תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Enterprise, ‏HP PageWide Enterprise – יצירה וניהול של ערכי חיוג מהיר בפקס

למד כיצד ליצור ולנהל ערכי חיוג מהיר בפקס.

הקדמה

נהל את מספרי החיוג המהיר של המדפסת דרך לוח הבקרה או דרך שרת האינטרנט המשובץ (EWS).

במסך עבודות הפקס בלוח הבקרה של המדפסת עומדים לרשותך 1000 ערכי חיוג מהיר (שמספריהם 000–999). ערכי החיוג המהיר מוצגים במסך הפקס לפי מספר החיוג המהיר, ומוצג גם שמו של החיוג המהיר. לערכי חיוג מהיר יכולים להיות מספרי יעד מרובים, והם יכולים להשתמש בתווים ( - ), ( * ), ו-( # ).

לפני שתתחיל

חבר את כבל הפקס ליציאת הפקס במדפסת ולשקע טלפון בקיר.

שיטה 1: ניהול מספרי חיוג מהיר בשרת האינטרנט המשובץ ‏(EWS) של HP

בצע את הפעולות הבאות כדי לנהל את ערכי החיוג המהיר בשרת האינטרנט המשובץ (EWS).

 1. בשורת הכתובת של דפדפן האינטרנט, הקלד את כתובת ה-IP או את שם המחשב המארח של המדפסת כדי לפתוח את שרת האינטרנט המשובץ. לקבלת מידע נוסף, ראה פתח את שרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP.

 2. באמצעות כרטיסיות הניווט העליונות, לחץ על Fax (פקס).

 3. בחלונית הניווט השמאלית, לחץ על Speed Dials (חיוג מהיר).

 4. כדי להוסיף חיוג מהיר חדש, בצע את הפעולות הבאות:

  1. בחר את תיבת הסימון שליד Speed Dial Code (קוד חיוג מהיר) שברצונך להקצות למספר פקס מסוים.

  2. לחץ על Edit... (ערוך).

  3. באזור Edit Speed Dial (עריכת חיוג מהיר), הקלד את שם החיוג המהיר בשדה Speed Dial Name:‎ (שם חיוג מהיר).

  4. הקלד את מספר הפקס עבור החיוג המהיר בשדה Fax Number:‎ (מספר פקס:) ולאחר מכן לחץ על Add (הוספה).

  5. לחץ על הלחצן OK (אישור) כדי לשמור את ערך החיוג המהיר.

  הערה:

  ניתן לשייך לאותו ערך חיוג מהיר מספר רב של מספרי פקס.

 5. כדי לערוך חיוג מהיר, בצע את הפעולות הבאות:

  1. בחר את תיבת הסימון שליד Speed Dial Code (קוד חיוג מהיר) שברצונך לערוך ולחץ על Edit... (ערוך).

  2. ערוך את Speed Dial Name:‎ (שם חיוג מהיר) או את Fax Number:‎ (מספר פקס) ולאחר מכן לחץ על OK (אישור) כדי לשמור את השינויים.

 6. כדי למחוק ערך חיוג מהיר, בחר את התיבה שליד Speed Dial Code (קוד חיוג מהיר) ולחץ על Delete... (מחק).

 7. היעזר בלחצן Import...‎ (יבוא...) כדי לייבא קובצי ‎.csv (עם ערכים מופרדים בפסיקים) ובהם רשימות של אנשי קשר, ערכי חיוג מהיר או קודי גישה של משתמשים. מאפיין היבוא מאפשר לך לטעון מספר רב של אנשי קשר, ערכי חיוג מהר או קודי גישה של משתמשים בבת-אחת, במקום בזה אחר זה.

 8. היעזר בלחצן Export All...‎ (יצוא הכל...) כדי לשמור רשימה ובה אנשי הקשר מתוך פנקס הכתובות של המדפסת, ערכי חיוב מהיר ו/או קודי גישה של משתמשים בתוך קובץ ‎.csv אחד. תוכל לשמור את קובץ ה-‎.csv שייווצר במיקום לבחירתך.

שיטה 2: ניהול ערכי חיוג מהיר דרך לוח הבקרה

בצע את הפעולות הבאות כדי לנהל ערכי חיוג מהיר באמצעות לוח הבקרה.

הערה:

השלבים משתנים בהתאם לסוג לוח הבקרה.

יצירת רשימת חיוג מהיר (FutureSmart 3)

בצע את הפעולות הבאות כדי ליצור רשימת חיוג מהיר (FutureSmart 3).

 1. ממסך הפתיחה בלוח הבקרה של המדפסת, גע בלחצן Fax (פקס).

 2. גע בלחצן Speed Dials (מספרי חיוג מהיר) כדי להציג את המסך Speed Dials (מספרי חיוג מהיר).

 3. גע באחד מהמספרים תחת One Touch Speed Dials (חיוג מהיר בנגיעה אחת) שלא הוקצו.

 4. גע בשדה Speed Dial Name (שם חיוג מהיר) כדי להציג את המקלדת.

 5. הקלד שם עבור החיוג המהיר.

 6. הזן את מספר הפקס עבור החיוג המהיר.

  הערה:

  כדי להזין מספרי פקס נוספים עבור חיוג מהיר, גע במסך מימין לספרה האחרונה של מספר הפקס שהוזן לפני כן. כשיופיע הסמן, גע במקש Enter כדי להזיז את הסמן לשורה הבאה. חזור על שלב זה כדי להזין את כל המספרים עבור החיוג המקוצר.

 7. גע בלחצן אישור.

  השם ומספר הפקס (או מספרי הפקס) יוצגו לצד מספר One Touch Speed Dials (חיוג מהיר בנגיעה אחת) שנבחר. גע בלחצן OK כדי לחזור למסך Fax (פקס).

יצירת רשימת חיוג מהיר או איש קשר חדש לחיוג מהיר (FutureSmart 4)

בצע את הפעולות הבאות כדי ליצור רשימת חיוג מהיר או איש קשר חדש לחיוג מהיר.

 1. ממסך הפתיחה בלוח הבקרה של המדפסת, החלק במהירות עד שיוצג אריח האפליקציה Contacts (אנשי קשר). גע באריח‏ Contacts (אנשי קשר) כדי לפתוח את האפליקציה.

 2. גע בחץ בפינה השמאלית העליונה ובחר את ‎Fax Speed Dials (חיוגים מהירים של פקס).

 3. גע בסמל Add Contact (הוספת איש קשר) סמל.

 4. הקלד שם עבור רשימת החיוג המהיר או עבור איש הקשר לחיוג מהיר בשדה Display Name (שם תצוגה).

 5. הקלד מספר Fax Number (פקס לחיוג מהיר) או בחר את Next Available (הזמין הבא).

 6. הקלד Fax Number )מספר פקס) עבור איש הקשר, ואם אתה יוצר רשימה הקלד מספרים עבור כל אנשי הקשר ברשימה.

 7. גע באפשרות Save (שמירה).

הוספת מספר לרשימת חיוג מהיר קיימת

הוסף מספר לרשימת חיוג מהיר קיימת באופן הבא.

FutureSmart 3

כדי להוסיף מספר לרשימת חיוג מהיר קיימת, בצע את הפעולות הבאות.

 1. ממסך הפתיחה בלוח הבקרה של המוצר, גלול אל הלחצן Fax (פקס) וגע בו.

 2. גע בלחצן Speed Dials (מספרי חיוג מהיר) כדי להציג את המסך Speed Dials (מספרי חיוג מהיר).

 3. גע במספר One Touch Speed Dials (חיוג מהיר בנגיעה אחת) של הרשימה המיועדת לעריכה.

 4. גע בחץ למטה בתיבה Speed Dial Name (שם חיוג מהיר) כדי לפתוח את התפריט הנפתח.

 5. גע בפריט התפריט Fax Numbers (מספרי פקס).

 6. כדי להוסיף מספר פקס עבור שם חיוג מהיר, גע במסך מימין לספרה האחרונה של מספר הפקס האחרון ברשימה. כשיופיע הסמן, גע במקש Enter כדי להזיז את הסמן לשורה הבאה ולאחר מכן הקלד את מספר הפקס.

 7. גע בלחצן OK כדי לחזור למסך Speed Dials (מספרי חיוג מהיר).

 8. גע בלחצן OK כדי לחזור למסך Fax (פקס).

FutureSmart 4

בצע את הפעולות הבאות כדי להוסיף מספר לרשימת חיוג מהיר קיימת.

 1. ממסך הפתיחה בלוח הבקרה של המדפסת, החלק במהירות עד שיוצג אריח האפליקציה Contacts (אנשי קשר). גע באריח‏ Contacts (אנשי קשר) כדי לפתוח את האפליקציה.

 2. גע בחץ בפינה השמאלית העליונה ובחר את ‎Fax Speed Dials (חיוגים מהירים של פקס).

 3. בחר רשימת חיוג מהיר.

 4. גע בסמל Edit (עריכה) סמל.

 5. הקלד את מספר איש הקשר שברצונך להוסיף בשדה ‎Fax Number (מספר פקס).

 6. גע באפשרות Save (שמור).

מחיקת רשימת חיוג מהיר

מחק רשימת חיוג מהיר עבור FutureSmart 3 או 4.

FutureSmart 3

בצע את הפעולות הבאות כדי למחוק רשימת חיוג מהיר.

 1. ממסך הפתיחה בלוח הבקרה של המוצר, גלול אל הלחצן Fax (פקס) וגע בו.

 2. גע בלחצן Speed Dials (מספרי חיוג מהיר) כדי להציג את המסך Speed Dials (מספרי חיוג מהיר).

 3. גע במספר One Touch Speed Dials (חיוג מהיר בנגיעה אחת) של הרשימה המיועדת למחיקה.

 4. גע בלחצן Delete (מחק).

 5. גע בלחצן Yes כדי לאשר את המחיקה של רשימת החיוג המהיר וכדי לחזור למסך Fax ‏(פקס).

FutureSmart 4

בצע את הפעולות הבאות כדי למחוק רשימת חיוג מהיר.

 1. ממסך הפתיחה בלוח הבקרה של המדפסת, החלק במהירות עד שיוצג אריח האפליקציה Contacts (אנשי קשר). גע באריח‏ Contacts (אנשי קשר) כדי לפתוח את האפליקציה.

 2. גע בחץ בפינה השמאלית העליונה ובחר את ‎Fax Speed Dials (חיוגים מהירים של פקס).

 3. בחר רשימת חיוג מהיר.

 4. גע בסמל Delete (מחק) סמל.

 5. גע בלחצן ‎Delete (מחק) כדי לאשר.

מחיקת מספר אחד מרשימת החיוג המהיר

מחק מספר אחד מרשימת החיוג המהיר עבור FutureSmart 3 או 4.

FutureSmart 3

בצע את הפעולות הבאות כדי למחוק מספר אחד מרשימת החיוג המהיר.

 1. ממסך הפתיחה בלוח הבקרה של המוצר, גלול אל הלחצן Fax (פקס) וגע בו.

 2. גע בלחצן Speed Dials (מספרי חיוג מהיר) כדי להציג את המסך Speed Dials (מספרי חיוג מהיר).

 3. גע במספר One Touch Speed Dials (חיוג מהיר בנגיעה אחת) של הרשימה כדי לפתוח את המקלדת.

 4. גע בחץ למטה בתיבה Speed Dial Name (שם חיוג מהיר) כדי לפתוח את התפריט הנפתח ולאחר מכן גע באפשרות Fax Numbers (מספרי פקס).

 5. גלול ברשימה של מספרי הפקס וגע במסך מימין לספרה האחרונה של מספר הפקס שאותו יש למחוק. השתמש במקש 'אחורה' כדי למחוק את מספר הפקס.

 6. גע בלחצן OK כדי לחזור למסך Speed Dials (מספרי חיוג מהיר).

 7. גע בלחצן OK כדי לחזור למסך Fax (פקס).

FutureSmart 4

בצע את הפעולות הבאות כדי למחוק מספר אחד מרשימת החיוג המהיר.

 1. ממסך הפתיחה בלוח הבקרה של המדפסת, החלק במהירות עד שיוצג אריח האפליקציה Contacts (אנשי קשר). גע באריח‏ Contacts (אנשי קשר) כדי לפתוח את האפליקציה.

 2. גע בחץ בפינה השמאלית העליונה ובחר את ‎Fax Speed Dials (חיוגים מהירים של פקס).

 3. בחר רשימת חיוג מהיר.

 4. גע בסמל Edit (עריכה) סמל.

 5. גלול ברשימה של מספרי הפקס וגע במסך מימין לספרה האחרונה של מספר הפקס שאותו יש למחוק. השתמש במקש 'אחורה' כדי למחוק את מספר הפקס.

 6. גע באפשרות Save (שמור).

חיפוש ברשימת חיוג מהיר לפי שם

חפש ברשימת חיוג מהיר לפי שם עבור FutureSmart 3 או 4.

הערה:

אם אינך יודע מהו השם הייחודי של ערך החיוג המהיר, הקלד אות כדי לבחור בחלק כלשהו של הרשימה. לדוגמה, כדי להציג שמות ערכי חיוג מהיר המתחילים באות N, הקלד את האות N. אם לא קיימים ערכים תואמים, תוצג הודעה לפני שהחיפוש יציג את הערך הקרוב ביותר לאות N.

FutureSmart 3

בצע את הפעולות הבאות כדי לחפש ברשימת חיוג מהיר לפי שם.

 1. ממסך הפתיחה בלוח הבקרה של המוצר, גלול אל הלחצן Fax (פקס) וגע בו.

 2. גע בלחצן החיפוש. לחצן זה נראה כמו זכוכית מגדלת וממוקם מצידו הימני של הלחצן Speed Dials (מספרי חיוג מהיר).

 3. הקלד את האותיות הראשונות של שם החיוג המהיר לחיפוש. לאחר מציאת התאמות, תאוכלס הרשימה שבחלקו העליון של מסך החיפוש. במידת הצורך, גלול כדי לראות את כל הערכים או הקלד אותיות נוספות כדי לצמצם את החיפוש.

 4. בחר בשם המתאים מהרשימה וגע בלחצן OK. רשימת החיוג המהיר במסך הפקס הראשי מציגה את הערך שנבחר מרשימת המספרים.

 5. גע במספר חיוג מהיר כדי להוסיפו לרשימת הנמענים.

 6. בחר או חפש שמות אחרים לפי הצורך.

FutureSmart 4

בצע את הפעולות הבאות כדי לחפש ברשימת חיוג מהיר לפי שם.

 1. ממסך הפתיחה בלוח הבקרה של המדפסת, החלק במהירות עד שיוצג אריח האפליקציה Contacts (אנשי קשר). גע באריח‏ Contacts (אנשי קשר) כדי לפתוח את האפליקציה.

 2. גע בחץ בפינה השמאלית העליונה ובחר את ‎Fax Speed Dials (חיוגים מהירים של פקס).

 3. גע בסמל Search (חיפוש) סמל.

 4. הקלד את האותיות הראשונות של שם החיוג המהיר לחיפוש. לאחר מציאת התאמות, תאוכלס הרשימה שבחלקו העליון של מסך החיפוש. במידת הצורך, גלול כדי לראות את כל הערכים או הקלד אותיות נוספות כדי לצמצם את החיפוש.hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏