תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP - המדפסת אינה מקוונת (Mac)

מסמך זה מתייחס לכל המדפסות של HP ולמחשבים עם macOS ו- OS X.
ההודעה 'מדפסת לא מקוונת' מוצגת כסטטוס עבור המדפסת, או שההודעה 'המדפסת לא מגיבה' מוצגת בעת ניסיון להדפיס.
‏'מצב לא מקוון' מציין שה-Mac אינו מצליח לקיים תקשורת עם המדפסת. ההודעה 'מצב לא מקוון' מוצגת כאשר המדפסת כבויה או כאשר חיבור כבל USB נותק.
איור : דוגמאות לסטטוס המדפסת
 שני התקנים מוצגים כלא מקוונים ואינם מגיבים

שלב 1: בדוק חיבור בין המדפסת לבין ה-Mac (קישוריות)

הודעות על מצב לא מקוון מוצגות כאשר ה-Mac לא מצליח לנהל תקשורת עם המדפסת. בחר את סוג החיבור שברשותך, ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות כדי לוודא שהחיבור פועל.

שלב 2: איפוס המדפסת

איפוס מתח למדפסת יכפה על המדפסת איפוס ערכים המאוחסנים בקושחה. איפוס מתח יכול לסייע כאשר המדפסת לא מקבלת תקשורת מה-Mac.
 1. ודא שהמדפסת נמצאת במצב סרק, ואינה משמיעה צלילים כלשהם, לפני שתמשיך.
 2. בזמן שהמדפסת פועלת, נתק את כבל המתח מגב המדפסת.
 3. נתק את כבל המתח משקע החשמל שבקיר.
 4. המתן 60 שניות לפחות.
 5. חבר את כבל המתח בחזרה לשקע החשמל שבקיר.
 6. חבר מחדש את כבל המתח לגב המדפסת.
 7. אם המדפסת אינה מופעלת באופן אוטומטי, לחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל אותה.
 8. נסה להדפיס שוב ושים לב מה קורה.
  • אם המדפסת מדפיסה, תוכל להפסיק את תהליך פתרון הבעיות.
  • אם עבודת ההדפסה נתקעת שוב, המשך לשלב הבא.

שלב 3: הסר מדפסות מרובות מרשימת המדפסות

חפש התקנים מרובים ברשימת המדפסות, ולאחר מכן הסר את כל הפריטים המיותרים, פרט לזה שנמצא במצב סרק.
 1. חפש ב-Mac את האפשרות הדפסה ולאחר מכן לחץ על הדפסה ופקס, הדפסה וסריקה או מדפסות וסורקים ברשימת התוצאות.
 2. מצא את שמות המדפסות שמתאימים למדפסת שברשותך מתוך רשימת ההתקנים.
  איור : החלקון 'מדפסות וסורקים' עם שמות מרובים של מדפסות ברשימה
   חלון 'מדפסות וסורקים' עם שמות מרובים של מדפסות HP Photosmart 7520 מוצגים ברשימה
 3. אם אתה רואה מספר תורי מדפסת עבור אותה מדפסת, הסר את כל המדפסות הנוספות על-ידי בחירה בהן, אחת בכל פעם, ולאחר מכן לחיצה על לחצן המינוס בתחתית הרשימה. השאר ברשימה מדפסת אחת ב'מצב סרק' שמתאימה למדפסת שלך, אם זמינה כזו, והשתמש במדפסת זו כמדפסת ברירת המחדל.
 4. נסה להדפיס שוב.
  • אם המדפסת מדפיסה, תוכל להפסיק את תהליך פתרון הבעיות.
  • אם המדפסת נשארת במצב לא מקוון או שמוצגת שגיאה, המשך לשלב הבא.

שלב 4: מחק את תור ההדפסה הקיים והוסף את המדפסת

הסר את תור המדפסת מרשימת המדפסות, ולאחר מכן הוסף אותו שוב. פעולה זו יוצרת הפעלת הדפסה חדשה.
 1. ודא שה-Mac מחובר לאינטרנט.
 2. ברשימה 'מדפסות', לחץ על המדפסת של HP שברשותך, ולאחר מכן לחץ על לחצן המינוס כדי למחוק אותה.
 3. לחץ על הלחצןהוסף.
 4. אתר את שם המדפסת שברשותך ברשימה 'מדפסות' ובחר בו, ולאחר מכן לחץ על הוסף כדי להוסיף את המדפסת. אל תבחר מנהל התקן פקס של HP.
  הערה:
  אם המדפסת שלך לא מוצגת ברשימה, ודא שהמדפסת מחוברת, מופעלת, מקבלת מתח ומוכנה להדפיס.
  איור : דוגמה לרשימת המדפסות לבחירה
  תמונה: החלון 'הוסף' המציג מדפסות לבחירה עם דגם אחד שנבחר.
 5. לחץ הדפס באמצעות או השתמש.
 6. בחר את שם המדפסת שברשותך (אם היא זמינה) או AirPrint.
  איור : נבחר תפריט המציג AirPrint
  תמונה: נבחר תפריט המציג AirPrint
  תור המדפסת החדש מוצג ברשימה 'מדפסות' ב'מצב סרק' .
  איור : דוגמה של מדפסת שנוספה לאחרונה ברשימה 'מדפסות וסורקים'
  תמונה: החלון 'מדפסות וסורקים' עם מדפסת אחת ברשימת המדפסות
 7. נסה להדפיס שוב.
  • אם המדפסת מדפיסה, תוכל להפסיק את תהליך פתרון הבעיות.
  • אם המדפסת נשארת במצב לא מקוון או שמוצגת שגיאה, המשך לשלב הבא.

שלב 5: איפוס מערכת ההדפסה

אם כל השלבים הקודמים לפתרון בעיות לא פתרו את הבעיה, נסה לאפס את מערכת ההדפסה.
  שים לב:
איפוס מערכת ההדפסה מוחק את כל ההתקנים בתור ההדפסה. זה כולל התקנים הן של HP והן לא של HP.

סרטון של איפוס מערכת ההדפסה

 1. לחץ לחיצה ימנית (או Ctrl + לחיצה) במקום ריק ברשימת המדפסות, ולאחר מכן לחץ על איפוס מערכת הדפסה….
  איור : איפוס מערכת ההדפסה
   חלון 'מדפסות וסורקים' מציג את האפשרות 'איפוס מערכת ההדפסה' שנבחרה
 2. לחץ על איפוס בחלון האישור.
 3. הזן את שם המשתמש והסיסמה של מנהל המערכת, ולאחר מכן לחץ על אישור.
 4. המתן עד שמערכת ההדפסה תאופס ולא יוצגו התקנים ברשימה 'מדפסות'.
 5. הוסף את המדפסת שלך לרשימה שוב, כפי שעשית קודם.
 6. נסה להדפיס שוב.
  • אם המדפסת מדפיסה, תוכל להפסיק את תהליך פתרון הבעיות.
  • המשך בתהליך פתרון הבעיות אם השגיאות ממשיכות.

שלב 6: פעולות אחרות שאפשר לנסות

אם כל שלבי פתרון הבעיות הקודמים לא פתרו את הבעיה, נסה את הפתרונות האפשריים הבאים.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏