תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות ENVY Inspire‏ 7200e,‏ 7900e של HP - מאפייני לוח הבקרה

מאפייני לוח הבקרה של המדפסת עבור מדפסות HP ENVY Inspire‏ 7200e ו-7900e.

לחצנים, סמלים ונוריות בלוח הבקרה

לוח הבקרה של המדפסת כולל לחצנים, סמלים ונוריות שמציינים את סטטוס המדפסת ואת מצבי השגיאה.

דוגמה ללחצנים, לסמלים ולנוריות בלוח הבקרה

הסבר

תיאור

1

נורית הפעלה: מציין אם המדפסת מופעלת או כבויה.

2

נורית אלחוט: מציין את הסטטוס של החיבור האלחוטי.

 • כבוי: תכונת האלחוט כבויה.

 • כחול יציב: המדפסת מחוברת לרשת אלחוטית ומכנה להדפסה.

 • מהבהבת באיטיות עם השהיה ברורה: תכונת האלחוט מופעלת אך לא הוגדרה.

 • מהבהבת בקצב איטי: תכונת האלחוט מופעלת, אך המדפסת אינה מחוברת לרשת.

 • מהבהבת בקצב מהיר: המדפסת נתקלה בשגיאת אלחוט.

3

הלחצן חזרה: מחזיר למסך הקודם.

4

הלחצן 'בית': פותח את מסך הבית:

5

הלחצן עזרה: פותח את התפריט עזרה או מציג סיוע הקשרי.

6

לחצני פונקציות: בצע את המשימות הבאות:

 • העתקה: העתק מסמך, כרטיס זיהוי או תמונה.

 • סריקה: סרוק מסמך.

7

לוח מחוונים: גש אל סמלי לוח המחוונים בראש התצוגה כדי לבדוק את סטטוס המדפסת או כדי לנטר ולנהל משימות הדפסה נוכחיות ומתוזמנות.

 • סמל הגדרות: מציג את המסך הגדרות עבור שינוי העדפות, הגדרת רשת, Wi-Fi Direct, הגדרת פקס, הגדרות תחזוקה ודוחות הדפסה.

 • סמל אלחוט: מציג אפשרויות תפריט וסטטוס אלחוט.

 • סמל מצב שקט (אם נתמך): מאט את ההדפסה כדי להפחית את רעש ההדפסה מבלי להשפיע על איכות ההדפסה. מצב שקט פועל עם נייר רגיל בלבד.

 • סמל Wi-Fi Direct: מציג את הסטטוס, השם והסיסמה עבור Wi-Fi Direct ומספר המכשירים המחוברים.

 • סמל סטטוס הדיו: מציג את רמות הדיו המשוערות.

 • סמל EcoSolutions של HP: מציג את המסך כדי להגדיר תכונות סביבתיות.hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏