Product Image

מדריך התקנת מדפסת עבור: סדרת מדפסות HP Photosmart 6520 e-All-in-One

שלב 1

צריך עזרה? צפה בסרטון שינחה אותך שלב אחר שלב בפריקת המדפסת מהאריזה, בטעינת נייר ובהתקנת מחסניות דיו.

שלב 2
מערכת הפעלה שזוהתה:  
os logo   Windows 10 ‏(64 סיביות)  
הורדה זו כוללת את ה-HP Photosmart Software Suite ואת מנהל ההתקן. אם ברצונך רק במנהל התקן ההדפסה (ללא Photosmart Software Suite), הוא זמין כהורדה נפרדת שנקראת "HP Photosmart Basic Driver" (מנהל התקן בסיסי של HP).
שלב 3

קבל גישה לתכונות של התמיכה של HP, כולל גישה נוחה לתוכנה ולמנהלי התקן, מידע על אחריות ועזרה בפתרון בעיות. לקבלת מידע נוסף, צפה בסרטון שלנו.

צריך עזרה נוספת בתהליך ההתקנה? נסה אחד ממשאבי התמיכה שלנו

צפה בסרטוני תמיכת הלקוחות של HP
צפה בסרטוני תמיכת הלקוחות של HP

בקר בערוץ תמיכת הלקוחות של HP ב-YouTube לקבלת מידע כגון: ערכות הדרכה למדפסות, עזרה והנחיות, פעולות לביצוע מרגע פתיחת האריזה ועוד.

עבור אל YouTube

חפש בספריית הידע שלנו