תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מחשבים של HP - המצב הבטוח של Windows (Windows‏ 10‏)

מצב בטוח הינו מצב אבחוני שמאפשר לך להשתמש ב-Windows עם מנהלי התקן בסיסיים. אם אתה נתקל בבעיות ב-Windows, הפעלה מחדש במצב בטוח מאפשרת לך להמשיך לעבוד ולפתור את הבעיה. תכונת המצב הבטוח אינה מתקינה שום תוכנה.

במצב בטוח, מערכת Windows עשויה להיראות שונה כי במצב בטוח משתמשים במצב גרפיקה באיכות נמוכה בשביל התצוגה. כמו כן, המילים למצב בטוח מוצגות בארבע הפינות של המסך.

הערה:

הגרפיקה והמידע במסמך זה עשויים להשתנות מעט בהתאם לגרסה של Windows שברשותך.

כניסה למצב בטוח מתוך Windows

השתמש בנוהל הבא כדי להיכנס למצב בטוח.

 1. חפש ופתח את אפשרויות שחזור.

 2. תחת הפעלה מתקדמת, לחץ הפעל מחדש עכשיו.

 3. לחץ על פתרון בעיות.

  לחיצה על פתרון בעיות במסך 'בחר אפשרות'
 4. לחץ אפשרויות מתקדמות > ראה אפשרויות שחזור נוספות > הגדרות אתחול.

 5. לחץ על הפעלה מחדש.

  לחיצה על לחצן ההפעלה מחדש במסך הגדרות ההפעלה

  המחשב מופעל מחדש ומסך אחר של הגדרות אתחול נפתח ומציג רשימה של אפשרויות אתחול שונות.

 6. בחר באפשרות המצב הבטוח הרצויה לך בתפריט הגדרות אתחול:

  • הקש על מקש f4 כדי לבחור באפשרות הפעל מצב בטוח. מצב בטוח מפעיל את Windows עם חבילה מצומצמת של מנהלי התקנים ושירותים.

  • הקש על מקש f5 כדי לבחור באפשרות הפעל מצב בטוח עם עבודה ברשת. מצב בטוח עם רשת מפעיל את Windows במצב בטוח, תוך שהוא מאפשר גישה לאינטרנט ולרשת שלך.

  • הקש על מקש f6 כדי לבחור באפשרות הפעל מצב בטוח עם שורת פקודה. Safe Mode with Command Prompt (מצב בטוח עם שורת הפקודה) מפעיל את Windows במצב בטוח עם חלון של שורת פקודה. בדרך כלל, רק אנשי מקצוע בתחום טכנולוגיית המידע משתמשים במצב זה.

  מסך הגדרות אתחול שמציג תפריט של אפשרויות האתחול הזמינות
 7. היכנס למחשב עם שם החשבון והסיסמה שלך. שולחן העבודה נפתח במצב בטוח.

  הערה:

  עליך להזין את שם חשבון Windows ואת הסיסמה כדי להיכנס במצב בטוח. לא ניתן להיכנס למחשב בשיטת אחרת, כגון שימוש במספר זיהוי אישי (PIN) או בקורא טביעות אצבע.

 8. כאשר תסיים את הליך פתרון הבעיות, צא ממצב בטוח על-ידי הקשה על התחל.

 9. לחץ הפעלה ואז בחר הפעל מחדש. המחשב מופעל כרגיל.

כניסה למצב בטוח מחוץ ל-Windows

כאשר לא ניתן להפעיל את Windows כראוי, ייתכן שתתבקש להתחיל במצב שחזור.

 1. המסך בחר אפשרות מוצג באופן אוטומטי במידה ו-Windows אינו מופעל. אם המסך בחירת אפשרות אינו מוצג, בצע את הפעולות הבאות:

  1. כבה את המחשב.

  2. הדלק את המחשב שלך ולחץ שוב ושוב על מקש Esc עד שייפתח תפריט האתחול.

  3. כדי להתחיל בשחזור המערכת,ף לחץ על f11.

 2. אם תתבקש, בחר את פריסת לוח המקשים, ולאחר מכן במסך ' בחירת אפשרות', לחץ על פתרון בעיות.

  האפשרות 'פתרון בעיות' נבחרה בחלון 'אפשרויות מתקדמות'
 3. לחץ על אפשרויות מתקדמות.

 4. לחץ על הגדרות אתחול. אם האפשרות הגדרות אתחול אינה מוצגת, פעל בהתאם לשלבים ב-כנס למצב בטוח ללא גישה להגדרות אתחול.

  הגדרות אתחול במסך האפשרויות המתקדמות
 5. לחץ על הפעלה מחדש.

  מסך הגדרות אתחול שבו לחצן 'הפעלה מחדש' נבחר

  המחשב מופעל מחדש ומסך אחר של הגדרות אתחול נפתח ומציג רשימה של אפשרויות אתחול שונות.

 6. בחר באפשרות המצב הבטוח הרצויה לך בתפריט הגדרות אתחול:

  • הקש על מקש f4 כדי לבחור באפשרות הפעל מצב בטוח. מצב בטוח מפעיל את Windows עם חבילה מצומצמת של מנהלי התקנים ושירותים.

  • הקש על מקש f5 כדי לבחור באפשרות הפעל מצב בטוח עם עבודה ברשת. מצב בטוח עם רשת מפעיל את Windows במצב בטוח, תוך שהוא מאפשר גישה לאינטרנט ולרשת שלך.

  • הקש על מקש f6 כדי לבחור באפשרות הפעל מצב בטוח עם שורת פקודה. Safe Mode with Command Prompt (מצב בטוח עם שורת הפקודה) מפעיל את Windows במצב בטוח עם חלון של שורת פקודה. בדרך כלל, רק אנשי מקצוע בתחום טכנולוגיית המידע משתמשים במצב זה.

  מסך הגדרות אתחול שמציג תפריט של אפשרויות האתחול הזמינות
 7. אם תוצג לך הנחיה, בחר את סוג שפת המקלדת והיכנס עם שם חשבון בעל הרשאות מנהל מערכת.

  הערה:

  עליך להזין את שם חשבון Windows ואת הסיסמה כדי להיכנס במצב בטוח. לא ניתן להיכנס למחשב בשיטת אחרת, כגון שימוש במספר זיהוי אישי (PIN) או בקורא טביעות אצבע.

 8. כאשר תסיים את הליך פתרון הבעיות, צא ממצב בטוח על-ידי הקשה על התחל.

 9. לחץ על הפעלה ובחר באפשרות הפעל מחדש. המחשב מופעל כרגיל.

כנס למצב בטוח ללא גישה להגדרות אתחול

בכמה מקרים, האפשרות 'הגדרות אתחול' אינה מוצגת. פתח את Windows במצב בטוח מתוך שורת הפקודה.

 1. הדלק את המחשב שלך ולחץ שוב ושוב על מקש esc עד שייפתח תפריט האתחול.

 2. כדי להתחיל בשחזור המערכת,ף לחץ על f11. במידה ותתבקש לכך, בחר את פריסת המקלדת שלך.

 3. מוצג המסך בחר אפשרות. לחץ על פתרון בעיות.

 4. לחץ על אפשרויות מתקדמות.

 5. לחץ על שורת פקודה כדי לפתוח חלון שורת פקודה. ייתכן שיהיה עליך לבחור את החשבון שלך ולהזין את הסיסמה שלך כדי להמשיך.

  מסך 'אפשרויות מתקדמות' כששורת הפקודה נבחרה
 6. הקלד את הפקודה עבור אפשרות המצב הבטוח המבוקש:

  • אפשר מצב בטוח: הקלד bcdedit /set {default} safeboot minimal, ואז לחץ enter.

  • אפשר מצב בטוח עם עבודה ברשת: הקלד bcdedit /set {default} safeboot network, ואז לחץ enter.

  • אפשר מצב בטוח עם שורת הפקודה: הקלד:bcdedit /set {default} safeboot minimal ולחץ enter, ואז הקלד bcdedit /set {default} safebootalternateshell yes, ואז לחץ enter.

  מוצגת ההודעה הפעולה הושלמה בהצלחה, לאחר שהזנת את הפקודה כראוי.

 7. על מנת לסגור את חלון שורת הפקודה, לחץ על הסמל X בפינה הימנית-העליונה.

 8. מוצג המסך בחר אפשרות. בחר המשך והיכנס ל- Windows עם שם החשבון והסיסמה שלך. כעת, המחשב פותח את שולחן העבודה במצב בטוח.

  הערה:

  עליך להזין את שם חשבון Windows ואת הסיסמה כדי להיכנס במצב בטוח. לא ניתן להיכנס למחשב בשיטת אחרת, כגון שימוש במספר זיהוי אישי (PIN) או בקורא טביעות אצבע.

צא ממצב בטוח

ברוב המקרים, אתה יכול לצאת מהמצב הבטוח על-ידי הפעלה מחדש של המחשב. בעת הכניסה למצב בטוח באמצעות שורת הפקודה, הפעלה מחדש של המחשב לא תוציא אותך ממצב בטוח.

 1. כבה את המחשב, ולאחר מכן הפעל אותו והקש שוב ושוב על המקש esc עד שתפריט האתחול יופיע.

 2. התחל בביצוע שחזור מערכת באמצעות לחיצה על f11. אם תתבקש, בחר את סוג שפת המקלדת שלך.

 3. מוצג המסך בחר אפשרות. לחץ על פתרון בעיות.

 4. לחץ על אפשרויות מתקדמות.

 5. לחץ על שורת פקודה כדי לפתוח חלון שורת פקודה. ייתכן שיהיה עליך לבחור את החשבון שלך ולהזין את הסיסמה שלך כדי להמשיך.

  שורת הפקודה בחלון אפשרויות מתקדמות
 6. על מנת לצאת ממצב בטוח, הקלד bcdedit /deletevalue {default} safeboot, ואז לחץ enter.

  שורת הפקודה עם פקודת 'צא ממצב בטוח'
 7. על מנת לסגור את חלון שורת הפקודה, לחץ על הסמל X בפינה הימנית-העליונה.

 8. מוצג המסך בחר אפשרות. בחר המשך. המחשב מופעל כרגיל.hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏