hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...

Welkom bij HP Klantondersteuning

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP Inkjet printcartridges - Specificaties van de HP 58 Inkjet fotoprintcartridge

Productnaam en onderdeelnummer
Productnaam
Onderdeelnummer
HP 58 driekleuren Inkjet fotoprintcartridge
C6658A
Regionale onderdeelnummers op de verpakking
Het laatste teken van het onderdeelnummer van de cartridge op de verpakking staat voor de regio waarin de cartridge wordt verkocht. Een cartridge met een onderdeelnummer dat eindigt op 'N' wordt bijvoorbeeld verkocht in de V.S., terwijl een nummer dat eindigt op 'L' wordt verkocht in Latijns-Amerika. In de volgende tabel worden de wereldwijde productnummers voor HP 58 printcartridges weergegeven:
Regio
Onderdeelnummer
Noord-Amerika
C6658AN
Canada
C6658AC
Europa
C6658AE
Midden-Oosten
C6658AE
Afrika
C6658AE
Latijns-Amerika
C6658AL
Azië/Pacifisch gebied
C6658AA
Onderhoud van de cartridge
Correct gebruik en goede behandeling leidt tot een hoge afdrukkwaliteit en een langere levensduur van de printcartridge. Gebruik de printer minstens eenmaal per maand om te verhinderen dat de inktspuitmondjes verstopt raken en om de printcartridges in goede staat te houden. De cartridges worden automatisch vooringespoten, gereinigd en afgedekt om een optimale afdrukkwaliteit te handhaven. Deze bewerkingen zijn voor de gebruiker niet zichtbaar. Raadpleeg de onderstaande tabel voor tips voor het bewaren en hanteren van HP Inkjet cartridges:
Ga als volgt te werk:
Vermijd het volgende:
Bewaar Inkjet cartridges in de afgesloten originele verpakking totdat u ze gaat gebruiken. Inkt kan verdampen via de spuitmondjes en de plastic behuizing, waardoor de levensduur van het inktproduct wordt verkort. Inktproducten hebben dus een langere levensduur wanneer ze in de afgesloten verpakking worden bewaard.
Plak de tape niet opnieuw op een driekleuren printcartridge. Wanneer u de tape opnieuw probeert te bevestigen kunnen de kleuren vermengen, waardoor de cartridge wordt beschadigd.
Als u de cartridge uit de verpakking hebt gehaald, plaats u deze in de printer in de basispositie om te voorkomen dat inkt opdroogt in de spuitmondjes. Hierdoor wordt eveneens het risico op vervuiling door stofdeeltjes in de lucht geminimaliseerd.
Indien u een cartridge uit de printer moet verwijderen:
  1. Plaats de cartridge in een luchtdichte, stevige plastic houder. Gebruik de cartridgebescherming, indien beschikbaar, die bij de HP fotocartridges wordt geleverd om te voorkomen dat de inktspuitmondjes de houder aanraken.
  2. Bewaar de KLEURENcartridge met de spuitmondjes OMLAAG.
  3. Bewaar de ZWARTE cartridge met de spuitmondjes OMHOOG.
  4. Sluit de houder af.
  5. Bewaar bij kamertemperatuur.
Zorg ervoor dat de spuitmondjes onder op de cartridge de onderkant of zijkant van de stevige plastic houder niet aanraken. Als de spuitmondjes de houder aanraken, kunnen de inktkleuren worden vermengd of kan de inkt uit de cartridge lopen.
Plaats de tape niet terug op de cartridge.
Plaats de cartridge niet een plastic zak.
Druk op de aan/uit-knop om de printer UIT te zetten. Wanneer u de aan/uit-knop op UIT zet, dicht de printer de cartridge af in het servicestation, wat voorkomt dat de inkt opdroogt in de spuitmondjes.
Koppel de printer niet los, zonder deze eerst UITgeschakeld te hebben met de AAN/UIT-knop. Hierdoor kan de inkt in de cartridge verdampen en worden vervuild door stofdeeltjes.
Bewaar de Inkjet printcartridges op kamertemperatuur.
Het is niet nodig de Inkjet printcartridges in de koelkast te bewaren.
Bewaar de verpakte Inkjet printcartridges rechtop.
Bewaar een verpakte Inkjet printcartridge niet langere tijd op de zijkant of ondersteboven.
Aanbevolen omgevingsomstandigheden
Bedrijfstemperatuur
Ideaal: kamertemperatuur (geen extreme condities)
Min: 15 graden Celsius
Max: 35 graden Celsius
Opslagtemperatuur
Min: -15 graden Celsius
Max: 35 graden Celsius
Hoogtebeperkingen
Doel: 2438 m (8000 voet)
Max: 5182 m (17000 voet)
De HP 58 printcartridge is niet ontworpen om te worden vervoerd in printers op grote hoogten, zoals in een vliegtuig.
Garantie
Elke HP print- en inktcartridge is gegarandeerd vrij van materiaal- en constructiefouten, totdat de HP inkt op is of tot het einde van de garantieperiode is bereikt, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet. De "einde garantie"-datum wordt afgedrukt op de cartridge in het formaat JJJJ/MM/DD.
Afbeelding : De "einde garantie"-datum vinden
Als uw HP printcartridge defect is, neem dan voor het einde van de garantiedatum contact op met HP of met uw leverancier. De garantie dekt geen lege of bijgevulde producten of producten die opnieuw zijn gefabriceerd, zijn gerenoveerd, misbruikt of waarmee is geknoeid, of producten die een door een printer aangemaakt vervaldatumbericht ontvangen.
Voor de volledige informatie over garantie, raadpleegt u het document HP Ink Cartridges - Garantie voor HP cartridges.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-online-communities-portlet

Acties
Bezig met laden...

Vraag het de community!


Ondersteuningsforum

Ondersteuningsforum

Praat mee! Vind oplossingen, stel vragen en deel advies met andere eigenaars van HP-producten. Nu bezoeken


hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land: Flag Nederland

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...