תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP - שיפור איכות הסריקה

מסמך זה מיועד עבור מדפסות רב-תכליתיות של HP.
כאשר אתה סורק, מופיעים קווים אנכיים, צבעים שגויים, פסי צבע או רזולוציה לקויה בקובץ מחשב או בפלט מודפס.
איור : דוגמאות לאיכות סריקה ירודה
דוגמאות לאיכות סריקה ירודה

שלב 1: ודא שהבעיה אינה קשורה להדפסה

השלבים המוצגים במסמך זה פותרים בעיות איכות בעת סריקה בלבד.
אם מופיעות בעיות איכות בעת הדפסה מהמחשב, אין להמשיך בצעדים אלה. גש אל תמיכת לקוחות HP, הזן את שם דגם המדפסת שלך במידת הצורך, ולאחר מכן חפש "איכות הדפסה" כדי למצוא את המסמך "תיקון איכות הדפסה גרועה" עבור שלבים לפתרון הבעיה.
אם בעיות האיכות מופיעות בעת סריקה, המשך לשלב הבא.

שלב 2: ניקוי הסורק

טביעות אצבעות, מריחות, אבק או לכלוך על זכוכית הסורק, מתחת למכסה הסורק, או בפתח הזנת המסמכים יכולים לגרום קווים ופסי צבע. נקה חלקים אלה במטלית רכה ונטולת מוך שרוססה במנקה זכוכית.
קרא את אחד הסעיפים הבאים כדי למצוא את הצעדים הדרושים לניקוי רכיבים אלה, בהתאם לסוג המדפסת שברשותך.
מדפסת עם זכוכית סורק שטוחה ומכסה
מדפסת עם סורק מזין מסמכים
מדפסת עם זכוכית סורק שטוחה
מדפסת עם מזין מסמכים

שלב 3: איפוס המדפסת

איפוס המדפסת יכול לכפות כיול על סוגים מסוימים של סורקים ובכך לפתור את הבעיה.
 1. הסר פריטים כלשהם ממשטח הזכוכית של הסורק וממזין המסמכים האוטומטי (ADF), ולאחר מכן סגור את מכסה הסורק.
 2. כאשר המדפסת דלוקה, נתק את כבל החשמל מהמדפסת ומהשקע בקיר או מהמפצל.
 3. המתן 60 שניות לפחות.
 4. חבר את כבל המתח בחזרה לשקע החשמל שבקיר.
  הערה:
  ‏HP ממליצה לחבר את כבל המתח של המדפסת ישירות לשקע החשמל שבקיר.
 5. חבר מחדש את כבל המתח למדפסת.
 6. אם ברשותך מדפסת מסדרה HP DeskJet 3700, כייל את הסורק לאחר איפוס המדפסת.
 7. טען את המסמך או התצלום המקורי, ולאחר מכן נסה לבצע סריקה.
  אם הבעיה נמשכת, המשך לשלב הבא.

שלב 4: נקה את גלילי מזין המסמכים האוטומטי (ADF)

אם המדפסת מצוידת במזין מסמכים אוטומטי (ADF), אפשר ששאריות אבק או נייר על הגלילים או משטח ההפרדה בתוך מזין המסמכים האוטומטי יגרמו לבעיות באיכות הסריקה. פתח את מזין המסמכים האוטומטי, ונקה את הגלילים ואת משטח ההפרדה.
הערה:
בהתאם לדגם המדפסת שברשותך, אפשר שמיקום גלילי מזין המסמכים האוטומטי יהיה שונה, אך הצעדים הבאים עדיין חלים.
 1. אסוף את החומרים הבאים:
  • מטלית נקייה ונטולת מוך, או כל מטלית שאינה מתפוררת או משאירה סיבים
  • מים מזוקקים, מסוננים, או מינרליים (מי ברז עלולים להזיק למדפסת)
 2. הסר את המסמך המקורי ממזין המסמכים האוטומטי.
 3. כבה את המדפסת.
 4. נתק את כבל המתח מגב המדפסת.
 5. פתח את המכסה של מזין המסמכים האוטומטי.
 6. מצא את גלילי איסוף הנייר ואת משטח ההפרדה בתוך מזין המסמכים האוטומטי.
  איור : דוגמה לגלילי איסוף נייר ומשטח הפרדה במדפסת מדגם LaserJet
  גלילי איסוף הנייר ומשטח ההפרדה
  איור : דוגמה לגלילי איסוף נייר ומשטח הפרדה במדפסת מדגם OfficeJet
 7. הרטב קלות מטלית נקייה נטולת מוך במים מסוננים או במים מזוקקים, ולאחר מכן סחט את הנוזלים העודפים מהמטלית.
 8. השתמש במטלית הלחה כדי לנגב שאריות לכלוך מגלילי איסוף הנייר וממשטח ההפרדה.
 9. השאר את מכסה מזין המסמכים האוטומטי פתוח למשך שתי דקות כדי לאפשר לגלילי איסוף הנייר ולמשטח ההפרדה להתייבש.
 10. סגור את מכסה מזין המסמכים האוטומטי.
 11. טען שוב את מסמך המקור כשצדו המודפס כלפי מעלה במגש מזין המסמכים. החלק בעדינות את המסמך לתוך המדפסת, הרחק ככל האפשר.
 12. החלק פנימה את מכווני רוחב הנייר עד שייצמדו בצורה הדוקה אל הנייר.
  אל תדחוף את מכווני רוחב הנייר כל כך רחוק פנימה עד שהם יכופפו את הנייר.
 13. חבר מחדש את כבל המתח לגב המדפסת.
 14. הדלק את המדפסת ואז נסה לסרוק.
אם הבעיה נמשכת, המשך לשלב הבא.

שלב 5: שינוי הגדרות הסריקה

שנה את הגדרות הסריקה כדי להגביר את הרזולוציה, לשנות את לוח הצבעים, או להגביר את הניגודיות.

שלב 6: שלח את המדפסת לתיקון או החלף אותה

תקן או החלף את מוצר HP שברשותך, אם הבעיה נמשכת לאחר השלמת כל השלבים הקודמים.
עבור אל צור קשר עם התמיכה של HP כדי לקבוע מועד לתיקון או החלפה. אם אתה באזור אסיה והאוקיינוס השקט, יפנו אותך אל מרכז שירות מקומי באזור שלך.
כדי לאשר את מצב האחריות שלך, עבור אל בדיקת אחריות עבור מוצר HP. ייתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שאינם במסגרת האחריות.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏