תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP LaserJet Pro 3001-3008 - פתרון בעיות של איכות הדפסה ירודה

איכות המסמך המודפס אינה עומדת בציפיות. התדפיסים מרוחים, מטושטשים, כהים או דהויים או שהטונר משוחרר, חסר חלקית או מפוזר.

בצע את המשימות הבאות לפי הסדר שבו הן מפורטות. השתמש במדפסת לאחר כל משימה כדי לבדוק אם הבעיה נפתרה.

בדוק את הנייר

איכות וסוג הנייר עלולים להשפיע על עבודת ההדפסה. פעל על פי ההנחיות שלהלן כדי לוודא שהנייר מתאים. אם הוא אינו מתאים, טען נייר מסוג מתאים.

 • אל תשתמש בנייר שמיועד לשימוש במדפסות HP LaserJet. אל תשמש בנייר שמיועד לשימוש במדפסות Inkjet בלבד.

 • אל תשתמש בנייר מחוספס מדי. נייר חלק יותר עשוי להניב איכות הדפסה טובה יותר.

בדוק את רמת הטונר ובדוק את המחסנית

רמת טונר נמוכה או בעיות במחסנית עלולות לגרום לאיכות הדפסה לא טובה.

 1. בדוק את סוג הטונר והמחסנית. HP ממליצה להשתמש באספקת טונר מקורית של HP HP אינה יכולה להבטיח איכות או אמינות של מחסניות שאינן מתוצרת HP או של מחסניות שמולאו מחדש. אם אינך משתמש בחומרים מתכלים מקוריים של HP, ייתכן שמדפסות HP+‎ לא יפעלו כצפוי וייתכן שהשלבים לפתרון בעיות באתר התמיכה של HP לא יפתרו את הבעיה.

  כדי לבדוק שהמחסניות שלך מקוריות, גש אל תוכנית HP נגד זיופים ותרמיות (באנגלית). ניתן לרכוש מחסניות להחלפה וחומרים מתכלים אחרים מה-החנות של HP או מקמעונאיים מקומיים.

 2. בדוק אם נורית המחסנית דולקת או מהבהבת. נורית המחסנית מהבהבת מצביעה על כך שהמחסנית עומדת להתרוקן.

  אם אתה משתמש במחסניות HP מקוריות ורמת הטונר אינה נמוכה או שמחסנית הטונר אינה ריקה, המשך בצעדים אלה כדי לבדוק אם נגרם נזק למחסניות.

 3. פתח את דלת הגישה למחסנית והוצא את המחסנית.

  הסרת מחסנית הטונר
 4. ודא שלא נגרם נזק לשבב הזיכרון. אם שבב הזיכרון פגום, החלף את המחסנית.

  איתור שבב הזיכרון במחסנית טונר
 5. בדוק את המשטח של תוף ההדמיה. אם תראה שריטות, טביעות אצבע או נזק אחר, החלף את מחסנית הטונר.

  זהירות:

  אל תיגע בתוף ההדמיה. טביעות אצבע יכולות לגרום לבעיות באיכות ההדפסה.

  איתור של תוף ההדמיה כדי לבדוק שאין עליו שריטות או טביעות אצבע
 6. התקן את מחסנית הטונר, ואז סגור את דלת הגישה למחסנית הטונר.

  התקנת מחסנית הטונר

בדיקת הגדרות הדפסה

הגדרות ההדפסה יכולות להשפיע על איכות ההדפסה. ודא שהגדרות ההדפסה מתאימות למשימת ההדפסה שלך.

בדוק את הגדרות ההדפסה באמצעות HP Smart

כוונן את הגדרות ההדפסה כדי לשפר את האיכות על-ידי הדפסת מסמך או תמונה מתוך אפליקציית HP Smart.

 1. פתח את אפליקציית HP Smart ולאחר מכן לחץ על הדפס מסמכים או הדפס תמונות.

  לחיצה על 'הדפס מסמכים' או 'הדפס תמונות' באפליקציית HP Smart
 2. דפדף אל המסמך או התמונה ולאחר מכן לחץ על הדפס.

  החלון 'הדפס' נפתח.

 3. בהתאם לעבודת ההדפסה שלך, שנה את ההגדרות הבאות כדי לשפר את איכות ההדפסה:

  • סוג מדיה: בחר את סוג הנייר המתאים, כגון נייר תמונות, נייר רגיל או מדבקות.

  • איכות: שפר את איכות ההדפסה ממצב רגיל או טיוטה למצב הטוב ביותר.

  • גודל נייר: בחר את גודל הנייר הנכון עבור עבודת ההדפסה שלך.

 4. לחץ על הדפס.

בדוק הגדרות הדפסה ב-Windows

בדוק את הגדרות ההדפסה עבור עבודת ההדפסה שלך ב-Windows.

 1. באפליקציית התוכנה שבה אתה מנסה להדפיס, לחץ על קובץהדפס.

  החלון 'הדפס' נפתח.

 2. פתח את תיבת הדו-שיח תכונות.

  בהתאם ליישום התוכנה, שמו של לחצן זה עשוי להיות מאפיינים, אפשרויות, הגדרת מדפסת, מדפסת, או העדפות.

 3. בהתאם לעבודת ההדפסה שלך, שנה את ההגדרות הבאות כדי לשפר את איכות ההדפסה:

  • סוג נייר: אם אתה מדפיס על נייר צילום, בחר את סוג נייר הצילום שעליו אתה מנסה להדפיס.

  • איכות: אם אינך מרוצה מאיכות התדפיסים שלך, שפר את איכות ההדפסה. כדי להדפיס מהר יותר הורד את איכות ההדפסה. אפשרויות אלה כוללות בדרך כלל את המצבים הטובה ביותר, רגילה, וטיוטה.

  • גודל נייר: אם אתה מדפיס על גודל נייר אחר מאשר בדרך כלל, בחר את גודל הנייר הנכון.

  • שחור-לבן: אם ברצונך להדפיס בשחור-לבן בלבד, בחר באפשרות 'גוני אפור'.

 4. לאחר בחירת הגדרות ההדפסה, לחץ על אישורהדפסה.

בדוק הגדרות הדפסה ב-macOS

בדוק את הגדרות ההדפסה עבור משימת ההדפסה ב-macOS.

 1. פתח מסמך או צילום, ואז לחץ על קובץהדפס.

  החלון 'הדפס' נפתח.

 2. בצד השמאלי התחתון, לחץ על הצג פרטים.

 3. לחץ על הרשימה הנפתחת של תצוגה מקדימה ואז בחר אמצעי הדפסה ואיכות.

 4. בהתאם לעבודת ההדפסה שלך, שנה את ההגדרות הבאות כדי לשפר את איכות ההדפסה:

  • סוג נייר: אם אחת האפשרויות תואמת במדויק לסוג הנייר שלך, בחר אפשרות זו.

  • איכות: אם אינך מרוצה מאיכות התדפיסים שלך, שפר את איכות ההדפסה. כדי להדפיס מהר יותר הורד את איכות ההדפסה.

 5. כדי לשמור את ההגדרות שלך עבור עבודות הדפסה בעתיד, בחר שמור הגדרות נוכחיות כהגדרה קבועה מראש בתפריט הגדרות קבועות מראש ואז תן שם להגדרה הקבועה מראש החדשה.

הדפס דף ניקוי

השתמש במצב ניקוי טונר כדי לנקות אבק מגלילי הנייר.

 1. ודא שיש נייר במגש הראשי ואז הפעל את המדפסת.

 2. פתח הגדרות מתקדמות מאפליקציית HP Smart או משרת האינטרנט המשובץ של המדפסת.

  • פתח את אפליקציית HP Smart, לחץ על המדפסת, בחר הגדרות מדפסת במידת הצורך, ואז בחר הגדרות מתקדמות.

  • פתח דפדפן אינטרנט, והזן את כתובת ה-IP של המדפסת כדי להיכנס לשרת האינטרנט המשובץ.

 3. לחץ על כליםתוכניות שירותארגז כלים של איכות ההדפסה.

 4. אם תתבקש לעשות זאת, הזן את שם המשתמש ואת קוד ה-PIN של המדפסת.

  שם המשתמש המוגדר כברירת מחדל הוא Admin.

  הערה:

  ניתן למצוא את קוד ה-PIN (סיסמה) מתחת לדלת הגישה לטונר.

  דוגמה למדבקה של קוד PIN
 5. לחץ על התחל כדי לנקות את ה-Fuser.

 6. השלך את הנייר בסל הפלט.

התאם את הגדרת צפיפות ההדפסה

התאם את הגדרות צפיפות ההדפסה כדי לסייע לשפר בעיות באיכות ההדפסה.

 1. פתח את ההגדרות המתקדמות, את עמוד הבית של המדפסת או את HP Device Toolbox.

  • אפליקציית HP Smart‏ (Windows,‏ Mac,‏ iOS,‏ Android): פתח את האפליקציה, ואז לחץ על השם או התמונה של המדפסת. בחר הגדרות מדפסת במידת הצורך, ואז בחר הגדרות מתקדמות.

  • HP Printer Assistant (Windows 7): חפש ופתח את HP, ואז פתח את HP Printer Assistant. בחר הדפס, ואז לחץ על עמוד הבית של המדפסת (EWS) או HP Device Toolbox.

  • פתח דפדפן אינטרנט, והזן את כתובת ה-IP של המדפסת כדי להיכנס לשרת האינטרנט המשובץ.

 2. לחץ על הגדרותהגדרות מדפסת כלליותצפיפות ההדפסה.

 3. אם תתבקש לעשות זאת, הזן את שם המשתמש ואת קוד ה-PIN של המדפסת.

  שם המשתמש המוגדר כברירת מחדל הוא Admin.

  הערה:

  ניתן למצוא את קוד ה-PIN (סיסמה) מתחת לדלת הגישה לטונר.

  דוגמה למדבקה של קוד PIN
 4. הגדל את הגדרת צפיפות ההדפסה, ואז לחץ על החל.

עדכן את קושחת המדפסת

בדוק והתקן עדכוני חומרת מדפסת זמינים כלשהם שכוללים תכונות חדשות או פותרים בעיות.

עדכן את קושחת המדפסת באמצעות אפליקציית HP Smart

השתמש באפליקציית HP Smart כדי לבדוק ולהתקין עדכוני קושחה.

 1. פתח את אפליקציית HP Smart, ואז צור חשבון או היכנס לחשבון. אם אין לך את HP Smart, הורד אותה מ-123.hp.com או מחנות האפליקציות שלך.

 2. אם אתה מגדיר את HP Smart בפעם הראשונה, עליך ליצור חשבון HP או להיכנס אליו כדי לקבל גישה לכל פונקציות המדפסת.

 3. במסך הבית של היישום, בחר את השם או התמונה של המדפסת שלך.

 4. תחת מתקדם, בחר הגדרות מתקדמות או דף הבית של המדפסת (EWS).

 5. בחר כלים או שירותי אינטרנט.

 6. אם תתבקש לעשות זאת, הזן את סיסמת מנהל המדפסת או קוד הזיהוי האישי מתווית המדפסת.

 7. לחץ עדכוני מדפסת או עדכון מוצר, ואז לחץ בדוק עכשיו. עדכוני קושחה כלשהם יורדים אוטומטית ומותקנים במדפסת שלך.

  זהירות:

  אל תכבה את המדפסת במהלך עדכון קושחה. הדבר עלול לגרום למדפסת שלך נזק לצמיתות.

עדכן את המדפסת באמצעות תוכנית השירות לעדכון קושחה (Windows,‏ Mac)

השתמש בתוכנית השירות לעדכון קושחה כדי לבדוק אם יש עדכוני קושחה ולהתקין אותם.

 1. פעל בהתאם להנחיות כדי לזהות את המדפסת שלך.

 2. בדף הורדות תוכנה ומנהלי ההתקן, פתח את המקטע קושחה.

 3. לצד תוכנית השירות לעדכון קושחה, לחץ על הורד ולאחר מכן פעל בהתאם להנחיות כדי להתקין ולפתוח את התוכנה.

 4. בדוק אם יש עדכוני קושחה עבור המדפסת והורד אותם.

מסירת המדפסת לתיקון

תקן או החלף את מדפסת HP שברשותך, אם הבעיה נמשכת לאחר השלמת כל השלבים הקודמים.

עבור אל פנה לתמיכת הלקוחות של HP‏ כדי לקבוע מועד לתיקון או להחלפה. אם אתה נמצא באזור אסיה והאוקיינוס השקט, אתה תופנה למרכז שירות מקומי באזורך.

כדי לאשר את מצב האחריות שלך, עבור אל בדיקת אחריות מוצר HP. ייתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שכבר אינם במסגרת האחריות.

הערה:

שמור דוגמת הדפסה בה ניתן לראות את הבעיה. אם מחליפים את המדפסת, את מחסניות הדיו או הטונר, או את תוף ההדמיה במסגרת האחריות, נציג התמיכה יבקש את דוגמת ההדפסה.hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏