Product Image

מדריך התקנת מדפסת עבור: HP Color LaserJet Pro MFP M277 series

שלב 1

צריך עזרה? צפה בסרטון שינחה אותך שלב אחר שלב בפריקת המדפסת מהאריזה, בטעינת נייר ובהתקנת מחסניות טונר.

שלב 2
מערכת הפעלה שזוהתה:  
os logo   Windows 10 ‏(64 סיביות)  

תוכנת הפתרון המלא כוללת את כל מה שאתה צריך כדי להתקין את המדפסת של HP. אוסף זה של תוכנות כולל את הערכה המלאה של מנהלי התקן, תוכנית התקנה וכלי ניהול אחרים שנמצאים בתקליטור התוכנה של המדפסת.

הערה: בשל גודל ההורדה, HP ממליצה ללקוחות המחוברים במודם חיוג להזמין תוכנה זו על-גבי תקליטור. לא בכל המדינות/אזורים ניתן לבצע הזמנה מקוונת.

דרישות המערכת הבאות תואמות עבור Windows:

 • כונן CD-ROM או DVD, או חיבור לאינטרנט
 • יציאת קישוריות ייעודית של אפיק טורי אוניברסלי (USB 1.1 או 2.0), או חיבור רשת
 • שטח פנוי בדיסק הקשיח בנפח של 220‎ MB

התקנה:
הערה: אם אתה משתמש בכבל USB עבור הדפסה, אל תחבר אותו לפני שתקבל הנחיה מתוכנית ההתקנה.
סגור את התוכנות הפועלות במחשב.

 1. הפעל את המדפסת.
 2. לחץ על הלחצן הורד בדף זה.
  • הערה: בהתאם לגירסת מערכת ההפעלה/הדפדפן, עשוי להיפתח חלון נוסף עבור HP Download and Install Assistant בעת בחירה באפשרות 'הורד'. השתמש ב-Download Assistant זה אם אינך בטוח כיצד, או לאן, להוריד את תוכנת המדפסת. HP Download and Install Assistant אמור להפעיל באופן אוטומטי את התקנת התוכנה בסיום ההורדה.
  • אם Download and Install Assistant אינו זמין עבור ההורדה שנבחרה, או שאינו בשימוש, בצע את השלבים הבאים:
 3. לחץ על הפעל. הקובץ יורד לתיקייה זמנית במחשב שלך.
 4. לחץ על הפעל שוב. הקבצים יחולצו ותהליך ההתקנה יתחיל באופן אוטומטי.
 5. פעל בהתאם להוראות המופיעות במסך כדי להמשיך ולהשלים את ההתקנה.

כדי להתקין במועד מאוחר יותר, בחר באפשרות שמור בשלב 4 ובחר מיקום בדיסק הקשיח. כאשר תהיה מוכן להתקין, אתר את הקובץ ולחץ עליו פעמיים. פעולה זו תביא לחילוץ ולהתחלת תהליך ההתקנה באופן אוטומטי. פעל בהתאם להוראות המופיעות במסך כדי להשלים את ההתקנה.

הערה: בחלק ממערכות ההפעלה החדשות, לאחר שהורד פתרון התוכנה מ-hp.com, הוא עשוי לשכון גם בתיקייה מחשב זה – הורדות במחשב זה.

שלב 3

קבל גישה לתכונות של התמיכה של HP, כולל גישה נוחה לתוכנה ולמנהלי התקן, מידע על אחריות ועזרה בפתרון בעיות. לקבלת מידע נוסף, צפה בסרטון שלנו.

צריך עזרה נוספת בתהליך ההתקנה? נסה אחד ממשאבי התמיכה שלנו

צפה בסרטוני תמיכת הלקוחות של HP
צפה בסרטוני תמיכת הלקוחות של HP

בקר בערוץ תמיכת הלקוחות של HP ב-YouTube לקבלת מידע כגון: ערכות הדרכה למדפסות, עזרה והנחיות, פעולות לביצוע מרגע פתיחת האריזה ועוד.

עבור אל YouTube

חפש בספריית הידע שלנו