תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP LaserJet Pro M109-M112 - התקנת המדפסת בפעם הראשונה

כדי להגדיר את המדפסת בפעם הראשונה הוצא אותה מהקופסה, התקן את מחסנית הטונר, חבר את כבל המתח ולאחר מכן טען נייר.

הערה:

אם אתה מחפש את תוכנת המדפסת, עבור אל 123.hp.com.

הוצא את המדפסת מהקופסה

הוצא את המדפסת מהקופסה, ולאחר מכן הסר את כל סרטי ההדבקה, המדבקות וחומרי האריזה.

 1. הוצא את המדפסת ואת כבל המתח מהאריזה.

 2. הסר את כל סרטי ההדבקה של האריזה מהחלק החיצוני של המדפסת.

  הסרת סרטי ההדבקה מהחלק החיצוני של המדפסת
 3. פתח את דלת הגישה לטונר והוצא את סרט ההדבקה ואת קרטון הקצף מפנים המדפסת.

  הוצאת חומרי האריזה מהמדפסת
 4. הסר את המחסנית.

  הסרת מחסנית הטונר
 5. הסר את התפסים הכתומים מהמחסנית.

  הסרת התפסים הכתומים מהמחסנית
 6. אחוז את המחסנית בצידיה, ונענע אותה מצד לצד חמש או שש פעמים כדי לחלק את הטונר במידה שווה.

  זהירות:

  אל תיגע במשטח של תוף ההדמיה. טביעות אצבע יכולות לגרום לבעיות באיכות ההדפסה.

  אל תיגע במשטח של תוף ההדמיה שעל המחסנית
  נער את הטונר בעדינות מצד לצד
 7. כופף את הלשונית הכתומה עד שהיא תינעל, ולאחר מכן משוך את סרט האיטום מהמחסנית.

  הסרה של סרט האיטום מהמחסנית.
 8. ישר את המחסנית עם הרצועות שבתוך המדפסת, ולאחר מכן דחף אותה פנימה עד שהיא תשב היטב במקומה.

  יישור המחסנית עם הרצועות בתוך המדפסת
 9. סגור את דלת הגישה לטונר.

  סגירת דלת הגישה לטונר
 10. מחזר כל חומרי האריזה.

חבר את כבל המתח

חבר את כבל המתח, ואז הפעל את המדפסת.

 1. חבר את כבל המתח לגב המדפסת, ולאחר מכן חבר את הקצה השני לשקע חשמל.

  הערה:

  אין לחבר כעת את כבל ה-USB.

  חיבור כבל החשמל
 2. לחץ על לחצן ההפעלה שעל המדפסת.

  לחיצה על לחצן ההפעלה

טען נייר במגש ההזנה

טען במגש ההזנה נייר רגיל בגודל U.S. Letter או A4.

 1. טען נייר לבן רגיל במגש ההזנה כשהקצה הקצר פונה קדימה והצד המיועד להדפסה פונה כלפי מעלה.

  טעינת נייר במגש ההזנה
 2. הזז את מכווני רוחב הנייר פנימה עד שייצמדו לקצוות הנייר.

  הזזה של מכווני רוחב הנייר פנימה
 3. משוך החוצה את מאריך מגש הפלט.

  משיכה החוצה של מאריך מגש הפלט

התקן את תוכנת המדפסת

חומרת מדפסת HP שברשותך הותקנה ותוכל להתקין כעת את תוכנת ההדפסה. אל תנסה לחבר את המדפסת עד שתונחה לעשות זאת במהלך התקנת התוכנה.

הורד את הגרסה העדכנית ביותר של תוכנת ההדפסה או אפליקציית HP Smart מ-123.hp.com.hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏