תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Enterprise, ‏HP PageWide Enterprise – התאמה אישית של עבודות מדפסת קיצורים באמצעות הגדרות מהירות

Quick Sets (הגדרות מהירות) הן עבודות קיצור דרך הזמינות ממסך הבית או כחלק מהמאפיין Quick Sets (הגדרות מהירות) בלוח הבקרה של המדפסת, והן לא משפיעות על ערכי ברירת המחדל המוגדרים ליישום הבסיס.

הקדמה

כדי להשתמש בהגדרה מהירה בלוח הבקרה של המדפסת, הפעל את האפליקציה הבסיסית. צור הגדרות מהירות עבור יישומי הבסיס הבאים כדי לשפר את רמת הדיוק של העבודה ואת הזמן הדרוש להשלמת עבודה:

 • E-mail (דוא"ל) - השתמש ב'הגדרות מהירות' של דוא"ל לקביעה ושמירה של הגדרות נפוצות לשליחת עבודות מהמדפסת באמצעות הדוא"ל, כקבצים מצורפים.

 • Fax (פקס) - השתמש ב'הגדרות מהירות' של פקס לקביעה ושמירה של הגדרות נפוצות לעבודות פקס.

 • Save to Network Folder (שמור בתיקיית רשת) - השתמש ב'הגדרות מהירות' לשמירה בתיקיית רשת כדי לקבוע ולשמור הגדרות נפוצות לשמירת עבודות בתיקיית רשת.

 • Save to USB (שמור ב-USB) - השתמש ב'הגדרות מהירות' לשמירה ב-USB כדי לקבוע ולשמור הגדרות נפוצו לשמירת עבודות בהתקן USB.

 • Copy (צילום) (מדפסות MFP בלבד) - השתמש ב'הגדרות מהירות' של העתקה כדי לקבוע ולשמור הגדרות נפוצות לעבודות צילום.

 • Scan to SharePoint®‎ (סריקה ל-SharePoint) - השתמש ב'הגדרות מהירות' לשמירה ב-SharePoint כדי לקבוע ולשמור הגדרות נפוצו לשמירת עבודות בהתקן USB.

בחר מתוך אפשרויות העבודה השונות, כמו הפעלת עבודה מיד עם בחירת הגדרה מהירה או דרישה להצגת תצוגה מקדימה של תמונה לפני התחלת עבודה.

הוספה וניהול של 'הגדרות מהירות'

למד כיצד להוסיף ולנהל הגדרות מהירות.

הוספת 'הגדרה מהירה'

בצע את הפעולות הבאות כדי להוסיף 'הגדרה מהירה' חדשה.

 1. באמצעות כרטיסיות הניווט העליונות, לחץ על General (כללי).

 2. בחלונית הניווט השמאלית, לחץ על Quick Sets Setup (הגדרת הגדרות מהירות).

 3. לחץ על הלחצן Add (הוסף) כדי להפעיל את Quick Set Wizard (אשף ההגדרות המהירות).

  הערה:

  לחץ על Cancel (ביטול) באחד מדפי Quick Set Wizard (אשף ההגדרות המהירות) כדי לבטל את השינויים הנוכחיים, לצאת מ-Quick Set Wizard ולחזור אל דף Quick Sets Setup (הגדרת 'הגדרות מהירות').

 4. בחר Quick Set Type (סוג הגדרה מהירה), ולאחר מכן לחץ על הלחצן Next (הבא). סוגי ההגדרות המהירות הבאים זמינים לבחירה, בהתאם למדפסת שברשותך:

  הערה:

  יש לקבוע Quick Set Type (סוג הגדרה מהירה) רק בעת יצירת הגדרה מהירה באמצעות הכרטיסייה General (כללי) בשרת האינטרנט המשובץ.

  • דואר אלקטרוני

  • פקס

  • שמור בתיקיית רשת

  • שמור ב-USB

  • העתק (התקני MFP בלבד)

  • סריקה אל SharePoint®‎

 5. הזן כותרת להגדרה המהירה בשדה Quick Set Title (כותרת ההגדרה המהירה) (חובה).

 6. ברשימה הנפתחת Button Location (מיקום לחצן), בחר את המיקום שבו תופיע ההגדרה המהירה במדפסת. הגדרה זו תקבע אם ההגדרה המהירה תוצג במסך הראשי (Home) או באזור Quick Sets (הגדרות מהירות) בלוח הבקרה של המדפסת.

 7. הזן את תיאור ההגדרה המהירה בשדה Quick Set Description (תיאור הגדרה מהירה) (חובה).

 8. בחר ב-Quick Set Start Option (אפשרות התחלה של הגדרה מהירה) כדי לקבוע מה יקרה לאחר בחירה בהגדרה מהירה בלוח הבקרה של המדפסת, ולאחר מכן לחץ על הלחצן Next (הבא).

 9. בחר הגדרות והשלם את המשימות באשף. לחץ על הלחצן Next (הבא) כדי להמשיך לדף הבא של אפשרויות זמינות עד שתגיע לדף Summary (סיכום).

  הערה:

  ההגדרות הזמינות באשף ההגדרות המהירות תלויות סוג ההגדרה המהירה שאתה מוסיף. עיין בטבלאות שב-הגדרות מהירות – הגדרות ואפשרויות כדי לראות את ההגדרות והאפשרויות הזמינות עבור כל סוג של הגדרה מהירה.

 10. סקור את סיכום ההגדרות, ולאחר מכן לחץ על הלחצן Finish (סיום) כדי לשמור את ההגדרה המהירה, או לחץ על הלחצן Previous (הקודם) כדי לערוך את ההגדרות.

עריכת 'הגדרה מהירה'

בצע את הפעולות הבאות כדי לערוך הגדרות ב'הגדרה מהירה' קיימת.

 1. באמצעות כרטיסיות הניווט העליונות, לחץ על General (כללי).

 2. בחלונית הניווט השמאלית, לחץ על Quick Sets Setup (הגדרת הגדרות מהירות).

 3. באזור Quick Sets (הגדרות מהירות), לחץ על תיבת הסימון שליד ההגדרה המהירה הרצויה ולאחר מכן לחץ על Edit (ערוך). Quick Set Wizard ('אשף ההגדרות המהירות' נפתח).

  הערה:

  לחץ על Cancel (ביטול) באחד מדפי Quick Set Wizard (אשף ההגדרות המהירות) כדי לבטל את השינויים הנוכחיים, לצאת מ-Quick Set Wizard ולחזור אל דף Quick Sets Setup (הגדרת 'הגדרות מהירות').

 4. שנה את ההגדרות הבאות על פי הצורך ולחץ על Next (הבא):

  • Quick Set Title (כותרת הגדרה מהירה)

  • Button Location (מיקום לחצן)

  • מיקום לוח הבקרה

  • Quick Set Description‏ (תיאור הגדרה מהירה)

  • Quick Set Start Option‏ (אפשרות התחלה של הגדרה מהירה)

 5. בחר הגדרות והשלם את המשימות באשף. לחץ על הלחצן Next (הבא) כדי להמשיך לדף הבא של אפשרויות זמינות עד שתגיע לדף Summary (סיכום).

  הערה:

  ההגדרות הזמינות באשף ההגדרות המהירות תלויות סוג ההגדרה המהירה שאתה עורך. עיין בטבלאות שב-הגדרות מהירות – הגדרות ואפשרויות כדי לראות את ההגדרות והאפשרויות הזמינות עבור כל סוג של הגדרה מהירה.

 6. עבור על הדף Summary (סיכום) ולחץ על Finish (סיום) כדי לשמור את השינויים שבוצעו בהגדרה המהירה.

להלן דוגמה של הסמל ‎Scan to USB Drive (סריקה לכונן USB), שמופיע לאחר שנוצרה הגדרה מהירה.

דוגמה של סמל של 'סריקה לכונן USB'

Copy a Quick Set (העתקת הגדרה מהירה)

בצע את הפעולות הבאות כדי להעתיק 'הגדרה מהירה'.

 1. באמצעות כרטיסיות הניווט העליונות, לחץ על General (כללי).

 2. בחלונית הניווט השמאלית, לחץ על Quick Sets Setup (הגדרת הגדרות מהירות).

 3. באזור Quick Sets (הגדרות מהירות), לחץ על תיבת הסימון שליד ההגדרה המהירה הרצויה ולאחר מכן לחץ על Copy (העתק). Quick Set Wizard ('אשף ההגדרות המהירות' נפתח).

  הערה:

  לחץ על Cancel (ביטול) באחד מדפי Quick Set Wizard (אשף ההגדרות המהירות) כדי לבטל את השינויים הנוכחיים, לצאת מ-Quick Set Wizard ולחזור אל דף Quick Sets Setup (הגדרת 'הגדרות מהירות').

 4. שנה את ההגדרות הבאות על פי הצורך ולחץ על Next (הבא):

  • Quick Set Title (כותרת הגדרה מהירה)

  • Button Location (מיקום לחצן)

  • מיקום לוח הבקרה

  • Quick Set Description‏ (תיאור הגדרה מהירה)

  • Quick Set Start Option‏ (אפשרות התחלה של הגדרה מהירה)

 5. בחר הגדרות והשלם את המשימות באשף. לחץ על הלחצן Next (הבא) כדי להמשיך לדף הבא של אפשרויות זמינות עד שתגיע לדף Summary (סיכום).

  הערה:

  ההגדרות הזמינות באשף ההגדרות המהירות תלויות סוג ההגדרה המהירה שאתה מעתיק. עיין בטבלאות שב-הגדרות מהירות – הגדרות ואפשרויות כדי לראות את ההגדרות והאפשרויות הזמינות עבור כל סוג של הגדרה מהירה.

 6. עבור על הדף Summary (סיכום) ולחץ על Finish (סיום) כדי לשמור את ההגדרה המהירה.

Remove a Quick Set (הסרת הגדרה מהירה)

בצע את הפעולות הבאות כדי להסיר 'הגדרה מהירה'.

 1. באמצעות כרטיסיות הניווט העליונות, לחץ על General (כללי).

 2. בחלונית הניווט השמאלית, לחץ על Quick Sets Setup (הגדרת הגדרות מהירות).

 3. באזור Quick Sets (הגדרות מהירות), לחץ על תיבת הסימון שליד ההגדרה המהירה הרצויה ולאחר מכן לחץ על Remove... (הסר).

 4. כאשר ייפתח הפריט Confirmation Page (דף אישור), לחץ על Remove (הסר) כדי לסיים את הסרת ההגדרה המהירה.

הגדרות מהירות – הגדרות ואפשרויות

הטבלאות הבאות מכילות את ההגדרות והאפשרויות הזמינות ב'אשף ההגדרות המהירות' בעת הוספה, עריכה או העתקה של הגדרה מהירה.

בקרת השדות Address (כתובת) ו-Message (הודעה) – הגדרות מהירות של דוא"ל

אפשרות

תיאור

Address Field Restrictions (מגבלות שדה הכתובת)

היעזר ברשימה הנפתחת Address Field Restrictions (מגבלות שדה הכתובת) כדי לציין אם המשתמשים יוכלו להקליד כתובת דוא"ל או לבחור כתובת דוא"ל מתוך פנקס כתובות.

From: (מאת:)

השתמש ברשימה הנפתחת From: (מאת:) כדי להגדיר את כתובת הדוא"ל שתוצג בשדה From: (מאת:) בהודעת הדוא"ל.

אם בחרת באפשרות Default From: (ברירת מחדל עבור 'מאת':), תוצג כתובת הדוא"ל המופיעה בשדה Default From: (ברירת מחדל עבור 'מאת':).

אם תבחר באפשרות User's address (sign-in required) (כתובת המשתמש, (נדרשת כניסה)), המשתמש יידרש להיכנס למדפסת באמצעות כתובת הדוא"ל שלו בעת שימוש בהגדרה המהירה.

ניתן להגדיר את השדה הזה כשדה לעריכה על ידי המשתמש.

Default From (ברירת מחדל עבור 'מאת'):

השדה Default From: (ברירת מחדל עבור 'מאת':) משמש להגדרת כתובת הדוא"ל בעת בחירת האפשרות Default From: (ברירת מחדל עבור 'מאת':) ברשימה הנפתחת From: (מאת:).

Default Display Name‏ (ברירת מחדל עבור שם תצוגה)

היעזר בשדה הזה כדי לקבוע את השם שיוצג בלוח הבקרה של המדפסת. אם השדה לא הוגדר, הערך של Default From: (ברירת מחדל עבור 'מאת') יוצג בלוח הבקרה של המדפסת.

זהו שדה אופציונלי.

To:‎ (‏אל:)

CC:‎ (עותק‎

BCC:‎ (עותק מוסתר:)

היעזר ברשימות הנפתחות כדי להגדיר את הערכים עבור נמעני הדוא"ל, נמעני העותקים (CC) ונמעני העותקים המוסתרים (BCC).

האפשרויות עבור כל אחד מהשדות הללו:

 • כתובת המשתמש (נדרשת כניסה)

 • ריק

 • Specify address (ציון כתובת)

ניתן להגדיר שדות האלה כשדות לעריכה על ידי המשתמש.

נושא:

יש להשתמש בשדה הזה כדי לקבוע את הערך שיוצג בשורת הנושא של הודעת הדוא"ל.

ניתן להגדיר את השדה הזה כשדה לעריכה על ידי המשתמש.

Message: (הודעה:)

יש להשתמש בשדה הזה כדי לקבוע את הערך עבור גוף הודעת הדוא"ל.

ניתן להגדיר את השדה הזה כשדה לעריכה על ידי המשתמש.

חתימה והצפנה – הגדרות מהירות של דוא"ל

אפשרות

תיאור

Signing (חתימה)

בעזרת הרשימה הנפתחת Signing (חתימה), ניתן לציין אם הודעת הדוא"ל שתישלח באמצעות ההגדרה המהירה תישא חתימה דיגיטלית.

ניתן להגדיר את השדה הזה כשדה לעריכה על ידי המשתמש.

Hashing Algorithm (אלגוריתם ערבול)

בעזרת הרשימה הנפתחת Hashing Algorithm (אלגוריתם ערבול), הגדר את סוג אלגוריתם הערבול שישמש לשליחת הודעות דוא"ל חתומות. לרשותך האלגוריתמים הבאים לערבול:

 • SHA-1

 • SHA-256 (מומלץ)

 • SHA-384

 • SHA-512

Encryption (הצפנה)

בעזרת הרשימה הנפתחת Encryption (הצפנה), ניתן לציין אם הודעת הדוא"ל שתישלח באמצעות ההגדרה המהירה תוצפן.

ניתן להגדיר את השדה הזה כשדה לעריכה על ידי המשתמש.

Encryption Algorithm (אלגוריתם הצפנה)

בעזרת הרשימה הנפתחת Encryption Algorithm (אלגוריתם הצפנה), ניתן להגדיר את אלגוריתם ההצפנה שישמש להודעות דוא"ל מוצפנות שיישלחו באמצעות ההגדרה המהירה.

Attribute for Recipient Public Key (תכונה עבור המפתח הציבורי של הנמען)

השדה Attribute for Recipient Public Key (תכונת המפתח הציבורי של הנמען) משמש להגדרת התכונה המשמשת לאחזור המפתח הציבורי של נמען הדוא"ל מ-LDAP עבור הודעות דוא"ל חתומות או מוצפנות.

הגדרות סריקה – דוא"ל, פקס, שמירה בתיקיית רשת ושמירה ב'הגדרות מהירות' ב-USB

אפשרות

תיאור

סוג קובץ ברירת המחדל

יש לבחור בסוג קובץ ברירת המחדל עבור המסמך הסרוק:

 • PDF

 • JPEG

 • TIFF

 • MTIFF

 • XPS

 • PDF/A

 • Text (OCR)

 • Unicode Text (OCR)

 • RTF (OCR)‎

 • Searchable PDF (OCR)

 • Searchable PDF/A (OCR)

 • HTML (OCR)‎

 • CSV (OCR)‎

Default Color Preferences (העדפות צבע המהוות ברירת מחדל)

בחר בהגדרת הצבע המהווה ברירת מחדל עבור המסמך הסרוק:

 • צבע

 • Black (שחור)

 • Black/Gray (שחור/אפור)

 • Automatically detect‏ (זיהוי אוטומטי)

איכות הפלט שהוגדרה כברירת מחדל

בחר באיכות הפלט המהווה ברירת המחדל עבור המסמך הסרוק:

 • Low (small file)‎ (נמוך (קובץ קטן))

 • Medium (בינונית)

 • High (large file)‎ (גבוה (קובץ גדול))

רזולוציית ברירת המחדל

בחר ברזולוציית הסריקה המהווה ברירת המחדל עבור המסמך הסרוק:

 • ‎75 dpi

 • ‎150 dpi

 • ‎200 dpi

 • ‎300 dpi

 • ‎400 dpi

 • ‎600 dpi

הגדרות קובץ - דוא"ל, פקס, שמירה בתיקיית רשת ושמירה ב'הגדרות מהירות ב-USB

מאפיין

תיאור

קידומת שם קובץ

הגדר את קידומת ברירת המחדל של שם הקובץ שתשמש עבור קבצים הנשמרים בתיקיית רשת.

שם קובץ המהווה ברירת מחדל

שם ברירת המחדל של הקובץ שיישמר.

בחר בתיבת הסימון User editable (ניתן לעריכה על-ידי המשתמש) כדי לאפשר עריכה של הגדרה זו בלוח הבקרה של המוצר.

סיומת שם קובץ

הגדר את סיומת ברירת המחדל של שם הקובץ שתשמש עבור קבצים הנשמרים בתיקיית רשת.

ברירת מחלד לסיומת שם קובץ כפול [שם קובץ]_YYYYMMDDT

תבנית מספר קובץ

בחר תבנית שם קובץ למקרים שבהם העבודה מחולקת למספר קבצים.

סוג קובץ ברירת המחדל

בחר את תבנית הקובץ עבור הקובץ השמור.

בחר בתיבת הסימון User editable (ניתן לעריכה על-ידי המשתמש) כדי לאפשר עריכה של הגדרה זו בלוח הבקרה של המוצר.

תצוגה מקדימה של שם קובץ

הזן שם קובץ ולאחר מכן לחץ על הלחצן עדכן תצוגה מקדימה.

העדפת צבע המהווה ברירת מחדל

בחר אם הקובץ יהיה בשחור-לבן או בצבע.

איכות הפלט שהוגדרה כברירת מחדל

בחר את איכות הקובץ. תמונות באיכות גבוהה יותר מחייבות גודל קובץ גדול יותר לעומת תמונות באיכות נמוכה, ושליחתן נמשכת זמן רב יותר.

רזולוציית ברירת המחדל

הגדר את הרזולוציה של הקובץ. בתמונות בעלות רזולוציה גבוהה יותר יש יותר נקודות לאינץ' (dpi‏) ולכן הן מציגות יותר פרטים. בתמונות בעלות רזולוציה נמוכה יותר יש פחות נקודות לאינץ' (dpi‏) והן מציגות פחות פרטים, אך גודל הקובץ קטן יותר.

דחיסה

ציין אם הקובץ משתמש בדחיסה רגילה או גבוהה בעת שמירת מסמך סרוק כקובץ PDF או XPS. אם הדחיסה מוגדרת כגבוהה, הקובץ הסרוק יהיה קטן יותר, אך תהליך הסריקה עשוי להימשך זמן רב יותר מדחיסה רגילה.

דחיסת TIFF בשחור

בחר את האלגוריתם של דחיסת TIFF בשחור שישמש לדחיסת קובץ ה-TIFF שייווצר.

צבע/דחיסת TIFF בגוני אפור

בחר את האלגוריתם של דחיסת TIFF בצבע/בגוני אפור שישמש לדחיסת קובץ ה-TIFF שייווצר.

הצפנת PDF

אם סוג הקובץ הוא PDF, אפשרות זו מצפינה את פלט קובץ ה-PDF. יש לציין סיסמה כחלק מההצפנה. יש להשתמש באותה סיסמה כדי לפתוח את הקובץ. המשתמש יתבקש להזין סיסמה לפני סריקת העבודה אם לא הוגדרה סיסמה לפני הלחיצה על 'התחל'.

Disable OCR file types (השבת קבצים מסוג OCR)

בחר בהגדרה זו כדי למנוע זמינות של קובצי OCR בלוח הבקרה של המוצר.

Enable Blank Page Suppression (הפעלת ביטול דפים ריקים)

אם האפשרות Enable Blank Page Suppression (הפעלת ביטול דפים ריקים) מופעלת, המוצר יתעלם מדפים ריקים.

הגדרות צילום – צילום 'הגדרות מהירות'

אפשרות

תיאור

עותקים

קבע את מספר העותקים שיהיה ברירת המחדל.

צדדים

בחר אחת מאפשרויות Copy Sides (הצדדים לצילום):

 • ‎1-sided original, 1-sided output‏ (מסמך מקור דו-צדדי, פלט דו-צדדי)

 • ‎2-sided original, 2-sided output‏ (מסמך מקור דו-צדדי, פלט דו-צדדי)

 • ‎1-sided original, 2-sided output‏ (מסמך מקור דו-צדדי, פלט דו-צדדי)

 • ‎2-sided original, 1-sided output‏ (מסמך מקור דו-צדדי, פלט דו-צדדי)

צבע/שחור

ציין אם העותקים יודפסו בצבע או בשחור בלבד:

 • Auto Detect (זיהוי אוטומטי): להדפסת מסמכים צבעוניים בצבע (במדפסות התומכות בהדפסות צבע) ומסמכי שחור-לבן בשחור-לבן. במצב של מסמכים מעורבים, המדפסת תקבע אם להדפיס בצבע או בשחור-לבן.

 • Color (צבע): להדפסת מסמכים בצבע (במדפסות התומכות בצילום מסמכים בצבע).

 • Black (שחור): להדפסת מסמכים בשחור-לבן.

Collate (איסוף)

במדפסות התומכות בגימור עבודות הדפסה, האיסוף של כל סדרת דפים מצולמים יהיה בסדר זהה למסמך המקור.

הערה:

אם מותקן המדפסת מהדק, בחר אפשרות הידוק. כדי לא להדק את העותקים, בחר באפשרות None (ללא).

בחר אפשרות Collate (איסוף).

 • Collate on (Sets in page order): (איסוף פעיל [סדרות לפי סדר הדפים]): בהכנה של שני עותקים ומעלה, בחר באפשרות איסוף כדי לקבץ את הדפים בסדר הנכון בכל סדרה של עותקים.

 • Collate off (Pages grouped) (איסוף לא פעיל [דפים מקובצים]): בחר הקבצה של כל הדפים הזהים יחד. לדוגמה, בהכנה של חמישה עותקים ממסמך בן שני דפים, כל חמשת הדפים הראשונים יקובצו יחדיו וכל חמשת הדפים השניים יקובצו יחדיו.

Reduce/Enlarge (הקטן/הגדל)

השתמש במאפיין Reduce/Enlarge (הקטן/הגדל) כדי להגדיל או להקטין את המסמך.

בחר אחד מהאחוזים שהוגדרו מראש או הקש על השדה Scaling (התאמת קנה מידה) והזן את הערך הרצוי – 25 עד 400 אחוזים עבור הסורק השטוח ו-25 עד 200 אחוזים עבור מזין המסמכים. כמו כן, באפשרותך לבחור באפשרויות אלה:

 • Auto (אוט'): המדפסת תשנה את גודל התמונה באופן אוטומטי כדי שתתאים לגודל הנייר שבמגש.

 • Auto Include Margins (הכללת שוליים אוטומטית): המדפסת תקטין במקצת את התמונה כדי שכל התמונה הסרוקה תתאים לאזור שניתן להדפסה בעמוד.

  הערה:

  להקטנת התמונה, בחר באחוז שינוי גודל שקטן מ-‏100‏. להגדלת התמונה, בחר באחוז שינוי גודל שגדול מ-‏100‏.

Paper Selection (בחירת נייר)

בחר את המגש שיספק גיליונות נייר בעת הדפסה או צילום:

 • Manually feed (הזנה ידנית): באפשרות Paper Selection (בחירת נייר) יוצב באופן אוטומטי הערך Tray 1: Any Type, Any Size (מגש 1: כל סוג, כל גודל)

 • Automatically Detect (זיהוי אוטומטי): להתאמה אוטומטית של גודל הנייר של מסמך המקור לגודל נייר באחד מהמגשים.

 • Tray 1 (מגש 1): Any Type, Any Size (מגש 1: כל סוג, כל גודל)

 • Tray 2 (מגש 1): Plain, Letter (8.5x11) (מגש 2: רגיל, Letter)

התאמת תמונה

היעזר בהגדרות כדי לשפר את האיכות הכוללת של העותק המצולם. לדוגמה, התאם רמת Darkness (כהות) ו-Sharpness, (חדות) והשתמש בהגדרה Background Cleanup (ניקוי רקע) כדי לסלק צלליות עמומות מהרקע או להסיר צבע רקע בהיר.

 • Darkness (כהות): הגדל או הקטן את כמות הלבן והשחור שיש בצבעים.

 • Contrast (ניגודיות): כוונן כדי להגדיל או להקטין את ההבדל בין הצבע הכהה ביותר לבין הצבע הבהיר ביותר בדף

 • Background Cleanup (ניקוי רקע): כוונן אם אתה מתקשה לצלם תמונה עמומה

 • Sharpness (חדות): כוונן כדי לחדד או לרכך את התמונה. לדוגמה, אם תגדיל את רמת החדות, הטקסט ייראה בהיר יותר, אולם אם תקטין אותה, התמונות עשויות להיראות חלקות יותר.

Content Orientation (כיוון תוכן)

כדי להבטיח פעולה תקינה של מאפיינים שונים, ציין את האופן שבו מוצב תוכן מסמך המקור על הדף.

להכנת עותקים דו-צדדיים, בחר באפשרות 'תבנית דו-צדדית'.

Orientation (כיוון הדפסה):

 • Portrait (לאורך): הקצה הקצר של הדף יהיה למעלה.

 • Landscape (לרוחב): הקצה הארוך של הדף יהיה למעלה.

תבנית דו-צדדית:

 • Book-style (סגנון ספר): הצד האחורי של המקור מודפס כלפי מעלה וכך יודפס גם הצד האחורי בעותק. השתמש באפשרות זאת למקור ועותקים עם כריכה בצד שמאל.

 • Flip-style (סגנון דפדוף): הצד האחורי של המקור מודפס כלפי מטה וכך יודפס גם הצד האחורי בעותק. השתמש באפשרות זאת למקור ועותקים עם כריכה בצד העליון.

 • Book-style original (מקור בסגנון ספר); Flip-style copy (עותק בסגנון דפדוף): הצד האחורי של המקור מודפס כלפי מעלה אולם הצד האחורי בעותק מודפס כלפי מטה. השתמש באפשרות זאת כאשר המקור כרוך לאורך הקצה השמאלי, אך העותקים מיועדים לכריכה לאורך הקצה העליון.

 • Flip-style original (מקור בסגנון דפדוף); Book-style copy (עותק בסגנון ספר): הצד האחורי של המקור מודפס כלפי מטה אולם הצד האחורי בעותק מודפס כלפי מעלה. השתמש באפשרות זאת כאשר המקור כרוך בצד העליון, כאשר העותקים מיועדים לכריכה בצד השמאלי.

Optimize Text/Picture (מיטוב טקסט/תמונה)

בחר אפשרות לטיפול בפלט מודפס של תוכן מסוג מסוים:

 • Manually adjust (התאמה ידנית): להתאמה מיטבית של ההגדרה לכל מסמך

 • Text (טקסט): מיועד למסמכים המכילים בעיקר טקסט.

 • Printed Picture (תמונה מודפסת): הגדרה המתאימה לתרשימי קווים ותמונות של דברי דפוס, כמו גזרי עיתונים או דפים מתוך ספרים

  הערה:

  אם מופיעים בעותק פסים בבהירות משתנה, נסה לבחור באפשרות Printed picture (תמונה מודפסת) כדי לשפר את האיכות.

 • Photograph (צילום): הגדרה המתאימה לתדפיסי תצלומים

בחר ערך Optimize For (מטב עבור) להגדרת ההתאמה הידנית.

Pages per Sheet (עמודים לגיליון)

בחר כמה עמודים יודפסו על גיליון אחד ואת סדר העמודים בגיליון: כדי להעתיק עמוד אחד, שני עמודים או ארבעה עמודים בגיליון אחד ובחר אם להוסיף גבולות עמוד.

Pages per Sheet (עמודים לגיליון)

 • One (1)‎ (אחד (1))

 • Two (2)‎ (שניים (2))

 • Four (4)‎ (ארבעה (4))

Page Order (סדר העמודים)

 • Right, then down (ימינה ולאחר מכן כלפי מטה): להדפסת העמודים בשורות

 • Down, then right (למטה ולאחר מכן ימינה): להדפסת העמודים בטורים

לחץ על תיבת הסימון Add page borders (הוסף שולי עמודים) כדי להוסיף שוליים סביב העמודים.

Original Size (גודל מסמך המקור)

ציין את גודל מסמך המקור:

 • Automatically detect‏ (זיהוי אוטומטי)

 • Letter ‏(8.5x11)

 • Mixed Letter/Legal‏ (מעורב גודל Letter‏/Legal‏)

 • Legal ‏(8.5x14)

 • Executive ‏(7.25x10.5)

 • Statement ‏(5.5x8.5)

 • Oficio ‏(8.5x13)

 • A4‏ ‏(210x297 מ"מ)‎

 • A5‏ ‏(148x210 מ"מ)‎

 • B5‏ ‏(182x257 מ"מ)‎

 • 16k‏ ‏(195x270 מ"מ)‎

 • DPostcard JIS‏ ‏(148x200 מ"מ)‎

 • Oficio ‏(216x340 מ"מ)

Booklet (חוברת)

הפעל או השבת את האפשרות Booklet Format (תבנית חוברת). אם אפשרות זאת מופעלת, בחר הדפסת 1-sided (חד-צדדית) או 2-sided (דו-צדדית) של החוברת והחלט אם להפעיל את האפשרות Borders on each page (שוליים בכל עמוד).

Edge-to-Edge (מקצה לקצה)

השתמש במאפיין זה כדי למנוע הופעת צלליות בשולי העותקים כאשר ההדפסה במסמך המקור קרובה לשוליים.

שלב מאפיין זה עם המאפיין Reduce/Enlarge (הקטן/הגדל) כדי להבטיח שכל תכולת העמוד תודפס בעותקים.

אם המאפיין Edge-to-Edge (מקצה לקצה) מופעל, המדפסת תמזער את השוליים ותדפיס קרוב ככל האפשר לשולי הגיליון.

Multi-feed Detection (זיהוי הזנה מרובה)

היעזר במאפיין זה כדי לזהות מקרים של הזנת מספר גיליונות במקביל במזין המסמכים האוטומטי או בסורק הזנת הגיליונות, להזהיר את המשתמש ולעצור את עבודת הסריקה כדי שיהיה אפשר לטפל בתקלה. כברירת מחדל, מאפיין זה במצב Enabled (מופעל) כדי לשפר באופן אוטומטי את חוויית ותוצאות הסריקה.

‎2-sided ID Scan (סריקת זיהוי דו-צדדית)

בחר אם להפעיל את המאפיין ‎2-sided ID Scan (סריקת זיהוי דו-צדדית) כדי לסרוק את שני הצדדים של כרטיס, למשל - כרטיס זיהוי או כרטיס ביקור.

Book Mode (מצב ספר)

הפעל או השבת את האפשרות Book Mode (מצב ספר).

הגדרות מהירות של פקס

להלן דוגמה לצורת האזור ‎Quick Sets (הגדרות מהירות) לאחר שנוצרו הגדרות מהירות.

דוגמה של האזור Quick Sets (הגדרות מהירות) לאחר יצירת הגדרות מהירות


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏