hp-support-head-portlet

Azioni
Caricamento...

Benvenuti nell'Assistenza clienti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Azioni
Caricamento...

hp-share-print-widget-portlet

Azioni
Caricamento...

hp-concentra-wrapper-portlet

Azioni
Caricamento...

HP LaserJet Pro 400 M401 - „Hewlett-Packard" ribota garantija

„Hewlett-Packard“ ribota garantija
HP PRODUKTAS
RIBOTOS GARANTIJOS GALIOJIMO TRUKMĖ
HP LaserJet Pro 400 M401a, M401d, M401n, M401dn, M401dw
Metinis gaminio keitimas
HP jums, kaip galutiniam vartotojui, garantuoja, kad HP techninė įranga ir priedai bus be medžiagų ir gamybos defektų nuo pirkimo dienos nurodytu laikotarpiu. Jei HP gaus pranešimą apie tokius defektus garantijos galiojimo metu, HP savo nuožiūra gali sutaisyti arba pakeisti gaminius su defektais. Pakeisti gaminiai gali būti nauji arba veikimo atžvilgiu lygiaverčiai naujiems.
HP garantuoja, kad, HP programinei įrangai vykdant programines funkcijas, po pirkimo dienos nurodytu laikotarpiu neįvyks klaidų dėl medžiagų ar gamybos defektų, jeigu įranga bus tinkamai prijungta ir naudojama. Jei HP gaus pranešimą apie tokius defektus garantiniu laikotarpiu, HP pakeis dėl tokių defektų savo programinių funkcijų nevykdančią programinę įrangą.
HP negarantuoja, kad HP gaminiai veiks nenutrūkstamai ir be klaidų. Jei per atitinkamą laiką HP negali pataisyti ar pakeisti gaminio, kuriam suteikta garantija, turite teisę atgauti pinigus, jei nedelsdami grąžinsite gaminį.
HP gaminiuose gali būti perdirbtų dalių, kurių darbinės charakteristikos nesiskiria nuo naujų, arba jos yra skirtos naudoti būtent tame gaminyje.
Garantija netaikoma defektams, atsiradusiems dėl (a) netinkamos ar nepakankamos priežiūros ar kalibravimo, (b) ne HP gaminamos programinės įrangos, sąsajų, dalių ar eksploatacinių medžiagų naudojimo, (c) neteisėto įrangos pakeitimo ar netinkamo naudojimo, (d) gaminio naudojimo ne jam tinkamoje aplinkoje, kaip nurodyta aplinkos specifikacijoje, (e) netinkamo darbo vietos paruošimo ar priežiūros.
PAGAL GALIOJANČIUS VIETOS ĮSTATYMUS AUKŠČIAU PATEIKTOS GARANTIJOS YRA IŠSKIRTINĖS IR JOKIA KITA RAŠTIŠKA AR ŽODINĖ GARANTIJA ARBA SĄLYGA NĖRA NEI AIŠKIAI IŠREIKŠTA, NEI NUMANOMA. BE TO, HP NETEIKIA JOKIŲ NUMANOMŲ PRODUKTO PARDAVIMO, PATENKINAMOS KOKYBĖS AR TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI GARANTIJŲ. Kai kuriose šalyse/regionuose, valstijose ar provincijose neleidžiami garantijos galiojimo laikotarpio apribojimai, todėl nurodyti apribojimai ar išimtys jums gali būti netaikomi. Ši garantija suteikia tam tikras juridines teises. Be to, jūs galite turėti kitų teisių priklausomai nuo šalies/regiono, valstijos ar provincijos.
HP ribota garantija galioja bet kurioje šalyje/regione bei vietovėje, kurioje HP parduoda šį produktą ir teikia jo palaikymo paslaugas. Garantinių paslaugų lygis gali skirtis priklausomai nuo vietinių standartų. HP dėl teisinių arba normatyvinių priežasčių nekeis produkto išvaizdos, tinkamumo ir funkcijų taip, kad jis galėtų veikti šalyje/regione, kuriam produktas nebuvo skirtas.
PAGAL VIETOS ĮSTATYMUS NUOSTOLIŲ ATLYGINIMAS, APIBRĖŽTAS ŠIUO PAREIŠKIMU DĖL GARANTIJOS, YRA VIENINTELIS GALIMAS IR IŠSKIRTINIS JŪSŲ NUOSTOLIŲ ATLYGINIMAS. IŠSKYRUS ANKSČIAU PAMINĖTUS DALYKUS, HP AR JOS TIEKĖJAI NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ NUOSTOLIUS, PATIRTUS DĖL DUOMENŲ PRARADIMO, AR UŽ TIESIOGINIUS, TYČINIUS, NETYČINIUS, PASEKMINIUS (ĮSKAITANT NEGAUTĄ PELNĄ AR DUOMENIS) AR KITOKIUS NUOSTOLIUS NEPRIKLAUSOMAI NUO SUDARYTŲ SUTARČIŲ, IEŠKINIŲ DĖL ŽALOS ATLYGINIMO, AR KITŲ DALYKŲ. Kai kuriose šalyse/regionuose, valstijose ar provincijose išskirtiniai atvejai ar apribojimai netyčiniams ar pasekminiams nuostoliams neleidžiami, todėl aukščiau nurodyti apribojimai ar išimtys gali būti jums netaikomi.
ŠIAME PAREIŠKIME IŠDĖSTYTOS GARANTIJOS SĄLYGOS ĮSTATYMŲ NUMATYTOSE RIBOSE NEPANAIKINA, NERIBOJA IR NEKEIČIA ĮSTATYMO APIBRĖŽTŲ TEISIŲ, TAIKOMŲ ŠIAM JUMS PARDUOTAM PRODUKTUI.

hp-feedback-input-portlet

Azioni
Caricamento...

hp-online-communities-portlet

Azioni
Caricamento...

Chiedi alla community!


Forum dell'assistenza

Forum dell'assistenza

Partecipa alla conversazione. Trova soluzioni, poni domande e condividi suggerimenti con altri possessori di prodotti HP. Visita ora


hp-feedback-banner-portlet

Azioni
Caricamento...

hp-country-locator-portlet

Azioni
Caricamento...
Paese/area geografica: Flag Italia

hp-detect-load-my-device-portlet

Azioni
Caricamento...