תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Enterprise, ‏HP PageWide Enterprise - שימוש בפתרון ההדפסה המובנה של HP עבור Android ו-Amazon Fire

ניתן להשתמש בפתרון ההדפסה המובנה של HP כדי לאתר ולהדפיס באופן אוטומטי מהתקן Android או Kindle כדי לבחור מדפסות HP באמצעות חיבור Wi-Fi או Wireless Direct.

מכיוון שפתרון ההדפסה מובנה במערכת ההפעלה של Android, השימוש בו אינו מצריך התקנה של מנהלי התקן או הורדה של תוכנה. התקני Kindle מחייבים הורדה חד-פעמית לצורך התקנת יישום HP Print Plug-In בעת השימוש הראשוני בפתרון ההדפסה.

שימוש בפתרון ההדפסה המובנה של HP

בצע את הפעולות הבאות כדי להשתמש בפתרון ההדפסה המובנה.

 1. מתוך אפליקציה נתמכת, פתח את תפריט האפליקציה ולאחר מכן הקש על Print (הדפס).

 2. משתמשי Kindle, הורידו והתקינו את יישום ה-plug-in ‏HP Print כאשר תתבקשו.

 3. אתר את האפשרות לבחירת המדפסת שלך כדי להציג רשימה של המדפסות הזמינות.

 4. אתר את המדפסת ברשימה Wi-Fi או Wireless Direct ולאחר מכן הקש עליה כדי לבחור בה.

  הערה:

  כדי להשתמש בהדפסה בפרוטוקול Wireless Direct, על המכשיר של Android או Kindle להיות בטווח התקשורת האלחוטית של המדפסת.

 5. אם תתבקש לעשות זאת, פעל בהתאם להוראות המופיעות במסך כדי להשלים את ההתחברות.

  הערה:

  לאחר בחירת המדפסת, ההתקן "יזכור" את הבחירה לשימוש עתידי.

 6. בצע את השינויים, בהתאם לצורך, באפשרויות ההדפסה הזמינות. עיין בסעיף אפשרויות הדפסה נתמכות שבסוף מסמך זה.

 7. הקש על Print (הדפס).

בדוק תאימות

פתרון ההדפסה המובנה של HP עבור Android תואם למדפסות HP בלבד ופועל עם גרסאות מסוימות בלבד של מערכות ההפעלה Android ו-Fire. בנוסף, פתרון ההדפסה המובנה של HP מחייב שימוש בסוג חיבור נתמך והוא תוכנן להדפסה של סוגי קבצים נתמכים מיישומים תואמים. אם אינך בטוח, השתמש במידע הבא כדי לבדוק את התאימות.

מכשירי Android נתמכים

פתרון ההדפסה המובנה של HP זמין בהתקנים ניידים שבהם פועל Android 4.1 ‏(Jelly Bean) ואילך, או Fire OS 3.0 ‏(Mojito) ואילך של Kindle.

 • סדרת HP Slate ‏(Android 4.1 ואילך) (Jelly Bean)

 • Kindle Fire HD ‏(Fire OS 3.0 ואילך) (Mojito)

 • Samsung S4 ‏(Android 4.0 ומכשירי Samsung עדכניים יותר)

 • מכשירי Android אחרים שבהם פועלת גרסה 4.1 ואילך

לקבלת רשימת מכשירים הכוללים פתרון הדפסה מובנה, עבור אל פתרונות הדפסה ניידים עבור מדפסות HP.

מדפסות נתמכות

פתרון ההדפסה המובנה של HP תומך במדפסות רבות של HP.

להצגת רשימת מדפסות המאפשרות הדפסה באמצעות פתרון ההדפסה המובנה, עבור אל מדפסות HP - מדפסות המאפשרות שימוש בפתרונות הדפסה ניידים.

סוגי חיבור נתמכים

ניתן להשתמש בפתרון ההדפסה המובנה של HP באמצעות חיבור לרשת אלחוטית (Wi-Fi) דרך המכשיר הנייד, או באמצעות חיבור Wireless Direct דרך המדפסת.

הערה:

כאשר מכשיר Android מתחבר לרשת Wi-Fi, הוא יאתר ויציג באופן אוטומטי את המדפסות הזמינות. כאשר המכשיר אינו מחובר לרשת Wi-Fi, הוא יאתר ויציג באופן אוטומטי מדפסות סמוכות התומכות ב-Wireless Direct.

 • חיבור Wi-Fi: כאשר המכשיר והמדפסת מחוברים לאותה רשת אלחוטית מקומית או רשת (או רשת משנה) LAN אלחוטית (Wi-Fi) באמצעות נקודת גישה בכל מיקום

  הערה:

  נקודת גישה היא התקן, כגון נתב אלחוטי, המאפשר להתקנים אלחוטיים (כגון מדפסת HP שלך) להתחבר לרשת האלחוטית.

 • Wireless Direct: כאשר המכשיר מחובר ישירות למדפסת סמוכה התומכת ב-HP Wireless Direct

  Wireless Direct הוא מאפיין במדפסות HP נבחרות המאפשר הדפסה אלחוטית ללא צורך בגישה לרשת החברה.

אפליקציות נתמכות

האפליקציות הזמינות משתנות בהתאם להתקן. בהתאם להתקן, באפשרותך להדפיס מתוך אחת או יותר מהאפליקציות הבאות:

 • דפדפן

 • אנשי קשר

 • לקוח דואר אלקטרוני

 • Gallery

 • Polaris Office

 • S Memo

סוגי קובץ נתמכים

תבניות הקובץ הזמינות משתנות בהתאם להתקן. בהתאם להתקן, באפשרותך להדפיס באמצעות אחד או יותר מסוגי הקבצים הבאים:

 • HTML

 • JPEG

 • קובצי Microsoft Office

 • PDF

 • PNG

 • TXT

אפשרויות הדפסה נתמכות

אפשרויות ההדפסה הזמינות משתנות בהתאם להתקן. בהתאם להתקן, באפשרותך להשתמש באחת או יותר מאפשרויות ההדפסה הבאות:

 • Copies (עותקים): בחר את מספר העותקים להדפסה.

 • Color Mode (מצב צבע): בחר באפשרות Color (צבע) או Black & White/Mono (שחור-לבן\מונו) עבור פלט ההדפסה.

 • Double-sided printing (הדפסה דו-צדדית): אם המדפסת שברשותך תומכת בהדפסה דו-צדדית (דופלקס), בחר None (ללא), Long-edge flip (היפוך הקצה הארוך) או Short-edge flip (היפוך הקצה הקצר).

 • Orientation (כיוון הדפסה): בחר באפשרות Auto (אוטומטי), Portrait (לאורך) או Landscape (לרוחב).

 • Paper size (גודל הנייר): באפשרותך להדפיס על נייר בגודל Letter, ‏A4, ‏4x6 אינץ', 5x7 אינץ' או 10x5 ס"מ.

 • Paper type (סוג הנייר): בחר Plain Paper (נייר רגיל) או Photo Glossy (נייר מבריק להדפסת תמונות) עבור פלט ההדפסה.hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏