תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP LaserJet Tank 1020, 1500, 2500 - התקנת המדפסת בפעם הראשונה

כדי להגדיר מדפסת בפעם הראשונה, הוצא את המדפסת מהקופסה, חבר את כבל החשמל, טען נייר ואז התקן את מנהל ההתקן של המדפסת.

הערה:

אם אתה מחפש את תוכנת המדפסת, עבור אל 123.hp.com.

הוצא את המדפסת מהקופסה

הוצא את המדפסת מהקופסה, ולאחר מכן הסר את כל סרטי ההדבקה, המדבקות וחומרי האריזה.

זהירות:

כדי למנוע בעיות התקנה ונזק אפשרי למדפסת, הסר את כל חומרי האריזה הפנימיים, סגור את כל הדלתות והכנס בחזרה את המגשים לפני הפעלת המדפסת.

 1. הוצא את המדפסת ואת כבל המתח מהאריזה.

 2. הסר את כל סרטי ההדבקה מהחלק החיצוני של המדפסת.

  הסרת כל סרטי ההדבקה מהחלק החיצוני של המדפסת
 3. מחזר כל חומרי האריזה.

חבר את כבל המתח

חבר את כבל המתח, ואז הפעל את המדפסת.

 1. חבר את כבל המתח לגב המדפסת, ולאחר מכן חבר את הקצה השני לשקע חשמל.

  הערה:

  אין לחבר כעת את כבל ה-USB. החיבור למחשב נוצר במהלך התקנת התוכנה.

  חיבור כבל החשמל
 2. לחץ על הלחצן הפעלה.

טען נייר

טען נייר במגש ההזנה.

 1. הורד את מגש ההזנה.

  הורדת מגש ההזנה
 2. הזז את מכווני רוחב הנייר לצד קצוות מגש ההזנה.

  הזזת מכווני רוחב הנייר לצד קצוות מגש ההזנה
 3. טען ערימה של נייר לבן רגיל במגש ההזנה כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה.

  טעינת נייר במגש ההזנה
 4. הזז את מכווני רוחב הנייר עד שיהיו לצד ערימת הנייר.

  הזזת מכווני רוחב הנייר עד שיהיו לצד ערימת הנייר.
 5. החלק את מכסה מגש ההזנה למקומו ומשוך החוצה את מאריך מגש הפלט.

  החלקת מכסה מגש ההזנה למקומו ומשיכה החוצה של מאריך מגש הפלט

חבר כבל Ethernet (מדפסות Ethernet בלבד)

אם ברצונך לחבר את המדפסת לרשת באמצעות כבל Ethernet, הסר כל כיסוי מגן מיציאת ה-Ethernet של המדפסת, ולאחר מכן חבר את הכבל למדפסת וליציאה זמינה.

 1. הסר את הפקק או את מכסה המגן מיציאת ה-Ethernet ‏ שבגב המדפסת.

 2. חבר כבל Ethernet למדפסת וליציאה זמינה.

  חיבור כבל Ethernet למדפסת וליציאה זמינה

כאשר אתה מחובר לרשת, סמל ה-Ethernet מוצג בתפריט לוח הבקרה.

הוסף את המדפסת ל-HP Smart

האפליקציה HP Smart נדרשת והיא מסייעת לחבר את המכשיר למדפסת. היא גם תנחה אותך לאורך שאר תהליך ההתקנה.

 1. גש אל 123.hp.com כדי להוריד ולהתקין את התוכנה.

 2. פתח את האפליקציה ואז גע בהוסף מדפסת חדשה או גע בסימן הפלוס כדי למצוא את המדפסת שלך.

 3. פעל בהתאם להוראות של HP Smart כדי לחבר את המדפסת לרשת ולתקן שלך.hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏