solution Contentsolution Content

מחשבי HP - חסימת פרסומות או חלונות מוקפצים

בזמן הגלישה באינטרנט, ייתכן שתתקל בפרסומות המוקפץ אשר עלולות להפריע או להטריד. יש כמה דברים שניתן לעשות כדי למנוע מהפרסומות לקפוץ.

דף קופץ הוא חלון דפדפן אינטרנט קטן שמוצג על גבי האתר שבו אתה צופה. חלונות קופצים נפתחים לעיתים קרובות מייד ברגע שבו אתה מבקר באתר, ובדרך כלל הם מיוצרים על ידי פרסומות.

לדפדפני אינטרנט יש תכונות המכונות 'חוסמי חלונות קופצים' שמסוגלות למנוע את הופעתם של חלונות קופצים. במרבית תוכנות חסימת החלונות הקופצים, ביכולתך לבחור את רמת הסינון המבוקשת, לבחור אלו חלונות קופצים אתה רוצה שיוצגו ולבנות רשימת חסימות של אלו שאינך רוצה שיוצגו.

תוכניות מסוימות מאפשרות לך לייבא רשימות חסימות ממשתמשים אחרים. המסננים החזקים ביותר חוסמים עוד צורות של פרסומות באינטרנט, למשל באנרים, ומספקים הגנה מהורדות של רוגלות חודרניות המשמשות לעקוב אחר מבקרים באתרי אינטרנט. סינון מקיף עלול להאט את הגלישה שלך.

ספקי שירותי אינטרנט מסוימים (ISP) מספקים תוכנות שניתן להשתמש בהן כדי להשבית חלונות מוקפצים. בדוק אם אפשרות זאת זמינה אצל ספק שירותי האינטרנט.