תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

‏HP LaserJet Pro 3001e-3008e‎ - הגדרת המדפסת

כיצד להגדיר את המדפסת ולהתקין את התוכנה, תכונות המדפסת וקישור כדי לקבל תמיכה בלעדית עבור מדפסת HP+ שברשותך.

הערה:

השלם את הגדרת הקושחה לפני שתתקין את תוכנת המדפסת.

עיין בטבלה להלן כדי ללמוד אלו אפשרויות הגדרה זמינות עבור דגם המדפסת שלך.

כדי לברר מה דגם המדפסת שלך, עיין בלוחית השם בלוח הקדמי של המדפסת.

אפשרויות הגדרה בעל פי מודל מדפסת

דגם מדפסת

אפשרויות הגדרה

‏dwe

אלחוט או Ethernet

‏dne

‏Ethernet

הגדר את המדפסת

הוצא את המדפסת מהאריזה והתקן אותה.

 1. הוצא את המדפסת מהאריזה:

  1. מקם את המדפסת במקום שעונה על המפרט הבא:

   • משטח עבודה איתן באזור מאוורר היטב ונטול אבק שאינו חשוף לאור שמש ישיר

   • טווח טמפרטורות: ‏15° - 32.5° ‎C F

   • טווח לחות: ‏10% - ‎80%

  2. אפשר מרווח מספיק סביב המדפסת כדי לפתוח את כל הדלתות והמגשים.

   הערה:

   המדפסת שוקלת 7.3 ק"ג .

   דרישות מקום

   דרישות מקום
   ממדים (המדפסת פתוחה לגמרי)

   מידה

   ממדים (המדפסת פתוחה לגמרי)

   1‏: גובה

   ‏366.1 מ"מ

   2‏: עומק

   ‏758.8 מ"מ

   3‏: רוחב

   ‏367 מ"מ

  3. הוצא את המדפסת מהאריזה ולאחר מכן הסר את כל הסרטים ואת כל חומרי האריזה.

   הערה:

   ‏HP ממליצה למחזר את חומרי האריזה.

 2. טען נייר במגש:

  טען נייר במגש הקלט.

  הערה:

  מגש זה מחזיק עד 250 גליונות במשקל 75 גרם.

  1. פתח את מגש הקלט.

   פתח את מגש הקלט

   פתיחת מגש הקלט
  2. לחץ והחזק את הלחצן על אחד ממדריכי רוחב הנייר והחלק את המדריכים אל הקצוות של מגש הקלט. בצע את אותה פעולה עבור מדריך אורך הנייר.

   החלק את המכוונים

   החלקת המכוונים לקצות מגש הקלט
  3. טען נייר במגש הקלט.

   הערה:

   על מנת למנוע חסימות, אל תמלא את המגש יתר על המידה. ודא שהחלק העליון של הערימה יהיה מתחת למחוון המציין מגש מלא.

   טען נייר

   טעינת נייר
  4. ודא שמכווני הנייר נוגעים קלות בערימה או בנייר אך אינם מכופפים אותם.

   מדריכי הנייר נוגעים קלות בנייר

   אישוש שמכווני הנייר נוגעים קלות בנייר
  5. סגור את מגש הקלט.

   סגור את המגש

   סגירת מגש ההזנה
  6. פתח את מאריך מגש הפלט.

   פתח את מאריך מגש הפלט

   פתיחת מאריך מגש הפלט
 3. חבר את כבל החשמל והדלק את המדפסת:

  1. חבר את כבל המתח בין המדפסת לבין שקע חשמל ז"ח מוארק.

   הערה:

   על מנת למנוע נזק למדפסת, השתמש רק בכבל החשמל שסופק עם המדפסת.

   חבר את כבל החשמל

   חיבור כבל החשמל
  2. לחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המדפסת.

 4. בחר שיטת חיבור (Ethernet או אלחוטי):

  בחר באחת מהאפשרויות הבאות כדי לחבר את המדפסת שלך:

  • עבור התקנת Ethernet, חבר כבל Ethernet עכשיו. חבר קצה אחד של כבל ה-Ethernet אל יציאת הרשת שלך ואת הקצה השני ליציאת ה-Ethernet בגב המדפסת.

   אחרי חיבור כבל ה-Ethernet, המשך לשלב הבא (שלב 5) כדי להתקין את התוכנה.

   חבר כבל Ethernet

   חיבור כבל Ethernet
  • עבור הגדרת אלחוט, אל תחבר שום כבלים. המשך לשלב הבא (שלב 5) כדי להתקין את התוכנה.

   הערה:

   ודא שהמחשב שלך מחובר לאותה רשת Wi-Fi אלחוטית ולא מחובר באמצעות LAN אם ברצונך להגדיר את המדפסת כך שתתחבר לרשת ה-Wi-Fi באמצעות HP Easy Start.

   הגדרת אלחוט, ללא כבל

   הגדרת אלחוט, ללא כבל
 5. התקן את תוכנת המדפסת:

  כאשר מדליקים את המדפסת, נורית ההפעלה מתחילה להבהב. המתן עד שנורית ההפעלה תפסיק להבהב ותאיר באור יציב ונורית ה-Wi-Fi תתחיל להבהב.

  בצע את השלבים הבאים כדי להתקין את התוכנה ולחבר את המדפסת לרשת:

  1. במחשב שלך, פתח דפדפן אינטרנט וגש אל hpsmart.com/setup.

  2. בעמוד "הגדר מדפסת חדשה", לחץ התחל הגדרה, ואז לחץ על התקן את HP Easy Start כדי להוריד את התוכנה.

  3. אחרי הורדת התוכנה, לחץ על קובץ .exe כדי לפתוח את HP Easy Start.

   Easy Start‎‏ מגלה מדפסות אלחוט שעדיין אינן משויכות אל הרשת (מדפסות עם נורית אלחוט מהבהבת), או מדפסות המחוברות באמצעות Ethernet ובאמצעות אלחוט שכבר מחוברות לרשת. המדפסות המתגלות מוצגות על גבי המסך.

   • אם התגלתה יותר ממדפסת אחת, לחץ על המדפסת שברצונך להגדיר.

   • אם לא נמצאה מדפסת, או שהיא אינה כלולה ברשימה, פעל בהתאם להוראות המוצגות על גבי המסך כדי לאתר את הבעיה ולפתור אותה.

    הערה:

    ודא שהמחשב והמדפסת שלך נמצאים באותה רשת.

  4. פעל בהתאם להוראות המוצגות על גבי המסך בתוכנת HP Easy Start כדי לחבר את המדפסת לרשת.

   הערה:

   בעת חיבור המדפסת שלך אל Wi-Fi, המחשב שלך חייב להיות צמוד למדפסת במהלך ביצוע ההגדרה.

   כאשר מתחברים באופן אלחוטי, אם לא מתחברים לרשת האלחוט בתוך שעתיים, חייבים לכבות ולהדליק את המדפסת. לחלופין, לחץ והחזק את לחצן המידע ולחצן ביטול/חידוש פעולה כדי לאפס את המדפסת חזרה להגדרות ברירת המחדל של הרשת ונסה לחבר אותה שוב אל הרשת האלחוטית עם HP Easy Start.

   על מנת לאשר את הקרבה שלך למדפסת, מוצגת הודעה בתוכנת HP Easy Start עם הוראות ללחוץ על לחצן המידע בלוח הבקרה של המדפסת. באותה עת, לחצן המידע מתחיל להבהב.

  5. בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על הלחצן מידע.

   ‏HP Easy Start‎ מגדירה את התצורה של המדפסת ומוסיפה אותה לרשת. מסך הגדרות הרשת מוצג בתוכנה.

   הערה:

   אם הגדרות ה-proxy דרושות עבור הרשת שלך, לחץ על ערוך הגדרות Proxy בתוכנה, הזן את הגדרות, ואז לחץ על החל.

  6. במסך הגדרות הרשת, לחץ על המשך.

   הערה:

   אם תתבקש להמשיך עם עדכון קושחה, לחץ על כן.

  7. כאשר מוצג מסך "הדפס את קוד השיוך", לחץ הדפס קוד שיוך.

   המדפסת מדפיסה עמוד שבו רשום קוד השיוך. אתה זקוק לקוד השיוך כדי להפעיל ולחבר את המדפסת שלך אל HP Smart Admin (בצעד 6).

   קוד השיוך חוקי למשך שעתיים. אם פג התוקף של קוד השיוך, חזור אל מסך קוד השיוך בתוכנת HP Easy Start כדי להדפיס קוד שיוך חדש.

  8. בתוכנת HP Easy Start לחץ פתח את HP Smart Admin כדי לפתוח את ההגדרה של HP Smart, ואז המשך לשלב הבא.

 6. הפעל את מדפסת HP+ החכמה שלך:

  שייך את המדפסת אל חשבון HP שברשותך והפעל את היתרונות של HP+:

  1. בעמוד ההגדרה של HP Smart, לחץ על אחת האפשרויות הבאות:

   • כניסה: אם כבר יצרת חשבון HP בעבר, בחר אפשרות זו ואז הזן את כתובת הדוא"ל והסיסמה שבה השתמשת כאשר יצרת את החשבון.

   • צור חשבון: אם אין לך חשבון HP, בחר אפשרות זו ואז הזן את המידע הדרוש (שם פרטי ושם משפחה, כתובת דוא"ל, מדינה/אזור), צור סיסמה עבור החשבון, ואז לחץ שוב על צור חשבון.

    נשלח קוד אימות אל כתובת הדוא"ל שהזנת כדי ליצור את חשבון HP.

    הזן את קוד האימות (שקיבלת באמצעות הדוא"ל) בשדה המוצג בעמוד ההגדרה, ואז לחץ על אמת. מרגע שהחשבון שלך אומת, לחץ על המשך.

  2. כאשר תתבקש לעשות זאת, בחר סוג חשבון (בניהול של חברה או בניהול אישי) עבור המדפסת, ואז לחץ על המשך.

   הערה:

   אם תבחר את סוג החשבון המנוהל על ידי חברה, תתבקש להקצות בעלים למדפסת, ואז לבחור אפשרות כיצד HP תאסוף נתונים מהמדפסת כדי לסייע לשפר מוצרים ושירותים בעתיד.

  3. כאשר תתבקש לספק את קוד השיוך, הזן את קוד השיוך שקיבלת בשלב הקודם (שלב 5) ואז לחץ על המשך.

   מוצגת הודעה כאשר קוד השיוך מתקבל.

  4. כאשר תתבקש לעשות זאת, ציין את שם המדפסת ואת המיקום שלך ואז לחץ המשך, או במידה ואינך רוצה להוסיף פרטים אלה, לחץ דלג.

  5. לחץ אשר על מנת להסכים לדרישות המדפסת החכמה HP+.

   תהליך הפעלת HP+ מתחיל. מוצגת הודעה כאשר הפעלת HP+ נשלמת.

  6. לחץ המשך כדי להציג אפשרויות הגדרה נוספות.

  7. בעמוד "סיים את הגדרת המדפסת", לחץ הגדר לצד האפשרות "הגדר הדפסה ושלח עמוד בדיקה".

  8. כאשר מוצג עמוד האינטרנט "הגדר הדפסה ושלח עמוד בדיקה", לחץ התקן לצד האפשרות "לאפשר הדפסה, התקן מנהל התקן הדפסה" כדי להוריד את מנהל התקן ההדפסה.

   אחרי שמנהל ההתקן ירד, לחץ על קובץ ה-.exe בתיקיית ההורדות של הדפדפן כדי להתחיל את התקנת מנהל ההתקן של המדפסת.

  9. מרגע שהושלמה התקנת מנהל ההתקן, לחץ הדפס לצד "הדפס עמוד בדיקה" כדי להבטיח שהמדפסת הוגדרה והיא מוכנה להדפיס. לאחר מכן לחץ על בוצע כדי לסגור את עמוד האינטרנט "הגדר הדפסה ושלח עמוד בדיקה".

  10. בתחתית עמוד "סיים את הגדרת המדפסת", לחץ על גש אל HP Smart Admin כדי לפתוח את פורטל האינטרנט HP Smart Admin.

   בפורטל האינטרנט HP Smart Admin, תוכל לנהל את המדפסת, לנטר את השימוש בהדפסה, לנטר את תוכנית HP Instant Ink שברשותך ואת רמת השימוש, להזמין משתמשים נוספים לאפשר הדפסה מההתקנים שלהם, להירשם לפתרונות הדפסה אחרים כדי להפוך את ההדפסה ליעילה יותר, ולנהל הגדרות והודעות עבור חשבון HP+ שברשותך.

   הערה:

   ‏HP ממליצה לסמן את עמוד פורטל האינטרנט של HP Smart Admin כמועדף (hpsmart.com/admin) כדי שתוכל לגשת אליו שוב בקלות על מנת לנהל את המדפסת שלך.

למד על אודות התמיכה של HP+ וקבל עזרה עם ההגדרה של Wi-Fi

השג תמיכה בלעדית עבור מדפסת HP+ ברשותך.

הערה:

התמיכה משתנה על פי מדינה/אזור.

גש אל התמיכה הבלעדית של HP+.

אודות HP+

‏HP+‎ היא מערכת הדפסה חכמה שמספקת תכונות ויתרונות בלעדיים. כדי שמדפסות HP+ יתפקדו כראוי, עליך לעמוד בדרישות אלה:

 • צור חשבון HP או היכנס לחשבונך

 • השאר את המדפסת מחוברת לאינטרנט

 • השתמש רק בטונר HP המקורי

למד עוד על תכונות HP+ במהלך הגדרת המדפסת ב-hp.com/plus.

עזרה ועצות עבור Wi-Fi וקישוריות

אם אין ביכולתה של התוכנה למצוא את המדפסת שלך במהלך ההתקנה, בדוק את התנאים הבאים כדי לפתור את הבעיה.

הערה:

המידע בטבלה להלן חלה רק בעת השימוש באפשרות התחבר עם התוכנה.

עצות לפתירת בעיות קישוריות Wi-Fi

בעיה אפשרית

הפתרון

אזל הזמן שהוקצב למצב הגדרת מדפסת Wi-Fi

אם נורית ה-Wi-Fi בלוח הבקרה אינה מהבהבת בכחול, אפשר שהמדפסת לא נמצאת במצב הגדרת Wi-Fi.

השתמש באחד הפתרונות הבאים כדי להפעיל מחדש את מצב Wi-Fi:

 • כבה את המדפסת ולאחר מכן הפעל אותה מחדש.

 • שחזר את הגדרות הרשת:

  1. בלוח הבקרה לחץ והחזק את לחצן המידע ואת לחצן ביטול/חידוש פעולה למשך לפחות חמש שניות.

   נורית ה-Wi-Fi מתחילה להבהב.

  2. המתן דקה אחת. פתח את תוכנת המדפסת ונסה להתחבר שוב.

המחשב רחוק מדי מהמדפסת

קרב את המחשב שלך למדפסת. המחשב חייב להיות מחוץ לטווח של אות ה-Wi-Fi של המדפסת.

המחשב מחובר לרשת פרטית וירטואלית (VPN) או רשת /עבודה מרוחקת

התנתק מ-VPN לפני שתתקין את תוכנת מדפסת HP.

התחבר שוב אל ה-VPN אחרי סיום הגדרת המדפסת.

הערה:

שקול את המיקום שלך ואת הבטחון של רשת ה-Wi-Fi לפני שתתנתק מ-VPN.

‏Wi-Fi‎ כובה במחשב (המחשב מחובר באמצעות Ethernet)‎

אם המחשב שלך מחובר באמצעות Ethernet, הדלק את ה- Wi-Fi של המחשב בעת הגדרת המדפסת.

אל תשתמש ב-USB כדי לבצע את ההגדרה

אם יש תווית המכסה את יציאת ה-USB יש להגדיר את המדפסת באמצעות חיבור רשת. פעולה זו מבטיחה שתקבל את כל ההצעות הזמינות עבור מדפסת +HP שברשותך.

אחרי ההגדרה, תוכל להדפיס באמצעות כבל USB במידת הצורך, אך המדפסת חייבת להישאר מחוברת גם אל האינטרנט.

עבור לשרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP

למידע המסביר כיצד לגשת להגדרות המדפסת בשרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP תוך שימוש באישורים שנקבעו במפעל עבור מדפסות HP LaserJet Pro עיין בHP LaserJet Pro - השימוש ב-PIN כדי לגשת אל הגדרות המדפסת של שרת האינטרנט המשובץ של HP.

מאפייני מדפסת

סקור את הרכיבים בקידמת המדפסת ובגב המדפסת, כולל הלחצנים והאורות על לוח הבקרה של המדפסת.

תצוגה קדמית ואחורית

תכונות קדמיות

תכונות קדמיות
תכונות קדמיות

מספר

תיאור

‏1

לוח בקרה

‏2

מגש פלט

‏3

דלת הגישה למחסניות

‏4

מאריך מגש הפלט

‏5

מגש הקלט

תכונות גב

תכונות גב
תכונות גב

מספר

תיאור

‏1

יציאת USB אחורית

‏2

יציאת Ethernet

‏3

כניסת מתח

‏4

דלת גישה אחורית

‏5

חריץ אבטחהhp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏