info

אנא בחר מחשב כדי להוריד תוכנות ומנהלי התקנים.

productName

ברוכים הבאים לתוכנה ומנהלי התקנים עבור

מחשב שולחני HP 260 G2 Mini

שני צעדים פשוטים כדי להראות אלו מנהלי התקנים זמינים עבור המוצר שלך

1

זהה ובחר מערכת הפעלה

האם אינך יודע כיצד לזהות את מערכת ההפעלה
מהי מערכת ההפעלה המותקנת אצלך?
2

בחר את הגרסה

האם אינך יודע כיצד לזהות את גרסת מערכת ההפעלה
איזו גרסה של מערכת ההפעלה נמצאת ברשותך?
אם מערכת ההפעלה שלך אינה מופיעה ברשימה, ייתכן ש-HP לא תספק תמיכה במנהל התקן עבור המוצר שלך עם מערכת הפעלה זו.
איני רואה את מערכת ההפעלה שלי קרא עוד