תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מחשבי HP - פעולות שיש לבצע בעת הגדרת המחשב (Windows 10)

מסמך זה מיועד למחשבי HP עם Windows 10.
מסמך זה מספק תהליך עבודה מועיל ובטוח להגדרת המחשב בפעם הראשונה, או לאחר שימוש ב'שחזור מערכת' של HP כדי לשחזר את המחשב לתצורתו המקורית. בזמן הקריטי שבו מתבצעת הגדרת המחשב, הוא פגיע יותר לאיומי אבטחה, מאחר שעדיין לא מותקנים בו העדכונים האחרונים. בצע את השלבים הבאים כדי לוודא שהמחשב שלך מעודכן ומאובטח.

שלב 1: חיבור החומרה והשלמת ההגדרה

בעת הגדרת המחשב שלך בפעם הראשונה, או לאחר ביצוע שחזור מערכת, חבר רק את החומרה הבסיסית הדרושה לשימוש ב-Windows (בדרך כלל העכבר, המקלדת והצג). ודא שכבל הרשת וכל החיבורים האלחוטיים מנותקים לפני שתתחיל. במהלך תהליך ההתקנה, עליך להשלים סדרה של מסכי התקנה. חשוב למלא את מידע ההתקנה ולהמתין עד סיום ההתקנה. אל תבצע הפעלה מחדש של המחשב במשך תהליך זה.
  שים לב:
ייתכן שבמחשב חדש או במחשב ששוחזר זה עתה לא מותקנת מערכת הגנה או שהיא אינה מוגדרת. אל תחבר עדיין את כבל הרשת, מדפסות, מצלמות, סורקים או כל ציוד היקפי אחר שאינו חיוני, ואל תתקין אף תוכנה נוספת עד לסיום ההגדרה ועד השלמת שאר השלבים במסמך זה. הוצא התקני אחסון מסוג USB וכונני HP Personal ו-Pocket Media עד להשלמת תהליך ההתקנה.
אם המחשב משתמש בחיבור פס רחב לאינטרנט, אל תחבר את כבל הרשת (או מודם פס רחב). המחשב עלול להיות פגיע יותר לאיומי אבטחה במהלך תקופת זמן קריטית זו. אם אתה מתבקש להשלים חיבור לאינטרנט כדי להשלים מסך התקנה כלשהו, נסה לעקוף את המסך ולהשלים חלק זה של ההתקנה במועד מאוחר יותר. אם הדבר אינו אפשרי, חבר זמנית את הכבל כדי להשלים את המסך ולאחר מכן נתק את הכבל עד לאחר השלמת השלבים במסמך זה. לאחר השלמת ההגדרה או שחזור המערכת, המשך לשלב הבא כדי להפעיל את חומת האש.

שלב 2: הפעלת חומת האש

התקנת חומת אש מספקת הגנה בסיסית מפני איומי אבטחה לפני ההתחברות לאינטרנט. תוכל להשתמש ב-Windows Security או בתוכנת חומת אש אחרת, כגון McAfee Personal Firewall.
הערה:
אל תהפוך לזמינה יותר מחומת אש אחת. אם במחשב פתוחה יותר מתוכנת חומת אש אחת, הן עלולות להפריע זו לזו.
 1. ב-Windows, חפש ופתח את Windows Security.
 2. בדוק את ההודעה באזור הגנה ברשת וחומת אש.
  • אם סמל הרשת האלחוטית מציגה עיגול ירוק עם סימן אישור וההודעה לא נדרשת פעולה, Windows Security מופעלת.
  • אם סמל האלחוט מציג עיגול אדום עם x וההודעה חומות אש מבוטלות. ייתכן שההתקן שלך פגיע, לחץ על הפעל.
 3. אם ברצונך לאפשר תוכנות אחרות של חומת האש, לחץ על סמל הגדרות, ולאחר מכן לחץ על נהל ספקים.
 4. בחר את ספק חומת האש ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך כדי להפעיל את חומת האש.
לאחר הפעלת חומת האש, המשך לשלב הבא כדי לחבר את המחשב לאינטרנט.

שלב 3: התחברות לאינטרנט

לאחר שהפעלת חומת אש, התחבר לאינטרנט באמצעות חיבור קיים או הגדר חיבור חדש. אם אתה נתקל בבעיות בהגדרת חיבור, או דרושה לך עזרה עם הסיסמה, פנה למספר התמיכה של ספק שירותי האינטרנט (ISP). לאחר ההתחברות לאינטרנט, המשך לשלב הבא כדי להתקין את תוכנת האבטחה.
  שים לב:
אל תגלוש עדיין באינטרנט ואל תשתמש בדואר אלקטרוני. לפני השימוש באינטרנט, השלם את השלבים במסמך זה כדי להפוך את המחשב למאובטח יותר.

שלב 4: התקנת תוכנת אבטחה

לאחר הפעלת חומת האש וההתחברות לאינטרנט, התקן תוכנת אבטחה או אנטי-וירוס כדי להגן על המחשב מפני איומי אבטחה כגון וירוסים ותוכנות ריגול. ‏‎Windows 10 מגיע עם תוכנת האבטחה Windows Security המובנית במערכת ההפעלה כדי להגן על המחשב שלך. בהתאם לדגם, עשוי להיות מצורף למחשב שלך גם מנוי ניסיון מותקן מראש לתוכנת אבטחה, כגון McAfee או Norton. לאחר בחירה והתקנה של תוכנת האבטחה המועדף שלך, המשך לשלב הבא כדי לעדכן את תוכנת האבטחה.

שלב 5: עדכון תוכנת האבטחה

בעת הגדרת המחשב שלך בפעם הראשונה, או לאחר ביצוע שחזור מערכת, עליך לעדכן את תוכנת האבטחה שלך בהגדרות הווירוס ובמידע האיומים החדשים ביותר לקבלת ההגנה המיטבית. אם אתה משתמש ב אבטחה של Windows, עדכן את תוכנת האבטחה.
 1. ב-Windows, חפש ופתח את Windows Security.
 2. בחלון Windows Security, בחר באפשרות הגנה מפני וירוסים ואיומים.
 3. גלול למטה בחלון כדי לאתר עדכוני הגנה מפני וירוסים ואיומים, ולאחר מכן לחץ על בדוק אם יש עדכונים.
  בדיקה של עדכוני אבטחה
 4. תחת הכרטיסייה בינת אבטחה, לחץ על בדוק עדכונים.
  בודקת אם קיימים עדכונים באמצעות בינת אבטחה של Windows Security
לאחר עדכון תוכנת האבטחה, המשך לשלב הבא כדי לסרוק את המחשב.

שלב 6: סריקת המחשב

לאחר עדכון תוכנת האבטחה, בצע סריקת מערכת כדי לבדוק אם קיימים במחשב איומים פוטנציאליים.
 1. ב-Windows, חפש ופתח את Windows Security.
 2. בחלון Windows Security, בחר באפשרות הגנה מפני וירוסים ואיומים, ולאחר מכן בחר באפשרות סריקה מהירה.
  בחירה באפשרות סריקה מהירה
לאחר סריקת המחשב, המשך לשלב הבא כדי לעדכן את התוכנה ואת מנהלי ההתקן.

שלב 7: עדכון תוכנה ומנהלי התקן מ-HP Support Assistant

התוכנה ומנהלי ההתקן העדכניים יגדילו את מאפייני האבטחה ויסייעו להפעלה חלקה של המחשב. השתמש ב-HP Support Assistant כדי לחפש עדכונים.
 1. ב-Windows, חפש ופתח את HP Support Assistant, או לחץ על סמל האפליקציה בסרגל המשימות.
  אם האפליקציה אינה מותקנת במחשב שלך, הורד את הגרסה העדכנית מאתר האינטרנט של HP Support Assistant.
 2. בחלון HP Support Assistant, בחר את הכרטיסייה התקנים שלי, ולאחר מכן לחץ על עדכוניםבמחשב האישי שלי או באריח של המחשב הנייד.
  לחץ על Updates בחלונית My notebook
 3. לחץ על בדוק עדכונים והודעות כדי לחפש עדכונים חדשים.
   רשימת עדכונים במרכז התמיכה של HP
 4. סקור את רשימת העדכונים, לחץ על תיבת הסימון לצד כל עדכון, ולאחר מכן לחץ על הורד והתקן.
 5. המתן עד שהתקנת העדכונים תסתיים, ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב אם תתבקש לעשות זאת.
לאחר התקנת העדכונים, באפשרותך להתקין התקני חומרה, כגון מדפסות, התקני All-in-One ומצלמות, על פי הוראות ההתקנה של היצרן. ודא שכל התקן מותקן במלואו ופועל לפני התקנת התקן נוסף. באפשרותך גם להתקין תוכנה נוספת שלא הגיעה מותקנת מראש במחשב.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏