6. Breng de kap omlaag en klik deze vast.
 7. Sluit de inktklep.
Stap 6: Papier invoeren in lade 2 (terug naar inhoudsopgave)
  opmerking:
Lade 2 is een vaste lade. U moet lade 1 verwijderen om toegang te krijgen tot lade 2. Lade 2 heeft een capaciteit van 150 vellen. De lade is geschikt voor verschillende papierformaten zoals Letter, A4, Legal, B4, A3, 110 x 170 mm, 130 x 190 mm en 330 x 483 mm.
 1. Verwijder lade 1 en leg deze opzij.
 2. Als u papier van A3- of Tabloid-formaat wilt laden, ontgrendelt u de lade, schuift u de lade uit en vergrendelt u de lade opnieuw.
 3. Pak de papierlengte- en papierbreedtegeleiders uit.
 4. Plaats de papierlengtegeleider in de sleuf voor het papierformaat dat u wilt laden.
 5. Plaats de papierbreedtegeleider in de sleuf voor het papierformaat dat u wilt laden.
 6. Plaats papier in de printer, met de te bedrukken kant naar beneden.
 7. Tik tegen de linkerkant van de stapel papier, zodat het papier goed tegen de rechterkant van de lade ligt.
 8. Plaats lade 1 weer in de printer.
 9. Als u lade 2 hebt uitgeschoven, moet u de kap voor de uitgeschoven lade plaatsen.
 10. Druk op de toets MENU op het bedieningspaneel tot de tekst "Menu Papierverwerking" verschijnt.
 11. Druk op de toets ITEM om "Lade 2 type =" te selecteren.
 12. Druk op de toets VALUE om het afdrukmateriaal te selecteren dat u in de lade hebt geplaatst. Druk vervolgens op de toets SELECT.
Stap 7: Papier invoeren in lade 3 (terug naar inhoudsopgave)
  opmerking:
Lade 3 heeft een capaciteit van 250 vellen. De lade is geschikt voor verschillende papierformaten zoals Letter, A4, Legal, B4, A3, 110 x 170 mm, 130 x 190 mm en 330 x 483 mm.
 1. Pak de zijkanten van lade 3 vast en trek de lade uit de printer.
 2. Als u papier van B4- of A3-formaat of papier met een formaat van 110 x 170 of 330 x 483 mm wilt laden, ontgrendelt u de lade, schuift u de lade uit en vergrendelt u de lade opnieuw.
 3. Pak de papierlengte- en papierbreedtegeleiders uit.
 4. Plaats de papierlengtegeleider in de sleuf voor het papierformaat dat u wilt laden.
 5. Plaats de papierbreedtegeleider in de sleuf voor het papierformaat dat u wilt laden.
 6. Laad papier. Lijn eerst de rand van het papier uit op de papierlengtegeleider. Tik tegen de andere kant van het papier, zodat het papier op de juiste wijze wordt geladen. Tik vervolgens tegen de linkerkant van de stapel papier, zodat het papier goed tegen de rechterkant van de lade ligt.
 7. Plaats lade 3 terug in de printer.
 8. Als u lade 3 hebt uitgeschoven, moet u de kap voor de uitgeschoven lade plaatsen.
 9. Druk op de toets MENU op het bedieningspaneel tot de tekst "Menu Papierverwerking" verschijnt.
 10. Druk op de toets ITEM om "Lade 3 type =" te selecteren.
 11. Druk op de toets VALUE om het afdrukmateriaal te selecteren dat u in de lade hebt geplaatst. Druk vervolgens op de toets SELECT.
Stap 8: De printersoftware installeren (terug naar inhoudsopgave)
Voordat u de printer kunt gebruiken, moet u de printersoftware installeren. Installeer de printersoftware alleen als de computer ten minste 8 MB RAM bevat en als Microsoft® Windows 3.1x, 95 of 98 op de computer is geïnstalleerd.
Als u de printersoftware wilt installeren in Windows NT 4.0, moet de computer ten minste 16 MB RAM bevatten en moet Windows NT 4.0 op de computer zijn geïnstalleerd.
De PCL 3-printersoftware installeren vanaf de installatie-cd-rom
  opmerking:
De installatie-cd-rom bevat een hulpprogramma waarmee u de software voor de HP 2500C Series printer gemakkelijk kunt kopiëren naar high-density diskettes van 3,5 inch. Dit hulpprogramma kunt u ook gebruiken om bestanden te kopiëren naar een server. Op deze manier kunt u de software vanaf diskette installeren op systemen zonder cd-rom-station.
 1. Start Microsoft Windows en sluit alle andere Windows-toepassingen af.
 2. Plaats de installatie-cd-rom in het cd-rom-station. Het installatieprogramma wordt automatisch gestart.
 3. Klik op Printerdriver en vervolgens op Installeren in het menu van de cd-rom als u de printersoftware wilt installeren. Klik op Downloaden als u de printersoftware wilt overbrengen naar een vaste schijf, een netwerkstation of diskettes. Voer de onderstaande stappen uit als het installatieprogramma niet automatisch wordt gestart.
De PCL 3-printersoftware installeren vanaf diskette (of vanaf de installatie-cd-rom als het installatieprogramma niet automatisch wordt gestart)
 1. Start Microsoft Windows en sluit alle andere Windows-toepassingen af.
 2. Plaats diskette 1 in het diskettestation van uw computer (of plaats de cd-rom in het cd-rom-station).
 3. Kies Uitvoeren in het menu Bestand van Windows 3.1 of klik op de knop Start en kies Uitvoeren in Windows 95, 98 of NT 4.0.
 4. Doe het volgende:
  • Typ de aanduiding van het diskettestation van de computer gevolgd door :\SETUP (bijvoorbeeld A:\SETUP) in het invoervak als u de software wilt installeren vanaf diskette.
  • Typ de aanduiding van het cd-rom-station van de computer gevolgd door :\INSTALL (bijvoorbeeld D:\INSTALL) in het invoervak als u de software wilt installeren vanaf cd-rom.
 5. Volg de aanwijzingen op het scherm om de installatie te voltooien.
Stap 9: De printkoppen uitlijnen (terug naar inhoudsopgave)
Als u de garantie wilt hebben dat de afdrukkwaliteit optimaal is, moet u het hulpprogramma voor het uitlijnen van de printkoppen uitvoeren.
U kunt de printkoppen uitlijnen via de Werkset of via het bedieningspaneel van de printer.
De printkoppen uitlijnen via het bedieningspaneel
 1. Druk op de toets MENU tot de tekst "Diagnosemenu" verschijnt.
 2. Druk op de toets ITEM tot de tekst "PRNTKP uitlijnen" verschijnt.
 3. Druk op de toets SELECT.
 4. Er wordt nu een pagina met 5 reeksen uitlijningspatronen afgedrukt.
 5. Selecteer in elke reeks (A, B, C, D en E) het mooist uitgelijnde (meest rechte) lijnenpaar (1, 2, 3, 4 of 5).
 6. Voer de bijbehorende getallen via het bedieningspaneel in door op de toets VALUE te drukken.
 7. Wanneer u een waarde voor een reeks hebt ingevoerd, drukt u op ITEM om naar de volgende reeks te gaan.
 8. Druk op de toets SELECT wanneer u alle waarden hebt ingevoerd.
 9. Er wordt nu een bevestigingspagina afgedrukt die bestaat uit twee vierkanten en een kruis.
 10. Controleer of de lijnen van de vierkanten en het kruis mooi zijn uitgelijnd.
 11. Lijn de printkoppen opnieuw uit als de bevestigingspagina niet naar wens is afgedrukt.
De printkoppen uitlijnen via de Werkset
 1. Open de HP Werkset.
 2. Selecteer Onderhoud.
 3. Selecteer Printkoppen uitlijnen.
 4. Er wordt nu een pagina met 5 reeksen uitlijningspatronen afgedrukt.
 5. Geef aan welke patronen het mooist zijn uitgelijnd.
 6. Klik op Doorgaan.
 7. Er wordt nu een bevestigingspagina afgedrukt die bestaat uit twee vierkanten en een kruis.
 8. Controleer of de lijnen van de vierkanten en het kruis mooi zijn uitgelijnd.
 9. Lijn de printkoppen opnieuw uit als de bevestigingspagina niet naar wens is afgedrukt.
Stap 10: De zelftest uitvoeren (terug naar inhoudsopgave)
U kunt het hulpprogramma voor het uitvoeren van een zelftest starten via het tabblad Onderhoud van de HP Werkset. Een zelftestpagina drukt u als volgt af:
 1. Open de HP Werkset.
 2. Klik op de tab Onderhoud.
 3. Klik op Een zelftestpagina afdrukken.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-online-communities-portlet

Acties
Bezig met laden...

Vraag het de community!


Ondersteuningsforum

Ondersteuningsforum

Praat mee! Vind oplossingen, stel vragen en deel advies met andere eigenaars van HP-producten. Nu bezoeken


hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land/regio: Flag Nederland

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...