solution Contentsolution Content

מחשבים שולחניים של HP All-in-One - המאוורר רועש ומסתובב ללא הפסקה (Windows 11, Windows 10)

כאשר מאוורר מחשב מסתובב ברעש רב במשך זמן רב, אפשר שקיימת בעיה במאוורר, אך אפשר גם שהמחשב מתחמם התחממות-יתר. תוכל להשתמש בפתרונות הבאים כדי לנסות לפתור את הבעיה.

הערה:

מאווררים מסתובבים באופן רגיל ברעש גדול במשך חמש עד עשרים שניות כאשר אתה מדליק את המחשב.

שנה את הגדרות צריכת החשמל של המחשב

שנה את הגדרות צריכת החשמל כדי להפחית את צריכת החשמל, ובכך תסייע למאווררים לשמור על טמפרטורה פנימית מיטבית של עד 30° צלזיוס.

נקה את פתחי האוורור

אבק ופסולת עלולים להצטבר בתוך וסביב פתחי האוויר עם הזמן, תוך חסימת זרימת האוויר הגורמת למאווררים לעבוד קשה יותר מהרגיל כדי לצנן את המחשב.

 1. כבה את המחשב.

 2. הרחק כל חפץ מסביבת המחשב.

 3. השתמש בשואב אבק כדי לנקות את הפתחים בגב המחשב ובצדדיו.

  הערה:

  התמונה הבאה היא דוגמה של מיקום אפשרי של חורי האוורור במחשב.

  נקה את פתחי האוורור
 4. הדלק את המחשב.

  אם הבעיה נמשכת, המשך לשלב הבא.

הגבר את היעילות כדי להפחית את החום

המחשב עובד קשה יותר, והוא יוצר חום רב יותר כאשר יישומים מרובים פתוחים בו-זמנית, או כאשר משחקים משחקי וידאו עתירי גרפיקה.

היעזר בעצות שבהמשך כדי לשפר את היעילות של המחשב.

 • שנה אלו אפליקציות פועלות כאשר Windows מתחילה לפעול באמצעות הלשונית אתחול במנהל המשימות.

 • סגור יישומים כשתסיים להשתמש בהם.

 • סגור את דפדפן האינטרנט כאשר אינך משתמש בו.

 • הנמך את רזולוציית המשחק והקטן את הגדרות הגרפיקה אם המחשב מתחמם יותר מהרגיל בזמן המשחק.

אם הבעיה נמשכת, המשך לשלב הבא.

השימוש במנהל המשימות כדי לזהות תהליכים פגומים ולהפחית את החום

כאשר תהליכים רבים, כמו תוכנה פגומה או תוכנה זדונית, עומס יותר על המעבד, האוהדים רצים בהתמדה להסיר את החום העודף. פתח את מנהל המשימות של Windows כדי לזהות תהליכים אלה, ואז סגור אותם.

הערה:

תהליך שאין בו צורך, או תהליך פגום, עלולים לצרוך בין 1% ל-100% מעוצמת המעבד הראשי. אפילו עומס נמוך אך עקבי של 3% עד 4% עלול לגרום למאווררים להסתובב מהר יותר.

 1. ודא שהמחשב שלך מחובר לאינטרנט.

 2. לחץ ctrl + alt + delete ואז בחר הפעל את מנהל המשימות או מנהל המשימות.

  בחירת מנהל המשימות ב-Windows
 3. לחץ פרטים נוספים, במידת הצורך.

  בחירת פרטים נוספים
 4. לחץ על לשונית ה תהליכים ואז לחץ על ראש עמודת CPU כדי למיין את התהליכים על פי העומס על המעבד.

  לחיצה על כותרת עמודת ה-CPU
 5. השתמש באינטרנט כדי לחקור ולאשר כל תהליך חשוד שמוצג ברשימה.

 6. בחר כל תהליך חשוד, ואז לחץ על סיים משימה.

אם לא מצאת שום תהליכים חשודים או שהבעיה נמשכת, המשך לשלב הבא.

עדכן את מנהל התקן הגרפיקה

ייתכן שמנהל התקן המעבד הגרפי אינו מעודכן. השתמש ב-Windows Update כדי למצוא ולהתקין עדכונים עבור המחשב שלך.

הערה:

HP אינה ממליצה להתקין מנהלי התקן מאתרי צד שלישי, משום שמנהלי התקנים אלה יכולים ליצור בעיות נוספות. אם תבחר להתקין מנהל התקן של יצרן מצד שלישי, דאג ליצור שחזור מערכת Windows לפני שתתחיל את העדכון. גש על מחשבי HP - שימוש בשחזור של מערכת Microsoft.

 1. ודא שהמחשב מחובר לחיבור אינטרנט פעיל.

  הערה:

  בחיבור אינטרנט מדוד, כגון רשת סלולרית, ייתכן שיהיה עליך להוריד עדכונים באופן ידני.

 2. ב-Windows, חפש ופתח את הגדרות Windows Update.

 3. לחץ על בדוק אם יש עדכונים. כל עדכון זמין מותקן באופן אוטומטי.

 4. לאחר התקנת העדכונים, הפעל מחדש את המחשב, במידת הצורך. למידע נוסף, ראה את מחשבי HP - עדכון מנהלי ההתקן באמצעות (Windows‏ 11,‏ 10).

  אם הבעיה נמשכת, המשך לשלב הבא.

עדכן את ה-BIOS

ייתכן שה-BIOS של המחשב אינו מעודכן. חפש עדכון ל-BIOS מ-HP.

זהירות:

הקפד להתקין את עדכון ה-BIOS עבור דגם המחשב המסוים שברשותך. התקנת העדכון הלא נכון עלולה לגרום לאובדן כל הפונקציונליות של המחשב.

 1. עבור אל תמיכת הלקוחות של HP - תוכנה ומנהלי התקן של HP ולאחר מכן נווט אל דף המוצר של המחשב שלך.

 2. מצא את ה-BIOS ברשימה.

אם עדכון ה-BIOS לא פתר את בעיית השמע, המשך לשלב הבא.

פנה לתמיכת הלקוחות של HP

אם הבעיה נמשכת, פנה לתמיכת הלקוחות של HP לקבלת סיוע נוסף לפתרון הבעיה.

 1. הזן את המספר הסידורי של המוצר שברשותך כדי להציג את מצב האחריות ולשנות את המיקום שלך, לפי הצורך.

 2. בחר אפשרות תמיכה. התמיכה עשויה להשתנות בהתאם למדינה/אזור.