תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP ENVY Inspire ‏7200e,‏ 7900e - התקנת המדפסת בפעם הראשונה

כיצד להוציא כראוי מהקופסה ולהתקין מדפסות מסדרת HP ENVY Inspire 7200e ו-7900e.

הסר את המדפסת מהקופסה

יש להוציא את המדפסת מתוך האריזה ולהתקין אותה על גבי משטח נקי וישר עם גישה קלה לשקע חשמל.

זהירות:

כדי למנוע בעיות התקנה ונזק אפשרי למדפסת, ודא שכל חומרי האריזה הפנימיים הוסרו, כל הדלתות סגורות וכל המגשים הוכנסו מחדש לפני הפעלת המדפסת.

 1. הנח את הקופסה על צידה והסר את המדפסת ואת כל החומרים האחרים מתוך הקופסה.

 2. הסר את כל סרט המגן מהחלק החיצוני של המדפסת.

  הסרת כל סרטי ההדבקה מהחלק החיצוני של המדפסת
 3. פתח את הדלת הקדמית.

  פתיחת הדלת הקדמית
 4. הרם את דלת הגישה למחסניות.

  הרמת דלת הגישה למחסניות
 5. הוצא את הקרטון מאזור ההדפסה.

  הוצאת הקרטון מאזור ההדפסה
 6. הורד את דלת הגישה למחסניות.

  הורדת דלת הגישה למחסניות
 7. סגור את הדלת הקדמית.

  סגירת הדלת הקדמית
 8. פתח את המגש הראשי.

  פתיחת המגש הראשי
 9. הסר את כל סרט והמגן והקרטון ממגש הנייר.

  הסרת כל סרט המגן והקרטון ממגש הנייר
 10. סגור את המגש הראשי.

  סגירת המגש הראשי
 11. מחזר את הקופסה ואת חומרי האריזה. גש אל www.hp.com/recycle כדי ללמוד עוד.

חבר את כבל המתח והגדר את ההעדפות שלך

יש להפעיל את המדפסת לפני התקנת התוכנה, הנייר או המחסניות.

הערה:

אין לחבר כעת את כבל ה-USB. החיבור למחשב נוצר במהלך התקנת התוכנה.

 1. חבר את כבל החשמל לגב המדפסת ולשקע החשמל.

  חיבור כבל החשמל
 2. אם המדפסת אינה מופעלת באופן אוטומטי, לחץ על לחצן ההפעלה.

 3. בלוח הבקרה של המדפסת, גע בשפה המועדפת עליך, ואז גע באשר.

  הגדרת השפה המועדפת
 4. גע במדינה/באזור שלך ואז גע באשר.

הוסף את המדפסת לאפליקציה HP Smart

האפליקציה HP Smart app דרושה ומסייעת לך לחבר את ההתקן שלך למדפסת. היא גם תנחה אותך לאורך שאר תהליך ההתקנה.

 1. עבור אל 123.hp.com כדי להוריד את התוכנה ולהתקין אותה.

 2. פתח את האפליקציה HP Smart, ואז גע בהוסף מדפסת חדשה, או גע בסמל הוסף כדי שהאפליקציה תחפש את המדפסת שלך.

 3. פעל על פי ההנחיות באפליקציה HP Smart כדי לחבר את המדפסת להתקן שלך.

 4. במהלך ההתקנה, תוכל לבחור להצטרף לשירות HP+ או Instant Ink.

  הערה:

  ההצטרפות היא אופציונלית והזמינות תלויה במדינה/באזור.

 5. עקוב אחר ההנפשות באפליקציה HP Smart כדי לטעון נייר ולהתקין את מחסניות ההתקנה.

ניתן להשתמש בשלבים שלהלן עם ההוראות ב-HP Smart כדי להשלים את הגדרת המדפסת.

התקן את מחסניות הדיו

המדפסת שלך מגיעה עם מחסניות דיו נפרדות עבור שחור וצבע. על מנת להדפיס, חייבות מחסניות אלה להיות מותקנות במדפסת.

 1. פתח את הדלת הקדמית.

  פתיחת הדלת הקדמית
 2. הרם את דלת הגישה למחסנית, ואז חכה עד שהמדפסת תהיה במצב לא פעיל.

  הרמת דלת הגישה למחסניות
 3. הוצא את מחסניות ההדפסה החדשות מתוך האריזות שלהן.

  הסרת מחסנית הדיו החדשה מתוך אריזתה
 4. החזק כל מחסנית מצידיה ואז משוך את הלשונית כדי להסיר את הסרט הפלסטי.

  הערה:

  אין לגעת במגעי הנחושת או בחרירי הדיו. נגיעה באזורים אלה עלולה לגרום תקלה במערכת הדיו.

  הסרת הסרט הפלסטי
 5. החלק את מחסניות הדיו לתוך החריצים שלהם עד שהן ינעלו במקומן בנקישה.

  החלקת מחסנית הדיו למקומה
 6. הורד את דלת הגישה למחסניות.

  הורדת דלת הגישה למחסניות
 7. סגור את הדלת הקדמית.

  סגירת הדלת הקדמית

טען נייר

יש לטעון נייר רגיל כדי לבצע יישור מחסנית בשלב מאוחר יותר.

 1. פתח את המגש הראשי.

  פתיחת המגש הראשי
 2. דחוף חזרה את מגש התמונות.

  דחיפת מגש הצילום
 3. החלק את מכווני רוחב הנייר כנגד קצוות המגש הראשי.

  החלקת מכווני רוחב הנייר כנגד קצוות המגש הראשי
 4. טען ערימת נייר רגיל לתוך המגש הראשי כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה.

  טעינת נייר לתוך המגש הראשי
 5. ודא שערימת הנייר מיושרת עם הקווים המתאימים של גודל הנייר ואינה חורגת מסימוני גובה הערימה במגש.

 6. התאם את מכווני רוחב הנייר עד שהם יגעו בקצוות של ערימת הנייר.

  התאמת מכווני רוחב הנייר עד שהם יגעו בקצוות של ערימת הנייר
 7. סגור את המגש הראשי.

  סגירת המגש הראשי
 8. משוך החוצה את מגש הפלט ולאחר מכן הרם את מאריך המגש.

  משיכת מגש הפלט החוצה ולאחר מכן הרמת מאריך המגש
 9. בלוח הבקרה של המדפסת, גע בהמשך כדי ליישר את ראשי ההדפסה.

המדפסת מוכנה לשימוש אחרי השלמת היישור.hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏