תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מחשבים שולחניים של HP - ביצוע שחזור מערכת של HP‏ (Windows 7)

מסמך זה מתייחס למחשבי HP ו-Compaq שהגיעו כשמותקנת בהם מערכת ההפעלה Windows 7.
מסמך זה מסביר כיצד לאפס את המחשב להגדרות היצרן והוא מחולק לסעיפים המבוססים על דרכים שונות לביצוע שחזור מערכת.
לפני ביצוע שחזור מערכת, גבה את כל הקבצים האישיים שלך וקרא את כל ההתראות.
תהליך השחזור המלא עשוי להימשך 4 עד 6 שעות או יותר. לקבלת תוצאות מיטביות, על המחשב להיות מחובר לאינטרנט. המחשב מופעל מחדש מספר פעמים במהלך התהליך. אל תכבה את אספקת החשמל ואל תעצור את תהליך השחזור עד שתוצג הנחיה להיכנס ל-Windows.

סוגים של שחזורי מערכת

ייתכן שלמחשב שלך יש שלושה סוגים זמינים של שחזור מערכת, או אולי רק שניים. השתמש בסוג השחזור שפותר את הבעיה מבלי לבצע שינויים מעבר לצורך.
 • שחזור המערכת: אפשרות זו מבצעת אתחול מחדש של כונן המערכת (בדרך כלל C:‎), מתקינה מחדש את מערכת ההפעלה המקורית ואת כל התוכנות ומנהלי התקני החומרה המקוריים. שחזור המערכת אינו משפיע על מחיצות שנוצרו על-ידי המשתמש. אם קיימים שני כוננים קשיחים, שחזור המערכת מבצע שינויים רק בכונן של מערכת ההפעלה.
    שים לב:
  אם גודל מחיצת מערכת ההפעלה (בדרך כלל C:) פחת עד אל מתחת לדרישת הגודל המזערית, מחיצות אחרות שיצר המשתמש תוסרנה והנתונים המאוחסנים יושמדו.
 • איפוס להגדרות היצרן: האיפוס להגדרות היצרן מסיר את כל המחיצות, מאתחל מחדש את הכונן הקשיח במלואו, מתקין מחדש את מערכת ההפעלה המקורית ואת כל התוכנות ומנהלי התקני החומרה המקוריים. אפשרות זו גם יוצרת מחדש את מחיצת השחזור הדרושה (בדרך כלל D:) ומחיצת UEFI (בדרך כלל E:) ומתקינה מחדש את התוכנה הדרושה.
  אפשרות זו של איפוס להגדרות היצרן מחזירה את כל התוכנות במחשב הנייד למצב שבו היו במועד הרכישה. כל השינויים או התוספות שבוצעו על-ידי המשתמש מוסרות.
 • שחזור תמונה ממוזער: שחזור התמונה הממוזער, הזמין ברבים מהמחשבים הניידים של HP, מסיר את כל המחיצות, מאתחל מחדש את הכונן הקשיח במלואו, מתקין מחדש את מערכת ההפעלה ומנהלי התקני החומרה המקוריים, ומתקין מחדש תוכנות חיונית של HP (כגון HP Support Assistant ו-HP Recovery Manager). שחזור תמונה ממוזער אינו מתקין מחדש את היישומים והמשחקים לניסיון.

שחזור מתוך מסך שולחן העבודה של Windows 7

אם Windows 7 נפתח כראוי, בצע את השלבים הבאים כדי להפעיל את שחזור המערכת מתפריט ההתחלה של Windows 7.
 1. כבה את המחשב.
 2. נתק את כל ההתקנים ההיקפיים למעט הצג, המקלדת, העכבר וכבל המתח. הוצא מדיה מכוננים פנימיים וכל חומרה פנימית שנוספה לאחרונה.
 3. הפעל את המחשב.
 4. לחץ על התחל , לחץ על כל התוכניות, לחץ על Recovery Manager, ולאחר מכן לחץ שוב על Recovery Manager.
  אם אתה מתבקש להזין סיסמת מנהל מערכת או אישור, הקלד את הסיסמא או אשר. אם מופיע חלון מסוג 'בקרת חשבון משתמש' ואתה נשאל אם ברצונך לאפשר לתוכנית לבצע שינויים במחשב, לחץ על האפשרות כן.
  ‏‎Recovery Manager
 5. תחת 'אני זקוק לעזרה מייד', לחץ על שחזור מערכת.
 6. ‏‎Recovery Manager שואל אם ברצונך לשחזר את המחשב להגדרות היצרן המקוריות. לחץ על כן, ולאחר מכן לחץ על הבא.
  מסך האישור של Recovery Manager
 7. המחשב יופעל מחדש. אם מחיצת השחזור בכונן הדיסק הקשיח פועלת כהלכה, יוצג כעת חלון Recovery Manager.
  הערה:
  אם מחיצת השחזור בכונן הדיסק הקשיח אינה פועלת כהלכה, נדרשת ערכת תקליטורי שחזור להפעלת שחזור מערכת. פעל בהתאם להוראות המפורטות בסעיף הפעלת השחזור מתקליטורי שחזור.
  ‏‎Recovery Manager אחרי ההפעלה מחדש
 8. לחץ על שחזור מערכת.
 9. כאשר תתבקש על-ידי שחזור המערכת לגבות את הקבצים שלך, בחר אפשרות גיבוי:
  • אם גיבית כבר את הקבצים האישיים שלך או אם אינך מעוניין לגבות קבצים אישיים, בחר בשחזר ללא גיבוי הקבצים שלך, ולאחר מכן לחץ על הבא. המשך לשלב הבא.
 10. לחץ על אישור באזהרה שמופיעה.
 11. לאחר השלמת שחזור המערכת, לחץ על ‏סיים כדי להפעיל מחדש את המחשב. השלם את מסכי ההגדרה והמתן עד שהמחשב יסיים את ההגדרה.
 12. לאחר סיום ההתקנה, כבה את המחשב, נתק את כל ההתקנים והכבלים, ואז הפעל את המחשב.
 13. לפני השימוש במחשב, עדכן אותו והגן עליו. התקן מחדש תוכנות אנטי-וירוס ואבטחה שהיו מותקנות עליו לפני ביצוע שחזור המערכת.
 14. התקן מחדש יישומי תוכנה שנוספו לאחר רכישת המחשב, והחזר למקומם את הקבצים שגיבית.

‏'שחזור' ממסך ההתחלה (במהלך אתחול המערכת) או כאשר לא ניתן לאתחל כדי להיכנס למסך

אם Windows 7 אינה נפתחת כהלכה, בצע את השלבים הבאים כדי לשחזר את המחשב:
הערה:
אם מחיצת השחזור בכונן הדיסק הקשיח אינה פועלת כהלכה, שיטה זו אינה אפשרית ומופיעה הודעת שגיאה. אם מופיע הודעת שגיאה המציינת שלא ניתן להפעיל את שחזור המערכת ממסך הפתיחה, שחזור המערכת דורש ערכת תקליטורי שחזור. פעל בהתאם להוראות המפורטות בסעיף הפעלת השחזור מתקליטורי שחזור.
 1. כבה את המחשב.
 2. נתק את כל ההתקנים ההיקפיים למעט הצג, המקלדת, העכבר וכבל המתח. הוצא מדיה מכוננים פנימיים וכל חומרה פנימית שנוספה לאחרונה.
 3. הפעל את המחשב ולחץ על המקש F11שוב ושוב, בערך פעם בשנייה, עד לפתיחת Recovery Manager.
  ‏‎Recovery Manager
 4. תחת 'אני זקוק לעזרה מייד', לחץ על שחזור מערכת.
 5. כאשר תתבקש על-ידי שחזור המערכת לגבות את הקבצים שלך, בחר אפשרות גיבוי:
  • אם גיבית כבר את הקבצים האישיים שלך או אם אינך מעוניין לגבות קבצים אישיים, בחר בשחזר ללא גיבוי הקבצים שלך, ולאחר מכן לחץ על הבא. המשך לשלב הבא.
 6. לחץ על אישור באזהרה שמופיעה.
 7. לאחר השלמת שחזור המערכת, לחץ על ‏סיים כדי להפעיל מחדש את המחשב. השלם את מסכי ההגדרה והמתן עד שהמחשב יסיים את ההגדרה.
 8. לאחר סיום ההתקנה, כבה את המחשב, נתק את כל ההתקנים והכבלים, ואז הפעל את המחשב.
 9. לפני השימוש במחשב, עדכן אותו והגן עליו. התקן מחדש תוכנות אנטי-וירוס ואבטחה שהיו מותקנות עליו לפני ביצוע שחזור המערכת.
 10. התקן מחדש יישומי תוכנה שנוספו לאחר רכישת המחשב, והחזר למקומם את הקבצים שגיבית.

שחזור מתוך תקליטורי שחזור

בצע את השלבים הבאים כדי לשחזר את המחשב מערכת תקליטורי שחזור (תקליטורים או DVD). תקליטורים אלה יכולים להיות ערכה שהתקבלה מהתמיכה של HP או תקליטורים שיצרת בעצמך.
הערה:
‏‎HP אינה כוללת תקליטורי שחזור בקופסה של המחשבים האישיים מכיוון שתוכנת השחזור מגיעה בכונן הקשיח. באפשרותך להשיג תקליטורי שחזור מהתמיכה של HP או ליצור בעצמך ערכת תקליטורי שחזור באמצעות Recovery Manager. ‏‎HP ממליצה ליצור ערכה של תקליטורי שחזור כאשר מקבלים את המחשב ולשמור אותם במקום בטוח. השלמת שחזור המערכת בעזרת תקליטורי השחזור שנשלחו מהתמיכה עשויה להימשך 4 עד 6 שעות, אך תקליטורי שחזור שיצרת בעצמך משחזרים לעתים קרובות את המערכת מהר יותר. למידע נוסף אודות יצירה של ערכת תקליטורי שחזור, ראה יצירת תקליטורי שחזור או שמירת תמונת שחזור בכונן הבזק USB ב-Windows 7.
 1. הפעל את המחשב והכנס את תקליטור השחזור הראשון לכונן.
 2. לחץ על לחצן ההפעלה והחזק אותו לחוץ כדי לכבות את המחשב.
 3. נתק את כל ההתקנים ההיקפיים למעט הצג, המקלדת, העכבר וכבל המתח. הסר מדיה מכוננים פנימיים וכל חומרה פנימית שנוספה לאחרונה.
 4. הפעל את המחשב.
 5. הקש מיד על המקש Escape שוב ושוב, בערך פעם בשנייה, עד שמוצג תפריט Startup Menu (תפריט הפעלה) או תפריט Select boot device (בחירת התקן אתחול).
 6. הבחירות שעליך לבצע עשויות להשתנות מעט, בהתאם לסוג התפריט שמוצג במסך:
  • אם תפריט Select Boot Device (בחירת התקן אתחול) מופיע, השתמש במקשי החצים מטה ומעלה כדי לבחור בכונן CD/DVD, והקש על Enter כדי להמשיך.
  • אם נפתח תפריט הפעלה, הקש על F9 כדי לפתוח את Boot Menu (תפריט אתחול) או את Boot Device Options (אפשרויות התקן אתחול). השתמש במקש החץ מעלה או מטה כדי לבחור באפשרות כונן תקליטורים/DVD. לאחר מכן הקש על Enter.
   הערה:
   ייתכן שיהיו זמינות לבחירה מספר אפשרויות של כונן תקליטורים/DVD מרשימת ההתקנים הניתנים לאתחול. במקרה זה, בחר באחת מאפשרויות כונן התקליטורים/DVD מתוך הרשימה כדי לבדוק אם HP Recovery מתחיל לפעול. אם השחזור לא מתחיל לפעול או אם מוצגת הודעה על שגיאת דיסק שאינו דיסק מערכת, הפעל מחדש את המחשב על-ידי לחיצה על לחצן ההפעלה, ולאחר מכן חזור על שלבים אלה כדי לבחור בכונן תקליטורים/DVD אחר. כאשר השחזור מתחיל לפעול, המשך בביצוע השלבים להשלמת השחזור.
 7. עשוי להופיע חלון בו תופיע שאלה האם ברצונך להפעיל את Recovery Manager מהכונן הקשיח או מהתקליטור שהוכנס. אם הופיע חלון כזה, בחר באפשרות הפעל תוכנית מהתקליטור, ואז לחץ על הבא.
 8. בחר באפשרות בהתאם לסוג תקליטורי השחזור שברשותך:
  • תקליטורי שחזור שהתקבלו מהתמיכה של HP:
   בחר באחת מהאפשרויות הבאות בהתאם לבחירה המוצגת על המסך, ואז לחץ על הבא.
   • איפוס להגדרות היצרן - אפס את המחשב על ידי מחיקת כל הכונן ושחזורו להגדרות היצרן
   • איפוס המחשב על ידי מחיקת הכונן במלואו ושחזורו להגדרות היצרן
   ‏Recovery Manager עם תקליטורי שחזור שנשלחו על-ידי HP
 9. כאשר תתבקש על-ידי שחזור המערכת לגבות את הקבצים שלך, בחר אפשרות גיבוי:
  • אם גיבית כבר את הקבצים האישיים שלך או אם אינך מעוניין לגבות קבצים אישיים, בחר בשחזר ללא גיבוי הקבצים שלך, ולאחר מכן לחץ על הבא. המשך לשלב הבא.
 10. לחץ על אישור באזהרה שמופיעה.
 11. קרא את המסכים שיוצגו והגב בהתאם. אם מסך כלשהו מבקש תקליטור, הכנס את התקליטור הבא. במקרים מסוימים, ייתכן שיהיה עליך להכניס שוב ושוב את אותו תקליטור מספר פעמים, לפני שהמסך יאפשר לך להמשיך.
 12. לאחר השלמת שחזור המערכת, הוצא את התקליטור. אם מגש התקליטורים אינו נפתח, לחץ על לחצן פתיחת המגש במארז המחשב כדי לפתוח אותו.
 13. אם הופיע מסך "השחזור הושלם", לחץ על סיים.
  אם הופיע מסך "העתקת הקבצים הושלמה", לחץ על הבא.
 14. בהתאם לדגם המחשב שברשותך, המחשב נכבה או מופעל מחדש. אם המחשב נכבה, המתן 5 שניות ולאחר מכן הפעל אותו.
  הערה:
  אם אתה משתמש בתקליטורי השחזור שנשלחו על-ידי HP, השלמת תהליך השחזור עלולה לארוך למעלה משעה. אין לעצור את תהליך השחזור. תהליך השחזור הושלם כאשר מופיעים מסכי ההתקנה של Windows.
 15. כשמסכים אלה מופיעים, השלם את התקנת Windows.
 16. לאחר סיום התקנת Windows, כבה את המחשב, חבר מחדש את כל ההתקנים והכבלים והפעל את המחשב.
 17. לפני השימוש במחשב, עדכן אותו והגן עליו. התקן מחדש תוכנות אנטי-וירוס ואבטחה שהיו מותקנות עליו לפני ביצוע שחזור המערכת.
 18. התקן מחדש יישומי תוכנה שנוספו לאחר רכישת המחשב, והחזר למקומם את הקבצים שגיבית.

אתחול מכונן שחזור USB

בצע את השלבים הבאים כדי לשחזר את המחשב באמצעות כונן הבזק USB.
הערה:
למידע נוסף על שמירת תמונת שחזור בכונן הבזק USB, ראה יצירת תקליטורי שחזור או שמירת תמונת שחזור בכונן הבזק USB ב-Windows 7.
 1. הפעל את המחשב והכנס את כונן ההבזק USB ליציאת USB.
 2. כבה את המחשב על ידי לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה.
 3. נתק את כל ההתקנים ההיקפיים למעט הצג, המקלדת, העכבר וכבל המתח. הוצא מדיה מכוננים פנימיים וכל חומרה פנימית שנוספה לאחרונה.
 4. הקש מיד על מקש Escape שוב ושוב, אחת לשנייה בערך, עד לפתיחת תפריט הפעלה או תפריט בחירה בהתקן אתחול.
 5. הבחירות שעליך לבצע עשויות להשתנות מעט, בהתאם לסוג התפריט שמוצג במסך:
  • אם מוצג התפריט Select Boot Device (בחר התקן אתחול), השתמש במקש החץ מעלה או מטה כדי לבחור בהתקן האחסון בחיבור USB והקש על Enter כדי להמשיך.
  • אם נפתח תפריט הפעלה, הקש על F9 כדי לפתוח את Boot Menu (תפריט אתחול) או את Boot Device Options (אפשרויות התקן אתחול). השתמש במקשי החץ מעלה או מטה כדי לבחור בשם התקן האחסון בחיבור USB (תווית אמצעי האחסון של הכונן). לאחר מכן הקש על Enter כדי להמשיך.
  חלון הפתיחה של Recovery Manager
 6. חלון עשוי להופיע ולשאול אם ברצונך להפעיל את Recovery Manager מהכונן הקשיח או מהמדיה שהוכנסה. אם חלון זה מופיע, בחר באפשרות כונן ההבזק USB ולחץ על הבא.
 7. לחץ על שחזור מערכת תחת אני זקוק לעזרה מייד. במסך הבא, בחר באפשרות כן כדי לאשר שברצונך לשחזר את המחשב להגדרות היצרן המקוריות ולחץ על הבא כדי להמשיך.
  אישור שחזור המחשב
 8. כאשר תתבקש על-ידי שחזור המערכת לגבות את הקבצים שלך, בחר אפשרות גיבוי:
  • אם גיבית כבר את הקבצים האישיים שלך או אם אינך מעוניין לגבות קבצים אישיים, בחר בשחזר ללא גיבוי הקבצים שלך, ולאחר מכן לחץ על הבא. המשך לשלב הבא.
 9. לחץ על הבא. מופיעה התראה על כך שיש לנתק את כל ההתקנים מהמחשב. ודא שניתקת את כל ההתקנים, למעט כונן ההבזק, ולחץ על אישור.
 10. קרא את המסכים שמופיעים והגב בהתאם. לאחר השלמת שחזור המערכת, יוצג מסך 'השחזור הושלם'.
 11. הסר את כונן ההבזק USB מיציאת USB.
 12. לחץ על סיום כדי להפעיל את המחשב מחדש.
 13. בהתאם לדגם המחשב שברשותך, המחשב נכבה או מופעל מחדש. אם המחשב נכבה, המתן 5 שניות ולאחר מכן הפעל אותו.
 14. כשמסכים אלה מופיעים, השלם את התקנת Windows.
 15. לאחר סיום התקנת Windows, כבה את המחשב, חבר מחדש את כל ההתקנים והכבלים והפעל את המחשב.
 16. לפני השימוש במחשב, עדכן אותו והגן עליו. התקן מחדש תוכנות אנטי-וירוס ואבטחה שהיו מותקנות עליו לפני ביצוע שחזור המערכת.
 17. התקן מחדש יישומי תוכנה שנוספו לאחר רכישת המחשב, והחזר למקומם את הקבצים שגיבית.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏