info

אנא בחר מחשב כדי להוריד תוכנות ומנהלי התקנים.

productName

ברוכים הבאים לתוכנה ומנהלי התקנים עבור

סדרת מדפסות HP OfficeJet Pro 8730 Mono

מערכת הפעלה שזוהתה:
os image Windows 10 ‏(64 סיביות)

בחר את התוכנה ואת מנהלי ההתקנים להלן:

התקן את אפליקציית HP Smart להשלמת ההגדרה ולקבלת תמיכה
מומלץ

HP Smart יסייע לך:

  • להתקין את התוכנה ומנהלי ההתקן של המדפסת
  • ליצור חשבון HP ולרשום את המדפסת שברשותך
  • לחבר את המדפסת שלך ל-Wi-Fi, לטעון נייר ולהתקין מחסניות
לאחר ההתקנה, תוכל להשתמש בתוכנת HP Smart כדי להדפיס, לסרוק ולהעתיק קבצים, להדפיס מרחוק, להירשם ל-Instant Ink*‎ ועוד.

שים לב:
לפני ההורדה, התנתק מחיבור של רשת פרטית וירטואלית (VPN).
אם תתבקש להיכנס לחשבון Microsoft Store, תוכל להיכנס, ליצור חשבון או לסגור את מסך הכניסה ולהמשיך להתקין את HP Smart.

*ייתכן שיחולו מגבלות. ייתכן שלא יהיה רלוונטי לכל המדינות/אזורים.

סרטונים קשורים

הגדרת מדפסת עם חיבור USB ב-Windows 10‏
play download
הגדרת מדפסת עם חיבור USB ב-Windows 10‏
איתור והורדה של תוכנות ומנהלי התקנים עבור מוצר HP שברשותך
play download
איתור והורדה של תוכנות ומנהלי התקנים עבור מוצר HP שברשותך
בדיקת מנהל המדפסת ויציאת המדפסת ב-Windows 7‏
play download
בדיקת מנהל המדפסת ויציאת המדפסת ב-Windows 7‏
כיצד להגדיר מדפסת HP ברשת אלחוטית עם HP Smart למכשירי iOS
play download
כיצד להגדיר מדפסת HP ברשת אלחוטית עם HP Smart למכשירי iOS