תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP - הדפסה ב-Apple AirPrint‏ (iOS)

מסמך עבור מדפסות HP תואמות AirPrint ועבור Apple iPhone, iPad ו-iPod touch.
‏‎Apple AirPrint הוא פתרון הדפסה אלחוטית מובנה עבור התקנים ניידים של Apple. תוכל להדפיס מתוך מרבית אפליקציות iOS שיש להן תכונת הדפסה.
רוב מדפסות HP ששווקו מאז שנת 2010 תומכות ב-AirPrint. גש אל תמיכה עבור Apple - אודות AirPrint לרשימה של המדפסות שיש עבורן תמיכה.

שלב 1: הגדר את חיבור הרשת

חבר את המדפסת באופן אלחוטי אל התקן Apple כדי להשתמש ב-AirPrint.
 1. בהתקן ה-Apple שלך, ודא שה- Wi-Fi מופעל ויש סימון ביקורת לצד השם של רשת ה- Wi-Fi המקומית שלך. אם אתה מחובר לרשת אחרת, הקש על שם הרשת שלך כדי להצטרף אליה.
  גש אל מציאת הסיסמה האלחוטית שלך אם אינך יודע את מידע הכניסה לרשת.
  הערה:
  אם רשת מקומית אינה זמינה או שאתה משתמש בכבל USB כדי לחבר מדפסת אל מחשב, גש אל כיצד להשתמש ב-AirPrint אם רשת Wi-Fi אינה זמינה? כדי לקרוא על השלבים הדרושים כדי להשתמש ב- Wi-Fi Direct או חיבור המדפסת האלחוטי הישיר של HP.
 2. בדוק מהו סטטוס החיבור לרשת של המדפסת.
  • מדפסות עם לוח בקרה של מסך מגע: גע בסמל ה אלחוט או פתח את תפריט הגדרות הרשת או הגדרות כדי לצפות במצב חיבור הרשת.
  • מדפסות ללא לוח הבקרה עם מסך מגע: לחץ על הלחצנים אלחוט ומידע בו-זמנית, או לחץ על הלחצנים אלחוט והתחל העתקה בשחור בו-זמנית. יודפס דו"ח בדיקת אלחוט עם מצב חיבור הרשת.
 3. בצע את הפעולות הבאות, בהתאם למצב החיבור.
  • אם המדפסת מחוברת לרשת, דלג אל השלב להדפסה מההתקן שלך.
  • אם המדפסת לא מחוברת לרשת, המשך לשלב הבא.
 4. חבר את המדפסת לרשת.
  • מדפסות עם לוח בקרה של מסך מגע: במדפסת, פתח את תפריט הגדרות, רשת, או אלחוט בחר באשף הגדרת אלחוט, ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות כדי לחבר את המדפסת אל הרשת שלך.
  • מדפסות ללא לוח הבקרה עם מסך מגע: לחץ לחיצה ממושכת על הלחצנים אלחוט וביטול בו-זמנית עד שהנורית הפעלה תהבהב, ולאחר מכן המתן להבהוב נורית האלחוט. עבור מדפסות Tango, לחץ והחזק את הלחצן אלחוט בגב המדפסת למשך חמש שניות עד שתאורת הקצה תהבהב בכחול.
   תוך שעתיים, לחץ והחזק את הלחצן WPS‏ (Wi-Fi Protected Setup) בנתב עד שתהליך החיבור יתחיל. נורית האלחוט במדפסת מפסיקה להבהב כאשר ביצוע החיבור נשלם.

שלב 2: הדפס מהתקן ה-Apple שלך

הדפס מסמכים, צילומים ודפי אינטרנט באמצעות AirPrint.
 1. ודא שהמדפסת מופעלת, שמחסניות הדיו מותקנות ושנייר רגיל נטען במגש הראשי.
 2. פתח את הפריט שברצונך להדפיס, ואז הקש על סמל שתף או .
 3. הקש על הדפס או על סמל הדפס כדי לפתוח אפשרויות מדפסת.
 4. הקש בחר מדפסת על מנת לבחור את המדפסת שלך.
 5. שנה כל אחת מההגדרות הבאות של עבודת ההדפסה. הגדרות זמינות משתנות בהתאם לאפליקציה שממנה אתה מדפיס, סוג עבודת ההדפסה, והמדפסת שלך.
  • נייר: בצע שינויים כלשהם בגודל הנייר במדפסת. ‏AirPrint מזהה באופן אוטומטי את גודל הנייר שהוטען לתוך המדפסת או הגודל שנבחר בלוח בקרת המדפסת. אם הגודל שנתגלה שונה מהנייר במגשה, אפשר שתוצג שגיאה המבקשת לאשר את הגודל.
  • מספר עותקים: בחר כמה עותקים ברצונך להדפיס.
  • שחור לבן: בחר להדפיס בגווני אפור. אפשרות זו מוצגת רק עבור מדפסות צבע.
  • הדפסה דו-צדדית: הדפס משני צידי הנייר עבור סוגי קבצים מסוימים.
  • טווח עמודים: בחר עמודים ספציפיים בתוך מסמך או עמוד אינטרנט המיועדים להדפסה.
  מסך אפשרויות מדפסת

שאלות נפוצות

סקור את הרשימה של שאלות נפוצות העוסקות בהדפסה באמצעות AirPrint.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏