תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP DeskJet‏, ENVY 6000,‏ 6400 - התקנת המדפסת בפעם הראשונה

כדי להגדיר מדפסת בפעם הראשונה, הסר את המדפסת מהקופסה, חבר את כבל החשמל, הוסף את המדפסת אל HP Smart, טען נייר, התקן את מחסניות הדיו ויישר את המדפסת.

הערה:

אם אתה מחפש את תוכנת המדפסת, עבור אל 123.hp.com.

הוצא את המדפסת מהקופסה

הוצא את המדפסת מהקופסה, ולאחר מכן הסר את כל הסרטים הדביקים, המדבקות וחומרי האריזה.

זהירות:

כדי למנוע בעיות התקנה ונזק אפשרי למדפסת, ודא שכל חומרי האריזה הפנימיים הוסרו, כל הדלתות סגורות והמגשים הותקנו מחדש לפני הפעלת המדפסת.

 1. הוצא את המדפסת ואת כבל המתח מהאריזה.

 2. הסר את כל סרט המגן מהחלק החיצוני של המדפסת.

  הסרת כל סרטי המגן מהחלק החיצוני של המדפסת
 3. הרם את דלת הגישה למחסניות הדיו באמצעות האזורים השקועים בצדי המדפסת עד שהיא תינעל במקומה בנקישה.

  הרמת דלת הגישה למחסנית הדיו
 4. הוצא את הקרטון מאזור ההדפסה.

 5. הנמך את דלת הגישה למחסנית הדיו, ולאחר מכן לחץ בעדינות כדי לנעול אותה במקומה.

  הורדת דלת הגישה לדיו
 6. מחזר את כל חומרי האריזה.

חבר את כבל המתח

חבר את המדפסת לשקע החשמל. המדפסת נדלקת באופן אוטומטי.

הערה:

אין לחבר כעת את כבל ה-USB. החיבור למחשב נוצר במהלך התקנת התוכנה.

 1. חבר את כבל המתח לגב המדפסת ולאחר מכן חבר את הקצה השני של כבל המתח לשקע חשמל בקיר.

  חיבור כבל החשמל

  המדפסת מופעלת באופן אוטומטי.

 2. אם המדפסת אינה מופעלת באופן אוטומטי, לחץ על לחצן הפעלה.

הוסף את המדפסת ל-HP Smart

האפליקציה HP Smart נדרשת והיא מסייעת לחבר את המכשיר למדפסת. היא גם תנחה אותך לאורך שאר תהליך ההתקנה.

 1. עבור אל 123.hp.com כדי להוריד את התוכנה ולהתקין אותה.

  הערה:

  אם ההתקנה של HP Smart במכשיר שלך נכשלה, עבור אל לא ניתן להוריד את אפליקציית המדפסת HP Smart ולהתקין אותה עבור פתרון בעיות.

 2. פתח את האפליקציה ולאחר מכן גע בהוסף מדפסת חדשה או גע בסימן הפלוס כדי לאתר את המדפסת שלך.

 3. פעל בהתאם להנחיות ב-HP Smart כדי לחבר את המדפסת לרשת ולמכשיר שלך.

 4. הירשם ל-HP+‎ או ל-Instant Ink.

  הערה:

  אפשרות זו היא אופציונלית ותלויה במדינה/באזור.

 5. פעל בהתאם להנפשה באפליקציה HP Smart כדי לטעון נייר, להתקין מחסניות התקנה וליישר ראשי הדפסה.

ניתן להשתמש בשלבים בדף זה עם ההוראות ב-HP Smart כדי להשלים את הגדרת המדפסת.

טען נייר

טען נייר רגיל בגודל קווארטו או A4 לתוך מגש הקלט.

 1. פתח את מגש ההזנה.

  פתיחת מגש ההזנה
 2. הסט את מכווני רוחב הנייר כנגד קצוות מגש הקלט.

  הסטת מכווני רוחב הנייר כנגד קצוות מגש הקלט
 3. הכנס ערימת נייר לבן רגיל למגש הקלט.

  הכנסת ערימת נייר לבן רגיל למגש הקלט
 4. הסט את מכווני רוחב הנייר פנימה עד שייגעו בקצוות הנייר.

  הערה:

  ערימת הנייר אמורה להחליק בקלות כנגד המכוונים.

  החלקת מכווני רוחב הנייר פנימה עד שייגעו בקצוות הנייר.
 5. סגור את מגש ההזנה.

  סגירת מגש ההזנה.

התקן את מחסניות הדיו

התקן את מחסניות הדיו של HP שסופקו עם המדפסת שלך.

 1. הרם את דלת הגישה למחסניות הדיו באמצעות האזורים השקועים בצדי המדפסת עד שהיא תינעל במקומה בנקישה.

  הרמת דלת הגישה למחסנית הדיו

  הגררה זזה מעט לצד שמאל.

 2. המתן עד שהגררה תהיה דוממת ושקטה לפני שתמשיך.

 3. הוצא מחסנית דיו מהאריזה שלה. הקפד לגעת רק בפלסטיק השחור של מחסנית הדיו.

  הוצאת מחסנית דיו מהאריזה שלה
 4. הסר את סרט הפלסטיק ממחסנית הדיו, ולאחר מכן השלך או מחזר את האריזה ואת הסרט.

  זהירות:

  אל תיגע במגעים בצבע נחושת או בחרירי הדיו ואל תדביק מחדש את סרט המגן. נגיעה באזורים אלה עלולה לגרום תקלה במערכת הדיו.

  הסרת סרט הפלסטיק ממחסנית הדיו
 5. כשהחרירים פונים כלפי המדפסת, הכנס את מחסנית הדיו לחריץ שלה ולאחר מכן סגור את מכסה הדיו עד שהמחסנית תינעל במקומה בנקישה.

  הערה:

  התקן את מחסנית הדיו להדפסה בצבע בצד שמאל ואת המחסנית להדפסה בשחור בצד ימין.

  הכנסת מחסנית הדיו לתוך התושבת שלה
 6. חזור על שלבים אלה עם מחסנית הדיו האחרת.

 7. הנמך את דלת הגישה למחסנית הדיו, ולאחר מכן לחץ בעדינות כדי לנעול אותה במקומה.

  הערה:

  אם לא ביצעת יישור של המדפסת במהלך התקנת האפליקציה או התוכנה, המדפסת מדפיסה את דף היישור באופן אוטומטי לאחר הדפסה של 3 עמודים. פעל בהתאם להוראות בדף היישור של המדפסת כדי להשלים את היישור.

יישר את המדפסת והשלם את ההתקנה

המדפסת מדפיסה באופן אוטומטי עמוד יישור אחרי שהנייר נטען והותקנו מחסניות ההתקנה. פעל בהתאם להוראות בדף היישור של המדפסת כדי להשלים את היישור.

 1. פתח את מכסה הסורק.

 2. הנח על משטח הסריקה את עמוד היישור כשפניו המודפסים כלפי מטה, ואז יישר את העמוד עם הפינה המיועדת.

 3. סגור את מכסה הסורק.

 4. לחץ על הלחצן המהבהב העתק בלוח הבקרה של המדפסת כדי לסרוק את העמוד.hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏