תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP ENVY Inspire - שגיאות בנוגע לאריזה, רישום או בדיקת פריטים מוצגות במהלך התקנת המדפסת

במהלך ההתקנה של מדפסת מדגם ENVY Inspire 7200e,‏ 7900e, האפליקציה HP Smart עשויה להפסיק להגיב בגלל שגיאה הקשורה לסטטוס המדפסת, לדלתות פתוחות או לחסימות, כגון חומרי אריזה שנותרו בתוך המדפסת. אחת מהשגיאות הבאות תופיע כשתתרחש בעיה זו:

 • הסר את כל חומרי האריזה מהמדפסת כדי להמשיך בהגדרה

 • לא ניתן לרשום את המדפסת לחשבון שלך עם קוד השגיאה OW_4XX_OWSWS00001

 • בדוק את הפריטים שלהלן כדי לפתור את הבעיות הפוטנציאליות

בדוק את הפריטים שלהלן כדי לפתור את שגיאת הבעיות הפוטנציאליות

בצע את השלבים הבאים כדי להכין נכון את המדפסת להתקנה. המשך בהתקנת המדפסת לאחר כל משימה עד שתהליך ההתקנה יצליח.

ודא שהמדפסת מוכנה להגדרה

ודא שכל חומרי האריזה הפנימיים הוסרו, שכל הדלתות סגורות ושכל המגשים הוכנסו מחדש.

 1. בדוק וודא את הדברים הבאים:

  • המדפסת נמצאת על גבי משטח שטוח ומוצק.

  • הקרטון מוסר מאזור ההדפסה.

   הוצאת הקרטון מאזור ההדפסה
  • כל הסרטים והקרטון הוסרו מתוך אזור מגש הנייר.

   הסרת כל סרט המגן והקרטון ממגש הנייר
  • אין מחסומים בתוך מגש הצילום האפור והמגש יכול לנוע בחופשיות.

  • ודא שדלת הגישה למחסניות והדלקת הקדמית סגורות כהלכה.

  • מכווני רוחב הנייר הוחלקו אל קצוות המגש הראשי.

   החלקת מכווני רוחב הנייר כנגד קצוות המגש הראשי
 2. סגור את המגש הראשי.

  סגירת המגש הראשי
 3. אם מוצגת הודעת שגיאה של חסימת נייר או חסימת גררה, גע באישור בלוח הבקרה של המדפסת.

 4. פתח את הדלת הקדמית ואז סגור אותה.

  פעולה זו מרעננת את סטטוס המדפסת.

  פתיחה ואז סגירה של הדלת הקדמית

המתן עד 60 שניות אם האפליקציה HP Smart עדיין אינה מגיבה והמשך לשלב הבא.

הפעל מחדש את HP Smart ואת המדפסת שלך

הפעל מחדש את האפליקציה HP Smart ואת המדפסת שלך.

 1. סגור את האפליקציה HP Smart.

 2. מתוך לוח הבקרה של המדפסת, לחץ על לחצן ה הפעלה, המתן עד לכיבוי המדפסת ואז הדלק אותה.

 3. המתן עד שהמדפסת תהיה דוממת ושקטה לפני שתמשיך.

 4. פתח את האפליקציה HP Smart, ואז הקש על השלם את ההתקנה כדי להמשיך להגדיר את התצורה של המדפסת.

אם הבעיה נמשכת, המשך לשלב הבא.

שחזר את הגדרות ברירת המחדל של היצרן

שחזר את המדפסת להגדרות ברירת המחדל של היצרן מתפריט ההגדרות של מסך המגע.

 1. בלוח הבקרה של המדפסת, גע בלחצן הבית .

  1. אם מוצגת ההודעה התוכנה של HP מגדירה את המדפסת שלך… גע ב.

   לגעת ב? סמל
  2. גע ביציאה.

   נפתח מסך של עדכון קושחה.

  3. גע בהבא, בחר את העדפתך, ואז גע בשמור.

  מסך הבית נפתח.

 2. גע בבאנר העליון.

 3. גע בסמל הגדרה, ולאחר מכן גע באפשרות תחזוקת מדפסת.

 4. גלול כלפי מטה, ואז גע ב שחזר > שחזר את הגדרות היצרן.

 5. בבקשת האישור, גע בהמשך כדי להשלים את השחזור לברירות המחדל של היצרן.

  לאחר שהשחזור יושלם, המדפסת תופעל אוטומטית.

 6. המתן עד שהמדפסת תהיה דוממת ושקטה לפני שתמשיך.

 7. פתח את האפליקציה HP Smart.

 8. במסך הבית, לחץ לחיצה ימנית על שם המדפסת הקיימת, ואז לחץ על הסתר מדפסת או שכח מדפסת זו.

 9. לחץ או הוסף מדפסת, ואז פעל בהתאם להוראות המוצגות על גבי המסך כדי לחבר את המדפסת שלך לרשת אלחוטית והמשך בביצוע ההגדרות.

אם הבעיה נמשכת, המשך לשלב הבא.

פנייה לתמיכה בלקוחות של HP

אם הפעולות בשלבים הקודמים לא פתרו את הבעיה שלך, צור קשר עם תמיכת הלקוחות של HP לסיוע נוסף.

 1. הזן את המספר הסידורי של המוצר שברשותך כדי להציג את מצב האחריות ולשנות את המיקום שלך, לפי הצורך.

 2. בחר אפשרות תמיכה. אם אתה נמצא באזור אסיה והאוקיינוס השקט, אתה תופנה למרכז שירות מקומי באזורך.hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏