תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP - הדפסה עם Apple AirPrint‏ (Mac)

מסמך זה מיועד למדפסות HP תואמות AirPrint ולמחשבי Mac עם מערכות ההפעלה macOS OS X 10.7‏ (Lion) ומאוחרות יותר.
‏‎AirPrint הוא פתרון הדפסה מובנה עבור מחשבים והתקנים ניידים של Mac. תוכל להדפיס מתוך מרבית האפליקציות שיש להן מאפיין הדפסה.
לשלבי השימוש ב- AirPrint עבור Apple iPhones או iPads, גש אל מדפסות HP - הדפסה עם Apple AirPrint‏ (iOS)
הערה:
ב-iOS ו-macOS, רוב המדפסות של HP עובדות עם Apple AirPrint כדי לספק הדפסה באיכות מלאה ללא צורך להוריד או להתקין מנהלי התקנים. לקבלת פונקציונליות נוספת, נא הורד את האפליקציה HP Smart מ-App Store ל-iPhone ו-iPad או App Store של Mac.

שלב 1: חבר את המדפסת למחשב Mac או לרשת שלך

כדי להשתמש ב-AirPrint, חבר את המדפסת אל ה- Mac או אל אותה רשת שה- Mac מחובר אליה.
 1. הדלק את המדפסת, ולאחר מכן חבר אותה אל הרשת או אל המחשב, בהתאם לאופן שבו ברצונך להשתמש במדפסת שלך.
  • חיבור אלחוטי עבור מדפסות עם מסך מגע או לוחות בקרה עם תפריט LCD: במדפסת, בחר בתפריט Setup (הגדרות), Network (רשת), או Wireless (אלחוט), בחר ב-Wireless Setup Wizard (אשף הגדרת הרשת האלחוטית), ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות המוצגות על גבי המסך כדי לחבר את המדפסת.
  • חיבור אלחוטי עבור מדפסות עם לחצנים בלבד: לחץ והחזק את הלחצן Wireless (אלחוט) במשך שלוש שניות עד שנורית האלחוט תהבהב. לחץ על לחצן WPS בנתב שלך, ולאחר מכן המתן שהמדפסת תתחבר לרשת.
  • חיבור USB: חבר את הכבל אל יציאת ה-USB שבגב המדפסת ולאחר מכן אל יציאה זמינה במחשב.
  • חיבור רשת קווית (Ethernet): חבר את כבל הרשת אל יציאת ה-Ethernet של המדפסת וליציאה זמינה בנתב או בנקודת גישה. ביציאה, אמורה נורת הקישור הירוקה לדלוק באופן יציב ונורת הפעילות הכתומה אמורה להבהב.
  הערה:
  להגדרה מודרכת של חיבור מדפסת, גש אל תמיכת הלקוחות של HP - הורדות תוכנה ומנהלי התקנים, הזן את דגם המדפסת שלך אם תתבקש לעשות זאת, לחץ על Download (הורד) לצד HP Easy Start או על 'מנהל התקן עם כל המאפיינים' תחת Driver-Product Installation Software (תוכנת התקנת מנהל התקן-מוצר), ולאחר מכן פתח את הקובץ כדי להתחיל בהגדרת המדפסת.
 2. פתח מסמך או צילום, לחץ על File (קובץ), ולאחר מכן לחץ על Print (הדפס).
  • אם המדפסת שלך רשומה בתפריט המדפסות, לחץ על שם המדפסת ונסה להדפיס. אם אתה יכול להדפיס, ההגדרה הושלמה.
  • אם המדפסת שלך לא מופיעה בתפריט המדפסות, ייתכן שהיא מופיעה תחת Nearby Printers (מדפסות סמוכות). המשך לשלב הבא אם המדפסת אינה מוצגת באף אחת מהרשימות.

שלב 2: הוסף את מדפסת AirPrint לתור המדפסת ב-Mac

אשר שאתה משתמש ב-AirPrint באמצעות הוספת המדפסת בהעדפות המערכת.
 1. לחץ על התפריט Apple, לחץ על System Preferences (העדפות מערכת), ולאחר מכן לחץ על Print & Scan (הדפס וסרוק) או על Printers & Scanners (מדפסות וסורקים).
  איור : דוגמה לחלון 'מדפסות וסורקים'
  דוגמה לחלון 'מדפסות וסורקים'
 2. בדוק אם שם המדפסת שלך מוצג ברשימה Printers (מדפסות), ולאחר מכן בצע אחד מהשלבים הבאים.
  • אם המדפסת שלך מופיעה ברשימה, הסר את המדפסת והוסף אותה מחדש כדי לאשר שהיא מוגדרת עבור AirPrint. לחץ על שם המדפסת, לחץ על סימן המינוס כדי למחוק את המדפסת, לחץ על סימן הפלוס , לחץ על Add Printer or Scanner (הוסף מדפסת או סורק), לחץ על שם המדפסת ולאחר מכן המשך אל השלב הבא.
  • אם המדפסת שלך לא מופיעה ברשימה, לחץ על סימן הפלוס, לחץ על Add Printer or Scanner (הוסף מדפסת או סורק), לחץ על שם המדפסת שלך ולאחר מכן המשך לשלב הבא.
  • אם המדפסת שלך אינה רשומה בחלון 'הוסף מדפסת או סורק', גש אל שאלות נפוצות במסמך זה כדי לפתור בעיות חיבור, נסה להוסיף שוב את המדפסת, ולאחר מכן המשך לשלב הבא.
 3. ודא ש-AirPrint או Secure AirPrint מוצג בתפריט Use (השתמש) או Print Using (הדפס באמצעות) ואז לחץ על Add (הוסף).
  איור : ‏AirPrint מוצג בתפריט השימוש
  בחירת AirPrint מתפריט השימוש
 4. פתח מסמך או צילום, לחץ על File (קובץ), ולאחר מכן לחץ על Print (הדפס).

שאלות נפוצות (FAQs)

סקור את הרשימה של שאלות נפוצות העוסקות בהדפסה ממחשב Mac עם Apple AirPrint.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏