info

אנא בחר מחשב כדי להוריד תוכנות ומנהלי התקנים.

productName

ברוכים הבאים לתוכנה ומנהלי התקנים עבור

סדרת מחשבים שולחניים HP Pavilion 510-a100

שני צעדים פשוטים כדי להראות אלו מנהלי התקנים זמינים עבור המוצר שלך

1

זהה ובחר מערכת הפעלה

האם אינך יודע כיצד לזהות את מערכת ההפעלה
מהי מערכת ההפעלה המותקנת אצלך?
2

בחר את הגרסה

האם אינך יודע כיצד לזהות את גרסת מערכת ההפעלה
איזו גרסה של מערכת ההפעלה נמצאת ברשותך?
אם מערכת ההפעלה שלך אינה מופיעה ברשימה, ייתכן ש-HP לא תספק תמיכה במנהל התקן עבור המוצר שלך עם מערכת הפעלה זו.
איני רואה את מערכת ההפעלה שלי קרא עוד