תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Enterprise, ‏HP PageWide Enterprise – שימוש בלוח הבקרה מרחוק של HP לניהול או לפתרון בעיות של מדפסות

למד כיצד להשתמש במאפיין לוח הבקרה מרחוק של P' בשרת האינטרנט המשובץ.

הקדמה

מדפסות HP Enterprise כוללות פתרון מבוסס-אינטרנט שנועד לעזור לפתור בעיות הדפסה מרחוק, כגון נייר שנתקע. משתמשים, מחלקות IT או נציגי שירות לקוחות יכולים להשתמש בלוח הבקרה מרחוק המצורף לשרת האינטרנט המשובץ (EWS) של המדפסת.

המאפיין זמין עבור מדפסות HP Enterprise המופעלות על-ידי גרסה 3.4 ואילך של הקושחה FutureSmart. כדי לפתור בעיות במדפסת או לנהל אותה מחלון דפדפן במחשב שולחני או במחשב נייד, היכנס אל ה-EWS באמצעות סיסמת מנהל מערכת ולאחר מכן הפעל את Remote Control-Panel (לוח הבקרה המרוחק). השתמש הלוח הבקרה מרחוק כדי לבצע את המשימות הבאות:

 • תיקון שגיאות מדפסת או ניהול המדפסת מרחוק כשאין משתמש ליד לוח הבקרה.

 • הנחיות מרחוק למשתמש שנמצא ליד לוח הבקרה כדי שיוכל לתקן בעיות או על מנת להסביר לו כיצד יוכל להשתמש במאפיינים ספציפיים.

וידאו – סקירה כללית

לחץ על הקישור כדי להציג את סרטון הווידאו.

לפני שתתחיל

עיין בפריטים הבאים לפני שתשתמש בלוח הבקרה מרחוק של HP.

 • ודא כי ברשותך כתובת ה-IP של המדפסת או שם המארח.

  • FutureSmart 3: במסך הפתיחה בלוח הבקרה של המדפסת, גע בסמל הרשת סמל כדי להציג את כתובת ה-IP או את שם המארח.

  • FutureSmart 4: במסך הראשי בלוח הבקרה של המדפסת, גע בסמל המידע סמל ולאחר מכן גע בסמל Ethernet סמל כדי להציג את כתובת ה-IP או את שם המארח.

   הערה:

   חובה להפעיל מאפיין זה באופן ידני עבור מדפסות עם FutureSmart 4. נווט אל הכרטיסיה Security (אבטחה) ולאחר מכן בחר באפשרות Access Control (בקרת גישה). גלול מטה אל האזור EWS ובחר את תיבת הסימון Remote Control-Panel (לוח בקרה מרחוק) תחת Device User (משתמש ההתקן). לאחר ההפעלה, Remote Control-Panel (לוח בקרה מרחוק) יהיה גלוי תחת הכרטיסיה Information (מידע).

 • ודא כי יש לך מדפסת נתמכת המצוידת בקושחת FutureSmart בגירסה 3.4 ואילך.

 • ודא שיש לך הרשאות סיסמה של מנהל מערכת עבור שרת האינטרנט המשובץ (EWS).

  הערה:

  הלחצן Remote Control-panel (לוח בקרה מרחוק) בכרטיסיה Information (מידע) יהיה זמין רק לאחר הגדרת סיסמת מנהל מערכת ב-EWS ולאחר שהמשתמש נכנס באמצעות הרשאות מנהל המערכת. כדי להגדיר סיסמה, במקרה הצורך, לחץ על הכרטיסייה Security (אבטחה), הקלד credentials בתיבה Set the Local Administrator Password (הגדר את הסיסמה המקומית של מנהל המערכת), גלול אל תחתית הדף, ולאחר מכן לחץ על Apply (החל). פעולה זו מספקת אבטחה כדי למנוע שימוש זדוני בלוח הבקרה מרחוק.

  חלונית הניווט השמאלית של הכרטיסיה Information (מידע) תראה כמו החלונית הבאה כשלוח הבקרה מרחוק זמין:

  Remote Control-Panel (לוח הבקרה מרחוק) בחלונית הניווט השמאלית
 • יש לוודא כי Javascript מופעל בדפדפן האינטרנט כדי להשתמש בלוח הבקרה מרחוק.

שימוש בלוח הבקרה המרוחק

לוח הבקרה מרחוק מאפשר לגשת לממשק לוח הבקרה של המדפסת מתוך ה-EWS.

 1. בשרת האינטרנט המשובץ, לחץ על הכרטיסייה Information (מידע) בחלונית הניווט העליונה.

 2. בחלונית הניווט השמאלית, לחץ על Remote Control-Panel (לוח בקרה מרוחק).

  לוח בקרה מרחוק

  לוח בקרה מרחוק
 3. בחר את סוג לוח הבקרה מרחוק להפעלה:

  • לחץ על האפשרות Launch Remote Control-Panel (הפעלת לוח בקרה מרחוק) כדי להפעיל לוח בקרה מרוחק שבו ההפעלה הפעילה של לוח הבקרה עדיין נראית במדפסת. במקרה זה, הסיסמה לא תהיה גלויה, אך לחיצה על מקשים תהיה גלויה במדפסת.

  • לחץ על האפשרות Launch Private Remote Control-Panel (הפעלה פרטית של לוח בקרה מרחוק) כדי להפעיל לוח בקרה מרוחק שבו ההפעלה מרחוק מוסתרת בתצוגת המדפסת. המשתמש שנמצא ליד המדפסת יראה מסך שחור עם הודעה המבהירה שהמדפסת בשליטתו של משתמש מרוחק.

 4. קבל גישה מרחוק אל לוח הבקרה:

  • כדי לנהל את המדפסת מרחוק כאשר אין משתמש ליד לוח הבקרה, אתה אמור להצליח לקבל גישה מרחוק באופן מידי.

  • כדי לנהל את המדפסת כאשר נמצא משתמש לא ידוע ליד לוח הבקרה, המתן לסיום הזמן הקצוב של טיימר הפעילות של המדפסת (כאשר היא כבר אינה בשימוש).

   הערה:

   כאשר מוצגת ההודעה Requesting access (מבקש גישה) בלוח הבקרה, המשתמש יכול לדחות גישה עבור המשתמש המרוחק. פעולה זו מונעת ממנהל מערכת מרוחק להפסיק שלא במתכוון עבודה של משתמש מקומי. במקרה כזה, המתן עד שלוח הבקרה לא יהיה בשימוש.

  • כדי לעזור למשתמש ידוע שנמצא ליד לוח הבקרה, בקש ממנו להעניק גישה על-ידי בחירה באפשרות Allow (אפשר) בתיבת הדו-שיח המוצגת בלוח הבקרה של המדפסת.

   הערה:

   המשתמש גם יצליח לקיים אינטראקציה עם לוח הבקרה בו-זמנית אך יידרש עבורו אישור ממנהל המערכת כדי לחזור למסך הראשי, והוא לא יוכל לראות סיסמאות מנהל מערכת המוזנות במהלך ההפעלה.

  לוח הבקרה מרחוק ב-EWS ‏(FutureSmart 3 / FutureSmart 4)

  לוח בקרה מרוחק FutureSmart 3 ו-FutureSmart 4
  הערה:

  המסגרת הירוקה בלוח הבקרה (כמוצג בתמונות לעיל) מציינת כי המדפסת נשלטת מרחוק.

 5. מתוך החלון Remote Control-Panel (לוח בקרה מרוחק) (EWS), בחר באחת מהאפשרויות הזמינות בדרך-כלל למשתמש המקיים אינטראקציה ישירות עם לוח הבקרה. אם נמצא משתמש ליד לוח הבקרה, הוא יכול להצטרף בזמן ההפעלה מרחוק.

 6. בסיום, בחר באפשרות End Remote Session (סיום הפעלה מרחוק), או בחר באפשרות Restart Product (הפעל מחדש את המוצר) כדי לאתחל את המדפסת.

  הערה:

  אם לא תסיים את ההפעלה, המדפסת תזהיר את המשתמש שנמצא ליד לוח הבקרה כאשר ההפעלה מרחוק לא הייתה פעילה במשך 5 דקות, ולאחר דקה אחת היא תנתק באופן אוטומטי את ההפעלה מרחוק.

שאלות נפוצות אודות לוח הבקרה מרחוק (FutureSmart 4)

עיין בשאלות הנפוצות אודות לוח הבקרה מרחוק.

שאלות נפוצות אודות לוח הבקרה מרחוק

שאלה

תשובה

האם התקשורת בין לקוח להתקן מוצפנת (SSL)?

כן. כשלוח הבקרה מרחוק מופעל מהדפדפן, נוצרים חלון/כרטיסייה חדשים שעושים שימוש ב-HTTPS כדי להתחבר לשרת האינטרנט המשובץ, גם אם החיבור המקורי נוצר באמצעות שימוש ב-HTTP או HTTPS. כל התקשורת בין אפליקציית לוח הבקרה המרוחק לבין ההתקן מתבצעת באמצעות HTTPS.

איזו הצפנה משמשת לתקשורת?

הגדרות ההצפנה עבור כל דפי האינטרנט של ההתקן מוגדרות תחת הכרטיסייה Network (רשת) בדף Secure Communication (תקשורת מאובטחת). כאן ניתן לקבוע את הגדרות האבטחה הקשורות ל-HTTPS.

כיצד HP מבטיחה שלא תוצג סיסמה שהוזנה בלוח הבקרה מרחוק?

הדבר תלוי בסוג לוח הבקרה מרחוק שהפעלת.

 • Launch Remote Control-Panel (הפעלת לוח בקרה מרחוק): אפשרות זו מפעילה לוח בקרה מרחוק שההפעלות בו עדיין גלויות למדפסת. במקרה הזה, הסיסמה לא תהיה גלויה ותוצג כנקודות, בדיוק כמו בצג המדפסת. עם זאת, לחיצה על המקשים תהיה גלויה בהתקן. ייתכן שלמישהו אחר שנמצא ליד ההתקן יוכל לראות את פעולת הלחיצה על המקשים בעת הזנת הסיסמה.

  כשההתקן בשימוש, מוצגת הנחיה לפני תחילת השימוש בלוח בקרה מרחוק. לאחר שהמשתמש בהתקן מאשר את ההנחיה, סוגריים מרובעים בגוון ירוק מוצגים בכל פינות התצוגה כדי לציין שהמסך משותף כעת.

 • Launch Private Remote Control-Panel (הפעלה פרטית של לוח בקרה מרחוק): אפשרות זו מאפשרת הפעלה פרטית של לוח בקרה מרחוק ו'החשכה' של לוח הבקרה במדפסת. המשתמש שנמצא ליד ההתקן לא יוכל לראות פעילות שמתבצעת באמצעות שימוש בלוח הבקרה מרחוק מכיוון שהמסך במדפסת יהיה שחור עם הודעה המבהירה שההתקן נשלט על ידי משתמש מרוחק. לא יוצגו לחצנים או פריטים אחרים על מסך המדפסת.

איזה מאפיין משמש להסתרת הקלדת סיסמאות עבור לוח הבקרה מרחוק?

HP ממליצה להשתמש באפשרות Private Remote Control-Panel (הפעלה פרטית של לוח בקרה מרחוק) כדי שפעולת הלחיצה על מקשים לא תוצג על המסך במדפסת.

באיזו שפת תכנות נעשה שימוש באפליקציית האינטרנט?

אפליקציית לוח הבקרה מרחוק נכתבה ב-JavaScript. היא משדרת לחיצות על מקשים ותנועת עכבר מהאפליקציה המופעלת בדפדפן אל המדפסת.

איזו טכנולוגיה משמשת להזרמת התכנים של לוח הבקרה?

האפליקציה בוחנת שינויים בתמונה במצב של מסך מלא במדפסת ומקבלת תמונות בפורמט PNG שיוצגו למשתמש כשהתמונה בלוח הבקרה תשתנה.

מה קורה כשההתקן מאבד את קישוריות הרשת כאשר מנהל מערכת מחובר?

להפעלה קבועה של לוח הבקרה מרחוק: מצב ההתקן לא יושפע. המשתמש הנוכחי יישאר מחובר למערכת.

להפעלה פרטית של לוח הבקרה מרחוק: יתבצע איפוס של ההפעלה הנוכחית (כולל רישום המשתמש הנוכחי) ועל לוח הבקרה המקומי של המדפסת יוצג מסך הפתיחה.

מה קורה אם הפעלה פרטית מרחוק מאבדת את קישוריות הרשת? האם מסך המדפסת יישאר שחור?

לא. יתבצע ניתוק של המשתמש הנוכחי ולוח הבקרה של המדפסת יחזור לתצוגת מסך הפתיחה.hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏