תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP LaserJet MFP M139-M142 - שגיאת Er/03 או 'אזל הנייר', המדפסת אינה אוספת נייר

אחרי שליחה של עבודת הדפסה, נורית ההתראה מהבהבת, והשגיאה Er/03 מוצגת בלוח הבקרה של המדפסת. אפשר גם שהודעת שגיאה אזל הנייר תוצג במחשב או באפליקציה HP Smart.

בצע את המשימות הבאות בסדר הנתון. השתמש במדפסת לאחר כל משימה כדי לבדוק אם הבעיה נפתרה.

בדוק את הנייר ואז טען אותו מחדש

בדוק אם יש בערימת הנייר פגמים כגון חתיכות מקומטות, קרועות או מקופלות שעלולות לגרום לבעיה באיסוף.

 1. הוצא את כל הנייר ממגש ההזנה.

 2. הסר מתוך הערימה כל נייר מקומט, מקופל או קרוע.

 3. בדוק והסר חסימות כלשהן מתוך מגש הנייר. ודא שדבר אינו חוסם את המגע בין הנייר לגלילים.

 4. הטען את ערימת הנייר לתוך מגש הנייר.

  טעינת הנייר במגש ההזנה
 5. הסט את מכווני רוחב הנייר פנימה עד שייצמדו לקצוות הנייר.

  החלקת מכווני רוחב הנייר

הדפס דף ניקוי

השתמש במצב ניקוי טונר כדי לנקות אבק מגלילי הנייר.

 1. ודא שיש נייר במגש הראשי ואז הפעל את המדפסת.

 2. פתח את ההגדרות המתקדמות, את עמוד הבית של המדפסת או את HP Device Toolbox.

  • האפליקציה HP Smart (Windows, Mac, iOS, Android): פתח את האפליקציה, ואז לחץ על השם או התמונה של המדפסת שלך. בחר הגדרות מדפסת במידת הצורך, ואז בחר הגדרות מתקדמות.

  • HP Printer Assistant (Windows 7): חפש ופתח את HP, ואז פתח את HP Printer Assistant. בחר הדפס, ואז לחץ על עמוד הבית של המדפסת (EWS) או HP Device Toolbox.

 3. לחץ מערכת > שירות.

 4. אם תתבקש לעשות זאת, הזן את שם משתמש וסיסמה.

  הערה:

  אם הסיסמה לא שונתה, תוכל למצוא את שם המשתמש ואת ה-PIN (סיסמה) מתחת לדלת הגישה למחסנית.

  דוגמה למיקום מדבקת שם המשתמש וה-pin
 5. את מצב ניקוי מנגנון ההיתוך, לחץ על התחל, ואז לחץ על אישור.

  נורית ההתראה מהבהבת בלוח הבקרה של המדפסת.

 6. בלוח הבקרה, לחץ על לחצן חידוש פעולה.

  המדפסת משתמשת בדף נייר אחד לנקות את מנגנון ההיתוך.

 7. השלך את הנייר בסל הפלט.

נקה את גלילי האיסוף

נקה אבק מגלילי האיסוף בתוך המדפסת.

 1. בזמן שהמדפסת פועלת, נתק את כבל המתח מהמדפסת, ולאחר מכן נתק את כבל המתח ממקור המתח שלו.

 2. פתח את דלת הגישה לטונר, ואז הסר את המחסנית.

  פתח את דלת מחסנית-ההדפסה, ולאחר מכן הוצא את מחסנית הטונר
 3. אתר את גלילי האיסוף.

  מיקום גלילי האיסוף
 4. הרטב קלות מטלית נטולת מוך במים מזוקקים, וסחט ממנה נוזלים עודפים.

 5. נקה כל גליל במטלית הלחה.

 6. אפשר לגלילים להתייבש לחלוטין (כ-‏10 דקות).

 7. התקן מחדש את המחסנית ולאחר מכן סגור את דלת הגישה לטונר.

  יישור המחסנית בקו אחד עם המסילות בתוך המדפסת
 8. חבר מחדש את כבל החשמל, ולאחר מכן הפעל את המדפסת.

מסירת המדפסת לתיקון

מסור לתיקון או החלף את מוצר HP שברשותך אם הבעיה נמשכת לאחר השלמת כל השלבים הקודמים.

עבור אל פנה לתמיכת הלקוחות של HP‏ כדי לקבוע מועד לתיקון או להחלפה. אם אתה נמצא באזור אסיה והאוקיינוס השקט, אתה תופנה למרכז שירות מקומי באזורך.

כדי לאשר את מצב האחריות שלך, עבור אל בדיקת אחריות מוצר HP. יתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שכבר אינם במסגרת האחריות.hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏