תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP - המדפסת לא שומרת על חיבור ה-Wi-Fi

מסמך זה מיועד למדפסות HP שהוגדרו ברשת Wi-Fi.
לאחר חיבור המדפסת בהצלחה לרשת Wi-Fi, החיבור מתנתק, המדפסת עוברת למצב לא מקוון ואין באפשרותך להדפיס או לסרוק.

שלב 1: הפעל את HP Print and Scan Doctor (מערכת הפעלה Windows בלבד)

הורד והפעל את HP Print and Scan Doctor כדי לאבחן באופן אוטומטי ולפתור בעיות בחומרת המדפסת וחיבורה.
אם Print and Scan Doctor לא מוצא את המדפסת שלך בשלב בחר את המוצר שלך, לחץ על המוצר שלי לא מופיע ברשימה לקבלת שלבים לחיבור המדפסת. אם מזוהה בעיית חיבור, בצע בהתאם להוראות שסופקו ולאחר מכן לחץ על נסה שנית.
נסה להדפיס. אם הבעיה לא נפתרה, המשך לשלב הבא.

שלב 2: קרב את ההתקנים לנתב

אם המדפסת והמחשב שלך רחוקים מדי מהנתב, או אם עצמים חוסמים את האות, ייתכן שחיבור ה-Wi-Fi חלש מדי.
קרב את המדפסת ואת המחשב שממנו אתה מדפיס לנתב כדי לשפר את עוצמת האות. מקם את ההתקנים כך שעצמים ממתכת, קירות ומכשירי חשמל הפולטים אותות רדיו לא יפריעו לאות ה-Wi-Fi.
נסה להדפיס. אם הבעיה לא נפתרה, המשך לשלב הבא.

שלב 3: מזער את הפרעת ערוץ ה-Wi-Fi

רשתות סמוכות אחרות המשתמשות באותו ערוץ נתב עשויות להפריע לאותות Wi-Fi. בדוק אם קיימות רשתות מקומיות בערוץ שלך ועבור לערוץ אחר דרך הגדרות הנתב, במידת הצורך.
דוגמה לחפיפת ערוץ רשת אלחוטית
 1. הדפס דף תצורת רשת.
  הערה:
  השיטה המתאימה להדפסת דף תצורת רשת או דף סיכום רשת תלויה בסוג לוח הבקרה שברשותך.
  מדפסות עם לוח בקרה
  • הדפס את העמוד מתוך תפריט אלחוט, הגדרות אלחוט או הגדרות.
  • גש אל תפריט דוחות ואז בחר סיכום רשת או הגדרת רשת.
  מדפסות ללא לוח הבקרה עם מסך מגע
  • לחץ והחזק את הלחצן אלחוט והלחצן מידע בבת אחת.
  • לחץ והחזק את הלחצן אלחוט ואת הלחצן התחל העתקה בשחור לבן בעת ובעונה אחת.
  • כדי להדפיס דף מידע, לחץ והחזק את הלחצן חדש פעולה/בטל או את הלחצן חדש פעולה למשך 2-10 שניות.
 2. ברשימה מספר רשתות 802.11 שהתגלו בעמוד האחרון של הדוח, אתר את הערוץ עבור רשת ה-Wi-Fi שלך.
  איתור הערוץ עבור הרשת האלחוטית שלך
  • אם הרשת שלך אינה בערוץ הנמצא בשימוש על-ידי מספר רשתות אחרות, הבעיה אינה קשורה להפרעה לערוץ Wi-Fi. דלג לשלב הבא.
  • אם הרשת שלך נמצאת בערוץ המשמש מספר רשתות אחרות, המשך בביצוע השלבים הבאים כדי לשנות את ערוץ הנתב.
 3. פתח את דף התקנת האינטרנט של הנתב. הקלד את כתובת ה-IP של הנתב עבור המותג שלך מהטבלה הבאה בשורת כתובת של דפדפן אינטרנט, הקש Enter ולאחר מכן היכנס.
  הערה:
  מידע זה מסופק למטרות מידע בלבד וייתכן שלא יפעל עם דגם הנתב שברשותך. עיין בתיעוד ספק האינטרנט או הנתב שלך לקבלת שלבים לגישה להגדרות הנתב.
  מותג הנתב
  כתובת IP
  שם משתמש
  סיסמה
  ‏3Com
  ‏‎http://192.168.1.1
  ‏‎admin
  לא דרוש מנהל או admin
  ‏ASUS
  ‏‎http://192.168.1.1
  ‏‎admin
  ‏‎admin
  ‏‎Belkin
  ‏‎http://192.168.2.1
  לא דרוש שם משתמש או admin
  לא דרושה סיסמה
  ‏‎D-Link
  ‏‎http://192.168.0.1
  ‏admin או user
  לא דרוש מנהל או admin
  ‏‎Linksys
  ‏‎http://192.168.1.1
  ‏admin, לא דרוש שם משתמש, או Comcast
  ‏admin, לא דרושה סיסמה או 1234
  ‏‎Netgear
  ‏‎http://192.168.0.1
  ‏‎admin
  ‏‎סיסמה, 1234 או הגדרה
 4. השתמש בתפריט קביעת התצורה כדי לשנות את ערוץ ה-Wi-Fi. לדוגמה, אם אתה ומספר רשתות אחרות נמצאים בערוץ 1, עבור לערוץ אחר שאינו משמש מספר רשתות.
נסה להדפיס. אם הבעיה לא נפתרה, המשך לשלב הבא.

שלב 4: פתור בעיות בחיבור המדפסת

עבור אל פתרון בעיות של חיבור מדפסת Wi-Fi כדי לפתור בעיות בחיבור לרשת Wi-Fi.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏