hp-support-head-portlet

Azioni
Caricamento...
Assistenza clienti HP - Knowledge Base

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Azioni
Caricamento...

hp-share-print-widget-portlet

Azioni
Caricamento...

hp-concentra-wrapper-portlet

Azioni
Caricamento...

HP LaserJet Pro 400 M401 - Saugos pranešimai

Lazerio saugumas

JAV maisto ir vaistų administracijos įrenginių ir radiologinės sveikatos centras (Center for Devices and Radiological Health (CDRH) of the U.S. Food and Drug Administration) patvirtino taisykles, taikomas lazeriniams produktams, pagamintiems po 1976 m. rugpjūčio 1 d. Jungtinėse Amerikos Valstijose parduodami produktai turi atitikti šias taisykles. Įrenginys, patvirtintas kaip „1 klasės“ lazerinis gaminys pagal JAV Sveikatos ir žmonėms teikiamų paslaugų (DHHS) spinduliavimo efektyvumo standartus pagal 1968 metų Spinduliavimo kontrolės aktą sveikatai ir saugumui užtikrinti. Kadangi įrenginyje vykstantis spinduliavimas visiškai izoliuotas apsauginiais korpusais ir išoriniais gaubtais, lazerio spindulys negali patekti į išorę jokio įprastos eksploatacijos etapo metu.
  Avvertenza:
Naudojant valdiklius, reguliuojant ar atliekant kitas procedūras, kurios nenurodytos šiame vartotojo vadove, gali prasiskverbti pavojingi radiacijos spinduliai.

Kanados DOC taisyklės

Complies with Canadian EMC Class B requirements.
« Conforme à la classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques. « CEM ». »

VCCI pareiškimas (Japonijai)

Figura : Japonų VCCI pareiškimas

Maitinimo laido instrukcijos

Įsitikinkite, kad maitinimo šaltinis atitinka gaminio nominaliąją įtampą. Nominalioji įtampa nurodyta gaminio etiketėje. Gaminys naudoja 110-127 Vac arba 220-240 Vac ir 50 / 60 Hz.
Maitinimo laidu prijunkite gaminį prie įžeminto kintamosios srovės lizdo.
  Attenzione:
Nenorėdami pažeisti gaminio, naudokite tik su gaminiu pateiktą maitinimo laidą.

Pareiškimas dėl maitinimo laido (Japonijai)

Figura : Japonų maitinimo laido pareiškimas

EMC pareiškimas (Korėja)

Figura : EMC pareiškimas

Pareiškimas apie lazerio saugumą, skirtas Suomijai

Luokan 1 laserlaite
Klass 1 Laser Apparat
HP LaserJet Pro 400 M401a, M401d, M401n, M401dn, M401dw, laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (2007) mukaisesti.
VAROITUS !
Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.
VARNING !
Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.
HUOLTO
HP LaserJet Pro 400 M401a, M401d, M401n, M401dn, M401dw - kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.
VARO !
Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömällelasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.
VARNING !
Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen.
Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista: Aallonpituus 775-795 nm Teho 5 m W Luokan 3B laser.

GS pareiškimas (Vokietija)

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert warden.

Medžiagų lentelė (Kinija)

Figura : Turinio lentelė (Kinija)

Pareiškimas dėl pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo (Turkija)

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

Pareiškimas dėl pavojingų medžiagų apribojimo (Ukraina)

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057

hp-feedback-input-portlet

Azioni
Caricamento...

hp-feedback-banner-portlet

Azioni
Caricamento...

hp-country-locator-portlet

Azioni
Caricamento...
Paese/area geografica: Flag Italia

hp-detect-load-my-device-portlet

Azioni
Caricamento...