Product Image

מדריך התקנת מדפסת עבור: HP Photosmart C4524 All-in-One series

שלב 1

לא הצלחנו לזהות את מערכת ההפעלה שלך. בחר כאן מערכת הפעלה באופן ידני

אם מערכת ההפעלה שלך אינה מופיעה ברשימה, ייתכן ש-HP לא תספק תמיכה בתהליך ההתקנה עבור המוצר שלך עם מערכת הפעלה זו. נסה אחד מהמשאבים שלנו לפתרון בעיות או קרא עוד: אני לא רואה את מערכת ההפעלה שלי

חפש בספריית הידע שלנו