תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
  • מידע
    למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

    ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

  • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP LaserJet Tank 1020, 1500, 2500 - נוריות מהבהבות

הסעיפים הבאים מתארים את מצבי השגיאה הנפוצים ביותר עם נוריות מהבהבות המוצגות בלוח הבקרה של המדפסת, בליווי פתרונות לכל שילוב. אתר את דפוס הבהוב הנוריות המוצגות בלוח הבקרה, ובצע את השלבים כדי לפתור את הבעיה.

לחצנים, סמלים ונוריות של לוח הבקרה

לחצנים, סמלים ונוריות של לוח הבקרה

לחצנים/נוריות

תיאור

הסמל נייר

מופעל כשיש שגיאת נייר ומהבהב כשנגמר הנייר במגש ההזנה.

הסמל Wi-Fi Direct

מציין שתכונת Wi-Fi Direct מופעלת.

הסמל אלחוט (דגם אלחוטי)

מציין שהמדפסת מחוברת לרשת אלחוטית.

הסמל Ethernet

מציין שהמדפסת מחוברת באמצעות חיבור קווי.

הסמל התראה

מהבהב כשיש בעיה בעיה במדפסת שדורשת התייחסות של המשתמש.

הלחצן אלחוט (דגם אלחוטי)

מפעיל או מכבה את החיבור האלחוטי.

הנורית אלחוט (דגם אלחוטי)

מציינת את הסטטוס של החיבור האלחוטי.

הלחצן והנורית מידע (דגם אלחוטי)

מדפיסים דף מידע המכיל סיכום של הגדרות המדפסת והסטטוס שלה.

הלחצן והנורית חידוש פעולה

מופעלים כשהמדפסת נמצאת במצב שגיאה או במצב שמבקש התערבות של המשתמש. לחץ על הלחצן כדי לחדש את עבודת המדפסת.

הלחצן והנורית ביטול

מבטלים עבודת הדפסה.

הלחצן והנורית הפעלה

מפעילים או מכבים את המדפסת.hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏