תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

‏‎HP LaserJet - תמיכה במנהלי התקן ותוכנות עבור Windows 10

תוכל להשתמש במסמך זה כדי למצוא את מנהלי ההתקן המומלצים עבור התקני LaserJet ב-Windows 10. אחרי מציאת מנהל ההתקן הנכון, לחצו על הקישור בעמודת הפתרון המומלץ על מנת לגשת למסמך תמיכה רלוונטי ובו הוראות או אל www.hp.com/support כדי להורדי את מנהל ההתקן.
מסמך זה מתייחס למדפסות LaserJet בלבד. עבור סוגי מדפסות אחרים של HP, כגון DeskJet‏, Officejet, או Photosmart, גש אל מדפסות שעובדות עם Windows 10.

מדפסות HP LaserJet צבעוניות ורב-תכליתיות

מקרא
‏= לא זמין
‏= זמין
‏= זמין עם מגבלות
‏= חיבור USB
‏= חיבור רשת
‏= חיבור אלחוטי

אינו רלוונטי = אינו ישים
‏‎Windows Mobile
‏‎Windows 10
דרישות תאימות
שולחני, נייד וטבלט
מנהלי מערכת
סדרת HP LaserJet Series
תמיכה טלפונית*
תמיכה במחשבים שולחניים וטבלטים
פתרון מומלץ
התקן חיבור
סרוק חיבור10
סרוק/שלח פתרון11
פתרונות אחרים של Windows 10
מנהל התקן עבור משפחת מדפסות הצבע מדגמי LaserJet (ספציפי למדפסת)
‏17
לא ישים
לא ישים
‏‎Color LaserJet 5
‏17
לא ישים
לא ישים
‏‎Color LaserJet 5m
לא ישים
לא ישים
‏‎100/M175 MFP
‏*1
‏‎M170/‏
M176 MFP‏
M177 MFP
‏*1
‏‎200/M251
‏*1
לא ישים
‏M252
‏*1
‏9
לא ישים
מנהל התקן בסיסי/PCL616
UPD3‏,7‏,18
Windows Update2‏,9‏,12
ב-OS1
תוכנת ePrint8
‏‎M274 MFP
‏*1
‏9
מנהל התקן בסיסי/PCL6‏16
UPD3‏,7‏,18
Windows Update2‏,9‏,12
ב-OS1
תוכנת ePrint8
‏‎200/M276 MFP
‏*1
‏‎M277 MFP
‏*1
‏9
מנהל התקן בסיסי/PCL6‏16
UPD3‏,7‏,18
Windows Update2‏,9‏,12
ב-OS1
תוכנתePrint 8
‏‎300/M351
LJ 300-400
‏*1
לא ישים
לא ישים
סדרת HP LaserJet Series
תמיכה טלפונית*

תמיכה במחשבים שולחניים וטבלטים

פתרון מומלץ

התקן חיבור

סרוק חיבור10

סרוק/שלח פתרון11

פתרונות אחרים של Windows 10
‏‎300/M375 MFP
LJ 300-400
‏*1
‏M451
‏*1
לא ישים
לא ישים
‏M452
‏*1
לא ישים
לא ישים
‏‎400/M475 MFP
LJ 300-400
‏*1
‏‎400/M476 MFP
‏*1
מנהל התקן בסיסי/PCL616
UPD3‏,7‏,18
ב-OS1‏,5
Windows Update2‏,12
תוכנת ePrint8
‏‎M477 MFP
‏*1
‏9
מנהל התקן בסיסי/PCL6‏16
UPD3‏,7‏,18
Windows Update2‏,9‏,12
ב-OS1
תוכנת ePrint8
‏‎500/M551
‏*1
פתרון מלא4‏,5‏,18
לא ישים
לא ישים
מנהל התקן בסיסי/PCL65‏,16‏,18
מנהל התקן בסיסי/PCL6- אין תוכנת התקנה5‏,14‏,15‏,18
UPD3‏,5‏,7‏,18
Windows Update2‏,12‏,18
ב-OS1‏,5
תוכנת ePrint8
‏M552
‏*1
‏9
לא ישים
לא ישים
מנהל התקן בסיסי/PCL65‏,16‏,18
מנהל התקן בסיסי/PCL6- אין תוכנת התקנה5‏,14‏,15‏,18
UPD3‏,5‏,7‏,18
Windows Update2‏,9‏,12‏,18
ב-OS1‏,5
תוכנת ePrint8
‏M553
‏*1
‏9
לא ישים
לא ישים
מנהל התקן בסיסי/PCL65‏,16‏,18
מנהל התקן בסיסי/PCL6- אין תוכנת התקנה5‏,14‏,15‏,18
UPD3‏,5‏,7‏,18
Windows Update2‏,9‏,12‏,18
ב-OS1‏,5
תוכנת ePrint8
‏‎500/M570 MFP
‏*1
פתרון מלא4‏,5‏,18
לא ישים
מנהל התקן בסיסי/PCL65‏,16‏,18
UPD3‏,5‏,7‏,18
Windows Update2‏,12‏,18
ב-OS1‏,5
תוכנת ePrint8

סדרת HP LaserJet Series

תמיכה טלפונית*

תמיכה במחשבים שולחניים וטבלטים

פתרון מומלץ

התקן חיבור

סרוק חיבור10

סרוק/שלח פתרון11

פתרונות אחרים של Windows 10
‏‎500/M575 MFP
‏*1
פתרון מלא4‏,5‏,18
‏‎EWS13 או לוח בקרה
מנהל התקן בסיסי/PCL65‏,16‏,18
מנהל התקן בסיסי/PCL6- אין תוכנת התקנה5‏,14‏,15‏,18
UPD3‏,5‏,7‏,18
Windows Update2‏,12‏,18
ב-OS1‏,5
תוכנת ePrint8
‏‎500/M575c flow MFP
‏*1
פתרון מלא4‏,5‏,18
‏‎EWS13 או לוח בקרה
מנהל התקן בסיסי/PCL65‏,16‏,18
מנהל התקן בסיסי/PCL6- אין תוכנת התקנה5‏,14‏,15‏,18
UPD3‏,5‏,7‏,18
Windows Update2‏,12‏,18
ב-OS1‏,5
תוכנת ePrint8
‏‎M577 MFP
M577z flow MFP
‏*1
‏9
‏‎M651 MFP
‏*1
פתרון מלא4‏,5‏,18
לא ישים
לא ישים
מנהל התקן בסיסי/PCL65‏,16‏,18
מנהל התקן בסיסי/PCL6 - אין תוכנת התקנה5‏,14‏,15‏,18
UPD3‏,5‏,7‏,18
ב- OS1‏,5
Windows Update2‏,12‏,18
תוכנת ePrint8
‏‎M680 MFP
‏*1
פתרון מלא4‏,5‏,18
‏‎EWS13 או לוח בקרה
מנהל התקן בסיסי/PCL65‏,16‏,18
מנהל התקן בסיסי/PCL6 - אין תוכנת התקנה5‏,14‏,15‏,18
UPD3‏,5‏,7‏,18
ב- OS1‏,5
Windows Update2‏,12‏,18
תוכנת ePrint8
‏M750
‏*1
פתרון מלא4‏,5‏,18
‏‎EWS13 או לוח בקרה
‏‎700/M775 MFP
‏*1
פתרון מלא4‏,5‏,18
‏‎EWS13 או לוח בקרה
מנהל התקן בסיסיPCL65‏,16‏,18
מנהל התקן בסיסי/PCL6 - אין תוכנת התקנה5‏,14‏,15‏,18
UPD3‏,5‏,7‏,18
ב-OS1‏,5
תוכנת ePrint8
‏M855
‏*1
פתרון מלא4‏,5‏,18
‏‎EWS13 או לוח בקרה
מנהל התקן בסיסי/PCL65‏,16‏,18
מנהל התקן בסיסי/PCL6- אין תוכנת התקנה5‏,14‏,15‏,18
UPD3‏,5‏,7‏,18
Windows Update2‏,12‏,18
ב-OS1‏,5
תוכנת ePrint8

סדרת HP LaserJet Series

תמיכה טלפונית*

תמיכה במחשבים שולחניים וטבלטים

פתרון מומלץ

התקן חיבור

סרוק חיבור10

סרוק/שלח פתרון11

פתרונות אחרים של Windows 10
‏‎M880 flow MFP
‏*1
פתרון מלא4‏,5‏,18
‏‎EWS13 או לוח בקרה
מנהל התקן בסיסי/PCL65‏,16‏,18
מנהל התקן בסיסי/PCL6- אין תוכנת התקנה5‏,14‏,15‏,18
UPD3‏,5‏,7‏,18
Windows Update2‏,12‏,18
ב-OS1‏,5
תוכנת ePrint8
‏1500
לא ישים
לא ישים
‏1600
לא ישים
לא ישים
‏2500
‏*1
לא ישים
לא ישים
‏‎UPD3‏,7‏,18
‏2550
‏*1
‏‎UPD3‏,5‏,7‏,18
לא ישים
לא ישים
‏‎Windows Update2‏,12
ב-‏OS1
‏2600n
לא ישים
לא ישים
‏‎Windows Update2‏,12
‏2605
‏*1
‏‎UPD3‏,7‏,18
לא ישים
לא ישים
‏‎Windows Update2‏,12
ב-‏OS1
‏2700
‏*1
‏‎UPD3‏,7‏,18
לא ישים
לא ישים
‏‎Windows Update2‏,12
ב-‏OS1
‏3000
‏‎UPD3‏,5‏,7‏,18
לא ישים
לא ישים
‏‎Windows Update2‏,12
ב-‏OS1‏,5
‏3500
שיטת עקיפה64-bit בלבד
לא ישים
לא ישים
‏3550
שיטת עקיפה64-bit בלבד
לא ישים
לא ישים
‏3600
שיטת עקיפה64-bit בלבד
לא ישים
לא ישים
‏3700
לא ישים
לא ישים
‏‎UPD3‏,5‏,7‏,18
לא ישים
לא ישים
‏‎Windows Update2‏,12
ב-‏OS1‏,5
‏3800
לא ישים
לא ישים
ב-OS1‏,5
‏‎UPD3‏,5‏,7‏,18
‏4500
‏‎UPD3‏,7‏,18
לא ישים
לא ישים
‏4550
‏‎UPD3‏,7‏,18
לא ישים
לא ישים
‏‎Windows Update2‏,12
ב-‏OS1

סדרת HP LaserJet Series

תמיכה טלפונית*

תמיכה במחשבים שולחניים וטבלטים

פתרון מומלץ

התקן חיבור

סרוק חיבור10

סרוק/שלח פתרון11

פתרונות אחרים של Windows 10
‏4600
‏‎UPD3‏,7‏,18
לא ישים
לא ישים
‏‎Windows Update2‏,12
ב-‏OS1
‏4610n
‏‎UPD3‏,5‏,7‏,18
לא ישים
לא ישים
‏4650
‏‎UPD3‏,5‏,7‏,18
לא ישים
לא ישים
‏‎Windows Update2‏,12
ב-‏OS1‏,5
‏4700
‏‎UPD3‏,5‏,7‏,18
לא ישים
לא ישים
‏‎Windows Update2‏,12
ב-‏OS1‏,5
‏‎4730 MFP
‏‎UPD3‏,5‏,7‏,18
‏‎EWS13 או לוח בקרה
‏‎Windows Update2‏,12
ב-‏OS1‏,5
‏5500
‏‎UPD3‏,5‏,7‏,18
לא ישים
לא ישים
‏‎Windows Update2‏,12
ב-‏OS1
‏5550
‏‎UPD3‏,5‏,7‏,18
לא ישים
לא ישים
‏‎Windows Update2‏,12
ב-‏OS1‏,5
‏8500
לא ישים
לא ישים
‏‎8550 MFP
‏8550
לא ישים
לא ישים
‏9085mfp
‏9500
‏‎UPD3‏,7‏,18
לא ישים
לא ישים
‏‎Windows Update2‏,12
ב-‏OS1
‏‎9500 MFP
‏‎UPD3‏,5‏,7‏,18
‏‎EWS13 או לוח בקרה
‏‎Windows Update2‏,12
ב-‏OS1‏,5
‏9850mfp
‏‎CM1015 MFP
CM1017 MFP
‏*1
‏‎UPD3‏,7‏,18
ב-OS1
‏‎CM1312 MFP
‏*1
‏‎UPD3‏,7‏,18
ב-OS1
‏‎CM1410 / CM1415 MFP
‏*1
מנהל התקן בסיסי/PCL616
UPD3‏,7‏,18
Windows Update2‏,12
ב-OS1
‏‎CM2320 MFP
‏*1
‏‎UPD3‏,7‏,18
ב-OS1
‏‎CM3530 MFP
‏‎UPD3‏,5‏,7‏,18
‏‎EWS13 או לוח בקרה
‏‎Windows Update2‏,12
ב-‏OS1‏,5
סדרת HP LaserJet Series

תמיכה טלפונית*

תמיכה במחשבים שולחניים וטבלטים

פתרון מומלץ

התקן חיבור

סרוק חיבור10

סרוק/שלח פתרון11

פתרונות אחרים של Windows 10
‏‎CM4540 MFP
‏*1
פתרון מלא4‏,5‏,18
‏‎EWS13 או לוח בקרה
מנהל התקן בסיסי/PCL65‏,16‏,18
מנהל התקן בסיסי/PCL6- אין תוכנת התקנה5‏,14‏,15‏,18
UPD3‏,5‏,7‏,18
Windows Update2‏,12‏,18
ב-OS1‏,5
תוכנת ePrint8
‏‎CM4730 MFP
‏‎UPD3‏,5‏,7‏,18
‏‎EWS13 או לוח בקרה
‏‎Windows Update2‏,12
ב-‏OS1‏,5
‏‎CM6030 MFP
‏‎UPD3‏,5‏,7‏,18
‏‎EWS13 או לוח בקרה
‏‎Windows Update2‏,12
ב-‏OS1‏,5
‏‎CM6040 MFP
‏‎UPD3‏,5‏,7‏,18
‏‎EWS13 או לוח בקרה
‏‎Windows Update2‏,12
ב-‏OS1‏,5
‏‎CM8000 MFP
CM8050 MFP
CM8060 MFP
(Edgeline)‎
‏‎UPD3‏,5‏,7‏,18
‏‎EWS13 או לוח בקרה
‏‎Windows Update2‏,12
ב-‏OS1‏,5
‏‎CP1020/
CP1025
‏*1
לא ישים
לא ישים
‏‎CP1210
CP1213
CP1214
CP1215
CP1216
CP1217
לא ישים
לא ישים
‏‎CP1510
CP1514
CP1515
CP1518
‏*1
לא ישים
לא ישים
תוכנת ePrint8
UPD3‏,7‏,18
Windows Update2‏,12
‏‎CP1520 / CP1525
‏*1
לא ישים
לא ישים
מנהל התקן בסיסי/PCL616
UPD3‏,7‏,18
Windows Update2‏,12
ב-OS1
‏‎CP2020 / CP2025
‏*1
‏‎UPD3‏,7‏,18
לא ישים
לא ישים
‏‎Windows Update2‏,12
ב-‏OS1
‏CP3505
‏‎UPD3‏,5‏,7‏,18
לא ישים
לא ישים
‏‎Windows Update2‏,12
ב-‏OS1‏,5
‏‎CP3520
CP3525
‏‎UPD3‏,5‏,7‏,18
לא ישים
לא ישים
‏‎Windows Update2‏,12
ב-‏OS1‏,5
סדרת HP LaserJet Series

תמיכה טלפונית*

תמיכה במחשבים שולחניים וטבלטים

פתרון מומלץ

התקן חיבור

סרוק חיבור10

סרוק/שלח פתרון11

פתרונות אחרים של Windows 10
‏‎CP4005
‏‎UPD3‏,5‏,7‏,18
לא ישים
לא ישים
‏‎Windows Update2‏,12
ב-‏OS1‏,5
‏‎CP4020/
CP4025
פתרון מלא4‏,5‏,18
‏‎64-bit
לא ישים
לא ישים
מנהל התקן בסיסי/PCL65‏,16‏,18
מנהל התקן בסיסי/PCL6- אין תוכנת התקנה5‏,14‏,15‏,18
UPD3‏,5‏,7‏,18
Windows Update2‏,12‏,18
ב-OS1‏,5
‏‎CP4520 /
CP4525
פתרון מלא4‏,5‏,18
‏‎64-bit
לא ישים
לא ישים
מנהל התקן בסיסי/PCL65‏,16‏,18
מנהל התקן בסיסי/PCL6- אין תוכנת התקנה5‏,14‏,15‏,18
UPD3‏,5‏,7‏,18
Windows Update2‏,12‏,18
ב-OS1‏,5
‏‎CP5220 /
CP5225
‏‎UPD3‏,7‏,18
לא ישים
לא ישים
‏‎Windows Update2‏,12
ב-‏OS1
‏‎CP5520/
CP5525
פתרון מלא4‏,5‏,18
לא ישים
לא ישים
מנהל התקן בסיסי/PCL65‏,16‏,18
מנהל התקן בסיסי/PCL6- אין תוכנת התקנה5‏,14‏,15‏,18
UPD3‏,5‏,7‏,18
Windows Update2‏,12‏,18
ב-OS1‏,5
תוכנת ePrint8
‏‎CP6015
‏*1
‏‎UPD3‏,5‏,7‏,18
לא ישים
לא ישים
‏‎Windows Update2‏,12
ב-‏OS1‏,5

‏‎HP LaserJet מדפסות ומדפסות רב תכליתיות

מקרא
‏= לא זמין
‏= זמין
‏= זמין עם מגבלות
‏= חיבור USB
‏= חיבור רשת
‏= חיבור אלחוטי

אינו רלוונטי = אינו ישים
‏‎Windows Mobile
‏‎Windows 10
דרישות תאימות
שולחני, נייד וטבלט
מנהלי מערכת
סדרת HP LaserJet Series
תמיכה טלפונית*
תמיכה במחשבים שולחניים וטבלטים
פתרון מומלץ
התקן חיבור
סרוק חיבור10
סרוק/שלח פתרון11
פתרונות אחרים של Windows 10
‏‎LaserJet
Plus
לא ישים
לא ישים
מנהל התקן עבור משפחת מדפסות LaserJet
(ספציפי למדפסת)
יציאה טורית17
לא ישים
לא ישים
‏II
‏17
לא ישים
לא ישים
‏‎IId
לא ישים
לא ישים
‏‎IIp / IIp Plus
יציאה טורית או מקבילית17
לא ישים
לא ישים
‏‎IIId
לא ישים
לא ישים
‏‎III / IIIp
יציאה טורית או מקבילית17
לא ישים
לא ישים
‏‎IIIsi
לא ישים
לא ישים
‏‎4 / 4 Plus
‏17
לא ישים
לא ישים
‏‎4m / 4m Plus
לא ישים
לא ישים
‏‎4LC / 4LJ
לא ישים
לא ישים
‏‎4L / 4mL
יציאה מקבילית17
לא ישים
לא ישים
‏‎4mp / 4p
יציאה טורית או מקבילית17
לא ישים
לא ישים
‏‎4si
4si mx /
4mv / 4v
‏17
לא ישים
לא ישים
‏‎5m / 5n
‏17
לא ישים
לא ישים
‏5
יציאה טורית או מקבילית17
לא ישים
לא ישים
‏‎5se
לא ישים
לא ישים
‏‎5L
5mp / 5p
יציאה מקבילית17
לא ישים
לא ישים
‏‎5L Extra
לא ישים
לא ישים
‏‎5si / 5si mx
לא ישים
לא ישים
‏‎5si mopier
‏‎6L
6mp / 6p
‏17
לא ישים
לא ישים
‏‎6L Pro
לא ישים
לא ישים

סדרת HP LaserJet Series

תמיכה טלפונית*

תמיכה במחשבים שולחניים וטבלטים

פתרון מומלץ

התקן חיבור

סרוק חיבור10

סרוק/שלח פתרון11

פתרונות אחרים של Windows 10
‏‎100/
M125 MFP
M126 MFP
M127 MFP
M128 MFP
‏*1
‏‎M201
‏*1
לא ישים
לא ישים
‏‎M202
‏*1
לא ישים
לא ישים
‏‎M225
‏*1
לא ישים
לא ישים
‏‎M226
‏*1
לא ישים
לא ישים
‏‎M275
(Topshot)‎
‏*1
‏‎240 mopier
‏‎320 mopier
‏‎400/M401
‏*1
לא ישים
לא ישים
‏‎M402d/M402dw
‏*1
לא ישים
לא ישים
‏‎M402n/M402dn
‏*1
לא ישים
לא ישים
‏‎M403d/M403dw
‏*1
לא ישים
לא ישים
‏‎M403n/M403dn
‏*1
לא ישים
לא ישים
‏‎400/M425 MFP
‏*1
‏‎M426dw MFP
‏*1
‏‎M426fdn/M426fdw MFP
‏*1
‏‎M427dw MFP
‏*1
‏‎M427fdn/M427fdw MFP
‏*1
‏‎400/M435 MFP
‏*1
‏‎500 Plus
‏‎M506
‏*1
‏9
לא ישים
לא ישים
מנהל התקן בסיסי/PCL65‏,16‏,18
מנהל התקן בסיסי/PCL6- אין תוכנת התקנה5‏,14‏,15‏,18
UPD3‏,5‏,7‏,18
Windows Update2‏,9‏,12‏,18
ב-OS1‏,5
תוכנת ePrint8
‏‎M521 MFP
‏*1
‏‎500/M525 MFP
‏*1
פתרון מלא4‏,5‏,18
‏‎EWS13 או לוח בקרה
מנהל התקן בסיסי/PCL65‏,16‏,18
מנהל התקן בסיסי/PCL6- אין תוכנת התקנה5‏,14‏,15‏,18
UPD3‏,5‏,7‏,18
Windows Update2‏,12‏,18
ב-OS1‏,5
תוכנת ePrint8

סדרת HP LaserJet Series

תמיכה טלפונית*

תמיכה במחשבים שולחניים וטבלטים

פתרון מומלץ

התקן חיבור

סרוק חיבור10

סרוק/שלח פתרון11

פתרונות אחרים של Windows 10
‏‎500/M525c flow MFP
‏*1
פתרון מלא4‏,5‏,18
‏‎EWS13 או לוח בקרה
מנהל התקן בסיסי/PCL65‏,16‏,18
מנהל התקן בסיסי/PCL6- אין תוכנת התקנה5‏,14‏,15‏,18
UPD3‏,5‏,7‏,18
Windows Update2‏,12‏,18
ב-OS1‏,5
תוכנת ePrint8
‏‎M527 MFP
M527z flow MFP
‏*1
‏9
‏‎600/M601
‏*1
פתרון מלא4‏,5‏,18
לא ישים
לא ישים
מנהל התקן בסיסי/PCL65‏,16‏,18
מנהל התקן בסיסי/PCL6- אין תוכנת התקנה5‏,14‏,15‏,18
UPD3‏,5‏,7‏,18
Windows Update2‏,12‏,18
ב-OS1‏,5
תוכנת ePrint8
‏‎600/M602
‏*1
פתרון מלא4‏,5‏,18
לא ישים
לא ישים
מנהל התקן בסיסי/PCL65‏,16‏,18
מנהל התקן בסיסי/PCL6- אין תוכנת התקנה5‏,14‏,15‏,18
UPD3‏,5‏,7‏,18
Windows Update2‏,12‏,18
ב-OS1‏,5
תוכנת ePrint8
‏‎600/M603
‏*1
פתרון מלא4‏,5‏,18
לא ישים
לא ישים
מנהל התקן בסיסי/PCL65‏,16‏,18
מנהל התקן בסיסי/PCL6- אין תוכנת התקנה5‏,14‏,15‏,18
UPD3‏,5‏,7‏,18
Windows Update2‏,12‏,18
ב-OS1‏,5
תוכנת ePrint8
‏M604
‏*1
‏9
לא ישים
לא ישים
מנהל התקן בסיסי/PCL65‏,16‏,18
מנהל התקן בסיסי/PCL6- אין תוכנת התקנה5‏,14‏,15‏,18
UPD3‏,5‏,7‏,18
Windows Update2‏,9‏,12‏,18
ב-OS1‏,5
תוכנת ePrint8
‏M605
‏*1
‏9
לא ישים
לא ישים
מנהל התקן בסיסי/PCL65‏,16‏,18
מנהל התקן בסיסי/PCL6- אין תוכנת התקנה5‏,14‏,15‏,18
UPD3‏,5‏,7‏,18
Windows Update2‏,9‏,12‏,18
ב-OS1‏,5
תוכנת ePrint8
‏M606
‏*1
‏9
לא ישים
לא ישים
מנהל התקן בסיסי/PCL65‏,16‏,18
מנהל התקן בסיסי/PCL6- אין תוכנת התקנה5‏,14‏,15‏,18
UPD3‏,5‏,7‏,18
Windows Update2‏,9‏,12‏,18
ב-OS1‏,5
תוכנת ePrint8

סדרת HP LaserJet Series

תמיכה טלפונית*

תמיכה במחשבים שולחניים וטבלטים

פתרון מומלץ

התקן חיבור

סרוק חיבור10

סרוק/שלח פתרון11

פתרונות אחרים של Windows 10
‏‎M630 MFP
‏*1
‏‎EWS13 או לוח בקרה
מנהל התקן בסיסי/PCL65‏,16‏,18
מנהל התקן בסיסי/PCL6- אין תוכנת התקנה5‏,14‏,15‏,18
UPD3‏,5‏,7‏,18
Windows Update2‏,12‏,18
ב-OS1‏,5
תוכנת ePrint8
‏‎M630 flow MFP
‏*1
‏‎EWS13 או לוח בקרה
מנהל התקן בסיסי/PCL65‏,16‏,18
מנהל התקן בסיסי/PCL6- אין תוכנת התקנה5‏,14‏,15‏,18
UPD3‏,5‏,7‏,18
Windows Update2‏,12‏,18
ב-OS1‏,5
תוכנת ePrint8
‏‎Pro M701
‏*1
לא ישים
לא ישים
‏‎700/M706
‏*1
פתרון מלא4‏,5‏,18
לא ישים
לא ישים
מנהל התקן בסיסי/PCL65‏,16‏,18
מנהל התקן בסיסי/PCL6 - אין תוכנת התקנה5‏,14‏,15‏,18
UPD3‏,5‏,7‏,18
Windows Update2‏,12‏,18
תוכנת ePrint8
‏‎700/M712
‏*1
פתרון מלא4‏,5‏,18
לא ישים
לא ישים
מנהל התקן בסיסי/PCL65‏,16‏,18
מנהל התקן בסיסי/PCL6- אין תוכנת התקנה5‏,14‏,15‏,18
UPD3‏,5‏,7‏,18
Windows Update2‏,12‏,18
ב-OS1‏,5
תוכנת ePrint8
‏‎700/M725
‏*1
פתרון מלא4‏,5‏,18
לא ישים
לא ישים
מנהל התקן בסיסי/PCL65‏,16‏,18
מנהל התקן בסיסי/PCL6- אין תוכנת התקנה5‏,14‏,15‏,18
UPD3‏,5‏,7‏,18
Windows Update2‏,12‏,18
ב-OS1‏,5
תוכנת ePrint8
‏M806
‏*1
פתרון מלא4‏,5‏,18
לא ישים
לא ישים
מנהל התקן בסיסי/PCL65‏,16‏,18
מנהל התקן בסיסי/PCL6- אין תוכנת התקנה5‏,14‏,15‏,18
UPD3‏,5‏,7‏,18
Windows Update2‏,12‏,18
ב-OS1‏,5
תוכנת ePrint8
‏M830
‏*1
פתרון מלא4‏,5‏,18
לא ישים
לא ישים
מנהל התקן בסיסי/PCL65‏,16‏,18
מנהל התקן בסיסי/PCL6- אין תוכנת התקנה5‏,14‏,15‏,18
UPD3‏,5‏,7‏,18
Windows Update2‏,12‏,18
ב-OS1‏,5
תוכנת ePrint8

סדרת HP LaserJet Series

תמיכה טלפונית*

תמיכה במחשבים שולחניים וטבלטים

פתרון מומלץ

התקן חיבור

סרוק חיבור10

סרוק/שלח פתרון11

פתרונות אחרים של Windows 10
‏1000
לא ישים
לא ישים
‏1005
לא ישים
לא ישים
‏1010
‏‎Windows Update2‏,12‏,18
לא ישים
לא ישים
‏1012
‏‎Windows Update2‏,12‏,18
לא ישים
לא ישים
‏1015
לא ישים
לא ישים
‏1018
לא ישים
לא ישים
‏1020
לא ישים
לא ישים
‏1022
לא ישים
לא ישים
‏1100
יציאה טורית או מקבילית17
לא ישים
לא ישים
‏1150
לא ישים
לא ישים
‏1160
לא ישים
לא ישים
‏1200
‏‎UPD3‏,5‏,7‏,18
לא ישים
לא ישים
‏1300
לא ישים
לא ישים
‏UPD (רשת בלבד)3‏,5‏,7‏,18
‏1320
לא ישים
לא ישים
‏‎UPD3‏,5‏,7‏,18
‏2000
לא ישים
לא ישים
‏2100
לא ישים
לא ישים
‏2200
‏‎UPD3‏,5‏,7‏,18
לא ישים
לא ישים
‏2300
‏‎UPD3‏,5‏,7‏,18
לא ישים
לא ישים
‏‎Windows Update2‏,12
ב-‏OS1‏,5
‏2300L
‏‎UPD3‏,5‏,7‏,18
לא ישים
לא ישים
‏‎Windows Update2‏,12
ב-‏OS1‏,5
‏‎2400/2410
‏‎UPD3‏,5‏,7‏,18
לא ישים
לא ישים
‏‎Windows Update2‏,12
ב-‏OS1‏,5
‏‎2420
2430
‏‎UPD3‏,5‏,7‏,18
לא ישים
לא ישים
‏‎Windows Update2‏,12
ב-‏OS1‏,5

סדרת HP LaserJet Series

תמיכה טלפונית*

תמיכה במחשבים שולחניים וטבלטים

פתרון מומלץ

התקן חיבור

סרוק חיבור10

סרוק/שלח פתרון11

פתרונות אחרים של Windows 10
‏‎3300 MFP
3320n MFP
‏‎UPD3‏,7‏,18
‏‎3300 MFP
3310 MFP
3330 MFP
‏4000
לא ישים
לא ישים
‏‎4050
4050se
4050t
‏‎UPD3‏,7‏,18
לא ישים
לא ישים
‏‎4050n
4050tn
‏‎UPD3‏,7‏,18
לא ישים
לא ישים
‏4100
‏‎UPD3‏,7‏,18
לא ישים
לא ישים
‏‎Windows Update2‏,12
ב-‏OS1
‏‎4100 MFP /
4101 MFP
‏‎UPD3‏,7‏,18
‏‎EWS13 או לוח בקרה
‏‎4200
4200L
‏‎UPD3‏,5‏,7‏,18
לא ישים
לא ישים
‏‎Windows Update2‏,12
ב-‏OS1‏,5
‏‎4240
4240n
‏‎UPD3‏,5‏,7‏,18
לא ישים
לא ישים
ב-OS1‏,5
‏4250
‏‎UPD3‏,5‏,7‏,18
לא ישים
לא ישים
‏‎Windows Update2‏,12
ב-‏OS1‏,5
‏4300
‏‎UPD3‏,5‏,7‏,18
לא ישים
לא ישים
‏‎Windows Update2‏,12
ב-‏OS1‏,5
‏‎4345 MFP
‏‎UPD3‏,7‏,18
‏‎EWS13 או לוח בקרה
‏‎Windows Update2‏,12
ב-‏OS1
‏4350
‏‎UPD3‏,5‏,7‏,18
לא ישים
לא ישים
‏‎Windows Update2‏,12
ב-‏OS1‏,5
‏5000
‏‎UPD3‏,7‏,18
לא ישים
לא ישים
‏5100
‏‎UPD3‏,7‏,18
לא ישים
לא ישים
‏‎Windows Update2‏,12
ב-‏OS1
‏5200
‏‎UPD3‏,5‏,7‏,18
לא ישים
לא ישים
‏‎Windows Update2‏,12
ב-‏OS1‏,5
‏‎5200L
5200LE
‏‎UPD3‏,5‏,7‏,18
לא ישים
לא ישים
‏‎Windows Update2‏,12
ב-‏OS1‏,5
‏‎5200 LX
‏‎UPD3‏,5‏,7‏,18
לא ישים
לא ישים
ב-OS1‏,5

סדרת HP LaserJet Series

תמיכה טלפונית*

תמיכה במחשבים שולחניים וטבלטים

פתרון מומלץ

התקן חיבור

סרוק חיבור10

סרוק/שלח פתרון11

פתרונות אחרים של Windows 10
‏8000
‏‎UPD3‏,7‏,18
לא ישים
לא ישים
‏‎8000 MFP
‏‎UPD3‏,7‏,18
‏‎EWS13 או לוח בקרה
‏8100
‏‎UPD3‏,7‏,18
לא ישים
לא ישים
‏‎8100 MFP
‏‎UPD3‏,7‏,18
‏‎EWS13 או לוח בקרה
‏8150
‏‎UPD3‏,7‏,18
לא ישים
לא ישים
‏‎Windows Update2‏,12
ב-‏OS1
‏‎8150 MFP
‏‎UPD3‏,7‏,18
‏17
‏‎EWS13 או לוח בקרה
‏9000
‏‎UPD3‏,7‏,18
לא ישים
לא ישים
‏‎Windows Update2‏,12
ב-‏OS1
‏‎9000 MFP
9000L MFP
‏‎UPD3‏,7‏,18
‏‎EWS13 או לוח בקרה
‏9040
‏‎UPD3‏,7‏,18
לא ישים
לא ישים
‏‎Windows Update2‏,12
ב-‏OS1
‏9050
‏‎UPD3‏,7‏,18
לא ישים
לא ישים
‏‎Windows Update2‏,12
ב-‏OS1
‏‎9040 MFP
9050 MFP
‏‎UPD3‏,7‏,18
‏‎EWS13 או לוח בקרה
‏‎Windows Update2‏,12
ב-‏OS1
‏‎9055mfp
‏‎UPD3‏,7‏,18
‏‎EWS13 או לוח בקרה
‏‎Windows Update2‏,12
ב-‏OS1
‏‎9065mfp
‏‎UPD3‏,7‏,18
‏‎EWS13 או לוח בקרה
‏‎Windows Update2‏,12
ב-‏OS1
‏‎M1005 MFP
‏‎M1120 MFP
‏22
‏‎M1132 MFP
M1132s MFP
‏*1
‏‎M1136 MFP
‏*1

סדרת HP LaserJet Series

תמיכה טלפונית*

תמיכה במחשבים שולחניים וטבלטים

פתרון מומלץ

התקן חיבור

סרוק חיבור10

סרוק/שלח פתרון11

פתרונות אחרים של Windows 10
‏‎M1210 MFP
M1212 MFP
‏*1
‏‎M1213 MFP
M1219 MFP
‏*1
‏‎M1214 MFP
‏*1
‏‎M1216 MFP
‏*1
‏‎M1217 MFP
M1218 MFP
‏*1
‏‎M1319 MFP
‏‎Windows Update2‏,12
ב-‏OS1‏,23
‏‎M1522 MFP
‏*1
‏‎UPD3‏,7‏,18
‏‎M1530 / M1536 MFP
M153x
‏*1
‏‎M2727 MFP
‏*1
‏‎UPD3‏,7‏,18
‏‎M3027 MFP
‏‎UPD3‏,5‏,7‏,18
‏‎EWS13 או לוח בקרה
‏‎Windows Update2‏,12
ב-‏OS1‏,5
‏‎M3035 MFP
‏‎UPD3‏,5‏,7‏,18
‏‎EWS13 או לוח בקרה
‏‎Windows Update2‏,12
ב-‏OS1‏,5
‏‎M4345 MFP
‏‎UPD3‏,5‏,7‏,18
‏‎EWS13 או לוח בקרה
‏‎Windows Update2‏,12
ב-‏OS1‏,5
‏‎M4555 MFP
‏*1
פתרון מלא4‏,5‏,18
‏‎EWS13 או לוח בקרה
מנהל התקן בסיסי/PCL65‏,18
מנהל התקן בסיסי/PCL6- אין תוכנת התקנה5‏,14‏,18
UPD3‏,5‏,7‏,18
Windows Update2‏,12‏,18‏
ב-OS1‏,5
תוכנת ePrint8

סדרת HP LaserJet Series

תמיכה טלפונית*

תמיכה במחשבים שולחניים וטבלטים

פתרון מומלץ

התקן חיבור

סרוק חיבור10

סרוק/שלח פתרון11

פתרונות אחרים של Windows 10
‏‎M5025 MFP
‏‎UPD3‏,5‏,7‏,18
‏‎EWS13 או לוח בקרה
‏‎Windows Update2‏,12
ב-‏OS1‏,5
‏‎M5035 MFP
‏‎UPD3‏,5‏,7‏,18
‏‎EWS13 או לוח בקרה
‏‎Windows Update2‏,12
ב-‏OS1‏,5
‏‎M9040 MFP
M9050 MFP
‏‎UPD3‏,5‏,7‏,18
‏‎EWS13 או לוח בקרה
‏‎Windows Update2‏,12
ב-‏OS1‏,5
‏‎P1000
P1005
לא ישים
לא ישים
‏P1006
לא ישים
לא ישים
‏P1007
לא ישים
לא ישים
‏P1008
לא ישים
לא ישים
‏‎P1100
P1102
P1102s
‏*1
לא ישים
לא ישים
‏P1102w
‏*1
לא ישים
לא ישים
‏‎P1104
P1106
P1107
P1108
P1109
‏*1
לא ישים
לא ישים
‏‎P1500
P1505
לא ישים
לא ישים
‏P1505n
לא ישים
לא ישים
‏‎P1560/
P1566
P1567
P1568
P1569
‏*1
לא ישים
לא ישים
‏‎P1600/
P1606
P1607
P1608
P1609
‏*1
לא ישים
לא ישים

סדרת HP LaserJet Series

תמיכה טלפונית*

תמיכה במחשבים שולחניים וטבלטים

פתרון מומלץ

התקן חיבור

סרוק חיבור10

סרוק/שלח פתרון11

פתרונות אחרים של Windows 10
‏‎P2010
P2014
ב-OS1‏,20
לא ישים
לא ישים
‏‎P2014n
ב-OS1‏,20
לא ישים
לא ישים
‏‎P2015
P2015d
‏*1
‏‎UPD3‏,7‏,18
לא ישים
לא ישים
‏‎Windows Update2‏,12
ב-‏OS1
‏‎P2015dn
P2015n
P2015x
‏*1
‏‎UPD3‏,7‏,18
לא ישים
לא ישים
‏‎Windows Update2‏,12
ב-‏OS1
‏P2035
ב-OS1‏,20
לא ישים
לא ישים
‏‎P2050 / P2055
P205x
‏*1
‏‎UPD3‏,7‏,18
לא ישים
לא ישים
‏‎Windows Update2‏,12
ב-‏OS1‏,5
‏‎P3004
P3005
‏‎UPD3‏,5‏,7‏,18
לא ישים
לא ישים
‏‎Windows Update2‏,12
ב-‏OS1‏,5
‏‎P3011/P3015
‏‎UPD3‏,5‏,7‏,18
לא ישים
לא ישים
‏‎Windows Update2‏,12
ב-‏OS1‏,5
‏‎P4010/
P4014
‏‎UPD3‏,5‏,7‏,18
לא ישים
לא ישים
‏‎Windows Update2‏,12
ב-‏OS1‏,5
‏‎P4015
‏‎UPD3‏,5‏,7‏,18
לא ישים
לא ישים
‏‎Windows Update2‏,12
ב-‏OS1‏,5
‏‎P4510/
P4515
‏‎UPD3‏,5‏,7‏,18
לא ישים
לא ישים
‏‎Windows Update2‏,12
ב-‏OS1‏,5

מדפסות HP LaserJet ומדפסות צבע LaserJet All-in-Ones

מקרא
‏= לא זמין
‏= זמין
‏= זמין עם מגבלות
‏= חיבור USB
‏= חיבור רשת
‏= חיבור אלחוטי

אינו רלוונטי = אינו ישים
למדפסות הישנות יותר שלהלן יש תמיכה בהדפסה בלבד, במקומות שכך צוין, בתוך שימוש במנהל ההתקן הפנימי שבתוך ה-OS או באמצעות ה-UPD. מנהל ההתקן שבתוך ה-OS מותקן אוטומטית כאשר מחברים כבל USB מהמחשב אל המדפסת. במידה ולא, או אם אתה מתקין את המדפסת ברשת, יש להשתמש באשף 'הוסף מדפסת' מתוך התקנים ומדפסות.
הערה:
למרות שרמבית מדפסות LaserJet תומכות בסריקה ברשת, המדפסות הבאות אינן תומכות בסריקה באמצעות הרשת, אינן תומכות בסריקה לתכונת PDF, ואינן תומכות בתוכנות עזר כמו מרכז הפתרונות של HP במערכת Windows 8 ומערכות חדשות יותר.
‏‎Windows Mobile
‏‎Windows 10
דרישות תאימות
שולחני, נייד וטבלט
מנהלי מערכת
סדרת HP LaserJet Series
תמיכה טלפונית*
תמיכה במחשבים שולחניים וטבלטים
פתרון מומלץ
התקן חיבור
סרוק חיבור10
סרוק/שמור פתרון11
פתרונות אחרים של Windows 10
‏‎1100/1100A
‏1220
צבע 2800
2820
2830
2840
‏‎3015
3020
3030
‏‎UPD3‏,7‏,18
‏‎3050
3052
3055
‏‎UPD3‏,7‏,18
‏3100
‏3150
‏3200
‏‎UPD3‏,7‏,18
‏3380
‏‎3390
3392
‏‎UPD3‏,7‏,18

סוגי מנהלי התקנים ותוכנות

לכמה מדפסות יש אפשרויות מרובות של מנהלי התקנים בהתאם לסביבה, לסוג חיבור המדפסת ולזמינות:
 • פתרון מלא - הפתרון המלא הוא מנהלי התקנים מותאמים אישית ו/או תוכנה שנוצרה עבור מספר נבחר של מוצרים. ‏'מנהל ההתקן בעל התוכנות המלאות של HP' או "מנהלי ההתקנים והתוכנה המלאה של HP' מציעים פתרון שלם הכולל את מלוא הפונקציונאליות של תוכנת המדפסת ואת התכונות המתקדמות ביותר הזמינות עבור המדפסת, ואינם מצריכים כל תוכנה נוספת של HP. הפתרון המלא, שהוא הפתרון המומלץ כאשר ניתן להשיג אותו, נכלל בתקליטור ה-CD או ה-DVD של HP עבור Windows 10 שהגיע עם מדפסת חדשה, או שניתן להוריד אותו מ-www.hp.com/support. ניתן להתקנה באמצעות USB או רשת.
 • מנהל התקן בסיסי PCL6 - מנהלי התקן מסוג PCL6 משתמשים במשאבים של המדפסת (מעבד פנימי וזכרון) כדי לעבוד פקודות הדפסה. מדובר במנהל התקן מותאם אישית שנוצר עבור מדפסות נבחרות התומכות ב-PCL6. אין לבלבל בין מנהל התקן זה לבין מנהל ההתקן UPD PCL 6. ניתן להשתמש בהורדה זו, הזמינה רק באתר www.hp.com/support, על מנת לספק תכונות תוכנה בסיסיות להדפסה או הדפסה/סריקה. מנהל התקן זה מאפשר פונקציונליות תוכנה מתקדמת יותר מאשר מנהלי ההתקנים הכלולים ב-OS או בWindows Update. ניתן להתקנה באמצעות USB או רשת.
 • מנהל התקן בסיסי מבוסס מארח - מנהלי התקנים מבוססי מארח משתמשים במשאבי המחשב (המארח) כדי לעבד פקודות הדפסה כאשר המחשב מחובר למדפסת באמצעות כבל USB. מדובר במנהל התקן מותאם אישית שיוצר עבור מדפסות מבוססות מארח על מנת לספק תכונות תוכנה בסיסיות להדפסה או הדפסה/סריקה. מנהל התקן זה מאפשר פונקציונליות תוכנה מתקדמת יותר מאשר מנהלי ההתקנים הכלולים ב-OS או בWindows Update. בדומה למנהל ההתקן הבסיסי PCL6‏, גם מנהל התקן זה זמין רק מאתר www.hp.com/support. מנהל התקן זה מוכר גם בשם 'מנהל התקן הכנס והפעל' משום שניתן להתקין אותו באמצעות USB בלבד.
 • חבילה או מנהל התקן הכנס והפעל - מנהל התקן מבוסס מארח שניתן להתקין אותו רק באמצעות USB. בדומה למנהל ההתקן הבסיסי המבוסס מארח, גם מנהל התקן זה זמין רק מאתר www.hp.com/support.
 • מנהל התקן הדפסה אוניברסלי של HP (UPD) - מנהליה התקן ההדפסה האוניברסליים של HP עבור Windows נוצרו כדי להקל ולפשט התקנות מדפסת בסביבות עסקיות מנוהלות (IT) באמצעות הצעת מנהל התקן הדפסה יחיד בר-הפצה שניתן להשתמש בו עם דגמי מדפסת רבים.7 למשתמשי Windows שרוצים מנהל התקן ללא תוכנות נוספות או ללא תוכנת התקנה, מומלץ להשתמש במנהל התקן ההדפסה האוניברסלי של HP. ניתן להתקנה באמצעות USB או רשת, אך בדרך כלל מותקן באמצעות רשת.
  הערה:
  ‏‎HP Universal Print Driver עבור Windows PCL6 מומלץ עבור רוב צורכי ההדפסה. מנהל התקן זה משמש עבור יישומים משרדיים כלליים כגון עיבוד תמלילים או יישומי גליונות אלקטרוניים וכו'. כדי להשתמש במנהל התקן ההדפסה האוניברסלי של HP עבור Windows PostScript, חייבת המדפסת חייבת להיות בעלת יכולת הדפסת PostScript (PS). יש להשתמש בגירסת PostScript במקרים הבאים:
  • בעת שימוש במדפסת PostScript.
  • בעת הדפסה מ-Adobe או מיישומים עתירי גרפיקה אחרים.
  • כאשר מדפיסים מסמכים המכילים כמות משמעותית של גרפיקה או פקודות מקרו.
  • כאשר מדפיסים בסביבה מעורבת; לדוגמה, הדפסה מיישומי Windows ומיישומי Macintosh גם יחד.
 • ‏‎Windows Update - במרבית המקרים, כלול בכך מנהל ההתקן בעלת התכונות המלאות המותאם למדפסת ספציפית Windows Update עבור מערכת ההפעלה Windows 10. עבור מדפסות ישנות יותר, מספק מנהל התקן זה פונקציונליות של הדפסה בלבד (אין תכונות סריקה). מדפסות נבחרות מצויידות גם בתמיכת WIA בסיסית. הפעל את Windows Update דרך 'התקנים ומדפסות' כדי להשיג את מנהלי ההתקנים והעדכונים העדכניים ביותר.
 • במערכת ההפעלה (ב-OS) - מנהל התקן בסיסי, להדפסה בלבד (ללא סריקה) הכלול במערכת ההפעלה (OS) של Windows 10 על מנת לספק תכונות הדפסה מוגבלות באמצעות התוכנה. אפשר שכמה מהתכונות המתקדמות לא תהינה זמינות. עבור כמה מדפסות, יש רק כמה מנהלי התקנים זמינים. פתרון זה מתאים כאשר לא ניתן להתחבר לאינטרנט או כאשר אין פתרון זמין אחר. במקרה של מדפסות מדגמי All-in-One, פתרון זה נחשב טוב יותר מאשר UPD.
 • חבילת מנהלי התקנים 'הצבע והדפס' - פתרון זה נמצא בדרך כלל בשימושם של מנהלי מערכת או צוות IT כדי לאפשר אינטראקציה של הצבעה והפדסה בין מערכות הפעלה שונות. ניתן להשתמש בחבילה זו כדי להתקין מנהל התקן משותף בשרת הדפסה ברשת ואז להצביע על שיתוף שרת ההדפסה מלקוח ברשת.
  הערה:
  אפשרות זו זמינה ללקוחות עסקיים אך אינה רשומה במסמך זה. לקבלת מידע נוסף על חבילות מנהלי התקנים 'הצבע והדפס', בקר בכתובת www.hp.com/go/upd.
 • תוכנת HP ePrint - תוכנת HP ePrint מספקת את היכולת להדפיס באופן אלחוטי ממחשב שולחני או נייד עם מערכת הפעלה Windows או Mac, לכל מדפסת אלחוטית ישירה בעלת יכולת ePrint המחוברת לרשת או לענן HP, מתוך אפליקציות באמצעות השיטה הסטנדרטית של קובץ > הדפס. כולל מנהל התקן עבור Windows ורצף עבודת pdf. עבור Mac. ניתן להשתמש בתוכנת ePrint כדי להדפיס מסמכים או צילומים דרך האינטרנט באמצעות משלוח דוא"ל מהתקן בעל כושר דוא"ל, מכל מקום, לכתובת דוא"ל שהוקצתה למדפסת HP המחוברת לאינטרנט.

הערות שוליים

הערות שוליים
‏*
יש להשתמש במנהל ההתקן הבסיסי הכלול במערכת ההפעלה Windows Mobile.
‏1
מנהל ההתקן ב-OS כלול ב-Windows ומותקן אוטומטית כאשר מחברים את כבל ה-USB למדפסת, או כאשר מחברים את המדפסת לרשת ללא-תחום שמחוברים אליה 30 התקנים או פחות. כדי להתקין באופן ידני אפשרות זו, השתמש ב'אשף הוספת מדפסת' בהתקנים ומדפסות של Windows. עבור הוראות, עבור אל התקן את מנהל ההתקן של Windows עבור מדפסת של HP ברשת ב-Windows 10.
‏2
‏‎Windows Update מתקין את מנהל ההתקן באופן אוטוטמי כאשר יש למחשב חיבור אינטרנט. אם החברה מגבילה את הגישה לאינטרנט או Windows Update, צור קשר עם מנהל המערכת.
‏3
מנהל התקן הדפסה אוניברסלי (UPD) מספק תמיכה בהדפסה בלבד (ללא סריקה וללא פקס). ‏UPD כולל תוכנת התקנה המאפשרת התקנה בשיטה רגילה או דינמית.
‏4
מנהלי התקן בעלי תכונות מלאות או פתרונות מלאים הם קבצי הורדה גדולים יותר. אם אתה מתחבר במודם חיוג, כדאי לך לשקול להוריד מנהל התקן בסיסי, PLC6, מבוסס-מארח, או הכנס והפעל, אם הוא זמין, או להזמין את הפתרון על גבי CD במידה ואפשרות זו זמינה. כדי לבדוק זאת, לחץ על הקישור בעמודת הפתרון המומלץ עבור המדפסת.
‏5
המדפסת חייבת תחילה להתקין את קובץ ה-.msi מתוך www.hp.com/support, מנהל התקן תקשורת HP LaserJet USB (DOT4) עבור Windows, על מנת לבצע בהצלחה את ההתקנה באמצעות חיבור USB. בדרך כלל, ההתקנה אמורה להתבצע אוטומטית, אלא עם כן תכונת Windows Update הושבתה או שאין חיבור לאינטרנט. הרץ את Windows Update כדי לקבל ולהתקין באופן אוטומטי את קובץ ה-msi. ואת מנהל ההתקן האחרון.
‏6
למדפסת זו יש תמיכה מלאה באמצעות הפתרון המומלץ שמספק תוכנת הדפסה וסריקה.
‏7
‏‎Windows 10 תומכת במנהל ההתקן האוניברסלי של HP (UPD) מהדורה 6.1 ובמנהל התקן חדש יותר המתוכנן לשיווק בסתיו 2015. כולל גירסאות PCL 6 ו-PostScript. ‏‎UPD PCL 5 אינו נתמך ב-Windows 10.
‏8
‏‎HP ePrint מחייב התקן נייד שיש לו יכולת דוא"ל וגישה לאינטרנט, מדפסת HP בעלת יכולת ePrint מופעלת המחוברת באופן אלחוטי לרשת אלחוטית או קווית (ethernet) ורישום של ePrint. אפליקציית ePrint מחייבת התקן נייד (כגון, iPhone בו מותקנת מערכת הפעלה Apple's OS ‏3.1‏, 3.2‏, 4.0 או גבוהה יותר), רשת אלחוטית ומדפסת של HP. תוכנת HP ePrint אינה נתמכת באמצעות חיבורי USB.
‏9
התקנת מנהל ההתקן של Windows Update עבור מדפסת זו נתמכת כרגע רק באמצעות חיבור USB. התמיכה בהתקנות רשת תתווסף בעתיד הקרוב.
‏10
כדי לסרוק, חבר את המדפסת למחשב באמצעות סוג חיבור שיש לו תמיכה. ישנן כמה מדפסות שאינן תומכות בסריקה אלחוטית או בסריקה דרך רשת. עבור מדפסות אלה יש להשתמש בחיבור USB. כמה טבלטים אינם תומכים בסריקה באמצעות USB. עבור מדפסות אלה, השתמש בחיבור אלחוטי. אפשר שלכמה מדפסות נבחרות יהיו אביזרים אלחוטיים המאפשרים סריקה אלחוטית.
‏11
יכולת הפקס זמינה עבור מדפסות נבחרות בלבד. כאפשר אפשרויות אלה זמינות, מומלץ להשתמש במנהל התקן שליחת פקס מהמחשב של HP או בקונסולת אשף HP LaserJet MFP.
‏12
דרוש חיבור לאינטרנט. אם אין גישה זמינה לאינטרנט, יש להשתמש במנהל ההתקן שב-OS. עבור הוראות על התקנה ידנית של ההתקנים והתוכנה, עבור אל התקן את מנהל ההתקן של Windows עבור מדפסת HP ברשת או ב-Windows 10.
‏13
השתמש בשרת האינטרנט המשובץ (EWS) כדי לאפשר ולהגדיר את תכונות הסריקה.
‏14
ראשית, הורד את מתקין .msi מנהל התקן תקשורת HP LaserJet USB (DOT4) עבור Windows מ-www.hp.com, טען את מנהל ההתקן HP PCL6 לתוך אחסון מנהל ההתקן, ואז חבר את כבל ה-USB.
‏15
עבור התקנת רשת, יש להשתמש באפשרות של TCP/IP.
‏16
מנהל ההתקן הבסיסי הוא מנהל התקן הדפסה PCL 6 או מנהל התקן הדפסה וסריקה PCL 6. במקרים מסוימים, תוכנת ההתקנה אינה כלולה בחבילה (מנהלת התקן בלבד). אם אחרי הורדת הקובץ לחץ עליו פעמים אך תוכנת התקנה אינה מופעלת, עליך להתקין את מנהל התקן ההדפסה באמצעות אשף הוסף מדפסת מתוך התקנים ומדפסות.
‏17
ליציאות מקבילות וטוריות אין תמיכה ב-Windows 8 ומערכות הפעלה חדשות יותר. יש צורך בממיר USB או מתאם רשת אופציונלי כדי להדפיס ולהתקין מנהלי התקנים.
‏18
כאשר מדפיסים מתוך Internet Explorer במערכת Windows 10, ניתן להדפיס רק עמוד אחד לגליון באמצעות ממשק שולחן העבודה המודרני עם האריחים. כדי להדפיס יותר מעמוד אחד לגליון מתוך Internet Explorer, יש להשתמש במצב שולחן העבודה הקלאסי או המסורתי של Windows, או לשנות את הגדרות ברירת המחדל של ההדפסה בממשק שולחן העבודה המודרני עם האריחים. פתח התקנים ומדפסות, לחץ לחיצה ימנית על המדפסת, בחר העדפות הדפסה, ולאחר מכן תחת עמודים לגליון, בחר את המספר המבוקש של עמודים לגליון.
‏19
מנהל ההתקן היחיד במדפסות הצבע LaserJet 5 ו5M הוא מנהל התקן Postscript. מדפסת הצבע LaserJet 5M משתמשת בשפת PostScript (PS) לשם הדפסה ומותקנת בה מודולת שפה של PS. במדפסת הצבע LaserJet 5 אין מודולת שפת PS מותקנת אך יש לה מודולת PS אופציונלית זמינה. מנהל התקן Postscript לא יפעל עם מדפסת הצבא LaserJet 5 אם לא הותקנה בו מודולת שפת PS האופציונלית. כדי לבצע הדפסות צבע במדפסת צבע LaserJet 5‏, שקול את האפשרות לחפש באינטרנט עבור מודולת PostScript למדפסת זו, ואז להשיג את מנהל ההתקן באמצעות Windows Update.
‏20
מנהל ההתקן ב-OS הוא מנהל ההתקן היחיד של HP הזמין עבור מדפסת זאת ב-Windows 8.1 ו-Windows 10.
‏21
במערכות הפעלה ישנות יותר כמו Windows XP‏, Windows Vista‏, ו-Windows 7 יש תמיכה בהדפסה דרך חיבור USB. אולם אין תמיכה בחיבור USB עבור מדפסת זו ב-Windows 8 ומעלה. על מנת להדפיס ב-Windows 8 ומעלה, יש להשתמש בחיבור רשת עם מנהלי ההתקן HP UPD PCL 6‏, UPD PS, או מנהלי ההתקן של HP הכלולים Windows Update או במערכת ההפעלה של Microsoft (ב-OS).
‏22
כדי להתקין מדפסת זאת באמצעות חיבור רשת, יש להשתמש בהתקים ומדפסות (הוסף אשף הדפסה). עבור הוראות, עבור אל התקן תוכנת הדפסה של HP ברשת ב-Windows.
‏23
מנהל ההתקן ב-OS עבור מדפסת זאת מציע יכולת הדפסה בלבד, אין תמיכה בסריקה כולל סריקת WIA.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏