תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

תקן איכות הדפסה גרועה במדפסות HP LaserJet M109-M112

איכות המסמך המודפס אינה עומדת בציפיות. התדפיסים מרוחים, מטושטשים, כהים או דהויים, או שהטונר משוחרר, חסר חלקית, או מפוזר.

בצע את המשימות הבאות בסדר הנתון. השתמש במדפסת לאחר כל משימה כדי לבדוק אם הבעיה נפתרה.

בדוק את הנייר

איכות וסוג הנייר עלולים להשפיע על עבודת ההדפסה. פעל על פי ההנחיות שלהלן כדי לוודא שהנייר מתאים. אם הוא אינו מתאים, טען נייר מסוג מתאים.

 • אל תשתמש בנייר שמיועד לשימוש במדפסות HP LaserJet. אל תשמש בנייר שמיועד לשימוש במדפסות Inkjet בלבד.

 • אל תשתמש בנייר מחוספס מדי. נייר חלק יותר עשוי להניב איכות הדפסה טובה יותר.

בדוק את רמת הטונר ובדוק את המחסנית

רמת טונר נמוכה או בעיות במחסנית עלולות לגרום לאיכות הדפסה לא טובה.

 1. בדוק את סוג הטונר והמחסנית. ‏HP ממליצה להשתמש באספקת טונר מקורית של HP. ‏HP אינה יכולה לערוב לאיכות או לאמינות של מחסניות שאינן מתוצרת HP‏ או של מחסניות שמולאו מחדש. אם אינך משתמש בחומרים מתכלים מקוריים של HP, ייתכן שמדפסות HP+‎ לא יפעלו כצפוי (בדגמים אלחוטיים בלבד) וייתכן שהשלבים לפתרון בעיות באתר התמיכה של HP לא יפתרו את הבעיה.

  כדי לבדוק את שהמחסניות שלך מקוריות, גש אל תוכנית HP נגד זיופים ותרמיות (באנגלית). ניתן לרכוש מחסניות להחלפה וחומרים מתכלים אחרים מה-החנות של HP או מקמעונאיים מקומיים.

 2. בדוק את רמת הטונר, ולאחר מכן החלף את המחסנית אם המפלס נמוך מאוד או שהמחסנית ריקה.

  • האפליקציה HP Smart: פתח את האפליקציה ולאחר מכן צפה ברמת הטונר לצד שם המדפסת או התמונה.

  • דוח תצורה: בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על הלחצן המשך/ביטול כדי להעיר את המדפסת. לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן המשך/ביטול עד שהנורית מוכנה לעבודה תהבהב, ולאחר מכן הצג את רמת הטונר בתדפיס.

  אם אתה משתמש במחסניות HP מקוריות ורמת הטונר אינה נמוכה או שמחסנית הטונר אינה ריקה, המשך בצעדים אלה כדי לבדוק אם נגרם נזק למחסניות.

 3. פתח את דלת הגישה לטונר והוצא את המחסנית.

  פתיחת דלת מחסנית המדפסת והוצאת מחסנית הטונר
 4. ודא שלא נגרם נזק לשבב הזיכרון. אם שבב הזיכרון פגום, החלף את המחסנית.

  המיקום של שבב הזיכרון במחסנית טונר
 5. בדוק את המשטח של תוף ההדמיה. אם תראה שריטות, טביעות אצבע או נזק אחר, החלף את מחסנית הטונר.

  זהירות:

  אל תיגע בתוף ההדמיה. טביעות אצבע יכולות לגרום לבעיות באיכות ההדפסה.

  איתור תוף ההדמיה כדי לבדוק שאין עליו שריטות או טביעות אצבע
 6. התקן את המחסנית, ואז סגור את דלת הגישה לטונר.

  יישור המחסנית עם הרצועות בתוך המדפסת

בדיקת הגדרות הדפסה

הגדרות ההדפסה יכולות להשפיע על איכות ההדפסה. ודא שהגדרות ההדפסה מתאימות למשימת ההדפסה שלך.

נקה את המחסנית

השתמש במצב ניקוי המחסנית כדי לנקות אבק מגלילי הנייר ולשפר את איכות ההדפסה.

 1. פתח את ההגדרות המתקדמות, את עמוד הבית של המדפסת או את HP Device Toolbox.

  • האפליקציה HP Smart (Windows, Mac, iOS, Android): פתח את האפליקציה, ואז לחץ על השם או התמונה של המדפסת שלך. בחר הגדרות מדפסת במידת הצורך, ואז בחר הגדרות מתקדמות.

  • HP Printer Assistant (Windows 7): חפש ופתח את HP, ואז פתח את HP Printer Assistant. בחר הדפס, ואז לחץ על עמוד הבית של המדפסת (EWS) או HP Device Toolbox.

 2. לחץ מערכת > שירות.

 3. אם תתבקש לעשות זאת, הזן את שם משתמש וסיסמה.

  הערה:

  אם הסיסמה לא שונתה, תוכל למצוא את שם המשתמש ואת ה-PIN (סיסמה) מתחת לדלת הגישה למחסנית.

  דוגמה למיקום מדבקת שם המשתמש וה-pin
 4. אתר את מצב ניקוי המחסנית, ואז לחץ על התחל.

  המדפסת מנקה את המחסנית.

הדפס דף ניקוי

השתמש במצב ניקוי טונר כדי לנקות אבק מגלילי הנייר.

 1. ודא שיש נייר במגש הראשי ואז הפעל את המדפסת.

 2. פתח את ההגדרות המתקדמות, את עמוד הבית של המדפסת או את HP Device Toolbox.

  • האפליקציה HP Smart (Windows, Mac, iOS, Android): פתח את האפליקציה, ואז לחץ על השם או התמונה של המדפסת שלך. בחר הגדרות מדפסת במידת הצורך, ואז בחר הגדרות מתקדמות.

  • HP Printer Assistant (Windows 7): חפש ופתח את HP, ואז פתח את HP Printer Assistant. בחר הדפס, ואז לחץ על עמוד הבית של המדפסת (EWS) או HP Device Toolbox.

 3. לחץ מערכת > שירות.

 4. אם תתבקש לעשות זאת, הזן את שם משתמש וסיסמה.

  הערה:

  אם הסיסמה לא שונתה, תוכל למצוא את שם המשתמש ואת ה-PIN (סיסמה) מתחת לדלת הגישה למחסנית.

  דוגמה למיקום מדבקת שם המשתמש וה-pin
 5. את מצב ניקוי מנגנון ההיתוך, לחץ על התחל, ואז לחץ על אישור.

  נורית ההתראה מהבהבת בלוח הבקרה של המדפסת.

 6. בלוח הבקרה, לחץ על לחצן חידוש פעולה.

  המדפסת משתמשת בדף נייר אחד לנקות את מנגנון ההיתוך.

 7. השלך את הנייר בסל הפלט.

שנה את הגדרת צפיפות ההדפסה

שנה את הגדרות צפיפות ההדפסה כדי לסייע לשפר בעיות באיכות ההדפסה.

 1. פתח את ההגדרות המתקדמות, את עמוד הבית של המדפסת או את HP Device Toolbox.

  • האפליקציה HP Smart (Windows, Mac, iOS, Android): פתח את האפליקציה, ואז לחץ על השם או התמונה של המדפסת שלך. בחר הגדרות מדפסת במידת הצורך, ואז בחר הגדרות מתקדמות.

  • HP Printer Assistant (Windows 7): חפש ופתח את HP, ואז פתח את HP Printer Assistant. בחר הדפס, ואז לחץ על עמוד הבית של המדפסת (EWS) או HP Device Toolbox.

 2. לחץ מערכת > הגדרת מערכת.

 3. אם תתבקש לעשות זאת, הזן את שם משתמש וסיסמה.

  הערה:

  תוכל למצוא את שם המשתמש וה-PIN (סיסמה) מתחת לדלת הגישה של הטונר.

  דוגמה למיקום מדבקת שם המשתמש וה-pin
 4. הגדל את הגדרת צפיפות ההדפסה, ואז לחץ על החל.

עדכן את קושחת המדפסת

בדוק והתקן עדכוני חומרת מדפסת זמינים כלשהם שכוללים תכונות חדשות או פותרים בעיות.

מסירת המדפסת לתיקון

תקן או החלף את מדפסת HP שברשותך, אם הבעיה נמשכת לאחר השלמת כל השלבים הקודמים.

עבור אל פנה לתמיכת הלקוחות של HP‏ כדי לקבוע מועד לתיקון או להחלפה. אם אתה נמצא באזור אסיה והאוקיינוס השקט, אתה תופנה למרכז שירות מקומי באזורך.

כדי לאשר את מצב האחריות שלך, עבור אל בדיקת אחריות מוצר HP. ייתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שכבר אינם במסגרת האחריות.

הערה:

שמור דוגמת הדפסה בה ניתן לראות את הבעיה. אם מחליפים את המדפסת, את מחסניות הדיו או הטונר, או את תוף ההדמיה במסגרת האחריות, נציג התמיכה יבקש את דוגמת ההדפסה.hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏