תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Enterprise, ‏HP PageWide Enterprise – הגדרת Fax Send (EWS)

השתמש במידע הבא כדי להגדיר שיגור פקס באמצעות שרת האינטרנט המשובץ (EWS).

הקדמה

הגדר שליחת פקסים מהמודם הפנימי, או הגדר שירות פקס LAN או שירות פקס באינטרנט. בנוסף, קבע את הגדרות שליחת הפקסים שיחולו על כל עבודות הפקס הנשלחות מהמדפסת.

לפני שתתחיל

חבר את כבל הפקס ליציאת הפקס במדפסת ולשקע טלפון בקיר.

מנהלי המערכת זקוקים למידע הבא לפני שהם מתחילים בתהליך קביעת התצורה של Internet Fax Setup (הגדרת פקס באינטרנט):

 • גישה מנהלית למדפסת

 • סיומת DNS (לדוגמה, companyname.com)

 • שרת SMTP (לדוגמה, smtp.mycompany.com)

  הערה:

  אם אינך יודע את שם שרת ה-SMTP, את מספר יציאת ה-SMTP או את פרטי האימות, פנה אל ספק שירות הדוא"ל/אינטרנט או אל מנהל המערכת לקבלת המידע. בדרך כלל קל למצוא שמות של יציאות ושרתי SMTP באמצעות חיפוש באינטרנט. לדוגמה, השתמש במונחי חיפוש כמו "Gmail SMTP server name" או "yahoo SMTP server name".

 • הדרישות של אימות שרת SMTP להודעות דוא"ל יוצאות, כולל שם המשתמש והסיסמה המשמשים לאימות, אם רלוונטי.

שלב 1: בחירת השיטה לשליחת פקסים

בחר את שיטת שיגור הפקס עבור FutureSmart 3 או 4.

FutureSmart 3

בצע את הפעולות הבאות כדי לבחור את שיטת שיגור הפקס (FutureSmart 3).

 1. באמצעות כרטיסיות הניווט העליונות של שרת האינטרנט המשובץ, לחץ על Fax (פקס).

 2. בחלונית הניווט השמאלית, לחץ על Fax Send Setup (הגדרת שליחת פקס).

 3. באזור Fax Send Setup (הגדרת שליחת פקס), בחר את תיבת הסימון Enable Fax Receive (הפעל קבלת פקס).

 4. ברשימה הנפתחת ‎Fax Send Method (שיטת שליחת פקסים), בחר שיטה לשליחת פקסים:

  • מודם פנימי

  • LAN Fax Setup (הגדרת פקס ב-LAN)

  • Internet Fax Setup (הגדרת פקס באינטרנט)

FutureSmart 4

בצע את הפעולות הבאות כדי לבחור את שיטת שיגור הפקס (FutureSmart 4).

 1. באמצעות כרטיסיות הניווט העליונות של שרת האינטרנט המשובץ, לחץ על Fax (פקס).

 2. בחלונית הניווט השמאלית, לחץ על Fax Send Setup‏ (הגדרת שליחת פקס), ולאחר מכן לחץ על Default Job Options (אפשרויות ברירת מחדל לעבודה).

 3. בחר בתיבת הסימון אפשר שליחה בפקס.

 4. ברשימה הנפתחת ‎Fax Send Method (שיטת שליחת פקסים), בחר שיטה לשליחת פקסים:

  • מודם פנימי

  • LAN Fax Setup (הגדרת פקס ב-LAN)

  • Internet Fax Setup (הגדרת פקס באינטרנט)

שלב 2: קביעת הגדרות עבודה נפוצות

קבע את ההגדרות הנפוצות לעבודה עבור FutureSmart 3 או 4.

FutureSmart 3

השתמש במידע הבא כדי לקבוע הגדרות נפוצות עבור עבודות פקס (FutureSmart 4).

 • באזור Quick Sets (הגדרות מהירות): היעזר בפקדים שבאזור Quick Sets (הגדרות מהירות) ליצירה ושמירה של הגדרות בשימוש תכוף, שתוכל להשתמש בהן בעתיד

  פריטי Quick Sets (הגדרות מהירות) הן עבודות קיצור דרך שניתן להפעיל דרך מסך הפתיחה או דרך המאפיין Quick Sets (הגדרות מהירות) בלוח הבקרה של המדפסת.

 • באזור ‎Notification Settings (הגדרות דיווח): בחר אפשרות Condition on Which to Notify (מצב שיגרום לדיווח)

  • אם נבחרה אפשרות דיווח ויש משתמש מחובר, דיווח בדוא"ל על מצב העבודות נשלח לכתובת המשויכת למשתמש המחובר.

  • אם נבחרה אפשרות דיווח ואין משתמש מחובר, תוצג בקשה להזנת כתובת דוא"ל בלוח הבקרה של המדפסת והדיווח יישלח רק לאחר הזנת כתובת

 • באזור General Fax Send Settings (הגדרות כלליות לשליחת פקס): בחר אפשרויות כמו דרישת אישור מספרי פקס והתאמת מספרי חיוג מהיר

 • באזור Scan Settings (הגדרות סריקה): קבע את הגדרות ברירת המחדל המתארות את מסמכי המקור. המשתמשים יכולים לעקוף הגדרות אלה בעבודות ספציפיות

FutureSmart 4

השתמש במידע הבא כדי לקבוע הגדרות נפוצות עבור עבודות פקס (FutureSmart 4).

הגדרות עבודות משותפות

 • באזור ‎Notification Settings (הגדרות דיווח): בחר אפשרות Condition on Which to Notify (מצב שיגרום לדיווח)

  • אם נבחרה אפשרות דיווח ויש משתמש מחובר, דיווח בדוא"ל על מצב העבודות נשלח לכתובת המשויכת למשתמש המחובר.

  • אם נבחרה אפשרות דיווח ואין משתמש מחובר, תוצג בקשה להזנת כתובת דוא"ל בלוח הבקרה של המדפסת והדיווח יישלח רק לאחר הזנת כתובת

 • באזור General Fax Send Settings (הגדרות כלליות לשליחת פקס): בחר אפשרויות כמו דרישת אישור מספרי פקס והתאמת מספרי חיוג מהיר

 • באזור Scan Settings (הגדרות סריקה): קבע את הגדרות ברירת המחדל המתארות את מסמכי המקור. המשתמשים יכולים לעקוף הגדרות אלה בעבודות ספציפיות

הגדרות מהירות

 • בתפריט הניווט השמאלי, לחץ על Quick Sets (הגדרות מהירות) תחת Fax Send Setup (הגדרת שליחת פקסים): היעזר בפקדים שבאזור Quick Sets (הגדרות מהירות) ליצירה ושמירה של הגדרות בשימוש תכוף, שתוכל להשתמש בהן בעתיד

  פריטי Quick Sets (הגדרות מהירות) הן עבודות קיצור דרך שניתן להפעיל דרך Home (מסך הפתיחה) באמצעות המאפיין Quick Sets (הגדרות מהירות) בלוח הבקרה של המדפסת.

שלב 3: קביעת השיטה לשליחת פקס

בחר והגדר אחת מהשיטות הבאות, בהתאם לצרכים שלך:

אפשרות ראשונה: הגדרת התצורה של המודם הפנימי

השתמש בהגדרות שבכרטיסייה Internal Modem (מודם פנימי) כדי להגדיר את המדפסת לשליחה ולקבלה של פקסים באמצעות המודם הפנימי שלה.

 1. באזור Fax Send Setup (הגדרת שליחת פקס), לחץ על הכרטיסייה Internal Modem (מודם פנימי).

 2. בחר מדינה/אזור והזן את שם החברה ואת מספר הטלפון שלך באזור Device Modem Settings (הגדרות המודם של ההתקן). המדינה/אזור, שם החברה ומספר הטלפון יוצגו בכותרת הפקס של הפקסים הנשלחים.

 3. קבע את ההגדרות הכלליות של שליחת הפקס באזור General Fax Send Settings (הגדרות כלליות של שליחת פקס). ההגדרות הכלליות הבאות של שליחת פקס עומדות לרשותך:

  • Fax Header (כותרת פקס) - ברירת המחדל היא Prepend (הוסף בהתחלה)

  • Enable PC Fax Send (הפעל שליחת פקס מהמחשב האישי) - נבחרת כברירת מחדל

  • Enable Error Correction Mode (הפעל מצב תיקון שגיאות) - נבחרת כברירת מחדל

  • Enable JBIG Compression (הפעל דחיסת JBIG) - נבחרת כברירת מחדל

 4. קבע את הגדרות החיוג באזור Fax Dialing Settings (הגדרות חיוג בפקס). הגדרות החיוג הבאות עומדות לרשותך:

  • Fax Dial Volume (עוצמת צליל החיוג של הפקס) - הגדרת ברירת המחדל היא Low (נמוכה)

  • Dialing Mode (מצב חיוג) - הגדרת ברירת המחדל היא Tone (צליל)

  • קידומת חיוג

  • Fax Send Speed (מהירות שליחת פקסים) - הגדרת ברירת המחדל היא Fast (מהירה)

  • Redial Interval (מרווח זמן בין חיוגים חוזרים) - הגדרת ברירת המחדל היא 5

  • Redial on Error (חיוג חוזר במקרה של שגיאה) - הגדרת ברירת המחדל היא 2

  • Redial on No Answer (חיוג חוזר כשאין מענה) - הגדרת ברירת המחדל היא 0

  • Redial on Busy (חיוג חוזר בצליל תפוס) - הגדרת ברירת המחדל היא 3

  • Detect Dial Tone (זהה צליל חיוג) - לא נבחרת כברירת מחדל

 5. בחר בתיבת הסימון Enable Billing Codes (הפעל קודי חיוב) באזור Billing Code Settings (הגדרות קוד חיוב) כדי לאפשר שימוש בקודי חיוב במוצר. הזן ערך ברירת מחדל של קוד חיוב בשדה Default Billing Code (קוד החיוב שהוגדר כברירת מחדל). הזן אורך מינימלי עבור קוד החיוב בשדה Minimum Length (אורך מינימלי). אם יש צורך, בחר בתיבת הסימון Allow users to edit billing code (אפשר למשתמשים לערוך קוד חיוב).

אפשרות שנייה: LAN Fax Setup (הגדרת פקס ב-LAN)

בעת הרשמה לשירות פקס LAN, ספק השירות אמור למסור את המידע הדרוש להגדרת השירות. השתמש במידע זה כדי להגדיר את השירות, ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות אלה כדי להשתמש בשירות עם המדפסת. בהתאם לספק השירות, ייתכן שחלק מהגדרות אלה לא יהיו זמינות.

 1. באזור Fax Send Setup (הגדרת שליחת פקס), לחץ על הכרטיסייה LAN Fax Setup (הגדרת פקס ב-LAN).

 2. באזור LAN Fax Service Settings (הגדרות שירות פקס ב-LAN), בחר את שמו של שירות הפקס ב-LAN. בחר את תבנית הקובץ שבה משתמש השירות.

 3. באזור Folder Settings (הגדרות תיקייה), בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

  אפשרות ראשונה: שמור בתיקיית רשת משותפת רגילה

  • בחר באפשרות Save to a standard shared network folder (שמור בתיקיית רשת משותפת רגילה).

  • הזן את פרטי תיקיית הרשת בשדות ולאחר מכן לחץ על הלחצן Verify Folder Access (אמת גישה לתיקייה). נתיב ה-UNC משתמש בתבנית זו: ‎\\servername\sharename\foldername.

  אפשרות שנייה: שמור בשרת FTP

  • בחר באפשרות שמור בשרת FTP.

  • הזן את פרטי שרת ה-FTP בשדות ולאחר מכן לחץ על Verify Folder Access (אמת גישה לתיקייה).

 4. באזור Dialing Settings (הגדרות חיוג), הזן את מספר הפעמים המרבי שהמדפסת תנסה לשלוח את הפקס אם הניסיון הראשון לא מצליח. בנוסף, הזן את מספר הדקות להמתנה בין הניסיונות.

 5. באזור Input Settings (הגדרות קלט), בחר אם לקבל דיווח במקרה של שגיאות בשליחת הקובץ אל תיקיית הרשת. אם מופעל Error Correction Mode (מצב תיקון שגיאות), חלקים של הפקס ששליחתם לא הצליחה נשלחים שוב.

 6. באזור Output Settings (הגדרות פלט), בחר את מהירות השידור המתאימה ולאחר מכן בחר אם לכלול דף שער המסופק על-ידי שירות פקס LAN.

 7. באזור Billing Code Settings (הגדרות קוד חיוב), בחר אם להפעיל את קודי החיוב. בחר באפשרות Enable Billing Codes (הפעל קודי חיוב) כדי להפעיל מאפיין זה, ולאחר מכן הזן את Default Billing Code (קוד החיוב שהוגדר כברירת מחדל) ו-Minimum Length (אורך מינימום) עבור הקוד. קיימת גם האפשרות Allow users to edit billing code (אפשר למשתמשים לערוך קוד חיוב).

אפשרות שלישית: Internet Fax Setup (הגדרת פקס פנימי)

בעת הרשמה לשירות פקס באינטרנט, ספק השירות יספק לך את המידע הדרוש להגדרת השירות. השתמש במידע זה כדי להגדיר את השירות, ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות אלה כדי להשתמש בשירות עם המדפסת.

 1. באזור Fax Send Setup (הגדרת שליחת פקס), לחץ על הכרטיסייה Internet Fax Setup (הגדרת פקס באינטרנט).

 2. באזור הגדרות שירות פקס באינטרנט, הזן את הפרטים שקיבלת מספק השירות בשדות הדומיין של ספק פקס באינטרנט וקידומת T37.

 3. הזן את כתובת הדוא"ל של חשבון הפקס שהוגדר כברירת מחדל. אם ברצונך להשתמש בכתובת הדוא"ל של המשתמש המחובר למדפסת, בחר בתיבה המתאימה.

 4. בחר תבנית קובץ.

 5. בחר אם להפעיל את האפשרות השתמש בכתובת הדוא"ל (אם יש) של המשתמש המחובר ככתובת חשבון הפקס.

 6. אם אתה משתמש בשירות בצפון אמריקה, בחר אם להפעיל את האפשרות השלם אוטומטית בתבנית NANP (תוכנית המספור של צפון אמריקה), כולל אזורי חיוג. אם אפשרות זו נבחרת, הזן את קוד האזור בשדה המתאים.

שלב רביעי: השלמת תהליך ההגדרה

בדף Fax Send Setup (הגדרת שליחת פקס), עבור על ההגדרות שנבחרו ולחץ על Apply (החל) כדי להשלים את תהליך ההגדרה.hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏