תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP LaserJet MFP M139-M142 - הגדרת מדפסת בפעם הראשונה

כדי להגדיר מדפסת בפעם הראשונה, הוצא אותה מהקופסה, התקן את מחסנית הטונר, חבר את כבל החשמל ואז טען נייר.

הערה:

אם אתה מחפש את תוכנת המדפסת, עבור אל 123.hp.com.

הוצא את המדפסת מהקופסה

הוצא את המדפסת מהקופסה, ולאחר מכן הסר את כל הסרטים הדביקים, המדבקות חומרי האריזה.

 1. הוצא את המדפסת ואת כבל המתח מהאריזה.

 2. הסר את כל סרטי האריזה מהחלק החיצוני של המדפסת.

  הסרת סרט האריזה מהחלק החיצוני של המדפסת
 3. פתח את דלת הגישה לטונר והוצא את סרט האריזה ואת הקלקר מפנים המדפסת.

  הסרת חומרי האריזה מתוך המדפסת
 4. הסר את המחסנית, ואז הסר את התפסים הכתומים מהמחסנית.

  הסרת התפסים הכתומים
 5. תפוס את המחסנית בצידיה, ואז טלטל את המחסנית מצד לצד חמש או שש פעמים כדי לפזר את הטונר באופן אחיד.

  זהירות:

  אל תיגע בפני השטח של תוף ההדמיה. טביעות אצבעות יכולות לגרום לבעיות באיכות ההדפסה.

  אל תיגע בפני השטח של תוף ההדמיה על גבי המחסנית
  טלטול הטונר בעדינות מצד לצד
 6. כופף את הלשונית הכתומה עד שהיא נשברת, ואז משוך כדי להסיר את סרט האיטום מהמחסנית.

  הסרת סרט האיטום
 7. יישר את המחסנית על פי המסילות בתוך המדפסת, דחוף אותה בתקיפות פנימה עד שהיא תשב היטב במקומה ולאחר מכן סגור את דלת הגישה לטונר.

  הכנסת מחסנית הטונר, ואז סגירת דלת הגישה למחסנית הטונר
 8. מחזר כל חומרי האריזה.

חבר את כבל המתח

חבר את כבל המתח, ואז הפעל את המדפסת.

 1. חבר את כבל המתח לגב המדפסת, ולאחר מכן חבר את הקצה השני לשקע חשמל.

  הערה:

  אין לחבר כעת את כבל ה-USB.

  חיבור כבל החשמל
 2. לחץ על לחצן ההפעלה של המדפסת.

  לחיצה על לחצן ההפעלה

טען נייר במגש ההזנה

טען במגש ההזנה נייר רגיל בגודל U.S. Letter או A4.

 1. טען נייר לבן רגיל במגש ההזנה כשהקצה הקצר פונה קדימה והצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה.

  טעינת נייר במגש ההזנה
 2. הסט את מכווני רוחב הנייר פנימה עד שייצמדו לקצוות הנייר.

  החלקת מכווני רוחב הנייר פנימה
 3. משוך החוצה את מאריך מגש הפלט.

  משיכת מאריך מגש הפלט כלפ חוץ

התקן את תוכנת המדפסת

חומרת מדפסת HP שברשותך הותקנה ותוכל להתקין כעת את תוכנת ההדפסה. אל תנסה לחבר את המדפסת עד שתונחה לעשות זאת במהלך התקנת התוכנה.

הורד את הגרסה העדכנית ביותר של תוכנת ההדפסה או אפליקציית HP Smart מ-123.hp.com.hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏