solution Contentsolution Content

מחשבים שולחניים ותחנות עבודה של HP - יצא מידע על תמיכה מסחרית

ניתן למצוא מידע על תמיכה מסחרית לייצוא בשימוש בכלי לאיתור סיווג החלקים או בשליחת מרכז התמיכה של התמיכה המסחרית בדוא"ל.

מרכז התמיכה המסחרית של HP מספק את המידע הבא עבור מוצרי HP:

 • יצא מספר סיווג סחורות (ECCN)

 • לוח זמנים של תעריפים מותאמים (HTS)

 • מערכת מעקב אוטומטית של סיווג סחורות (CCATS)

 • FCC/FDA

אם אתה מחפש מידע זה על מוצר של HP, ניתן להשתמש בכלי איתור של סיווג החלקים. HP ממליצה להשתמש ב-Internet Explorer,‏ Chrome או ב-Safari כדי להשתמש בכלי האיתור של סיווג החלקים.

אם המוצר שלך אינו מסווג, ניתן ליצור קשר עם מרכז התמיכה המסחרית בכתובת tradesupportdata@hp.com. ברוב המקרים, יש לספק את המק"ט. ניתן למצוא את המק"ט של המוצר על תווית השירות שנמצאת על המוצר שלך.

זיהוי תוויות שירות

בקשות להצהרת היצרן על מוצא או מדינת מוצא

אם יש לך בקשה להצהרת היצרן על המוצא או על מדינת המוצא מדינה, הערות האספקה והחשבוניות של HP כוללות מידע על מדינת המוצא של כל מוצר. ברוב המקרים, מסמכים אלה מספיקים. אם עליך לגשת להצהרת מדינה המוצא והצהרת המוצא של היצרן, צור קשר עם איש הקשר של HP ובקש ממנו ליצור קשר עם צוות אמצעי הבקרה האזוריים של הסחר הגלובלי.

קיימות

מידע על קיימות עבור מוצרי HP כולל את המידע הבא:

 • תוויות אקולוגיות

 • תאימות לחקיקה סביבתית

 • שרשרת אספקה SER (כולל מינרלים בעימות; זכויות אנוש, וכן הלאה.)

 • מאפיינים סביבתיים ספציפיים למוצר, שימוש בחומרים, אריזה, אפשרות למיחזור וכן הלאה.

 • אישור האנרגיה של סין (CECP/SEPA)

אם יש לך שאלות בנוגע לקיימות, צור קשר בכתובת sustainability@hp.com.

תקנות טכניות

תקנות טכניות למוצרי HP כוללות את המידע הבא:

 • הצהרות התאימות של האיחוד האירופי

 • תעודת GS

 • בטיחות חשמלית של המוצר

 • תאימות אלקטרו-מגנטית (EMC)

 • CCC

 • ארגונומיה

 • תעודות BIS

לשאלות על תקנות טכניות, צור קשר בכתובת techregshelp@hp.com.

מצא את הצהרת הנדיפות

כדי לאתר את הצהרת הנדיפות עבור המחשב של HP שברשותך, עיין במדריך התחזוקה והשירות באתר התמיכה של HP.

 1. גש לאתר התמיכה של HP בכתובת https://support.hp.com.

 2. חפש את המחשב שלך על-ידי הזנת המספר הסידורי, מספר המוצר או שם המוצר, או לחץ או, אפשר ל-HP לזהות את המוצר שלך כדי שדגם המחשב שלך יזוהה אוטומטית.

 3. לחץ על מדריכים, ואז לחץ על מדריך השירות והתחזוקה מרשימת המדריכים.

הערה:

אם אתה רואה קישור הרשום בתור הודעה: תחנות עבודה של HP - הצהרת נדיפות, זו אינה הצהרת נדיפות בפועל. זוהי רק הודעה שההצהרות זמינות.