תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Enterprise, ‏HP PageWide Enterprise – הגדרת סריקה לתיקיית רשת

למד כיצד להגדיר את המאפיין 'סריקה לתיקיית רשת'

הערה:

השלבים משתנים בהתאם לסוג לוח הבקרה.

לוחות בקרה

Firmware Version (גירסת קושחה)

לוחות בקרה

FutureSmart 3

לוח הבקרה של 3 ‏‎FutureSmart

FutureSmart 4

לוח הבקרה של 4 ‏‎FutureSmart

FutureSmart 3

בצע את הפעולות הבאות עבור FutureSmart 3.

הקדמה

מסמך זה מסביר כיצד להפעיל ולקבוע את התצורה של פונקציית הסריקה לתיקיית רשת. המדפסת כוללת מאפיין שמאפשר לה לסרוק מסמך ולשמור אותו בתיקיית רשת. כדי להשתמש במאפיין הסריקה הזה, על המדפסת להיות מחוברת לרשת. עם זאת, המאפיין לא יהיה זמין לפני הגדרת התצורה שלו. לרשותך שתי שיטות להגדרת הסריקה לתיקיית רשת: שיטת ההגדרה הבסיסית Save to Network Folder Quick Set Wizard (אשף ההגדרה המהירה 'שמירה בתיקיית רשת') ושיטת ההגדרה המתקדמת, Save to Network Folder Setup (הגדרת שמירה בתיקיית רשת).

לפני שתתחיל

השתמש במידע הבא לפני הגדרת המאפיין Scan to Network Folder (סריקה לתיקיית רשת).

הערה:

כדי להגדיר את המאפיין Scan to Network Folder (סריקה לתיקיית רשת), על המדפסת להיות מחוברת לרשת פעילה.

מנהלי מערכת זקוקים לפריטים הבאים לפני תחילת תהליך קביעת התצורה.

 • גישה מנהלית למדפסת

 • שם הדומיין המלא (FQDN) (לדוגמה, ‎\\servername.us.companyname.net\scans) של תיקיית היעד או כתובת ה-IP של השרת (לדוגמה, ‎\\16.88.20.20\scans).

  הערה:

  השימוש במונח "שרת" בהקשר זה מתייחס למחשב שבו נמצאת התיקייה המשותפת.

הערה:

יש להגדיר את תיקיית הרשת כתיקייה משותפת כדי שהמאפיין Scan to Network Folder (סריקה לתיקיית רשת) יפעל. לקבלת מידע נוסף אודות יצירת תיקייה משותפת, ראה הגדרת תיקייה משותפת (c04431534)‎.

צפה בסרטון וידאו שעוסק בהגדרת המאפיין Scan to Network (סריקה לרשת) במדפסות FutureSmart 3

הגדרת שמירה בתיקיית רשת

השתמש באחת מהשיטות הבאות להגדרת המאפיין שמירה בתיקיית רשת.

שיטה 1: שימוש באשף שמירה בתיקיית רשת

אפשרות זו פותחת את אשף ההגדרה הכלול בשרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP ‎ עבור המדפסת. אשף ההגדרה כולל את האפשרויות להגדרת תצורה בסיסית.

הערה:

לפני שתתחיל: כדי להציג את כתובת ה-IP של המדפסת או את שם המחשב המארח, גע בלחצן הרשת רשת בלוח הבקרה של המדפסת.

 1. לחץ על הכרטיסייה Scan/Digital Send (סריקה/שליחה דיגיטלית). כעת תיפתח תיבת הדו-שיח Email and Save to Network Folder Quick Setup Wizards (אשפי ההגדרה המהירה 'דוא"ל' ו'שמור בתיקיית רשת').

 2. לחץ על הקישור אשף הגדרה מהירה של שמירה בתיקיית רשת.

 3. בתיבת הדו-שיח הוסף או הסר הגדרות מהירות של שמירה בתיקיית רשת, לחץ על הוסף.

  הערה:

  'הגדרות מהירות' הן עבודות קיצור דרך שניתן לגשת אליהן במסך הפתיחה של המדפסת או בתוך האפליקציה Quick Sets (הגדרות מהירות).

  הערה:

  ניתן להגדיר את המאפיין Save to Network Folder (שמירה בתיקיית רשת) באופן מינימלי מבלי ליצור הגדרה מהירה. עם זאת, ללא ההגדרה המהירה, המשתמשים צריכים להזין את פרטי תיקיית היעד בלוח הבקרה עבור כל עבודת סריקה. נדרשת הגדרה מהירה על מנת לכלול מטה-נתונים של שמירה בתיקיית רשת.

 4. בתיבת הדו-שיח Add Folder Quick Set (הוסף הגדרות מהירות של תיקיות), השלם את הפרטים הבאים:

  1. בשדה שם הגדרה מהירה, הקלד שם.

   הערה:

   תן להגדרה המהירה שם שהמשתמשים יוכלו להבין במהירות (לדוגמה, "סריקה ושמירה בתיקייה").

  2. מתוך התפריט הנפתח Button Location (מיקום לחצן), בחר אחת מהאפשרויות הבאות כדי לציין היכן יופיע לחצן Quick Set (הגדרה מהירה) בלוח הבקרה של המוצר:

   • Quick Sets Application (האפליקציה 'הגדרות מהירות')

   • Home Screen (מסך הפתיחה)

  3. בשדה תיאור הגדרה מהירה, הקלד תיאור שיסביר מה שומרת ההגדרה המהירה.

  4. לחץ על הבא.

 5. בתיבת הדו-שיח Configure Destination Folder (הגדרת התצורה של תיקיית יעד), השלם את הפרטים הבאים:

  1. בשדה UNC Folder Path (נתיב תיקיית UNC), הקלד נתיב תיקייה שאליו תגיע הסריקה.

   נתיב התיקייה יכול להיות שם הדומיין המלא (FQDN) או כתובת ה-IP של השרת. ודא שנתיב התיקייה (לדוגמה, ‎\scans‏) מופיע אחרי ה-FQDN או כתובת ה-IP.

   FQDN לדוגמה: ‎\\servername.us.companyname.net\scans

   כתובת IP לדוגמה: ‎\\16.88.20.20\scans

   הערה:

   ה-FQDN יכול להיות אמין יותר מאשר כתובת ה-IP. אם השרת מקבל את כתובת ה-IP שללו דרך DHCP, כתובת ה-IP עשויה להשתנות. עם זאת, החיבור באמצעות כתובת IP עשוי להיות מהיר יותר מכיוון שהמדפסת לא צריכה להשתמש ב-DNS כדי לאתר את שרת היעד.

  2. מתוך התפריט הנפתח Authentication Settings (הגדרות אימות), בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

   • השתמש בהרשאות משתמש לצורך התחברות לאחר כניסה באמצעות לוח הבקרה

   • השתמש תמיד באישורי כניסה אלה

    הערה:

    אם האפשרות Always use these credentials (השתמש תמיד באישורי כניסה אלה) נבחרת, יש להזין שם משתמש וסיסמה בשדות המתאימים, ויש לאמת את גישת המדפסת לתיקייה על-ידי לחיצה על Verify Access (אמת גישה).

  3. בשדה דומיין Windows, הקלד את דומיין Windows.

   הערה:

   כדי לאתר את דומיין Windows ב-Windows 7, לחץ על התחל, לחץ על לוח הבקרה, לחץ על מערכת.

   כדי לאתר את דומיין Windows ב-Windows 8, לחץ על חיפוש, הזן מערכת בתיבת החיפוש ולאחר מכן לחץ על מערכת.

   הדומיין מופיע תחת שם מחשב, דומיין והגדרות קבוצת עבודה.

  4. לחץ על הבא.

 6. בתיבת הדו-שיח קבע הגדרות סריקת קובץ, הגדר את העדפות ברירת המחדל לסריקה עבור ההגדרה המהירה ולאחר מכן לחץ על הבא.

 7. עיין בתיבת הדו-שיח סיכום ולאחר מכן לחץ על סיום.

 8. בתיבת הדו-שיח הגדרת שמירה בתיקיית רשת, סקור את ההגדרות שנבחרו ולאחר מכן לחץ על סיום כדי להשלים את ההגדרה.

שיטה 2: שימוש ב-Scan to Network Folder Setup (הגדרת הסריקה לתיקיית רשת)

באמצעות אפשרות זו ניתן לקבוע תצורה מתקדמת של המאפיין Save to Network Folder (שמירה בתיקיית רשת) בעזרת שרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP עבור המדפסת.

הערה:

לפני שתתחיל: כדי להציג את כתובת ה-IP של המדפסת או את שם המחשב המארח, גע בלחצן הרשת בלוח הבקרה של המדפסת.

שלב 1: התחל בקביעת התצורה

בצע את הפעולות הבאות כדי להתחיל את הגדרות של Scan to Network Folder (סריקה לתיקיית רשת).

 1. לחץ על הכרטיסייה סריקה/שליחה דיגיטלית.

 2. בתפריט הניווט השמאלי, לחץ על הקישור הגדרת שמירה בתיקיית רשת.

שלב 2: קביעת ההגדרות של שמירה בתיקיית רשת

קבע את ההגדרות של שמירה בתיקיית רשת באופן הבא:

הפעלת אשף ההגדרות המהירות

בצע את הפעולות הבאות כדי לנווט אל האשף ההגדרות הבהירות ולהפעיל אותו.

 1. בתיבת הדו-שיח הגדרת שמירה בתיקיית רשת, בחר את תיבת הסימון אפשר שמירה בתיקיית רשת. אם תיבה זו לא נבחרת, המאפיין אינו זמין בלוח הבקרה של המדפסת.

 2. באזור Quick Sets (הגדרות מהירות), לחץ על Add (הוסף). Quick Set Wizard ('אשף ההגדרות המהירות' נפתח).

  הערה:

  'הגדרות מהירות' הן עבודות קיצור דרך שניתן לגשת אליהן במסך הפתיחה של המדפסת או בתוך האפליקציה Quick Sets (הגדרות מהירות).

  הערה:

  ניתן להגדיר את המאפיין Save to Network Folder (שמירה בתיקיית רשת) באופן מינימלי מבלי ליצור הגדרה מהירה. עם זאת, ללא ההגדרה המהירה, המשתמשים צריכים להזין את פרטי תיקיית היעד בלוח הבקרה עבור כל עבודת סריקה. נדרשת הגדרה מהירה על מנת לכלול מטה-נתונים של שמירה בתיקיית רשת.

השלם את כל תיבות הדו-שיח ב-Quick Set Wizard (אשף ההגדרות המהירות) כדי להגדיר באופן מלא את המאפיין Save to Network Folder (שמירה בתיקיית רשת).

תיבת דו-שיח ראשונה: Set the button location for the Quick Set and options for user interaction at the control panel (קבע את מיקום הלחצן עבור ההגדרה המהירה ואפשרויות לאינטראקציה עם המשתמש בלוח הבקרה)

היעזר בתיבת דו-שיח זו שבה יוצג הלחצן Quick Set (הגדרה מהירה) בלוח הבקרה של המדפסת וכדי להגדיר את התצורה של רמת אינטראקציית המשתמש בלוח הבקרה של המדפסת.

 1. בשדה Quick Set Title (שם הגדרה מהירה), הקלד שם.

  הערה:

  תן להגדרה המהירה שם שהמשתמשים יוכלו להבין במהירות (לדוגמה, 'סריקה ושמירה בתיקייה').

 2. מתוך הרשימה Button Location (מיקום לחצן), בחר אחת מהאפשרויות הבאות כדי לציין היכן יופיע לחצן Quick Set (הגדרה מהירה) בלוח הבקרה של המוצר:

  • Quick Sets Application (האפליקציה 'הגדרות מהירות')

  • Home Screen (מסך הפתיחה)

 3. בשדה Quick Set Description (תיאור הגדרה מהירה), הקלד תיאור שיסביר מה שומרת ההגדרה המהירה.

 4. מתוך הרשימה Quick Set Start Option (אפשרות התחלה של הגדרה מהירה), בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

  • אפשרות ראשונה: המשתמש נכנס לאפליקציה ולאחר מכן לוחץ על Start (התחל)

  • אפשרות שנייה: התחלה מיידית לאחר הבחירה

   בחר אחת מהאפשרויות הבאות תחת Original Sides Prompt (בקשת צדדים מקוריים):

   • השתמש בברירת המחדל של האפליקציה

   • הצג בקשה לצדדים מקוריים

   הערה:

   אם האפשרות Start instantly upon selection (התחל מייד לאחר הבחירה) נבחרת, יש להזין את תיקיית היעד בשלב הבא.

 5. לחץ על Next (הבא).

תיבת דו-שיח שנייה: הגדרות תיקייה

השתמש בתיבת הדו-שיח Folder Settings (הגדרות תיקייה) כדי להגדיר את סוגי התיקיות שאליהן המדפסת שולחת מסמכים סרוקים.

יש שני סוגי תיקיות יעד שניתן לבחור מביניהם:

 • תיקיות משותפות או תיקיות FTP

 • תיקיות משותפות אישיות

יש שני סוגי הרשאות לתיקיות שניתן לבחור מביניהם:

 • גישה לקריאה וכתיבה

 • גישה לכתיבה בלבד

המידע הבא מתאר איך לקבוע את הגדרות התיקייה.

דוגמה לתיבת הדו-שיח Folder Settings (הגדרות תיקייה)
הגדרת תיקיית היעד עבור מסמכים סרוקים

השתמש באחת מהאפשרויות הבאות כדי להגדיר את התצורה של תיקיית היעד.

אפשרות 1: תיקיות משותפות או תיקיות FTP

כדי לשמור מסמכים שנסרקו בתיקייה משותפת רגילה או בתיקיית FTP, בצע את הפעולות הבאות:

 1. אם האפשרות Save to shared folders or FTP folders (שמור בתיקיות משותפות או בתיקיות FTP) עדיין לא נבחרה, בחר אותה.

 2. לחץ על Add...‎ (הוסף). תיבת הדו-שיח Add Network Folder Path (הוספת נתיב תיקיית רשת) נפתחת.

 3. בתיבת הדו-שיח Add Network Folder Path (הוספת נתיב תיקיית רשת) נפתחת, בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

  • אפשרות ראשונה: שמור בתיקיית רשת משותפת רגילה

   דוגמה של השדות Save to a standard shared network folder (שמירה בתיקיית רשת משותפת סטנדרטית)
   הערה:

   לקבלת מידע נוסף אודות יצירת תיקיות רשת משותפות, ראה הגדרת תיקייה משותפת (c04431534).

   1. אם האפשרות Save to a standard shared network folder (שמור בתיקיית רשת משותפת רגילה) עדיין לא נבחרה, בחר אותה.

   2. בשדה UNC Folder Path (נתיב תיקיית UNC), הקלד נתיב תיקייה.

    נתיב התיקייה יכול להיות שם הדומיין המלא (FQDN) או כתובת ה-IP של השרת. ודא שנתיב התיקייה (לדוגמה, ‎\scans‏) מופיע אחרי ה-FQDN או כתובת ה-IP.

    FQDN לדוגמה: ‎\\servername.us.companyname.net\scans

    כתובת IP לדוגמה: ‎\\16.88.20.20\scans

    הערה:

    ה-FQDN יכול להיות אמין יותר מאשר כתובת ה-IP. אם השרת מקבל את כתובת ה-IP שללו דרך DHCP, כתובת ה-IP עשויה להשתנות. עם זאת, החיבור באמצעות כתובת IP עשוי להיות מהיר יותר מכיוון שהמדפסת לא צריכה להשתמש ב-DNS כדי לאתר את שרת היעד.

   3. כדי ליצור באופן אוטומטי תיקיית משנה למסמכים סרוקים בתיקיית היעד, בחר תבנית עבור שם תיקיית המשנה מהרשימה תיקיית משנה מותאמת אישית.

    כדי להגביל את הגישה אל תיקיית המשנה למשתמש שיוצר את עבודת הסריקה, בחר באפשרות הגבל את הגישה לתיקיות המשנה למשתמש.

   4. כדי להציג את נתיב התיקייה המלא עבור מסמכים סרוקים, לחץ על עדכן תצוגה מקדימה.

   5. מתוך הרשימה Authentication Settings (הגדרות אימות), בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

    • השתמש בהרשאות משתמש לצורך התחברות לאחר כניסה באמצעות לוח הבקרה

    • השתמש תמיד באישורי כניסה אלה

     הערה:

     אם האפשרות Always use these credentials (השתמש תמיד באישורי כניסה אלה) נבחרת, יש להזין שם משתמש וסיסמה בשדות המתאימים.

   6. בשדה דומיין Windows, הקלד את דומיין Windows.

    הערה:

    כדי לאתר את דומיין Windows ב-Windows 7, לחץ על התחל, לחץ על לוח הבקרה, לחץ על מערכת.

    כדי לאתר את דומיין Windows ב-Windows 8, לחץ על חיפוש, הזן מערכת בתיבת החיפוש ולאחר מכן לחץ על מערכת.

    הדומיין מופיע תחת שם מחשב, דומיין והגדרות קבוצת עבודה.

    הערה:

    אם מגדירים תיקייה משותפת לגישה על-ידי כולם, יש להזין בשדות המתאימים ערכים עבור שם קבוצת עבודה (ברירת המחדל היא "Workgroup"), שם משתמש וסיסמה. לעומת זאת, אם התיקייה נמצאת בתיקיות של משתמש מסוים והיא אינה ציבורית, יש להשתמש בשם המשתמש ובסיסמה של אותו משתמש.

    הערה:

    ייתכן כי תידרש כתובת IP במקום שם מחשב. נתבים ביתיים רבים לא מטפלים היטב בשמות מחשבים, ואין שרת שמות דומיינים (DNS). במקרה זה, מומלץ להגדיר כתובת IP סטטית במחשב המשותף, כדי לפתור את הבעיה של DHCP שמקצה כתובת IP חדשה. בנתב ביתי טיפוסי, ניתן לעשות זאת על-ידי הגדרת כתובת IP סטטית הנמצאת באותה רשת משנה, אך מחוץ לטווח הכתובות של ה-DHCP.

   7. לחץ על OK (אישור).

  • אפשרות שנייה: שמור בשרת FTP

   דוגמה של השדות Save to an FTP Server (שמירה בשרת FTP)
   הערה:

   אם אתר FTP נמצא מחוץ לחומת האש, יש לציין שרת Proxy תחת הגדרות הרשת. הגדרות אלה נמצאות בכרטיסייה EWS Networking (עבודה ברשת של EWS), תחת אפשרויות Advanced (מתקדמות).

   1. בחר באפשרות שמור בשרת FTP.

   2. בשדה FTP Server (שרת FTP), הקלד את שם שרת FTP או את כתובת ה-IP.

   3. בשדה Port (יציאה), הקלד את מספר היציאה.

    הערה:

    ברוב המקרים, אין צורך לשנות את מספר היציאה המוגדר כברירת מחדל.

   4. כדי ליצור באופן אוטומטי תיקיית משנה למסמכים סרוקים בתיקיית היעד, בחר תבנית עבור שם תיקיית המשנה מהרשימה תיקיית משנה מותאמת אישית.

   5. כדי להציג את נתיב התיקייה המלא עבור מסמכים סרוקים, לחץ על עדכן תצוגה מקדימה.

   6. מתוך הרשימה FTP Transfer Mode (מצב העברה ל-FTP), בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

    • סביל

    • פעיל

   7. בשדה Username (שם משתמש), הקלד את שם המשתמש.

   8. בשדה Password (סיסמה), הקלד את הסיסמה.

   9. לחץ על בדוק גישה כדי לוודא שניתן לגשת אל היעד.

   10. לחץ על OK (אישור).

אפשרות 2: תיקיות משותפות אישיות

כדי לשמור מסמכים סרוקים בתיקייה משותפת אישית, בצע את הפעולות הבאות:

הערה:

אפשרות זו משמשת בסביבות דומיין שבהן המנהל מגדיר תיקייה משותפת עבור כל משתמש. אם הוגדרה התצורה של המאפיין Save to a personal shared folder (שמירה בתיקייה משותפת אישית), המשתמשים יצטרכו להיכנס למערכת בלוח הבקרה של המדפסת באמצעות אישורים של Windows או אימות LDAP.

 1. בחר באפשרות Save to a personal shared folder (שמור בתיקייה משותפת אישית)

 2. בשדה Retrieve the device user’s home folder using this attribute (אחזר את תיקיית הבית של משתמש ההתקן באמצעות תכונה זו), הקלד את תיקיית הבית של המשתמש ב-Microsoft Active Directory.

  הערה:

  ודא שהמשתמש יודע היכן תיקיית הבית שלו ממוקמת ברשת.

 3. כדי להוסיף תיקיית משנה עם שם משתמש בסוף נתיב התיקייה, בחר באפשרות Create subfolder based on user name (צור תיקיית משנה על פי שם משתמש).

  כדי להגביל את הגישה אל תיקיית המשנה למשתמש שיוצר את עבודת הסריקה, בחר באפשרות הגבל את הגישה לתיקיות המשנה למשתמש.

בחירת הרשאות תיקיית היעד

השתמש באחת מהאפשרויות הבאות כדי לבחור את ההרשאות בתיקיית יעד.

אפשרות 1: גישה לקריאה וכתיבה

כדי לשלוח מסמכים סרוקים לתיקייה המוגדרת לגישה של קריאה וכתיבה, בצע את הפעולות הבאות:

הערה:

האפשרות Send only to folders with read and write access (שלח רק לתיקיות עם גישת קריאה וכתיבה) תומכת באימות תיקיות ובהתראה על עבודות

 1. אם האפשרות Send only to folders with read and write access (שלח רק לתיקיות עם גישת קריאה וכתיבה) עדיין לא נבחרה, בחר אותה.

 2. כדי לחייב את המדפסת לאמת את הגישה לתיקייה לפני התחלת עבודת סריקה, בחר באפשרות Verify folder access prior to job start (אמת גישה לתיקייה לפני תחילת העבודה).

  הערה:

  ניתן להשלים עבודות סריקה מהר יותר אם האפשרות Verify folder access prior to job start (אימות גישה לתיקייה לפני תחילת העבודה) אינה נבחרת. עם זאת, אם התיקייה אינה זמינה, עבודת הסריקה תיכשל.

 3. לחץ על Next (הבא).

אפשרות 2: גישה לכתיבה בלבד

כדי לשלוח מסמכים סרוקים לתיקייה המוגדרת לגישה של כתיבה בלבד, בצע את הפעולות הבאות:

הערה:

האפשרות Allow sending to folders with write access only (אפשר שליחה לתיקיות עם גישת כתיבה בלבד) אינה תומכת באימות תיקיות ובהתראה על עבודות

הערה:

אם אפשרות זו נבחרת, אין למדפסת אפשרות לשנות את שם הקובץ של הסריקה. הוא שולח את אותו שם הקובץ עבור כל הסריקות.

בחר קידומת או סיומת שם קובץ הקשורה לזמן עבור שם הקובץ של הסריקה, כך שכל סריקה תישמר כקובץ ייחודי שלא יחליף קובץ קודם. שם קובץ זה נקבע לפי המידע בתיבת הדו-שיח File Settings (הגדרות קובץ) ב-Quick Set Wizard (אשף ההגדרה המהירה).

 1. בחר באפשרות Allow sending to folders with write access only.

 2. לחץ על הבא.

תיבת דו-שיח שלישית: Notification settings (הגדרות התראה)

למד כיצד לקבוע את הגדרות הדיווח.

 1. בתיבת הדו-שיח Notification Settings, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  הערה:

  כדי לשלוח התראות בדוא"ל, יש להגדיר את המדפסת לשימוש בשרת SMTP לשליחת עבודות דוא"ל. לקבלת מידע נוסף אודות הגדרת שרת ה-SMTP לשליחת הודעות דוא"ל, ראה Set up Scan to Email (הגדרת סריקה לדוא"ל) (c05523998).

  • אפשרות ראשונה: Do not notify (אל תדווח)

   1. בחר באפשרות Do not notify.

   2. כדי לבקש מהמשתמש לבדוק את הגדרות ההתראה שלו, בחר באפשרות הצג בקשה למשתמש לפני תחילת העבודה ולאחר מכן לחץ על הבא.

  • אפשרות שנייה: דווח כאשר העבודה הושלמה

   1. בחר באפשרות Notify when job completes.

   2. בחר את השיטה להעברת ההתראה מתוך הרשימה השיטה המשמשת להעברת התראות.

    אם שיטת ההתראה שנבחרה היא דוא"ל, הקלד את כתובת הדוא"ל בשדה כתובת דואר אלקטרוני להתראה.

   3. כדי לכלול בהתראה תמונה ממוזערת של העמוד הסרוק הראשון, בחר באפשרות כלול תמונה ממוזערת.

   4. כדי לבקש מהמשתמש לבדוק את הגדרות ההתראה שלו, בחר באפשרות הצג בקשה למשתמש לפני תחילת העבודה ולאחר מכן לחץ על הבא.

  • אפשרות שלישית: דווח רק אם העבודה נכשלה

   1. בחר באפשרות Notify only if job fails.

   2. בחר את השיטה להעברת ההתראה מתוך הרשימה השיטה המשמשת להעברת התראות.

    אם שיטת ההתראה שנבחרה היא דוא"ל, הקלד את כתובת הדוא"ל בשדה כתובת דואר אלקטרוני להתראה.

   3. כדי לכלול בהתראה תמונה ממוזערת של העמוד הסרוק הראשון, בחר באפשרות כלול תמונה ממוזערת.

   4. כדי לבקש מהמשתמש לבדוק את הגדרות ההתראה שלו, בחר באפשרות הצג בקשה למשתמש לפני תחילת העבודה ולאחר מכן לחץ על הבא.

תיבת דו-שיח רביעית: הגדרות סריקה

פרטים אודות מפרטי הסריקה.

בתיבת הדו-שיח Scan Settings, הגדר את העדפות ברירת המחדל לסריקה עבור ההגדרה המהירה ולאחר מכן לחץ על Next (הבא).

הגדרות ותיאור הסריקה

מאפיין

תיאור

גודל מסמך המקור

בחר את גודל הדף של מסמך המקור.

צדדי מסמך המקור

ציין אם מסמך המקור הוא חד-צדדי או דו-צדדי.

מיטוב טקסט/תמונה

בחר באפשרות זו כדי למטב את הפלט של סוג תוכן מסוים, או בחר באפשרות Manually adjust (כוונן ידנית).

מטב עבור

הגדרה זו זמינה רק כאשר האפשרות Optimize Text/Picture (מיטוב טקסט/תמונה) מוגדרת כ-Manually adjust. בחר ערך לכוונון ידני.

Content Orientation (כיוון תוכן)

בחר את מיקום התוכן של מסמך המקור בדף: Portrait (לאורך) או Landscape (לרוחב), או בחר באפשרות Automatically detect (זיהוי אוטומטי).

תבנית דו-צדדית

הגדרה זו אינה זמינה כאשר Content Orientation מוגדר כ-Automatically detect. בחר לתאר את כריכת הדף כדי לציין אם צדו האחורי של הדף פונה מעלה או ימינה.

ניקוי רקע

בחר ערך כדי להסיר תמונות עמומות מהרקע או כדי להסיר צבע רקע בהיר.

כהות

בחר ערך כדי לכוונן את הכהות של הקובץ.

ניגודיות

בחר ערך כדי לכוונן את הניגודיות של הקובץ.

חדות

בחר ערך כדי לכוונן את החדות של הקובץ.

תצוגה מקדימה של תמונה

בחר אם להגדיר תצוגה מקדימה של העבודה כחיונית או כאופציונלית, או להשבית את התצוגה המקדימה.

אפשרויות חיתוך

בחר אם לאפשר חיתוך של עבודה, ואת סוג אפשרות החיתוך.

בניית עבודה

בחר בהגדרה זו כדי לשלב כמה סדרות של מסמכי מקור לתוך קובץ אחד שיצורף לדוא"ל. בנוסף, ניתן להשתמש בהגדרה זו גם לסריקת מסמך מקור המכיל מספר עמודים גדול מכפי שמזין המסמכים יכול לטפל בו בפעם אחת.

גוון אוטומטי

בחר בהגדרה זו כדי להגדיר מצב אוטומטי עבור ההגדרות כהות, ניגודיות וניקוי רקע, אשר יהפוך הגדרות אלה לבלתי זמינות בעמוד זה.

זיהוי הזנה מרובה

בחר בהגדרה זו כדי להפעיל זיהוי של עבודות עם הזנת דפים מרובים.

Erase Edges (מחיקת קצוות)

בחר בהגדרה זו כדי לציין את רוחב השוליים בקצוות שיש למחוק, באינצ'ים או במילימטרים, עבור הצד הקדמי והצד האחורי של העבודה.

תיבת דו-שיח חמישית: הגדרות קובץ

קבל מידע נוסף אודות הגדרות הקובץ.

בתיבת הדו-שיח File Settings (הגדרות קובץ), קבע את הגדרות ברירת המחדל לקבצים עבור ההגדרה המהירה ולאחר מכן לחץ על Next (הבא).

הגדרות ותיאורי קובץ

מאפיין

תיאור

קידומת שם קובץ

הגדר את קידומת ברירת המחדל של שם הקובץ שתשמש עבור קבצים הנשמרים בתיקיית רשת.

שם קובץ המהווה ברירת מחדל

שם ברירת המחדל של הקובץ שיישמר.

בחר בתיבת הסימון User editable (ניתן לעריכה על-ידי המשתמש) כדי לאפשר עריכה של הגדרה זו בלוח הבקרה של המדפסת.

סיומת שם קובץ

הגדר את סיומת ברירת המחדל של שם הקובץ שתשמש עבור קבצים הנשמרים בתיקיית רשת.

תבנית מספר קובץ

בחר תבנית שם קובץ למקרים שבהם העבודה מחולקת למספר קבצים.

סוג קובץ ברירת המחדל

בחר את תבנית הקובץ עבור הקובץ השמור.

בחר בתיבת הסימון User editable (ניתן לעריכה על-ידי המשתמש) כדי לאפשר עריכה של הגדרה זו בלוח הבקרה של המדפסת.

תצוגה מקדימה של שם קובץ

הזן שם קובץ ולאחר מכן לחץ על הלחצן עדכן תצוגה מקדימה.

העדפת צבע המהווה ברירת מחדל

בחר אם הקובץ יהיה בשחור-לבן או בצבע.

איכות הפלט שהוגדרה כברירת מחדל

בחר את איכות הקובץ. תמונות באיכות גבוהה יותר מחייבות גודל קובץ גדול יותר לעומת תמונות באיכות נמוכה, ושליחתן נמשכת זמן רב יותר.

רזולוציית ברירת המחדל

הגדר את הרזולוציה של הקובץ. בתמונות בעלות רזולוציה גבוהה יותר יש יותר נקודות לאינץ' (dpi‏), ולכן הן מציגות יותר פרטים. בתמונות בעלות רזולוציה נמוכה יותר יש פחות נקודות לאינץ' (dpi‏) והן מציגות פחות פרטים, אך גודל הקובץ קטן יותר.

דחיסה

ציין אם הקובץ משתמש בדחיסה רגילה או גבוהה בעת שמירת מסמך סרוק כקובץ PDF או XPS. אם הדחיסה מוגדרת כגבוהה, הקובץ הסרוק יהיה קטן יותר, אך תהליך הסריקה עשוי להימשך זמן רב יותר מדחיסה רגילה.

דחיסת TIFF בשחור

בחר את האלגוריתם של דחיסת TIFF בשחור שישמש לדחיסת קובץ ה-TIFF שייווצר.

צבע/דחיסת TIFF בגוני אפור

בחר את האלגוריתם של דחיסת TIFF בצבע/בגוני אפור שישמש לדחיסת קובץ ה-TIFF שייווצר.

הצפנת PDF

אם סוג הקובץ הוא PDF, אפשרות זו מצפינה את פלט קובץ ה-PDF. יש לציין סיסמה כחלק מההצפנה. יש להשתמש באותה סיסמה כדי לפתוח את הקובץ. המשתמש יתבקש להזין סיסמה לפני סריקת העבודה אם לא הוגדרה סיסמה לפני הלחיצה על 'התחל'.

Disable OCR file types (השבת קבצים מסוג OCR)

בחר בהגדרה זו כדי למנוע מסוגי קבצים של OCR להיות זמינים בלוח הבקרה של המוצר.

הפעל ביטול דפים ריקים

אם האפשרות הפעל ביטול דפים ריקים מופעלת, המוצר יתעלם מדפים ריקים.

תיבת דו-שיח שישית: סיכום

עיין בסיכום של הגדרות הסריקה לרשת.

בתיבת הדו-שיח Summary (סיכום), עיין בתיבת הדו-שיח Summary (סיכום) ולאחר מכן לחץ על Finish (סיום)

שלב 3: השלם את קביעת התצורה

השלם את ההגדרה של Save to Network Folder (שמירה בתיקיית רשת) באופן הבא:

 1. בתיבת הדו-שיח Save to Network Folder (שמירה בתיקיית רשת), עיין בהגדרות שנבחרו ולאחר מכן לחץ על Apply (החל) כדי להשלים את ההגדרה.

FutureSmart 4

בצע את הפעולות הבאות עבור FutureSmart 4.

הקדמה

מסמך זה מסביר כיצד להפעיל ולקבוע את התצורה של פונקציית הסריקה לתיקיית רשת. המדפסת כוללת מאפיין שמאפשר לה לסרוק מסמך ולשמור אותו בתיקיית רשת. כדי להשתמש במאפיין סריקה זה, על המוצר להיות מחובר לרשת; עם זאת, המאפיין לא יהיה זמין לפני הגדרת התצורה שלו.

קיימות שתי שיטות לקביעת תצורה של המאפיין Scan to Network Folder (סריקה לתיקיית רשת): האחת היא Save to Network Folder Setup Wizard (אשף הגדרת השמירה בתיקיית רשת) להגדרה בסיסית, והאחרת היא Save to Network Folder Setup (הגדרת שמירה בתיקיית רשת) להגדרה מתקדמת.

לפני שתתחיל

ודא שהפריטים הבאים זמינים לפני הגדרת המאפיין Scan to Network (סריקה לרשת).

הערה:

כדי להגדיר את המאפיין Scan to Network Folder (סריקה לתיקיית רשת), נדרש שלמדפסת יהיה חיבור רשת פעיל.

מנהלי מערכת זקוקים לפריטים הבאים לפני תחילת תהליך קביעת התצורה.

 • גישה כמנהל מערכת למדפסת.

 • שם הדומיין המלא (FQDN) (לדוגמה, ‎\\servername.us.companyname.net\scans) של תיקיית היעד או כתובת ה-IP של השרת (לדוגמה, ‎\\16.88.20.20\scans).

  הערה:

  השימוש במונח "שרת" בהקשר זה מתייחס למחשב שבו נמצאת התיקייה המשותפת.

הגדרת סריקה לתיקיית רשת

השתמש באחת מהשיטות הבאות להגדרת סריקה לתיקיית רשת.

שיטה 1: שימוש ב-Scan to Network Folder Wizard (אשף הסריקה לתיקיית רשת)

השתמש באפשרות זו עבור תצורה בסיסית של המאפיין 'סריקה לתיקיית רשת' באמצעות אשף 'סריקה לתיקיית רשת'.

הערה:

לפני שתתחיל: כדי להציג את כתובת ה-IP של המדפסת או שם המארח, גע בסמל Information (מידע) סמל מידע, ולאחר מכן גע בסמל Network (רשת) סמל רשת בלוח הבקרה של המדפסת.

 1. באמצעות כרטיסיות הניווט העליונות של שרת האינטרנט המשובץ, לחץ על הכרטיסייה Scan/Digital Send (סריקה/שליחה דיגיטלית). כעת תיפתח תיבת הדו-שיח Email and Scan to Network Folder Quick Setup Wizard (אשף ההגדרה המהירה 'שלח דוא"ל וסרוק לתיקיית רשת').

 2. בחלונית הניווט השמאלית, לחץ על Email and Scan to Network Folder Quick Setup Wizards (אשפי הגדרה מהירה לדוא"ל וסריקה לתיקיית רשת).

 3. לחץ על הקישור אשף הגדרה מהירה של שמירה בתיקיית רשת.

 4. בתיבת הדו-שיח הוסף או הסר הגדרות מהירות של שמירה בתיקיית רשת, לחץ על הוסף.

  הערה:

  'הגדרות מהירות' הן עבודות קיצור דרך שניתן לגשת אליהן במסך הבית של המדפסת או בתוך היישום Quick Sets (הגדרות מהירות).

  הערה:

  ניתן להגדיר את המאפיין 'שמירה בתיקיית רשת' באופן מינימלי מבלי ליצור הגדרה מהירה. עם זאת, ללא ההגדרה המהירה, המשתמשים צריכים להזין את פרטי תיקיית היעד בלוח הבקרה עבור כל עבודת סריקה. נדרשת הגדרה מהירה על מנת לכלול מטה-נתונים של שמירה בתיקיית רשת.

 5. בתיבת הדו-שיח Add Folder Quick Set (הוסף הגדרות מהירות של תיקיות), השלם את הפרטים הבאים:

  1. בשדה שם הגדרה מהירה, הקלד שם.

   הערה:

   תן להגדרה המהירה שם שהמשתמשים יוכלו להבין במהירות (לדוגמה, "סריקה ושמירה בתיקייה").

  2. בשדה תיאור הגדרה מהירה, הקלד תיאור שיסביר מה שומרת ההגדרה המהירה.

  3. לחץ על הבא.

 6. בתיבת הדו-שיח Configure Destination Folder (הגדרת התצורה של תיקיית יעד), השלם את הפרטים הבאים:

  1. בשדה UNC Folder Path (נתיב תיקיית UNC), הקלד נתיב תיקייה שאליו תגיע הסריקה.

   נתיב התיקייה יכול להיות שם הדומיין המלא (FQDN) או כתובת ה-IP של השרת. ודא שנתיב התיקייה (לדוגמה, ‎\scans‏) מופיע אחרי ה-FQDN או כתובת ה-IP.

   FQDN לדוגמה: ‎\\servername.us.companyname.net\scans

   כתובת IP לדוגמה: ‎\\16.88.20.20\scans

   הערה:

   ה-FQDN יכול להיות אמין יותר מאשר כתובת ה-IP. אם השרת מקבל את כתובת ה-IP שללו דרך DHCP, כתובת ה-IP עשויה להשתנות. עם זאת, החיבור באמצעות כתובת IP עשוי להיות מהיר יותר מכיוון שהמדפסת לא צריכה להשתמש ב-DNS כדי לאתר את שרת היעד.

  2. מתוך התפריט הנפתח Authentication Settings (הגדרות אימות), בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

   • השתמש בהרשאות משתמש לצורך התחברות לאחר כניסה באמצעות לוח הבקרה

   • השתמש תמיד באישורי כניסה אלה

    הערה:

    אם האפשרות Always use these credentials (השתמש תמיד באישורי כניסה אלה) נבחרת, יש להזין שם משתמש וסיסמה בשדות המתאימים, ויש לאמת את גישת המדפסת לתיקייה על-ידי לחיצה על Verify Access (אמת גישה).

  3. בשדה דומיין Windows, הקלד את דומיין Windows.

   עצה:

   כדי לאתר את דומיין Windows ב-Windows 7, לחץ על התחל, לחץ על לוח הבקרה, לחץ על מערכת.

   כדי לאתר את דומיין Windows ב-Windows 8, לחץ על חיפוש, הזן מערכת בתיבת החיפוש ולאחר מכן לחץ על מערכת.

   הדומיין מופיע תחת שם מחשב, דומיין והגדרות קבוצת עבודה.

  4. לחץ על הבא.

 7. בתיבת הדו-שיח קבע הגדרות סריקת קובץ, הגדר את העדפות ברירת המחדל לסריקה עבור ההגדרה המהירה ולאחר מכן לחץ על הבא.

 8. עיין בתיבת הדו-שיח סיכום ולאחר מכן לחץ על סיום.

שיטה 2: שימוש ב-Scan to Network Folder Setup (הגדרת הסריקה לתיקיית רשת)

באמצעות אפשרות זו ניתן לקבוע תצורה מתקדמת של המאפיין Save to Network Folder (שמירה בתיקיית רשת) בעזרת שרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP עבור המדפסת.

הערה:

לפני שתתחיל: כדי להציג את כתובת ה-IP של המדפסת או שם המארח, גע בסמל Information (מידע) סמל מידע, ולאחר מכן גע בסמל Network (רשת) סמל רשת בלוח הבקרה של המדפסת.

שלב 1: התחל בקביעת התצורה

בצע את הפעולות הבאות כדי להתחיל את הגדרות Scan to Network Folder (סריקה לתיקיית רשת).

 1. לחץ על הכרטיסייה סריקה/שליחה דיגיטלית.

 2. בחלונית הניווט השמאלית, לחץ על Scan to Network Folder Setup (הגדרת סריקה לתיקיית רשת).

שלב 2: קביעת התצורה של הגדרות 'סריקה לתיקיית רשת'

השתמש בהליך הבא כדי להשלים את הסריקה לתיקיית רשת.

שלב 1: התחל בקביעת התצורה

בצע את הפעולות הבאות כדי להתחיל בהגדרת התצורה.

 1. בדף Scan to Network Folder Setup (הגדרת סריקה לתיקיית רשת), בחר בתיבת הסימון Enable Scan to Network Folder (אפשר סריקה לתיקיית רשת). אם תיבה זו לא נבחרת, המאפיין אינו זמין בלוח הבקרה של המדפסת.

 2. באזור Scan to Network Folder (סריקה לתיקיית רשת) של חלונית הניווט השמאלית, לחץ על Quick Sets (הגדרות מהירות). לחץ על Add (הוסף) כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח Quick Set Setup (הגדרת הגדרות מהירות).

  הערה:

  'הגדרות מהירות' הן עבודות קיצור דרך שניתן לגשת אליהן במסך הבית של המדפסת או בתוך היישום Quick Sets (הגדרות מהירות).

  הערה:

  ניתן להגדיר את המאפיין Scan to Network Folder (סריקה לתיקיית רשת) באופן מינימלי מבלי ליצור הגדרה מהירה. עם זאת, ללא ההגדרה המהירה, המשתמשים צריכים להזין את פרטי תיקיית היעד בלוח הבקרה עבור כל עבודת סריקה. נדרשת הגדרה מהירה על מנת לכלול מטה-נתונים של Scan to Network Folder (סריקה לתיקיית רשת).

השלם את כל ההגדרות בתיבת הדו-שיח Quick Set Setup (הגדרת הגדרות מהירות) כדי להגדיר באופן מלא את תצורת המאפיין Scan to Network Folder (סריקה לתיקיית רשת).

תיבת דו-שיח ראשונה: הגדר את השם, התיאור והאפשרויות של ההגדרה המהירה לאינטראקציה של המשתמש בלוח הבקרה

קבע את פרטי ההגדרות המהירות לאינטראקציה עם המשתמש בלוח הבקרה של המדפסת.

השתמש בתיבת הדו-שיח Set the button location for the Quick Set and options for user interaction at the control panel כדי לקבוע היכן יופיע לחצן Quick Set (הגדרה מהירה) בלוח הבקרה של המדפסת ולהגדיר את רמת האינטראקציה עם המשתמש בלוח הבקרה של המדפסת.

 1. בשדה Quick Set Name (שם הגדרה מהירה), הקלד כותרת.

  הערה:

  תן להגדרה המהירה שם שהמשתמשים יוכלו להבין במהירות (לדוגמה, "סריקה ושמירה בתיקייה").

 2. בשדה תיאור הגדרה מהירה, הקלד תיאור שיסביר מה שומרת ההגדרה המהירה.

 3. מתוך הרשימה Quick Set Start Option (אפשרות התחלה של הגדרה מהירה), בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

  • אפשרות ראשונה: היכנס ליישום, לאחר מכן המשתמש לוחץ על Start (התחל):

  • אפשרות שנייה: התחל מיד עם הבחירה:

   בחר באחת מאפשרויות Prompt (הצג בקשה) הבאות:

   • הצג בקשה לצדדים מקוריים

   • הצג בקשה לדפים נוספים

   • דרוש תצוגה מקדימה

   הערה:

   אם האפשרות Start instantly upon selection (התחל מייד לאחר הבחירה) נבחרת, יש להזין את תיקיית היעד בשלב הבא.

 4. לחץ על הבא.

תיבת דו-שיח שנייה: הגדרות תיקייה

השתמש בתיבת הדו-שיח Folder Settings (הגדרות תיקייה) כדי להגדיר את סוגי התיקיות שאליהן המדפסת שולחת מסמכים סרוקים ואת הרשאות התיקיות.

יש שני סוגי תיקיות יעד שניתן לבחור מביניהם:

 • תיקיות משותפות או תיקיות FTP

 • תיקיות משותפות אישיות

יש שני סוגי הרשאות לתיקיות שניתן לבחור מביניהם:

 • גישה לקריאה וכתיבה

 • גישה לכתיבה בלבד

הגדר את תיקיית היעד עבור מסמכים סרוקים

בחר באחת מהאפשרויות הבאות כדי להגדיר תיקיית יעד.

אפשרות 1: הגדר את תצורת המדפסת לשמירה בתיקייה משותפת אישית או בתיקיית FTP

כדי לשמור מסמכים סרוקים בתיקייה משותפת רגילה או בתיקיית FTP, בצע את הפעולות הבאות.

 1. אם האפשרות Save to shared folders or FTP folders (שמור בתיקיות משותפות או בתיקיות FTP) עדיין לא נבחרה, בחר אותה.

 2. לחץ על Add...‎ (הוסף). תיבת הדו-שיח Add Network Folder Path (הוספת נתיב תיקיית רשת) נפתחת.

 3. בתיבת הדו-שיח Add Network Folder Path, בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

  • אפשרות ראשונה: שמור בתיקיית רשת משותפת רגילה

   דוגמה של השדות Save to a standard shared network folder (שמירה בתיקיית רשת משותפת סטנדרטית)
   1. אם האפשרות Save to a standard shared network folder (שמור בתיקיית רשת משותפת רגילה) עדיין לא נבחרה, בחר אותה.

   2. בשדה UNC Folder Path (נתיב תיקיית UNC), הקלד נתיב תיקייה.

    נתיב התיקייה יכול להיות שם הדומיין המלא (FQDN) או כתובת ה-IP של השרת. ודא שנתיב התיקייה (לדוגמה, ‎\scans‏) מופיע אחרי ה-FQDN או כתובת ה-IP.

    FQDN לדוגמה: ‎\\servername.us.companyname.net\scans

    כתובת IP לדוגמה: ‎\\16.88.20.20\scans

    הערה:

    ה-FQDN יכול להיות אמין יותר מאשר כתובת ה-IP. אם השרת מקבל את כתובת ה-IP שללו דרך DHCP, כתובת ה-IP עשויה להשתנות. עם זאת, החיבור באמצעות כתובת IP עשוי להיות מהיר יותר מכיוון שהמדפסת לא צריכה להשתמש ב-DNS כדי לאתר את שרת היעד.

   3. כדי ליצור באופן אוטומטי תיקיית משנה למסמכים סרוקים בתיקיית היעד, בחר תבנית עבור שם תיקיית המשנה מהרשימה תיקיית משנה מותאמת אישית.

    כדי להגביל את הגישה אל תיקיית המשנה למשתמש שיוצר את עבודת הסריקה, בחר באפשרות הגבל את הגישה לתיקיות המשנה למשתמש.

   4. כדי להציג את נתיב התיקייה המלא עבור מסמכים סרוקים, לחץ על עדכן תצוגה מקדימה.

   5. מתוך הרשימה Authentication Settings (הגדרות אימות), בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

    • השתמש בהרשאות משתמש לצורך התחברות לאחר כניסה באמצעות לוח הבקרה

    • השתמש תמיד באישורי כניסה אלה

    הערה:

    אם האפשרות Always use these credentials (השתמש תמיד באישורי כניסה אלה) נבחרת, יש להזין שם משתמש וסיסמה בשדות המתאימים.

   6. בשדה דומיין Windows, הקלד את דומיין Windows.

    הערה:

    כדי לאתר את דומיין Windows ב-Windows 7, לחץ על התחל, לחץ על לוח הבקרה, לחץ על מערכת.

    כדי לאתר את דומיין Windows ב-Windows 8, לחץ על חיפוש, הזן מערכת בתיבת החיפוש ולאחר מכן לחץ על מערכת.

    הדומיין מופיע תחת שם מחשב, דומיין והגדרות קבוצת עבודה.

    הערה:

    אם מגדירים תיקייה משותפת לגישה על-ידי כולם, יש להזין בשדות המתאימים ערכים עבור שם קבוצת עבודה (ברירת המחדל היא "Workgroup"), שם משתמש וסיסמה. לעומת זאת, אם התיקייה נמצאת בתיקיות של משתמש מסוים והיא אינה ציבורית, יש להשתמש בשם המשתמש ובסיסמה של אותו משתמש.

    הערה:

    ייתכן כי תידרש כתובת IP במקום שם מחשב. נתבים ביתיים רבים לא מטפלים היטב בשמות מחשבים, ואין שרת שמות דומיינים (DNS). במקרה זה, מומלץ להגדיר כתובת IP סטטית במחשב המשותף, כדי לפתור את הבעיה של DHCP שמקצה כתובת IP חדשה. בנתב ביתי טיפוסי, ניתן לעשות זאת על-ידי הגדרת כתובת IP סטטית הנמצאת באותה רשת משנה, אך מחוץ לטווח הכתובות של ה-DHCP.

   7. לחץ על OK.

  • אפשרות שנייה: שמור בשרת FTP.

   דוגמה של השדות Save to an FTP Server (שמירה בשרת FTP)
   הערה:

   אם אתר FTP נמצא מחוץ לחומת האש, יש לציין שרת proxy תחת הגדרות הרשת. הגדרות אלה ממוקמות בלשונית EWS Networking (עבודה ברשת של EWS), תחת האפשרויות Advanced (מתקדם).

   1. בחר באפשרות שמור בשרת FTP.

   2. בשדה FTP Server (שרת FTP), הקלד את שם שרת FTP או את כתובת ה-IP.

   3. בשדה Port (יציאה), הקלד את מספר היציאה.

    הערה:

    ברוב המקרים, אין צורך לשנות את מספר היציאה המוגדר כברירת מחדל.

   4. כדי ליצור באופן אוטומטי תיקיית משנה למסמכים סרוקים בתיקיית היעד, בחר תבנית עבור שם תיקיית המשנה מהרשימה תיקיית משנה מותאמת אישית.

   5. כדי להציג את נתיב התיקייה המלא עבור מסמכים סרוקים, לחץ על עדכן תצוגה מקדימה.

   6. מתוך הרשימה FTP Transfer Mode (מצב העברה ל-FTP), בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

    • סביל

    • פעיל

   7. בשדה Username (שם משתמש), הקלד את שם המשתמש.

   8. בשדה Password (סיסמה), הקלד את הסיסמה.

   9. לחץ על בדוק גישה כדי לוודא שניתן לגשת אל היעד.

   10. לחץ על OK.

אפשרות 2: הגדר את תצורת המדפסת לשמירה בתיקייה משותפת אישית

כדי לשמור מסמכים סרוקים בתיקייה משותפת אישית, בצע את הפעולות הבאות.

הערה:

אפשרות זו משמשת בסביבות דומיין שבהן המנהל מגדיר תיקייה משותפת עבור כל משתמש. אם הוגדרה התצורה של המאפיין Save to a personal shared folder (שמירה בתיקייה משותפת אישית), המשתמשים יצטרכו להיכנס למערכת בלוח הבקרה של המדפסת באמצעות אישורים של Windows או אימות LDAP.

 1. בחר באפשרות Save to a personal shared folder (שמור בתיקייה משותפת אישית)

 2. בשדה Retrieve the device user’s home folder using this attribute (אחזר את תיקיית הבית של משתמש ההתקן באמצעות תכונה זו), הקלד את תיקיית הבית של המשתמש ב-Microsoft Active Directory.

  הערה:

  ודא שהמשתמש יודע היכן תיקיית הבית שלו ממוקמת ברשת.

 3. כדי להוסיף תיקיית משנה עם שם משתמש בסוף נתיב התיקייה, בחר באפשרות Create subfolder based on user name (צור תיקיית משנה על פי שם משתמש).

  כדי להגביל את הגישה אל תיקיית המשנה למשתמש שיוצר את עבודת הסריקה, בחר באפשרות הגבל את הגישה לתיקיות המשנה למשתמש.

בחר את הרשאות תיקיית היעד

בחר באחת מהאפשרויות הבאות כדי להגדיר הרשאות לתיקיית יעד.

אפשרות 1: הגדר גישה לקריאה וכתיבה

כדי לשלוח מסמכים סרוקים לתיקייה המוגדרת לגישה של קריאה וכתיבה, בצע את השלבים הבאים.

הערה:

האפשרות Send only to folders with read and write access (שלח רק לתיקיות עם גישת קריאה וכתיבה) תומכת באימות תיקיות ובהתראה על עבודות.

 1. אם האפשרות Send only to folders with read and write access עדיין לא נבחרה, בחר אותה.

 2. כדי לחייב את המדפסת לאמת את הגישה לתיקייה לפני התחלת עבודת סריקה, בחר באפשרות Verify folder access prior to job start (אמת גישה לתיקייה לפני תחילת העבודה).

  הערה:

  עבודות סריקה יוכלו להתבצע מהר יותר אם לא תבחר באפשרות Verify folder access prior to job start, אך אם התיקייה אינה זמינה, עבודת הסריקה תיכשל.

 3. לחץ על הבא.

אפשרות 2: הגדר את הגישה לכתיבה בלבד

כדי לשלוח מסמכים סרוקים לתיקייה המוגדרת לגישה של כתיבה בלבד, בצע את הפעולות הבאות.

הערה:

האפשרות Allow sending to folders with write access only (אפשר שליחה לתיקיות עם גישת כתיבה בלבד) אינה תומכת באימות תיקיות ובהתראה על עבודות.

הערה:

אם אפשרות זו נבחרת, אין למדפסת אפשרות לשנות את שם הקובץ של הסריקה. הוא שולח את אותו שם הקובץ עבור כל הסריקות.

בחר קידומת או סיומת שם קובץ הקשורה לזמן עבור שם הקובץ של הסריקה, כך שכל סריקה תישמר כקובץ ייחודי שלא יחליף קובץ קודם. שם קובץ זה נקבע לפי המידע בתיבת הדו-שיח File Settings (הגדרות קובץ) ב-Quick Set Wizard (אשף ההגדרה המהירה).

 1. בחר באפשרות Allow sending to folders with write access only.

 2. לחץ על הבא.

תיבת דו-שיח שלישית: הגדרות דיווח

השתמש בתיבת הדו-שיח Notification Settings (הגדרות התראה) כדי להגדיר מתי יישלחו התראות.

 1. בתיבת הדו-שיח Notification Settings, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אפשרות ראשונה: Do not notify (אל תדווח).

   1. בחר באפשרות Do not notify.

   2. כדי לבקש מהמשתמש לבדוק את הגדרות ההתראה שלו, בחר באפשרות הצג בקשה למשתמש לפני תחילת העבודה ולאחר מכן לחץ על הבא.

  • אפשרות שנייה: Notify when job completes (דווח כאשר העבודה מסתיימת).

   1. בחר באפשרות Notify when job completes.

   2. בחר את השיטה להעברת ההתראה מתוך הרשימה השיטה המשמשת להעברת התראות.

    אם שיטת ההתראה שנבחרה היא Email (דוא"ל), הקלד את כתובת הדוא"ל בשדה Notification Email Address (כתובת דואר אלקטרוני להתראה).

   3. כדי לכלול בהתראה תמונה ממוזערת של העמוד הסרוק הראשון, בחר באפשרות כלול תמונה ממוזערת.

   4. כדי לבקש מהמשתמש לבדוק את הגדרות ההתראה שלו, בחר באפשרות הצג בקשה למשתמש לפני תחילת העבודה ולאחר מכן לחץ על הבא.

  • אפשרות שלישית: Notify only if job fails (דווח רק אם העבודה נכשלה).

   1. בחר באפשרות Notify only if job fails.

   2. בחר את השיטה להעברת ההתראה מתוך הרשימה השיטה המשמשת להעברת התראות.

    אם שיטת ההתראה שנבחרה היא Email (דוא"ל), הקלד את כתובת הדוא"ל בשדה Notification Email Address (כתובת דואר אלקטרוני להתראה).

   3. כדי לכלול בהתראה תמונה ממוזערת של העמוד הסרוק הראשון, בחר באפשרות כלול תמונה ממוזערת.

   4. כדי לבקש מהמשתמש לבדוק את הגדרות ההתראה שלו, בחר באפשרות הצג בקשה למשתמש לפני תחילת העבודה ולאחר מכן לחץ על הבא.

תיבת דו-שיח רביעית: הגדרות סריקה

השלם את הגדרות הסריקה באופן הבא.

בתיבת הדו-שיח Scan Settings, הגדר את העדפות ברירת המחדל לסריקה עבור ההגדרה המהירה ולאחר מכן לחץ על Next (הבא).

הגדרות סריקה

מאפיין

תיאור

גודל מסמך המקור

בחר את גודל הדף של מסמך המקור.

צדדי מסמך המקור

ציין אם מסמך המקור הוא חד-צדדי או דו-צדדי.

מיטוב טקסט/תמונה

בחר כדי למטב את הפלט עבור סוג תוכן מסוים.

Content Orientation (כיוון תוכן)

בחר את מיקום התוכן של מסמך המקור בדף: Portrait (לאורך) או Landscape (לרוחב).

ניקוי רקע

בחר ערך כדי להסיר תמונות עמומות מהרקע או כדי להסיר צבע רקע בהיר.

כהות

בחר ערך כדי לכוונן את הכהות של הקובץ.

ניגודיות

בחר ערך כדי לכוונן את הניגודיות של הקובץ.

חדות

בחר ערך כדי לכוונן את החדות של הקובץ.

תצוגה מקדימה של תמונה

בחר אם להגדיר תצוגה מקדימה של העבודה כחיונית או כאופציונלית, או להשבית את התצוגה המקדימה.

אפשרויות חיתוך

בחר אם לאפשר חיתוך של עבודה, ואת סוג אפשרות החיתוך.

מחיקת קצוות

בחר בהגדרה זו כדי לציין את רוחב השוליים בקצוות שיש למחוק, באינצ'ים או במילימטרים, עבור הצד הקדמי והצד האחורי של העבודה.

תיבת דו-שיח חמישית: הגדרות קובץ

השלם את הגדרות הקובץ באופן הבא.

בתיבת הדו-שיח File Settings, קבע את הגדרות ברירת המחדל לקבצים עבור ההגדרה המהירה ולאחר מכן לחץ על Next (הבא).

הגדרות קובץ

מאפיין

תיאור

קידומת שם קובץ

הגדר את קידומת ברירת המחדל של שם הקובץ שתשמש עבור קבצים הנשמרים בתיקיית רשת.

File Name (שם קובץ)

שם ברירת המחדל של הקובץ שיישמר.

בחר בתיבת הסימון User editable (ניתן לעריכה על-ידי המשתמש) כדי לאפשר עריכה של הגדרה זו בלוח הבקרה של המדפסת.

סיומת שם קובץ

הגדר את סיומת ברירת המחדל של שם הקובץ שתשמש עבור קבצים הנשמרים בתיקיית רשת.

תצוגה מקדימה של שם קובץ

הזן שם קובץ ולאחר מכן לחץ על הלחצן עדכן תצוגה מקדימה.

תבנית מספור קובץ

בחר תבנית שם קובץ למקרים שבהם העבודה מחולקת למספר קבצים.

Add numbering when job has just one file (ex. _1–1) (הוספת מספור כאשר העבודה כוללת קובץ אחד בלבד (לדוגמה, _1–1)

בחר בהגדרה זו כדי להוסיף מספור לשם קובץ כאשר העבודה כוללת קובץ אחד בלבד במקום כמה קבצים.

File Type‏ (סוג קובץ)

בחר את תבנית הקובץ עבור הקובץ השמור.

בחר בתיבת הסימון User editable (ניתן לעריכה על-ידי המשתמש) כדי לאפשר עריכה של הגדרה זו בלוח הבקרה של המדפסת.

High Compression (smaller file)‎ (דחיסה גבוהה (קובץ קטן יותר))

בחר בהגדרה זו כדי לדחוס את הקובץ הסרוק, ולהקטין את גודל הקובץ. עם זאת, תהליך הסריקה של קובץ בדחיסה גבוהה עשוי להימשך זמן רב יותר מזה של קובץ בדחיסה רגילה.

הצפנת PDF

אם סוג הקובץ הוא PDF, אפשרות זו מצפינה את פלט קובץ ה-PDF. יש לציין סיסמה כחלק מההצפנה. יש להשתמש באותה סיסמה כדי לפתוח את הקובץ. המשתמש יתבקש להזין סיסמה לפני סריקת העבודה אם לא הוגדרה סיסמה לפני התחלת הסריקה.

רזולוציה

הגדר את הרזולוציה של הקובץ. בתמונות בעלות רזולוציה גבוהה יותר יש יותר נקודות לאינץ' (dpi‏), ולכן הן מציגות יותר פרטים. בתמונות בעלות רזולוציה נמוכה יותר יש פחות נקודות לאינץ' (dpi‏) והן מציגות פחות פרטים, אך גודל הקובץ קטן יותר.

איכות וגודל קובץ

בחר את איכות הקובץ. תמונות באיכות גבוהה יותר מחייבות גודל קובץ גדול יותר לעומת תמונות באיכות נמוכה, ושליחתן נמשכת זמן רב יותר.

צבע/שחור

ציין אם העותקים יודפסו בצבע, בשחור ואפור, או בשחור בלבד.

Suppress blank pages (העלם דפים ריקים)

אם האפשרות Suppress blank pages (העלם דפים ריקים) מופעלת, המערכת תתעלם מדפים ריקים.

פורמט קובץ של מטה-נתונים

השתמש ברשימה הנפתחת כדי לבחור את פורמט הקובץ עבור פרטי מטה-נתונים.

Create Multiple Files (צור קבצים מרובים

בחר בהגדרה זו כדי לסרוק דפים לקבצים נפרדים בהתבסס על מספר הדפים המרבי האפשרי בכל קובץ, כפי שנקבע מראש.

תיבת דו-שיח שישית: סיכום

בתיבת הדו-שיח Summary (סיכום) סקור את תיבת הדו-שיח Summary (סיכום)ולאחר מכן לחץ על Finish (סיום)

שלב 3: השלם את קביעת התצורה

בצע את השלבים הבאים כדי להשלים את הגדרת הסריקה לתיקיית רשת.

 1. בחלונית הניווט השמאלית, לחץ על Scan to Network Folder (סרוק לתיקיית רשת).

 2. בדף Scan to Network Folder (סריקה לתיקיית רשת) סקור את ההגדרות שנבחרו ולאחר מכן לחץ על Apply (החל) כדי להשלים את ההגדרה.hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏