תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

סדרת ‏HP LaserJet Pro MFP 3001-3008 (רגיל) - הגדרת המדפסת ללא הצטרפות לענן

הגדר את המדפסת והתחל להדפיס מבלי להתחבר לשירותי הענן של HP (ללא הצטרפות לענן).

מדפסות נתמכות

ההוראות במסמך זה חלות רק על מדפסות מסדרה HP LaserJet Pro 3001-3008 (SKU רגיל). דגמי HP+‎ מחייבים חיבור לענן, ולא ניתן לבטל הצטרפות לענן.

הגדר את המדפסת ללא שימוש בענן

בצע את השלבים הבאים כדי להגדיר את המדפסת ללא שימוש בענן.

 1. הוצא את המדפסת מהאריזה:

  1. מקם את המדפסת במקום שעונה על המפרטים הבאים:

   • משטח עבודה יציב באזור מאוורר היטב ונטול אבק שאינו חשוף לאור שמש ישיר

   • טווח טמפרטורות: 15° - 32.5°C

   • טווח לחות: 30% - 70%

  2. ודא שיש מרווח מספיק סביב המדפסת כדי לפתוח את כל הדלתות והמגשים.

   הערה:

   משקל המדפסת הוא 7.3 ק"ג.

   דרישות מקום

   דרישות מקום
   ממדים (המדפסת פתוחה לגמרי)

   מידה

   ממדים (המדפסת פתוחה לגמרי)

   1: גובה

   366.1 מ"מ

   2: עומק

   758.8 מ"מ

   3: רוחב

   367 מ"מ

  3. הוצא את המדפסת מהאריזה והסר את כל סרטי ההדבקה וחומרי האריזה.

   הערה:

   HP ממליצה למחזר את חומרי האריזה.

 2. טען נייר במגש:

  טען נייר במגש ההזנה.

  הערה:

  מגש זה יכול להכיל עד 250 גיליונות של נייר במשקל 75 גרם למ"ר.

  1. פתח את מגש ההזנה.

   פתיחת מגש ההזנה
  2. לחץ והחזק את הלחצן על אחד ממכווני רוחב הנייר והחלק את המכוונים לקצוות מגש ההזנה. בצע את אותה פעולה עבור מכוון אורך הנייר.

   הזזת המכוונים לקצות מגש ההזנה
  3. טען נייר במגש ההזנה.

   הערה:

   כדי למנוע חסימות, אל תמלא את המגש יתר על המידה. ודא שהחלק העליון של הערימה יהיה מתחת למכוון המציין מגש מלא.

   טעינת נייר
  4. ודא שמכווני הנייר נוגעים קלות בערימה או בנייר אך לא מכופפים אותם.

   וידוא שמכווני הנייר נוגעים קלות בנייר
  5. סגור את מגש ההזנה.

   סגירת מגש ההזנה
  6. פתח את מאריך מגש הפלט.

   פתיחת מאריך מגש הפלט
 3. חבר את כבל החשמל והדלק את המדפסת:

  1. חבר את כבל המתח בין המדפסת לשקע AC המוארק.

   הערה:

   כדי למנוע נזק למדפסת, השתמש רק בכבל החשמל שסופק עם המדפסת.

   חיבור כבל החשמל
  2. לחץ על הלחצן הפעלה כדי להפעיל את המדפסת.

 4. בחר שיטת חיבור להגדרת המדפסת:

  בחר אחת מהאפשרויות הבאות כדי לחבר את המדפסת.

  למידע נוסף על אפשרויות התקנת מנהלי ההתקן, עבור אל HP LaserJet,‏ HP OfficeJet Enterprise,‏ HP PageWide Enterprise,‏ HP Managed - כיצד לבחור את מנהל התקן המדפסת הנכון.

  • אפשרות ראשונה - חיבור USB או חיבור Ethernet:

   בצע את השלבים הבאים כדי לחבר את המדפסת בחיבור USB או בחיבור Ethernet.

   הערה:

   אינך צריך לבטל את הצטרפותך לשירותי הענן של HP באמצעות אף אחת מהשיטות הללו.

   1. עבור חיבורי USB, לחץ על לחצן ה-Wi-Fi כדי לכבות את ה-Wi-Fi.

   2. חבר את כבל ה-USB או ה-Ethernet למדפסת ולמחשב או לנתב.

   3. סיים את הגדרת המדפסת במחשב.

    הערה:

    אם מוצגת תיבת דו-שיח של HP Smart במסך המחשב, המבקשת ללחוץ לקבלת מידע נוסף, התעלם מההודעה ולחץ על ה-x כדי לסגור את תיבת הדו-שיח. משתמשים שעקפו את השימוש הענן לא נדרשים להוריד את HP Smart.

    • Windows: השתמש במנהלי ההתקן המובנים של Windows כדי להגדיר את המדפסת. חפש ב-Windows את האפשרות מדפסות וסורקים ופתח אותה, ואז חפש את שם המדפסת שברשותך ברשימה. אם הוא אינו מופיע ברשימה, לחץ על הוסף מדפסת או סורק, ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות כדי להוסיף את המדפסת ולהתקין את מנהלי ההדפסה של Windows.

    • macOS: השתמש במנהלי ההתקן AirPrint המובנים של Apple כדי להגדיר את המדפסת. לחץ על הסמל Apple, בחר העדפות מערכת, לחץ על מדפסות וסורקים, ולאחר מכן חפש את שם המדפסת ברשימה. אם המדפסת אינה ברשימה, לחץ על סימן הפלוס, ואז פעל בהתאם להוראות או בחר את המדפסת ולחץ הוסף כדי להשלים את ההגדרה.

   המדפסת מוגדרת כעת כדי להתחיל בהדפסה. אין צורך להשלים שלבים אחרים. השלבים שנותרו במסמך זה חלים רק אם ברצונך להגדיר ולחבר את המדפסת לרשת Wi-Fi.

  • אפשרות שנייה - חיבור אלחוטי (Wi-Fi):

   בחר שיטה להגדרת המדפסת ב-Wi-Fi ללא שירותי הענן של HP.

   • HP Easy Start (מומלץ), המשך לשלב 5 (הגדר את המדפסת בחיבור Wi-Fi באמצעות HP Easy Start).

   • שיטת הגדרה חלופית ב-Wi-Fi באמצעות שרת האינטרנט המשובץ (EWS), דלג לשלב 6 (הגדר את המדפסת בחיבור Wi-Fi באמצעות שרת האינטרנט המשובץ). כדי להשתמש בשיטה זו, דרוש חיבור Ethernet.

 5. הגדר את המדפסת בחיבור Wi-Fi באמצעות HP Easy Start:

  בצע את השלבים הבאים כדי להתקין את HP Easy Start ולהגדיר את המדפסת ב-Wi-Fi מבלי להתחבר לשירותי הענן של HP.

  1. ודא שנורית ה-Wi-Fi מהבהבת, ומצביעה על כך שהמדפסת נמצאת במצב הגדרה.

   הערה:

   מסיבות אבטחה, מצב ההגדרה נכבה לאחר שעתיים.

   • אם נורית ה-Wi-Fi מהבהבת, אינך צריך לעשות דבר. המשך בשלבים הבאים.

   • אם נורית ה-Wi-Fi אינה מהבהבת והמדפסת לא מוגדרת ב-Wi-Fi או ב-Ethernet, לחץ על לחצן ה-Wi-Fi כדי להפעיל ולשחזר את מצב ההגדרה, ולאחר מכן המשך בביצוע שלבים אלה.

   • אם נורית ה-Wi-Fi אינה מהבהבת והמדפסת מוגדרת ב-Wi-Fi או ב-Ethernet, לחץ לחיצה ממושכת על הלחצנים בטל/חדש פעולה ו-מידעבו-זמנית למשך 5 שניות עד שנורית ה-Wi-Fi תתחיל להבהב כדי לשחזר את מצב ההגדרה, ולאחר מכן המשך בשלבים הבאים.

  2. במחשב שלך, עבור אל hpsmart.com/setup, לחץ על התחל בהגדרה, ולאחר מכן לחץ על התקן את HP Easy Start כדי להוריד את התוכנה.

  3. פתח את HP Easy Start, ולאחר מכן בצע את השלבים הבאים במדויק כדי לבטל את ההצטרפות לשירותי הענן של HP.

   1. בצע את ההנחיות של HP Easy Start אם אתה מגדיר את המדפסת ברשת Wi-Fi.

   2. במסך חבר את המדפסת לאינטרנט, לחץ על מידע נוסף.

   3. באפשרות חבר את המדפסת לאינטרנט כדי לקבל את העדכונים האחרונים, לחץ על דלג על אינטרנט.

  4. פעל בהתאם להנחיות הנותרות כדי לסיים את הגדרת המדפסת.

  המדפסת מוגדרת כעת כדי להתחיל בהדפסה. אין צורך להשלים שלבים אחרים.

 6. הגדר את המדפסת בחיבור Wi-Fi באמצעות שרת האינטרנט המשובץ:

  בצע את השלבים הבאים כדי להגדיר את המדפסת בחיבור Wi-Fi באמצעות אשף הגדרת האלחוט בשרת האינטרנט המשובץ (EWS).

  חשוב:

  דרוש חיבור Ethernet כדי להיכנס לשרת האינטרנט המשובץ ולהשלים את השלבים הבאים.

  1. חבר את כבל ה-Ethernet למדפסת ולנתב.

  2. בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ והחזק את הלחצן מידע למשך 3 שניות כדי להדפיס את דוח סטטוס המדפסת.

  3. בתדפיס, עיין תחת הגדרות הקישוריות ורשום את כתובת ה-URL הרשומה כגון https://192.168.223.1, המשמשת כדי להיכנס לשרת האינטרנט המשובץ של המדפסת.

   מיקום כתובת ה-URL בדוח הסטטוס עבור מדפסת HP LaserJet Pro 3303dw
  4. פתח שורת כתובת של דפדפן אינטרנט במחשב, והקלד את כתובת ה-IP בדיוק כפי שהיא רשומה, ולאחר מכן הקש Enter.

   דוגמה לכתובת IP בשורת הכתובת של הדפדפן
  5. אם הדפדפן מציג הודעה המציינת שייתכן שהגישה לאתר האינטרנט אינה בטוחה, בחר באפשרות להמשיך לאתר האינטרנט. הגישה לאתר האינטרנט לא תזיק למחשב.

  6. כשתתבקש להזין קוד PIN, הקלד את ה-PIN של המדפסת ולאחר מכן לחץ על שלח. ה-PIN נמצא על תווית המדפסת בתוך דלת הגישה למחסניות, בצד ימין.

   הערה:

   אחרי שתיכנס ל-EWS, תוכל לשנות את קוד ה-PIN בברירת המחדל בפתיחת התפריט הגדרות, בחירת אבטחה ולאחר מכן לחיצה על הגדרות סיסמה.

   מיקום ה-PIN בתוך דלת הגישה למחסניות
  7. בדף הבית של שרת האינטרנט המשובץ, לחץ על הכרטיסייה רשת ולאחר מכן לחץ על אלחוט (802.11).

  8. בחר את אשף הגדרת החיבור האלחוטי, ולאחר מכן פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך.

  9. לאחר השלמת ההגדרה, נתק את כבל ה-Ethernet מגב המדפסת, והמתן שהמדפסת תתחבר לרשת ה-Wi-Fi, וזה יצוין על-ידי נורית Wi-Fi כחולה רצופה בלוח הבקרה.

  10. סיים את הגדרת המדפסת במחשב.

   • Windows: השתמש במנהלי ההתקן המובנים של Windows כדי להגדיר את המדפסת. חפש ב-Windows את האפשרות מדפסות וסורקים ופתח אותה, ואז חפש את שם המדפסת שברשותך ברשימה. אם היא לא מופיעה ברשימה, לחץ על הוסף מדפסת או סורק. פעל בהתאם להוראות כדי להוסיף את המדפסת ולהתקין את מנהלי ההדפסה של Windows.

   • macOS: השתמש במנהלי ההתקן AirPrint המובנים של Apple כדי להגדיר את המדפסת. לחץ על הסמל Apple, בחר העדפות מערכת, לחץ על מדפסות וסורקים, ולאחר מכן חפש את שם המדפסת ברשימה. אם המדפסת אינה ברשימה, לחץ על סימן הפלוס, ואז פעל בהתאם להוראות או בחר את המדפסת ולחץ על הוסף כדי להשלים את ההגדרה.

  המדפסת מוגדרת כעת כדי להתחיל בהדפסה. אין צורך להשלים שלבים אחרים.hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏