תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Enterprise, ‏HP PageWide Enterprise - הגדרה, התקנה וקביעת תצורה של AirPrint

השתמש במסמך זה כדי להתחיל בעבודה עם AirPrint™‎ להדפסה אלחוטית במדפסת HP Enterprise מ-iPad‏, iPhone‏, iPod Touch, או מחשב Mac.

מדפסות רלוונטיות

מסמך זה מתייחס לדגמים HP LaserJet Enterprise‏, HP OfficeJet Enterprise‏ ו-HP PageWide Enterprise.

לקבלת מידע אודות אופן הגדרת מדפסת HP LaserJet Pro לצורך הדפסה אלחוטית, ראה HP LaserJet Pro - שימוש במכשיר נייד מסוג iOS להגדרת מדפסת עם יכולת הדפסה אלחוטית ברשת אלחוטית.

שלב 1: בדוק תאימות עם AirPrint

בצע את הפעולות הבאות כדי לוודא שהמדפסת וההתקן הנייד שברשותך תואמים ל-AirPrint:

 1. ודא כי ברשותך מדפסת תואמת AirPrint.

 2. ודא שיש לך מכשיר של Apple שבו ניתן להשתמש ב-AirPrint:

  • מחשבי Mac המצוידים ב-Mac OS X 10.7 ואילך

   הערה:

   AirPrint אינו נתמך ב-Mac OS גרסה 10.6 ובגרסאות מוקדמות יותר.

  • מכשירי iOS המצוידים ב-iOS 4.2 ואילך (iPhone 3GS ואילך, iPad ו-iPod Touch מדור שלישי ואילך)

 3. ודא שיש לך יישומים שניתן להשתמש בהם עם AirPrint:

  • מחשבי Mac עובדים עם AirPrint בכל יישום שתומך בהדפסה

  • מכשירי iOS עובדים עם AirPrint בסוגי היישומים הבאים:

שלב 1: בדוק את קושחת המדפסת

ודא ש-AirPrint זמין בקושחה על-ידי הדפסת דף תצורה מלוח הבקרה של המדפסת.

שלב 2: חבר את המכשיר של Apple לרשת האלחוטית של המדפסת

כדי להשתמש ב-AirPrint, יש לחבר את המדפסת לרשת המשנה של הרשת האלחוטית שאליה מחובר מכשיר ה-Apple iOS (ניתן לחבר מחשבים ניידים באופן אלחוטי או לרשת קווית – Ethernet).

בצע את הפעולות הבאות כדי לחבר את המכשיר של Apple לרשת של המדפסת.

הערה:

אין תמיכה ב-AirPrint באמצעות חיבור USB. אם המדפסת מחוברת באמצעות USB למחשב Mac, ל-AirPort Base Station או ל-Time Capsule, נסה להשתמש בתוכנה שנוצרה עבור המדפסת הזמינה ב-Mac OS X 10.8 ואילך במקום ב-AirPrint.

 1. הפעל את המדפסת וודא שהיא במצב מוכן.

 2. ודא שהמדפסת מחוברת לרשת אלחוטית.

 3. ודא כי ה-iPad‏, iPhone,‏ iPod Touch, או מחשב ה-Mac מחוברים באופן אלחוטי לאותה הרשת אליה מחוברת המדפסת.

  הערה:

  ניתן לחבר מחשבים ניידים באמצעות רשת אלחוטית או רשת קווית (Ethernet).

שלב 3: אתר את שם ה-AirPrint של המדפסת

אם מספר מדפסות מאותו הדגם מחוברות לרשת, השתמש בשם ה-AirPrint של המדפסת כדי לבחור אותה מהמכשיר של Apple. כדי לאתר את שם ה-AirPrint של המדפסת, בצע את הפעולות הבאות הרלוונטיות למדפסת שלך.

כדי לאתר את שם ה-AirPrint של המדפסת, בצע את הפעולות הבאות הרלוונטיות למדפסת שלך.

הערה:

הפעולות משתנות בהתאם לסוג לוח הבקרה.

לוחות בקרה של 3 FutureSmart

לוחות בקרה של 3 FutureSmart

לוחות בקרה של 4 FutureSmart

לוחות בקרה של 4 FutureSmart

FutureSmart 3

אתר את סוג לוח הבקרה (מסך מגע או לוח בקרה עם לוח מקשים) באפשרויות שלהלן ולאחר מכן לחץ עליו כדי להרחיבו, ופעל בהתאם להוראות המסופקות.

 • לוח בקרה עם מסך מגע:

  1. הפעל את המדפסת וודא שהיא במצב מוכן.

  2. במסך הבית בלוח הבקרה של המדפסת, גע בסמל Network (רשת) סמל Network (רשת) או בתפריט How to Connect (איך להתחבר).

  3. רשום לעצמך את השם המזוהה כשם AirPrint והמשך אל שלב 4: שנה את שם ה-AirPrint של המדפסת.

   שם AirPrint בתפריט How to Connect (איך להתחבר)
 • לוח בקרה עם לוח מקשים:

  1. לחץ על לחצן התפריט, השתמש במקשי החיצים כדי לגלול מטה ואז בחר How to Connect (איך להתחבר).

   הערה:

   אם האפשרות How to Connect (איך להתחבר) לא מופיעה ברשימה, ייתכן שהיא הוסתרה או הוסרה מתפריט לוח הבקרה על-ידי מנהל המערכת.

  2. בחר ב-Network Address (כתובת רשת), אתר את שם ה-AirPrint של המדפסת ברשימה והמשך אל שלב 4: שנה את שם ה-AirPrint של המדפסת.

FutureSmart 4

 1. במסך הבית של לוח הבקרה של המדפסת, בחר בסמל Information (מידע) סמל Information (מידע).

 2. בחר ב-Ethernet ולאחר מכן אתר את שם ה-AirPrint שמופיע ליד Bonjour Service (שירות Bonjour).

שלב 4: שנה את שם ה-AirPrint של המדפסת

בצע את הפעולות הבאות כדי לשנות את שם ה-AirPrint של המדפסת כדי להקל על הזיהוי:

 1. פתח דפדפן אינטרנט נתמך ולאחר מכן הזן את כתובת ה-IP או את שם המארח של המדפסת בשדה הכתובת/URL כדי לפתוח את שרת האינטרנט המשובץ (EWS).

  הערה:

  אם דפדפן האינטרנט מציג הודעה המציינת כי ייתכן שהגישה לאתר האינטרנט אינה בטוחה, בחר את האפשרות להמשיך לאתר האינטרנט. גישה לאתר אינטרנט זה לא תזיק למחשב.

 2. לחץ על הכרטיסייה Networking (עבודה ברשת), לחץ על TCP/IP Settings (הגדרות TCP/IP) ולאחר מכן לחץ על Network Identification (זיהוי רשת).

  הכרטיסייה Networking (עבודה ברשת) בשרת האינטרנט המשובץ (EWS)

  הכרטיסייה Networking (עבודה ברשת) בשרת האינטרנט המשובץ (EWS)
 3. בשדה Bonjour Service Name (שם שירות Bonjour) הקלד שם חדש ולאחר מכן לחץ על Apply (החל).

  Bonjour Service Name (שם שירות Bonjour)

  Bonjour Service Name (שם שירות Bonjour)

  השם החדש יוצג באזורים הבאים בלוח הבקרה של המדפסת:

  הערה:

  השתמש בשם זה בעת הגדרת AirPrint ובעת ההדפסה.

  • FutureSmart 3: How To Connect (איך להתחבר) או Network options (אפשרויות רשת)

  • FutureSmart 4: האפשרויות Wireless (תקשורת אלחוטית) או Ethernet (תקשורת קווית) במסך Information (מידע)

שלב 5: הגדר את AirPrint עבור המחשב או מכשיר ה-iOS

כדי להגדיר את התצורה של AirPrint בהתקן iOS או במחשב Mac, לחץ על אחת מהאפשרויות הבאות כדי להרחיב מקטע זה ולאחר מכן בצע את הפעולות המתוארות.hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏