תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP LaserJet Pro 3001-3008 - שגיאת 'נגמר הנייר', המדפסת אינה אוספת נייר

המדפסת אינה אוספת נייר ממגש הקלט ואפשר שהודעת נגמר הנייר תוצג בתוכנת המדפסת או באפליקציה HP Smart.

בצע את המשימות הבאות בסדר הנתון. השתמש במדפסת לאחר כל משימה כדי לבדוק אם הבעיה נפתרה.

בדוק את הנייר ואז טען אותו מחדש

בדוק אם יש בערימת הנייר פגמים כגון חתיכות מקומטות, קרועות או מקופלות שעלולות לגרום לבעיה באיסוף הנייר.

 1. משוך החוצה את ידית מגש הקלט והסר את ערימת הנייר מתוך מגש הקלט.

 2. הסר מהערימה כל נייר מקומט, מקופל או קרוע.

 3. בדוק והסר חסימות כלשהן מתוך מגש הקלט. ודא כי דבר אינו חוסם את הנייר.

 4. טען את ערימת הנייר לתוך מגש ההזנה.

  טעינת נייר
 5. הסט את מכווני רוחב הנייר ואורך הנייר פנימה עד שייצמדו לקצוות הנייר.

  הסטה פנימה של מכווני רוחב הנייר ואורך הנייר
 6. דחוף פנימה את מגש הקלט.

  דחיפת מגש הקלט פנימה

בדיקת גודל הנייר והגדרות הסוג

אם הגדרות הנייר אינן תואמות לסוג הנייר שנטען לתוך מגש הקלט, אפשר שהמדפסת תציג הודעת שגיאה נגמר הנייר או מגש הנייר. שנה את הגדרות הנייר מהגדרות ההדפסה באפליקציה שממנה אתה מדפיס או מתוך האפליקציה HP Smart.

 1. פתח את האפליקציה HP Smart ולאחר מכן לחץ על הדפס מסמכים או הדפס תמונות.

 2. דפדף אל המסמך או התמונה ולאחר מכן לחץ על הדפסה.

  נפתח חלון 'הדפס'.

 3. שנה את הגדרות הנייר כך שיתאימו לגודל ולסוג של הנייר הנטען.

  • סוג מדיה: בחר את סוג הנייר המתאים, כגון נייר צילום, נייר רגיל, או מדבקות.

  • גודל נייר: בחר את גודל הנייר הנכון עבור עבודת ההדפסה שלך.

 4. לחץ על ‏‏ הדפס.

הגדרות גודל הנייר וסוג הנייר הוחלו.

הדפס דף ניקוי

השתמש במצב ניקוי טונר כדי לנקות אבק מגלילי הנייר.

 1. ודא שיש נייר במגש הראשי ואז הפעל את המדפסת.

 2. פתח הגדרות מתקדמות מאפליקציית HP Smart או משרת האינטרנט המשובץ של המדפסת.

  • פתח את אפליקציית HP Smart, לחץ על המדפסת, בחר הגדרות מדפסת במידת הצורך, ואז בחר הגדרות מתקדמות.

  • פתח דפדפן אינטרנט, והזן את כתובת ה-IP של המדפסת כדי להיכנס לשרת האינטרנט המשובץ.

 3. לחץ על כלים > תוכניות שירות > ארגז כלים של איכות ההדפסה.

 4. אם תתבקש לעשות זאת, הזן את שם המשתמש ואת קוד ה-PIN של המדפסת.

  שם המשתמש המוגדר כברירת מחדל הוא Admin.

  הערה:

  ניתן למצוא את קוד ה-PIN (סיסמה) מתחת לדלת הגישה לטונר.

  דוגמה למדבקה של קוד PIN
 5. לחץ על התחל כדי לנקות את ה-Fuser.

 6. השלך את הנייר בסל הפלט.

איפוס המדפסת

אפס את המדפסת כדי להתאושש מתקלות או משגיאות במדפסת.

 1. בזמן שהמדפסת פועלת, נתק את כבל המתח מהמדפסת.

 2. נתק את כבל החשמל ממקור המתח.

 3. המתן ‏60 שניות.

 4. חבר מחדש את כבל החשמל לשקע חשמל בקיר ולמדפסת.

  הערה:

  ‏HP ממליצה לחבר את המדפסת ישירות לשקע חשמל בקיר.

 5. הפעל את המדפסת כדי להשלים את האיפוס.

מסירת המדפסת לתיקון

מסור לתיקון או החלף את מוצר HP שברשותך אם הבעיה נמשכת לאחר השלמת כל השלבים הקודמים.

עבור אל פנה לתמיכת הלקוחות של HP‏ כדי לקבוע מועד לתיקון או להחלפה. אם אתה נמצא באזור אסיה והאוקיינוס השקט, אתה תופנה למרכז שירות מקומי באזורך.

כדי לאשר את מצב האחריות שלך, עבור אל בדיקת אחריות מוצר HP. יתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שכבר אינם במסגרת האחריות.hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏