HP Photosmart Pro B8300 Printer series
ברוכים הבאים לעמוד תמיכת המוצר שלך!
HP Photosmart Pro B8300 Printer series

HP Photosmart Pro B8300 Printer series

שלח
התראה
למד עוד
המיקומים הטיפוסיים שבהם אתה עשוי למצוא מספר סידורים על המוצר שלך:
  • גב המוצר
  • מתחת לסוללה
  • עבור מחשבים ניידים, לחץ Fn + Esc
  • עבור מחשבים שולחניים לחץ Ctrl + Alt + s
  • עבור מחשבי Chromebook, לחץ Alt + v על מסך הכניסה
  • על הברקוד

האם אתה מעוניין לרשום את המוצר שלך?